Tìm kiếm nâng cao

 • Nguyên liệu để sản xuất clanhke xi măng poóc lăng - sét. Dự thảo tiêu chuẩn và thuyết minh. Mã số: TBT 06-11

  Tác giả: Nguyễn Mạnh Tường,Hà Văn Lân,Trịnh Thị Châm
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2011
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nguyên liệu để sản xuất clanhke xi măng poóc lăng - sét. Dự thảo tiêu chuẩn và thuyết minh. Mã số: TBT 06-11

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nguyên liệu để sản xuất clanhke xi măng poóc lăng - sét. Dự thảo tiêu chuẩn và thuyết minh. Mã số: TBT 06-11

  Tác giả: Nguyễn Mạnh Tường,Hà Văn Lân,Trịnh Thị Châm

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này áp dụng cho nguyên liệu để sản xuất clanhke xi măng poóc lăng - sét

  Số trang: 0

 • / Dự án soát xét TCVN 7744:2007 “Gạch terrazzo” thành TCVN 7744:2012 (Dự thảo tiêu chuẩn và thuyết minh). Mã số: TBT 09-11

  Tác giả: Nguyễn Văn Minh,Nguyễn Minh Quỳnh,Nguyễn Văn Đoàn
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2011
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: / Dự án soát xét TCVN 7744:2007 “Gạch terrazzo” thành TCVN 7744:2012 (Dự thảo tiêu chuẩn và thuyết minh). Mã số: TBT 09-11

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: / Dự án soát xét TCVN 7744:2007 “Gạch terrazzo” thành TCVN 7744:2012 (Dự thảo tiêu chuẩn và thuyết minh). Mã số: TBT 09-11

  Tác giả: Nguyễn Văn Minh,Nguyễn Minh Quỳnh,Nguyễn Văn Đoàn

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạch terazo liên kết xi măng dùng lát trong và ngoài nhà

  Số trang: 0

 • Dự án soát xét tiêu chuẩn TCVN 7455:2004 Kính xây dựng - Kính tôi nhiệt an toàn (Dự thảo tiêu chuẩn và thuyết minh). Mã số: TBT 08-11

  Tác giả: Nguyễn Minh Quỳnh,Nguyễn Văn Đoàn,Nguyễn Văn Minh
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2011
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự án soát xét tiêu chuẩn TCVN 7455:2004 Kính xây dựng - Kính tôi nhiệt an toàn (Dự thảo tiêu chuẩn và thuyết minh). Mã số: TBT 08-11

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự án soát xét tiêu chuẩn TCVN 7455:2004 Kính xây dựng - Kính tôi nhiệt an toàn (Dự thảo tiêu chuẩn và thuyết minh). Mã số: TBT 08-11

  Tác giả: Nguyễn Minh Quỳnh,Nguyễn Văn Đoàn,Nguyễn Văn Minh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Tiêu chuẩn TCVN 7455: 2012 áp dụng cho kính tôi nhiệt dùng trong xây dựng.
  - Tiêu chuẩn này không áp dụng cho kính cong tôi nhiệt, kính tôi nhiệt dùng cho ô tô và các loại kính tôi nhiệt đặc biệt khác

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu chế tạo chất tạo bọt sử dụng trong sản xuất bê tông nhẹ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vật liệu không nung. Mã số: RD 29-10

  Tác giả: Đào Quốc Hùng,Trịnh Minh Đạt,Nguyễn Văn Đoàn
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng,
  Năm xuất bản: 2011
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu chế tạo chất tạo bọt sử dụng trong sản xuất bê tông nhẹ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vật liệu không nung. Mã số: RD 29-10

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu chế tạo chất tạo bọt sử dụng trong sản xuất bê tông nhẹ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vật liệu không nung. Mã số: RD 29-10

  Tác giả: Đào Quốc Hùng,Trịnh Minh Đạt,Nguyễn Văn Đoàn

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài:
  - Chế tạo được chất tạo bọt mới trên cơ sở nguyên liệu sẵn có tại Việt Nam, đáp ứng được yêu cầu cho chế tạo bê tông bọt, có giá trị kinh tế cao.
  - Chất lượng sản phẩm của chất tạo bọt đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn ASTM C 869-99

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu chế tạo xi măng poóc lăng đá vôi từ clanhke xi măng poóc lăng. Mã số: RD 50-08

  Tác giả: Nguyễn Như Quý, Vũ Đình Đấu, Vũ Hải Nam..
  Nhà xuất bản: Hội Công nghiệp bê tông Việt Nam
  Năm xuất bản: 2010
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu chế tạo xi măng poóc lăng đá vôi từ clanhke xi măng poóc lăng. Mã số: RD 50-08

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu chế tạo xi măng poóc lăng đá vôi từ clanhke xi măng poóc lăng. Mã số: RD 50-08

  Tác giả: Nguyễn Như Quý, Vũ Đình Đấu, Vũ Hải Nam..

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chương 1: Tình hình nghiên cứu chế tạo xi măng sử dụng phụ gia đá vôi ở VN và ở nước ngoài.
  Chương 2: Nghiên cứu chế tạo xi măng poóc lăng đá vôi trong phòng thí nghiệm.
  Chương 3: Nghiên cứu tính chất của hỗn hợp bê tông và bê tông đã rắn chắc sử dụng xi măng poóc lăng đá vôi.
  Chương 4: Nghiên cứu khả năng chế tạo xi măng poóc lăng đá vôi trên dây chuyền công nghiệp sử dụng đá vôi chất lượng thấp.
  Chương 5: Kiến nghị tiêu chuẩn chất lượng và phương pháp thử cho poóc lăng đá vôi.
  Chương 6: Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu lựa chọn nguyên liệu và công nghệ phù hợp chế tạo bê tông khí chưng áp. Mã số: RD 42-09

  Tác giả: Nguyễn Đình Lợi
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2010
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu lựa chọn nguyên liệu và công nghệ phù hợp chế tạo bê tông khí chưng áp. Mã số: RD 42-09

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu lựa chọn nguyên liệu và công nghệ phù hợp chế tạo bê tông khí chưng áp. Mã số: RD 42-09

  Tác giả: Nguyễn Đình Lợi

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần thứ nhất: Tổng quan về bê tông khí chưng áp.
  Phần thứ hai: Cơ sở khoa học.
  Phần thứ ba: Kết quả nghiên cứu.
  Phần thứ tư: Ứng dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất thử nghiệm.
  Phàn thứ năm: Quy trình công nghệ sản xuất và giá thành sản phẩm>
  Phần thứ sáu: Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu và sử dụng tro bay nhiệt điện cho sản xuất thử nghiệm xi măng poóc lăng hỗn hợp, ít tỏa nhiệt và bền sun phát tại Công ty xi măng Holcim Việt Nam

  Tác giả: Nguyễn Mạnh Tường, Nguyễn Văn Đoàn, Nguyễn Đình Lợi
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2010
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu và sử dụng tro bay nhiệt điện cho sản xuất thử nghiệm xi măng poóc lăng hỗn hợp, ít tỏa nhiệt và bền sun phát tại Công ty xi măng Holcim Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu và sử dụng tro bay nhiệt điện cho sản xuất thử nghiệm xi măng poóc lăng hỗn hợp, ít tỏa nhiệt và bền sun phát tại Công ty xi măng Holcim Việt Nam

  Tác giả: Nguyễn Mạnh Tường, Nguyễn Văn Đoàn, Nguyễn Đình Lợi

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung nghiên cứu bao gồm:
  1. Đánh giá đặc tính kỹ thuật của tro bay.
  2. Nghiên cứu ảnh hưởng của tro bay đến các tính chất của xi măng.
  3. Đánh giá ảnh hưởng của tro bay đến 1 số tính chất đặc biệt của xi măng: khả năng giảm nhiệt thủy hóa, độ bền trong môi trường sun phát, khả năng chống lại phản ứng kiềm-silic..
  4. Nghiên cứu ảnh hưởng của tro bay đến các tính chất của bê tông.
  5. Đánh giá tính an toàn của tro bay đối với sức khỏe con người và môi trường sống..

  Số trang: 0

 • Báo cáo Dự thảo soát xét tiêu chuẩn TCVN 7368: 2004 Kính xây dựng – Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp - Phương pháp thử độ bền va đập. Mã số: TBT 08-11

  Tác giả: Đào Anh Tuấn
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2011
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Báo cáo Dự thảo soát xét tiêu chuẩn TCVN 7368: 2004 Kính xây dựng – Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp - Phương pháp thử độ bền va đập. Mã số: TBT 08-11

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Báo cáo Dự thảo soát xét tiêu chuẩn TCVN 7368: 2004 Kính xây dựng – Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp - Phương pháp thử độ bền va đập. Mã số: TBT 08-11

  Tác giả: Đào Anh Tuấn

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: TCVN 7368:2012 thay thế cho TCVN 7368:2004. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử độ bền chịu va đập rơi bi và va đập con lắc đối với kính dán an toàn nhieuf lớp dạng phẳng dùng trong xây dựng

  Số trang: 0

 • Báo cáo Dự thảo tiêu chuẩn Kính xây dựng - Xác định hệ số truyền nhiệt (giá trị U) - Phương pháp tính. Mã số: TC 09-11

  Tác giả: Nguyễn Minh Quỳnh, Nguyễn Văn Đoàn, Đặng Minh Hoa
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2011
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Báo cáo Dự thảo tiêu chuẩn Kính xây dựng - Xác định hệ số truyền nhiệt (giá trị U) - Phương pháp tính. Mã số: TC 09-11

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Báo cáo Dự thảo tiêu chuẩn Kính xây dựng - Xác định hệ số truyền nhiệt (giá trị U) - Phương pháp tính. Mã số: TC 09-11

  Tác giả: Nguyễn Minh Quỳnh, Nguyễn Văn Đoàn, Đặng Minh Hoa

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định phương pháp tính hệ số truyền nhiệt của kính có bề mặt phẳng và song song. Tiêu chuẩn này áp dụng cho kính không phủ (bao gồm kính có bề mặt kết cấu, như kính vân hoa), kính phủ và những vật liệu không truyền tia hồng ngoại xa. Đó là 1 trong những sản phẩm thủy tinh silicat, thủy tinh borosilicat và gốm thủy tinh..

  Số trang: 0

 • Báo cáo Dự thảo và thuyết minh dự thảo soát xét tiêu chuẩn TCVN 7959: 2011 Blốc bê tôngkhí chưng áp (AAC)

  Tác giả: Nguyễn Đình Lợi
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2011
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Báo cáo Dự thảo và thuyết minh dự thảo soát xét tiêu chuẩn TCVN 7959: 2011 Blốc bê tôngkhí chưng áp (AAC)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Báo cáo Dự thảo và thuyết minh dự thảo soát xét tiêu chuẩn TCVN 7959: 2011 Blốc bê tôngkhí chưng áp (AAC)

  Tác giả: Nguyễn Đình Lợi

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này áp dụng cho khối bê tông khí, đóng rắn trong điều kiện chưng áp (gọi tắt là bốc AAC), dùng cho các công trình xây dựng phù hợp với tiêu chuẩn hưỡng dẫn thiết kế, thi công, nghiệm thu

  Số trang: 0

 • Báo cáo Dự thảo và thuyết minh dự thảo TCVN...: 2011 Vữa cho blốc bê tông tổ ong

  Tác giả: Nguyễn Văn Đoàn, Lê Việt Hùng, Tạ Văn Luân
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2011
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Báo cáo Dự thảo và thuyết minh dự thảo TCVN...: 2011 Vữa cho blốc bê tông tổ ong

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Báo cáo Dự thảo và thuyết minh dự thảo TCVN...: 2011 Vữa cho blốc bê tông tổ ong

  Tác giả: Nguyễn Văn Đoàn, Lê Việt Hùng, Tạ Văn Luân

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này áp dụng cho vữa trộn sẵn trên cơ ở chất kết dính vô cơ dùng làm vữa xây lớp mỏng và vữa trát cho khối xây sử dụng bloc bê tông tổ ong, bao gồm bê tông bọt, bê tông khí không chưng áp và bê tông khí chưng áp

  Số trang: 0

 • Báo cáo Dự thảo và thuyết minh dự thảo TCVN...: 2011 Blốc bê tông tổ ong - Yêu cầu kỹ thuật

  Tác giả: Phạm Đức Tuấn
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2011
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Báo cáo Dự thảo và thuyết minh dự thảo TCVN...: 2011 Blốc bê tông tổ ong - Yêu cầu kỹ thuật

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Báo cáo Dự thảo và thuyết minh dự thảo TCVN...: 2011 Blốc bê tông tổ ong - Yêu cầu kỹ thuật

  Tác giả: Phạm Đức Tuấn

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn này áp dụng cho Blốc bê tông bọt và bê tông khí đóng rắn trong điều kiện không chưng áp (gọi tắt là Blốc bê tông tổ ong), dùng cho các công trình xây dựng.
  Tiêu chuẩn này không áp dụng cho bê tông cốt liệu nhẹ và các loại bê tông nhẹ khác

  Số trang: 0

 • Điều tra khảo sát, đánh giá hiện trạng nguồn thải, tải lượng chất thải và hiện trạng sử dụng năng lượng tại một số cơ sở sản xuất gạch ngói, gốm sứ trong ngành. Mã số: MT 08-08

  Tác giả: Nguyễn Sơn Lâm,Phạm Đức Hạnh
  Nhà xuất bản: Viện KHCN xây dựng
  Năm xuất bản: 2010
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra khảo sát, đánh giá hiện trạng nguồn thải, tải lượng chất thải và hiện trạng sử dụng năng lượng tại một số cơ sở sản xuất gạch ngói, gốm sứ trong ngành. Mã số: MT 08-08

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra khảo sát, đánh giá hiện trạng nguồn thải, tải lượng chất thải và hiện trạng sử dụng năng lượng tại một số cơ sở sản xuất gạch ngói, gốm sứ trong ngành. Mã số: MT 08-08

  Tác giả: Nguyễn Sơn Lâm,Phạm Đức Hạnh

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài:
  - Điều tra khảo sát, tổng hợp, đánh giá hiện trạng về nguồn thải, tải lượng phát thải, hiện trạng sử dụng năng lượng của 1 số cơ sở SX gạch ngói đất sét nung, gạch ốp lát và sứ vệ sinh.
  - Đề xuất các giải pháp quản lý, công nghệ để giảm thiểu, xử lý ô nhiễm, tiết kiệm tài nguyên và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng để các cơ sở SX trong cùng lĩnh vực tham khảo và triển khai áp dụng cho phù hợp với điều kiện SX của riêng từng cơ sở SX

  Số trang: 0

 • Điều tra khảo sát, đánh giá hiện trạng nguồn thải, tải lượng chất thải và hiện trạng sử dụng năng lượng tại một số cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng trong ngành. Mã số: MT 15-08

  Tác giả: Nguyễn Sơn Lâm,Phạm Đức Hạnh
  Nhà xuất bản: Viện KHCN xây dựng
  Năm xuất bản: 2010
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra khảo sát, đánh giá hiện trạng nguồn thải, tải lượng chất thải và hiện trạng sử dụng năng lượng tại một số cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng trong ngành. Mã số: MT 15-08

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra khảo sát, đánh giá hiện trạng nguồn thải, tải lượng chất thải và hiện trạng sử dụng năng lượng tại một số cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng trong ngành. Mã số: MT 15-08

  Tác giả: Nguyễn Sơn Lâm,Phạm Đức Hạnh

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài:
  - Điều tra khảo sát, đánh giá hiện trạng về nguồn thải, phát thải, hiện trạng SX, môi trường và sử dụng năng lượng của 1 số cơ sở SX xi măng công nghệ lò quay.
  - Tính toán tải lượng phát thải lò nung clinker.
  - Đề xuất các giải pháp quản lý, công nghệ để giảm thiểu, xử lý ô nhiễm, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng cho các cơ sở SX xi măng lò quay

  Số trang: 0

 • Kiểm tra, giám định chất lượng một số vật liệu xây dựng năm 2008

  Tác giả: Ngô Xuân Quỳ,Tạ Đắc Quý
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2008
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kiểm tra, giám định chất lượng một số vật liệu xây dựng năm 2008

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kiểm tra, giám định chất lượng một số vật liệu xây dựng năm 2008

  Tác giả: Ngô Xuân Quỳ,Tạ Đắc Quý

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Gồm các nội dung sau:
  - Thực trạng công nghệ và công tác quản lý chất lượng sản phẩm ở 1 số cơ sở sản xuất xi măng, gạch ceramic và gạch gốm granít.
  - Tình hình chất lượng VLXD qua kết quả kiểm định năm 2008 tại Phòng thí nghiệm VILAS 003

  Số trang: 0