Tìm kiếm nâng cao

 • Xây dựng và triển khai mô hình giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực sản xuất Vật liệu Xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Thị Tâm
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu Xây dựng
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Xây dựng và triển khai mô hình giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực sản xuất Vật liệu Xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Xây dựng và triển khai mô hình giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực sản xuất Vật liệu Xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Thị Tâm

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu: Xây dựng mô hình giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, phát triển ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng bền vững, làm cơ sở xây dựng kế hoạch hành động thích ứng với biến đổi khí hậu của ngành xây dựng

  Số trang: 0

 • Thuyết minh và dự thảo Vật liệu dán tường dạng cuộn, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thuyết minh và dự thảo Vật liệu dán tường dạng cuộn, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thuyết minh và dự thảo Vật liệu dán tường dạng cuộn, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn TCVN...:2015. Mã số TC 66-14 định nghĩa các thuật ngữ liên quan đến sử dụng vật liệu dán tường dạng cuộn dùng để dán lên tường hoặc trần bằng keo; kể cả tấm li-e. Tiêu chuẩn này đưa ra các định nghĩa và ký hiệu cần thiết cho các mục tiêu khác của vật liệu dán tường.

  Số trang: 0

 • Bê tông phun,Tiêu chuẩn & Thuyết minh

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Hội bê tông Việt Nam
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Bê tông phun,Tiêu chuẩn & Thuyết minh

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Bê tông phun

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục đích biên soạn tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn biên soạn nhằm đáp ứng mục tiêu là đưa ra được định hướng các yêu cầu kỹ thuật cơ bản về bê tông phun, một số phương pháp thử một số tính chất cơ bản của bê tông phun trong quá trình thi công. Điều này góp phần phát triển xây dựng trong nước và tạo điều kiện để các nhà đầu tư trong và ngoài nước vận dụng trong quá trình xây dựng các công trình tại Việt Nam.

  Số trang: 0

 • Thiết kế, thi công và nghiệm thu kết cấu khối xây bằng gạch bê tông tổ ong

  Tác giả: Viện Khoa học công nghệ Xây dựng,Viện Khoa học công nghệ Xây dựng (Biên soạn)
  Nhà xuất bản: Bộ Khoa học và Công nghệ
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thiết kế, thi công và nghiệm thu kết cấu khối xây bằng gạch bê tông tổ ong

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thiết kế, thi công và nghiệm thu kết cấu khối xây bằng gạch bê tông tổ ong

  Tác giả: Viện Khoa học công nghệ Xây dựng,Viện Khoa học công nghệ Xây dựng (Biên soạn)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này dùng để thiết kế, thi công và nghiệm thu kết cấu xây bằng gạch bê tông tổ ong chung áp và không chưng áp có khối lượng thể tích nhỏ hơn D500 dùng trong nhà ở và công trình công cộng.
  Nội dung Tiêu chuẩn gồm 8 chương sau:
  Chương 1: Phạm vi áp dụng.
  Chương 2: Tài liệu viện dẫn.
  Chương 3: Thuật ngữ và định nghĩa.
  Chương 4: Ký hiệu và đơn vị đo.
  Chương 5: Vật liệu.
  Chương 6: Thiết kế kết cấu tường gạch bê tông tổ ong.
  Chương 7: Thi công.
  Chương 8: Nghiệm thu

  Số trang: 0

 • Thiết kế, thi công và nghiệm thu kết cấu khối xây bằng gạch bê tông tổ ong,Thuyết minh tiêu chuẩn

  Tác giả: Lê Minh Long
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thiết kế, thi công và nghiệm thu kết cấu khối xây bằng gạch bê tông tổ ong,Thuyết minh tiêu chuẩn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thiết kế, thi công và nghiệm thu kết cấu khối xây bằng gạch bê tông tổ ong

  Tác giả: Lê Minh Long

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung chính của Dự thảo tiêu chuẩn gồm 8 chương sau:
  Chương 1: Phạm vi áp dụng.
  Chương 2: Tài liệu viện dẫn.
  Chương 3: Thuật ngữ và định nghĩa.
  Chương 4: Ký hiệu và đơn vị đo.
  Chương 5: Vật liệu.
  Chương 6: Thiết kế kết cấu tường gạch bê tông tổ ong.
  Chương 7: Thi công.
  Chương 8: Nghiệm thu

  Số trang: 0

 • Chuyển dịch tiêu chuẩn hướng dẫn thực hành về bê tông cốt sợi của Mỹ (ACI 544 Fiber Reinforced Concrete)

  Tác giả: Lê Trung Thành
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chuyển dịch tiêu chuẩn hướng dẫn thực hành về bê tông cốt sợi của Mỹ (ACI 544 Fiber Reinforced Concrete)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chuyển dịch tiêu chuẩn hướng dẫn thực hành về bê tông cốt sợi của Mỹ (ACI 544 Fiber Reinforced Concrete)

  Tác giả: Lê Trung Thành

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài:
  - Chuyển dịch tiêu chuẩn hướng dẫn thực hành về bê tông cốt sợi của Mỹ ACI 544.1R-96 (tái thông qua mới nhất năm 2009) và ACI 544.3R-08 sang Việt Nam.
  - Đáp ứng nhu cầu thực tiễn đang đòi hỏi về nghiên cứu và ứng dụng FRC tại Việt Nam. Sản phẩm của đề tài giúp hướng dẫn các cá nhân, tổ chức làm công tác thiết kế, thi công kết cấu sử dụng FRC vận dụng kiến thức để giải quyết các bài toán kỹ thuật đối với các kết cấu chịu tải trọng động, chịu kéo, uốn và đồng thời có thể hạ giá thành sản phẩm.
  -Hệ thống hóa và nâng cao toàn diện kiến thức khoa học công nghệ về FRC

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu đề xuất hoàn thiện công nghệ sản xuất và sử dụng bê tông khí chưng áp (AAC) phù hợp với điều kiện Việt Nam. Mã số: RD 125 - 13

  Tác giả: Thái Duy Sâm
  Nhà xuất bản: Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu đề xuất hoàn thiện công nghệ sản xuất và sử dụng bê tông khí chưng áp (AAC) phù hợp với điều kiện Việt Nam. Mã số: RD 125 - 13

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu đề xuất hoàn thiện công nghệ sản xuất và sử dụng bê tông khí chưng áp (AAC) phù hợp với điều kiện Việt Nam. Mã số: RD 125 - 13

  Tác giả: Thái Duy Sâm

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài: Đề xuất các nội dung hoàn thiện công nghệ sản xuất và sử dụng bê tông khí chưng áp (AAC) phù hợp với điều kiện Việt Nam.
  Nội dung của đề tài:
  - Nghiên cứu đánh giá công nghệ sản xuất AAC tại các nhà máy.
  - Nghiên cứu đánh giá việc sử dụng AAC trong các công trình xây dựng.
  - Nghiên cứu đề xuất các nội dung cần hoàn thiện trong sản xuất và sử dụng AAC

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Viện Vật liệu xây dựng

  Tác giả: Viện Vật liệu xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.,H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Viện Vật liệu xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Viện Vật liệu xây dựng

  Tác giả: Viện Vật liệu xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm 16 bài viết, là những công trình nghiên cứu tiêu biểu của các nhà nghiên cứu trong và ngoài Viện trong các lĩnh vực phục vụ quản lý Nhà nước và nghiên cứu vật liệu xây dựng mới

  Số trang: 0

 • Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ vật liệu xây dựng 2010 - 2014

  Tác giả: Lương Đức Long, Mai Ngọc Tâm, Lưu Thị Hồng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ vật liệu xây dựng 2010 - 2014

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ vật liệu xây dựng 2010 - 2014

  Tác giả: Lương Đức Long, Mai Ngọc Tâm, Lưu Thị Hồng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm các phần sau:
  - Công tác quy hoạch phát triển Vật liệu xây dựng (VLXD).
  - Công tác điều tra khảo sát phục vụ quản lý Nhà nước.
  - Công tác biên soạn tiêu chuẩn, quy chuẩn.
  - Công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ xi măng và bê tông.
  - Gốm sứ, thủy tinh, vật liệu chịu lửa.
  - Vật liệu hữu cơ và hóa phẩm xây dựng.
  - Tái chế phế thải làm VLXD và xử lý môi trường.
  - Tư vấn chuyển giao công nghệ và dịch vụ kỹ thuật

  Số trang: 0

 • Báo cáo dự thảo và thuyết minh dự thảo TCVN…:2014: Gối cống bê tông đúc sẵn

  Tác giả: Nguyễn Đức Lợi
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Báo cáo dự thảo và thuyết minh dự thảo TCVN…:2014: Gối cống bê tông đúc sẵn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Báo cáo dự thảo và thuyết minh dự thảo TCVN…:2014: Gối cống bê tông đúc sẵn

  Tác giả: Nguyễn Đức Lợi

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn này áp dụng cho gối cống bê tông đúc sẵn dùng trong lắp đặt đường ống bê tông cốt thép thoát nước

  Số trang: 0

 • Báo cáo dự thảo và thuyết minh dự thảo TCVN…:2014: Sản phẩm bó vỉa bê tông đúc sẵn

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Báo cáo dự thảo và thuyết minh dự thảo TCVN…:2014: Sản phẩm bó vỉa bê tông đúc sẵn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Báo cáo dự thảo và thuyết minh dự thảo TCVN…:2014: Sản phẩm bó vỉa bê tông đúc sẵn

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm bó vỉa bê tông đúc sẵn dùng để bó hè đường, dải phân cách, đảo giao thông trên các tuyến đường thuộc đô thị, khu công nghiệp và các loại đường khác

  Số trang: 0

 • Báo cáo dự thảo và thuyết minh dự thảo TCVN…:2014: Tấm bê tông cốt thép đúc sẵn gia cố mái kênh và lát mặt đường

  Tác giả: Trần Quốc Tế
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Báo cáo dự thảo và thuyết minh dự thảo TCVN…:2014: Tấm bê tông cốt thép đúc sẵn gia cố mái kênh và lát mặt đường

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Báo cáo dự thảo và thuyết minh dự thảo TCVN…:2014: Tấm bê tông cốt thép đúc sẵn gia cố mái kênh và lát mặt đường

  Tác giả: Trần Quốc Tế

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn này áp dụng cho tấm bê tông cốt thép đúc sẵn dùng để gia cố mái kênh mương thủy lợi, kênh mương thoát nước, mái hồ chứa, hồ điều hòa, taluy đường bộ và lát mặt đường giao thông nông thôn

  Số trang: 0

 • Dự thảo và thuyết minh soát xét TCVN 6882: 2001 Phụ gia khoáng cho xi măng. Mã số: TC 43-13

  Tác giả: Hà Văn Lân,Nguyễn Đình Lợi,Nguyễn Văn Đoàn
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự thảo và thuyết minh soát xét TCVN 6882: 2001 Phụ gia khoáng cho xi măng. Mã số: TC 43-13

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự thảo và thuyết minh soát xét TCVN 6882: 2001 Phụ gia khoáng cho xi măng. Mã số: TC 43-13

  Tác giả: Hà Văn Lân,Nguyễn Đình Lợi,Nguyễn Văn Đoàn

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: TCVN 6882:2014 thay thế TCVN 6882:2001
  TCVN này do Viện Vật liệu Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
  Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn này được áp dụng cho phụ gia khoáng chưa nghiền mịn dùng để sản xuất xi măng

  Số trang: 0

 • Dự thảo và thuyết minh soát xét tiêu chuẩn TCVN 5439: 2004 Xi măng - Phân loại. Mã số: TC 42-13

  Tác giả: Trần Thanh Quang,Nguyễn Thị Mai,Trịnh Thị Châm
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự thảo và thuyết minh soát xét tiêu chuẩn TCVN 5439: 2004 Xi măng - Phân loại. Mã số: TC 42-13

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự thảo và thuyết minh soát xét tiêu chuẩn TCVN 5439: 2004 Xi măng - Phân loại. Mã số: TC 42-13

  Tác giả: Trần Thanh Quang,Nguyễn Thị Mai,Trịnh Thị Châm

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - TCVN 5439:2014 thay thế TCVN 5439:2004.
  - TCVN này do Viện Vật liệu xây dựng- Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
  - Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn này áp dụng để phân loại xi măng

  Số trang: 0

 • Dự thảo và thuyết minh soát xét tiêu chuẩn TCVN 5438: 2004 Xi măng - Thuật ngữ và định nghĩa

  Tác giả: Nguyễn Kiên Cường
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự thảo và thuyết minh soát xét tiêu chuẩn TCVN 5438: 2004 Xi măng - Thuật ngữ và định nghĩa

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự thảo và thuyết minh soát xét tiêu chuẩn TCVN 5438: 2004 Xi măng - Thuật ngữ và định nghĩa

  Tác giả: Nguyễn Kiên Cường

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - TCVN 5438:2014 thay thế TCVN 5438:2004.
  - TCVN 5438:2014 do Viện Vật liệu xây dựng- Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
  - Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn này quy định các thuật ngữ và định nghĩa liên quan đến loại, thành phần và tính chất kỹ thuật của xi măng

  Số trang: 0