Tìm kiếm nâng cao

 • Hoàn thiện công nghệ sản xuất phụ gia nở và các loại vữa trộn sẵn

  Tác giả: Trần Bá Việt,Nguyễn Đức Thắng,Nguyễn Thanh Bình
  Nhà xuất bản: Viện KHCN xây dựng
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hoàn thiện công nghệ sản xuất phụ gia nở và các loại vữa trộn sẵn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hoàn thiện công nghệ sản xuất phụ gia nở và các loại vữa trộn sẵn

  Tác giả: Trần Bá Việt,Nguyễn Đức Thắng,Nguyễn Thanh Bình

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài là: nhằm thiết kế và xây dựng hoàn thiện dây chuyền công nghệ sản xuất phụ gia nở AC-89 và các loại vữa trộn sẵn GMP, GMF, GMR (REM)

  Số trang: 0

 • Điều tra, khảo sát, đánh giá tình hình cát trầm tích dưới hạ lưu tại các con sông có đập thuỷ điện và thuỷ lợi khu vực miền Bắc và miền Nam

  Tác giả: Nguyễn Vũ Tùng, Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Cty Khảo sát và xây dựng-BXD
  Năm xuất bản: 2007
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát, đánh giá tình hình cát trầm tích dưới hạ lưu tại các con sông có đập thuỷ điện và thuỷ lợi khu vực miền Bắc và miền Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra, khảo sát, đánh giá tình hình cát trầm tích dưới hạ lưu tại các con sông có đập thuỷ điện và thuỷ lợi khu vực miền Bắc và miền Nam

  Tác giả: Nguyễn Vũ Tùng, Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là nhằm xác định mức ảnh hưởng của việc xây dựng các đập thuỷ điện trên các sông đến quá trình hình thành các mỏ cát trầm tích, ảnh hưởng của chúng đến chất lượng và trữ lượng cát xây dựng. Trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp quản lý trong việc quy hoạch và sử dụng khai thác hợp lý nguồn nguyên liệu cát xây dựng, phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu

  Số trang: 0

 • Kiểm tra – Giám định chất lượng một số vật liệu xây dựng năm 2007,Phụ lục

  Tác giả: Thái Duy Sâm, Ngô Xuân Quỳ..
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng – BXD
  Năm xuất bản: 2008
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kiểm tra – Giám định chất lượng một số vật liệu xây dựng năm 2007,Phụ lục

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kiểm tra – Giám định chất lượng một số vật liệu xây dựng năm 2007

  Tác giả: Thái Duy Sâm, Ngô Xuân Quỳ..

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Kết quả giám định một số loại VLXD năm 2007: Xi măng lò quay, gạch ceramic, tấm sóng xi măng amiăng..

  Số trang: 0

 • Kiểm tra – Giám định chất lượng một số vật liệu xây dựng năm 2007

  Tác giả: Thái Duy Sâm, Ngô Xuân Quỳ..
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng – BXD
  Năm xuất bản: 2008
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kiểm tra – Giám định chất lượng một số vật liệu xây dựng năm 2007

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kiểm tra – Giám định chất lượng một số vật liệu xây dựng năm 2007

  Tác giả: Thái Duy Sâm, Ngô Xuân Quỳ..

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là: Nắm bắt tình hình chất lượng một số VLXD chủ yếu, công tác quản lý chất lượng ở các cơ sở sản xuất VLXD, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ để có giải pháp quản lý, nhằm nâng cao chất lượng VLXD sản xuất trong nước, ngăn ngừa việc nhập khẩu các VLXD có chất lượng kém, nhằm đảm bảo chất lượng công trình, bảo vệ người tiêu dùng, hạn chế sự cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường, góp phần đảm bảo cho ngành Vật liệu xây dựng nước ta phát triển bền vững

  Số trang: 0

 • Điều tra, đánh giá, đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm kính xây dựng, gạch ceramic trong quá trình Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế,Phụ lục 2: Tình hình phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng của Trung Quốc - Hiện trạn

  Tác giả: Trần Văn Huynh,Lê Xuân Thìn,Nguyễn Thị Vân Thanh
  Nhà xuất bản: Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam
  Năm xuất bản: 2008
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra, đánh giá, đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm kính xây dựng, gạch ceramic trong quá trình Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế,Phụ lục 2: Tình hình phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng của Trung Quốc - Hiện trạn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra, đánh giá, đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm kính xây dựng, gạch ceramic trong quá trình Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế

  Tác giả: Trần Văn Huynh,Lê Xuân Thìn,Nguyễn Thị Vân Thanh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cúu của đề tài là: Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của đề tài giúp các cơ quan quản lý Nhà nước hoạch định chiến lược phát triển VLXD và xây dựng các biện pháp, chính sách nhằm nâng cao tính cạnh tranh của các loại sản phẩm kính xây dựng, gạch gốm ốp lát ceramic, granit. Đồng thời giúp các doanh nghiệp lựa chọn các biện pháp, phương hướng phát triển các mặt hàng của mình trên thị trường trong nước và quốc tế

  Số trang: 0

 • Điều tra, đánh giá, đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm kính xây dựng, gạch ceramic trong quá trình Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế,Phụ lục 1: Phiếu điều tra tình hình sản xuất và kinh doanh của các cơ sở sản xuất kính x

  Tác giả: Trần Văn Huynh,Lê Xuân Thìn,Nguyễn Thị Vân Thanh
  Nhà xuất bản: Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam
  Năm xuất bản: 2008
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra, đánh giá, đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm kính xây dựng, gạch ceramic trong quá trình Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế,Phụ lục 1: Phiếu điều tra tình hình sản xuất và kinh doanh của các cơ sở sản xuất kính x

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra, đánh giá, đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm kính xây dựng, gạch ceramic trong quá trình Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế

  Tác giả: Trần Văn Huynh,Lê Xuân Thìn,Nguyễn Thị Vân Thanh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cúu của đề tài là: Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của đề tài giúp các cơ quan quản lý Nhà nước hoạch định chiến lược phát triển VLXD và xây dựng các biện pháp, chính sách nhằm nâng cao tính cạnh tranh của các loại sản phẩm kính xây dựng, gạch gốm ốp lát ceramic, granit. Đồng thời giúp các doanh nghiệp lựa chọn các biện pháp, phương hướng phát triển các mặt hàng của mình trên thị trường trong nước và quốc tế

  Số trang: 0

 • Điều tra, đánh giá, đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm kính xây dựng, gạch ceramic trong quá trình Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế

  Tác giả: Trần Văn Huynh,Lê Xuân Thìn,Nguyễn Thị Vân Thanh
  Nhà xuất bản: Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam
  Năm xuất bản: 2008
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra, đánh giá, đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm kính xây dựng, gạch ceramic trong quá trình Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra, đánh giá, đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm kính xây dựng, gạch ceramic trong quá trình Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế

  Tác giả: Trần Văn Huynh,Lê Xuân Thìn,Nguyễn Thị Vân Thanh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cúu của đề tài là: Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của đề tài giúp các cơ quan quản lý Nhà nước hoạch định chiến lược phát triển VLXD và xây dựng các biện pháp, chính sách nhằm nâng cao tính cạnh tranh của các loại sản phẩm kính xây dựng, gạch gốm ốp lát ceramic, granit. Đồng thời giúp các doanh nghiệp lựa chọn các biện pháp, phương hướng phát triển các mặt hàng của mình trên thị trường trong nước và quốc tế

  Số trang: 0

 • Điều tra khảo sát và đánh giá thực trạng hoạt động quản lý trong lĩnh vực vật liệu xây dựng. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý vật liệu xây dựng,Thuộc Dự án sự nghiệp kinh tế (Hợp đồng số 02/HĐ-SNKT ngày 5/2/2007)

  Tác giả: Lê Thế Ngọc
  Nhà xuất bản: Vụ Vật liệu xây dựng – BXD
  Năm xuất bản: 2008
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra khảo sát và đánh giá thực trạng hoạt động quản lý trong lĩnh vực vật liệu xây dựng. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý vật liệu xây dựng,Thuộc Dự án sự nghiệp kinh tế (Hợp đồng số 02/HĐ-SNKT ngày 5/2/2007)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra khảo sát và đánh giá thực trạng hoạt động quản lý trong lĩnh vực vật liệu xây dựng. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý vật liệu xây dựng

  Tác giả: Lê Thế Ngọc

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là:
  - Điều tra, đánh giá công tác quản lý về VLXD trong phạm vi toàn quốc, nhằm đánh giá đầy đủ, chính xác, khách quan thực trạng bức tranh công nghiệp sản xuất VLXD ở Việt Nam, cũng như khả năng đáp ứng, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm.
  - Phát triển sản xuất VLXD với tốc độ nhanh để ngành công nghiệp VLXD trở thành ngành chủ đạo của nền kinh tế quốc dân.
  - Phát triển sản xuất VLXD nhằm thoả mãn nhu cầu cho xã hội cả về khối lượng, chất lượng và thị hiếu tiêu dùng, đồng thời tham gia xuất khẩu những mặt hàng có lợi thế

  Số trang: 0

 • Kiểm tra, giám định chất lượng vật liệu xây dựng năm 2006,Phần phụ lục

  Tác giả: Thái Duy Sâm,Ngô Xuân Quỳ,Trần Thanh Quang
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2007
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kiểm tra, giám định chất lượng vật liệu xây dựng năm 2006,Phần phụ lục

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kiểm tra, giám định chất lượng vật liệu xây dựng năm 2006

  Tác giả: Thái Duy Sâm,Ngô Xuân Quỳ,Trần Thanh Quang

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Kết quả giám định chất lượng xi măng lò quay năm 2006.
  - Kết quả giám định chất lượng xi măng trạm nghiền năm 2006.
  Kết quả giám định chất lượng gạch ceramic tại phòng thí nghiệm VILAS 003 Viện VLXD năm 2006.
  - Giám định chất lượng gạch đất sét nung năm 2006.
  - Giám định chất lượng gạch lát đất sét nung năm 2006.
  - Giám định chất lượng gạch bê tông tự chèn 2006.
  - Giám định chất lượng ngói lợp 2006.
  - Giám định chất lượng gạch xi măng lát nền 2006.
  - Giám định chất lượng tấm sóng amiăng xi măng 2006

  Số trang: 0

 • Kiểm tra, giám định chất lượng vật liệu xây dựng năm 2006,Báo cáo dự án

  Tác giả: Thái Duy Sâm,Ngô Xuân Quỳ,Trần Thanh Quang
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2007
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kiểm tra, giám định chất lượng vật liệu xây dựng năm 2006,Báo cáo dự án

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kiểm tra, giám định chất lượng vật liệu xây dựng năm 2006

  Tác giả: Thái Duy Sâm,Ngô Xuân Quỳ,Trần Thanh Quang

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề tài gồm 3 phần:
  1. Thực trạng công nghệ và công tác quản lý chất lượng sản phẩm ở một số cơ sở sản xuất xi măng.
  2. Tình hình chất lượng VLXD qua kết quả kiểm định ở phòng thí nghiệm VILAS 003 năm 2006.
  3. Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu phương pháp xác định giá khoán, giá cho thuê doanh nghiệp Nhà nước trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng và cơ khí xây dựng. Mã số: RD 14.01,Báo cáo tóm tắt

  Tác giả: Dương Văn Cận,Ngyến Huy Thường,Trần Thị Anh Vân
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế xây dựng
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu phương pháp xác định giá khoán, giá cho thuê doanh nghiệp Nhà nước trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng và cơ khí xây dựng. Mã số: RD 14.01,Báo cáo tóm tắt

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu phương pháp xác định giá khoán, giá cho thuê doanh nghiệp Nhà nước trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng và cơ khí xây dựng. Mã số: RD 14.01

  Tác giả: Dương Văn Cận,Ngyến Huy Thường,Trần Thị Anh Vân

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Tổng quan tình hình sắp xếp, chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước.
  Chương II: Phân tích đánh giá tình hình sắp xếp, đổi mới và sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Bộ Xây dựng và một số địa phương.
  Chương III: Phương hướng xác định giá giao khoán, giá cho thuê và quy trình giao khoán, cho thuê.
  Chương IV: Ứng dụng phương pháp xác định giá khoán tại một doanh nghiệp.
  Kết luận và các đề xuất áp dụng kết quả nghiên cứu đề tài.

  Số trang: 0

 • Điều tra tình hình sử dụng vật liệu xây dựng để định hướng giải quyết cho nhu cầu vật liệu xây dựng cho nông thông miền núi

  Tác giả: Nguyễn Thị Vân Thanh,Trần Duy Hiệt
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 1998
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra tình hình sử dụng vật liệu xây dựng để định hướng giải quyết cho nhu cầu vật liệu xây dựng cho nông thông miền núi

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra tình hình sử dụng vật liệu xây dựng để định hướng giải quyết cho nhu cầu vật liệu xây dựng cho nông thông miền núi

  Tác giả: Nguyễn Thị Vân Thanh,Trần Duy Hiệt

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục đích của dự án là:
  - Làm đầy đủ hơn, hoàn thiện hơn chương trình phát triển kinh tế-xã hội ở miền núi và từ kết quả điều tra sẽ giúp cho việc quy hoạch VLXD ở các tỉnh miền núi được sát thực hơn.
  - Làm căn cứ để các cơ quan chức năng Nhà nước nghiên cứu bổ sung thêm cho các vấn đề về chính sách xã hội, đặc biệt là bố trí các nguồn kinh phí để phát triển sản xuất VLXD, phục vụ xây dựng nhà ở cho các đồng bào dân tộc miền núi trong giai đoạn tới.
  - Giúp đồng bào miền núi có định hướng sản xuất VLXD để tự làm nhà ở cho mình.
  - Bảo vệ môi trường.

  Số trang: 0

 • Điều tra, khảo sát và đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường khoa học công nghệ xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Hữu Dũng, Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Vụ Khoa học công nghệ - BXD
  Năm xuất bản: 2007
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát và đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường khoa học công nghệ xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra, khảo sát và đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường khoa học công nghệ xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Hữu Dũng, Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nhằm đánh giá thực trạng hoạt động thị trường KH & CN của Ngành, qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển thị trừng KHCN ngành, đưa KHCN vào sản xuất ngày càng mạnh mẽ hơn, góp phần thúc đẩy sự nghiệp CNH-HĐH đất nước và của ngành Xây dựng

  Số trang: 0

 • Đánh giá tiềm năng khoáng sản đất sét đồi trong vùng Sóc Sơn để sản xuất gạch nung.

  Tác giả: Trịnh Thị Hoà,Nguyễn Thị Hoè, Lương Thị Hoàng Yến
  Nhà xuất bản: Viện Kỹ thuật xây dựng - Sở Xây dựng HN.
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đánh giá tiềm năng khoáng sản đất sét đồi trong vùng Sóc Sơn để sản xuất gạch nung.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đánh giá tiềm năng khoáng sản đất sét đồi trong vùng Sóc Sơn để sản xuất gạch nung.

  Tác giả: Trịnh Thị Hoà,Nguyễn Thị Hoè, Lương Thị Hoàng Yến

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiếu của đề tài là:
  - Đánh giá, dự báo tiềm năng đất sét đồi vùng Sóc Sơn phục vụ lâu dài cho công nghiệp VLXD của TP.Hà Nội .
  - Tạo cơ sở cho việc trong Quy hoạch phát triển công nghiệp VLXD TP.Hà Nội đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. Tiền đề tiếp theo cho các dự án đầu tư khai thác cung cấp nguyên liệu và sản xuất VLXD của TP.Hà Nội

  Số trang: 0

 • Điều tra đánh giá quy trình lập các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị và biên soạn hướng dẫn lập các đồ án quy hoạch xây dựng

  Tác giả: Đặng Xuân Đường,Đào Ngọc Thức,Phạm Văn Nghi
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị-nông thôn
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra đánh giá quy trình lập các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị và biên soạn hướng dẫn lập các đồ án quy hoạch xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra đánh giá quy trình lập các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị và biên soạn hướng dẫn lập các đồ án quy hoạch xây dựng

  Tác giả: Đặng Xuân Đường,Đào Ngọc Thức,Phạm Văn Nghi

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu chung của đề tài là nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch xây dựng. Mục tiêu cụ thể là: Trên cơ sở những tồn tại của quá trình lập quy hoạch xây dựng mà đổi mới, khắc phục, biên soạn hướng dẫn nội dung cơ bản lập quy hoạch xây dựng. Làm cơ sở cho công tác biên soạn thông tư hướng dẫn về quy hoạch xây dựng quy hoạch xây dựng

  Số trang: 0