Tìm kiếm nâng cao

 • Thuyết minh dự thảo xây dựng tiêu chuẩn: Bê tông - Kiểm soát và đánh giá cường độ chịu nén. Mã số: TC 33-12

  Tác giả: Hoàng Minh Đức
  Nhà xuất bản: Viện KHCN xây dựng
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thuyết minh dự thảo xây dựng tiêu chuẩn: Bê tông - Kiểm soát và đánh giá cường độ chịu nén. Mã số: TC 33-12

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thuyết minh dự thảo xây dựng tiêu chuẩn: Bê tông - Kiểm soát và đánh giá cường độ chịu nén. Mã số: TC 33-12

  Tác giả: Hoàng Minh Đức

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung:
  1. Sự cần thiết tiến hành xây dựng tiêu chuẩn TCVN Bê tông - Kiểm soát và đánh giá cường độ chịu nén .
  2. Nguyên tắc chung.
  3. Các nội dung chính.
  4. Nhận xét và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Quy hoạch sắp xếp và định hướng phát triển ngành công nghiệp sản xuất gốm sứ xây dựng và đá ốp lát ở Việt Nam

  Tác giả: Nguyễn Minh Quỳnh, Nguyễn Tiến Đỉnh, Nguyễn Thu Hà..
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy hoạch sắp xếp và định hướng phát triển ngành công nghiệp sản xuất gốm sứ xây dựng và đá ốp lát ở Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy hoạch sắp xếp và định hướng phát triển ngành công nghiệp sản xuất gốm sứ xây dựng và đá ốp lát ở Việt Nam

  Tác giả: Nguyễn Minh Quỳnh, Nguyễn Tiến Đỉnh, Nguyễn Thu Hà..

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu quy hoạch:
  - Trên cơ sở những nguồn lực về tài nguyên khoáng sản, cơ sở vật chất kỹ thuật, nguồn nhân lực và thị trường, lập `Quy hoạch sắp xếp và định hướng phát triển ngành công nghiệp sản xuất gốm sứ xây dựng và đá ốp lát ở Việt Nam ` phù hợp với tình hình phát triển KT-XH của đất nước.
  - Quy hoạch sẽ là căn cứ giúp cho các nhà quản lý trong công tác điều hành và phát triển gạch gốm ốp lát, sứ vệ sinh và đá ốp lát ở Việt Nam.
  - Giúp cho các DN xây dựng kế hoạch, định hướng phát triển sản xuất của đơn vị.

  Số trang: 0

 • Dự thảo TCVN Vật liệu chèn khe và vết nứt, thi công nóng, dùng cho mặt đường bê tông xi măng và mặt đường bê tông nhựa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử. Mã số: TC 19-12

  Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự thảo TCVN Vật liệu chèn khe và vết nứt, thi công nóng, dùng cho mặt đường bê tông xi măng và mặt đường bê tông nhựa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử. Mã số: TC 19-12

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự thảo TCVN Vật liệu chèn khe và vết nứt, thi công nóng, dùng cho mặt đường bê tông xi măng và mặt đường bê tông nhựa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử. Mã số: TC 19-12

  Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: TCVN Vật liệu chèn khe và vết nứt, thi công nóng, dùng cho mặt đường bê tông xi măng và mặt đường bê tông nhựa - Yêu cầu kỹ thuật quy định yêu cầu kỹ thuật đối với vật liệu chèn khe và vết nứt thi công nóng, dùng cho mặt đường BTXM và mặt đường BTN.
  TCVN Vật liệu chèn khe và vết nứt, thi công nóng, dùng cho mặt đường bê tông xi măng và mặt đường bê tông nhựa - Phương pháp thử quy định các phương pháp thử cho loại vật liệu chèn khe và vết nứt thi công nóng, dùng cho mặt đường BTXM poóc lăng và mặt đường BTN. Có 1 số tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật được sử dụng trong các phương pháp thử này..

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu sản xuất vật liệu cách nhiệt siêu nhẹ hệ CaO - SiO2 trong điều kiện nhiệt độ và áp suất cao. Mã số: RD 30-11

  Tác giả: Ngô Xuân Quỳ
  Nhà xuất bản: Tổng công ty Viglacera
  Năm xuất bản: 2012
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu sản xuất vật liệu cách nhiệt siêu nhẹ hệ CaO - SiO2 trong điều kiện nhiệt độ và áp suất cao. Mã số: RD 30-11

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu sản xuất vật liệu cách nhiệt siêu nhẹ hệ CaO - SiO2 trong điều kiện nhiệt độ và áp suất cao. Mã số: RD 30-11

  Tác giả: Ngô Xuân Quỳ

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài là nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu cách nhiệt siêu nhẹ hệ CaO - SiO2 đạt những chỉ tiêu kỹ thuật sau:
  - Nhiệt độ sử dụng tới hạn: 1000 độ C.
  - Khối lượng thể tích: 0,3 tấn/m3.
  - Độ dẫn nhiệt <0,06 W (m.độ C).
  - Khoáng vật chính là xonotlite.
  - Thành phần háo học: CaO khoảng 40% , SiO2 khoảng 42% (CaO và SiO2 là thành phần để tạo khoáng xonotlite)

  Số trang: 0

 • Báo cáo dự thảo và thuyết minh dự thảo TCVN Xi măng đa cấu tử

  Tác giả: Lưu Thị Hồng
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Báo cáo dự thảo và thuyết minh dự thảo TCVN Xi măng đa cấu tử

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Báo cáo dự thảo và thuyết minh dự thảo TCVN Xi măng đa cấu tử

  Tác giả: Lưu Thị Hồng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại xi măng đa cấu tử

  Số trang: 0

 • Xi măng hỗn hợp ít tỏa nhiệt. TCVN 7712:2012

  Tác giả: Hà Văn Lân
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Xi măng hỗn hợp ít tỏa nhiệt. TCVN 7712:2012

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Xi măng hỗn hợp ít tỏa nhiệt. TCVN 7712:2012

  Tác giả: Hà Văn Lân

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại xi măng hỗn hợp ít tỏa nhiệt

  Số trang: 0

 • Xi măng hỗn hợp bền sun phát. TCVN 7711:2012

  Tác giả: Hà Văn Lân
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Xi măng hỗn hợp bền sun phát. TCVN 7711:2012

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Xi măng hỗn hợp bền sun phát. TCVN 7711:2012

  Tác giả: Hà Văn Lân

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại xi măng hỗn hợp bền sun phát

  Số trang: 0

 • Sơn và véc ni - Phương pháp xác định hàm lượng hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC). Mã số: TC 18-12

  Tác giả: Trịnh Thị Hằng
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2012
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Sơn và véc ni - Phương pháp xác định hàm lượng hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC). Mã số: TC 18-12

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Sơn và véc ni - Phương pháp xác định hàm lượng hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC). Mã số: TC 18-12

  Tác giả: Trịnh Thị Hằng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC) trong các loại sơn, véc ni và các nguyên liệu thô có hàm lượng VOC lớn hơn 15% khối lượng. Trong trường hợp hàm lượng VOC lớn hơn 0,1% và nhỏ hơn 15% khối lượng, phải sử dụng phương pháp theo TCVN ...-2:2013.
  Phương pháp này giả định rằng các chất dễ bay hơi là nước hoặc chất hữu cơ. Tuy nhiên, các hợp chất vô cơ dễ bay hơi khác có thể có mặt và có thể cần phải được định lựng bằng 1 phương pháp phù hợp khác và cho phép trong tính toán.

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ xử lý thải GYP nhà máy DAP để sản xuất thạch cao dùng trong xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Minh Ngọc
  Nhà xuất bản: ĐH Kiến trúc HN
  Năm xuất bản: 2011
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ xử lý thải GYP nhà máy DAP để sản xuất thạch cao dùng trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ xử lý thải GYP nhà máy DAP để sản xuất thạch cao dùng trong xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Minh Ngọc

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài:
  - Phân tích thành phần hóa học của thải GYP, tìm các biện pháp xử lý hóa - lý nhằm thu được thạch cao dùng trong xây dựng (giai đoạn I làm phụ gia cho xi măng).
  - Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ xử lý chất thải GYP nhà máy DAP để sản xuất thạch cao dùng trong xây dựng

  Số trang: 0

 • Dự án soát xét TCXD 168:1989 thành TCVN...2011 - Thạch cao để sản xuất xi măng

  Tác giả: Nguyễn Mạnh Tường
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2011
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự án soát xét TCXD 168:1989 thành TCVN...2011 - Thạch cao để sản xuất xi măng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự án soát xét TCXD 168:1989 thành TCVN...2011 - Thạch cao để sản xuất xi măng

  Tác giả: Nguyễn Mạnh Tường

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại thạch cao thiên nhiên và nhân tạo dùng làm phụ gia điều chỉnh thời gian đông kết cho xi măng

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu chế tạo màng phủ kị nước không màu, đa tính năng từ nano silica (nano SiO2) ứng dụng bảo vệ bề mặt các công trình xây dựng mỹ thuật và trang trí ngoài trời. Mã số: RD 26-11

  Tác giả: Trịnh Minh Đạt
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2012
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu chế tạo màng phủ kị nước không màu, đa tính năng từ nano silica (nano SiO2) ứng dụng bảo vệ bề mặt các công trình xây dựng mỹ thuật và trang trí ngoài trời. Mã số: RD 26-11

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu chế tạo màng phủ kị nước không màu, đa tính năng từ nano silica (nano SiO2) ứng dụng bảo vệ bề mặt các công trình xây dựng mỹ thuật và trang trí ngoài trời. Mã số: RD 26-11

  Tác giả: Trịnh Minh Đạt

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung nghiên cứu:
  - Nghiên cứu lựa chọn chất tạo màng.
  - Nghiên cứu lựa chọn công nghệ phân tán nano SiO2 trong dung dịch chất tạo màng.
  - Nghiên cứu lựa chọn phụ gia phân tán.
  - Nghiên cứu lựa chọn phụ gia phá bọt.
  - Nghiên cứu cấp phối chế tạo dung dịch làm màng phủ kị nước.
  - Nghiên cứu quy trình công nghệ chế tạo dung dịch làm màng phủ kị nước.
  - Đánh giá chỉ tiêu chất lượng của màng phủ nghiên cứu so sánh với mẫu đối chứng

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu chế tạo vữa xây trát trong các công trình xây dựng sử dụng gạch không nung. Mã số: RD 22-10

  Tác giả: Nguyễn Văn Đoàn
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2012
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu chế tạo vữa xây trát trong các công trình xây dựng sử dụng gạch không nung. Mã số: RD 22-10

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu chế tạo vữa xây trát trong các công trình xây dựng sử dụng gạch không nung. Mã số: RD 22-10

  Tác giả: Nguyễn Văn Đoàn

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
  - Nghiên cứu chế tạo vữa có các đặc tính kỹ thuật phù hợp cho việc thi công xây, trát khối xây sử dụng gạch bê tông nhẹ.
  - Đề xuất yêu cầu kỹ thuật của vữa cho gạch bê tông nhẹ.
  - Xây dựng quy trình SX vữa cho gạch bê tông nhẹ

  Số trang: 0

 • Dự thảo và thuyết minh tiêu chuẩn “Kính xây dựng - Kính phủ bức xạ thấp – Phương pháp thử”. Mã số: TC 20-12

  Tác giả: Đặng Thị Minh Hoa
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2012
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự thảo và thuyết minh tiêu chuẩn “Kính xây dựng - Kính phủ bức xạ thấp – Phương pháp thử”. Mã số: TC 20-12

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự thảo và thuyết minh tiêu chuẩn “Kính xây dựng - Kính phủ bức xạ thấp – Phương pháp thử”. Mã số: TC 20-12

  Tác giả: Đặng Thị Minh Hoa

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử đối với kính phủ bức xạ thấp, bao gồm kính phủ cứng bức xạ thấp và kính phủ mềm bức xạ thấp có tác dụng làm tổn hao nhiệt được dùng trong XD, trong đó, kính phủ mềm bức xạ thấp sử dụng làm kính thành phần trong kính dán hay kính hộp.
  Tiêu chuẩn này không áp dụng cho kính có các lớp phủ với những ứng dụng khác như trang trí, chống nắng, hấp thụ nhiệt

  Số trang: 0

 • Dự thảo và thuyết minh tiêu chuẩn “Kính xây dựng - Kính phủ bức xạ thấp - Yêu cầu kỹ thuật”. Mã số: TC 17-12

  Tác giả: Đào Anh Tuấn
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2012
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự thảo và thuyết minh tiêu chuẩn “Kính xây dựng - Kính phủ bức xạ thấp - Yêu cầu kỹ thuật”. Mã số: TC 17-12

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự thảo và thuyết minh tiêu chuẩn “Kính xây dựng - Kính phủ bức xạ thấp - Yêu cầu kỹ thuật”. Mã số: TC 17-12

  Tác giả: Đào Anh Tuấn

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật đối với Kính phủ bức xạ thấp, bao gồm kính phủ cứng bức xạ thấp và kính phủ mềm bức xạ thấp có tác dụng làm tổn hao nhiệt được dùng trong XD, trong đó, kính phủ mềm bức xạ thấp sử dụng làm kính thành phần trong kính dán hay kính hộp.
  Tiêu chuẩn này không áp dụng cho kính có các lớp phủ với những ứng dụng khác như trang trí, chống nắng, hấp thụ nhiệt

  Số trang: 0

 • Nguyên liệu để sản xuất clanhke xi măng poóc lăng – đá vôi. Dự thảo tiêu chuẩn và thuyết minh. Mã số: TBT 05-11

  Tác giả: Nguyễn Mạnh Tường
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2011
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nguyên liệu để sản xuất clanhke xi măng poóc lăng – đá vôi. Dự thảo tiêu chuẩn và thuyết minh. Mã số: TBT 05-11

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nguyên liệu để sản xuất clanhke xi măng poóc lăng – đá vôi. Dự thảo tiêu chuẩn và thuyết minh. Mã số: TBT 05-11

  Tác giả: Nguyễn Mạnh Tường

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này áp dụng cho đá vôi canxi cacbonat dùng để sản xuất clanhke xi măng poóc lăng

  Số trang: 0