Tìm kiếm nâng cao

 • Nghiên cứu sử dụng tro bay Nhà máy nhiệt điện Suralaya Indonesia làm phụ gia khoáng cho sản xuất xi măng tại Công ty xi măng Holcim Việt Nam

  Tác giả: Vũ Hải Nam,Vũ Hồng Phong,Nguyễn Văn Đoàn
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu sử dụng tro bay Nhà máy nhiệt điện Suralaya Indonesia làm phụ gia khoáng cho sản xuất xi măng tại Công ty xi măng Holcim Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu sử dụng tro bay Nhà máy nhiệt điện Suralaya Indonesia làm phụ gia khoáng cho sản xuất xi măng tại Công ty xi măng Holcim Việt Nam

  Tác giả: Vũ Hải Nam,Vũ Hồng Phong,Nguyễn Văn Đoàn

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài: - Nghiên cứu khả năng sử dụng tro bay Indonesia làm phụ gia khoáng cho sản xuất xi măng tại Công ty xi măng Holcim Việt Nam.
  - Đánh giá tác động của kim loại nạng và hoạt tính phóng xạ của tro bay Indonesia khi sử dụng làm phụ gia khoáng cho sản xuất xi măng và bê tông

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu công nghệ sản xuất vật liệu bền nhiệt Mulít - Cordierite. Mã số: RD 35-04

  Tác giả: Hoàng Kim Bồng,Đinh Văn Đạt
  Nhà xuất bản: Công ty Vật liệu chịu lửa Cầu Đuống
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu công nghệ sản xuất vật liệu bền nhiệt Mulít - Cordierite. Mã số: RD 35-04

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu công nghệ sản xuất vật liệu bền nhiệt Mulít - Cordierite. Mã số: RD 35-04

  Tác giả: Hoàng Kim Bồng,Đinh Văn Đạt

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề tài:
  - Phần I: Cơ sở khoa học và kết quả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm: Lý thuyết chung về sự bền nhiệt.; Cơ sở hoá lý của vật liệu Mulít – Cordierite; Nghiên cứu trong phòng thí nghiệm.
  - Phần II: Triển khai sản xuất thử trên dây chuyền: Quá trình sản xuất thử gạch chân cầu, mặt goòng bền nhiệt Mulít – Cordierite; Triển khai ứng dụng đề tài trong sản xuất và kinh doanh của Công ty

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu xây dựng cẩm nang khai thác, chế biến khoáng sản vật liệu xây dựng

  Tác giả: Lê Tuấn Lộc,Thái Duy Sâm
  Nhà xuất bản: Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng cẩm nang khai thác, chế biến khoáng sản vật liệu xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu xây dựng cẩm nang khai thác, chế biến khoáng sản vật liệu xây dựng

  Tác giả: Lê Tuấn Lộc,Thái Duy Sâm

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Đến nay, việc khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng đã được phát triển rất nhanh và trên một phạm vi rất rộng trong cả nước. Tuy nhiên, vẫn chưa có một công trình khoa học kỹ thuật tổng hợp, phân loại, hướng dẫn có hệ thống trình tự thiết kế khai thác, chế biến khoáng sản có ích làm vật liệu xây dựng một cách khoa học như một sổ tay kỹ thuật để dùng cho lâu dài. Trong khi đó, các cơ sở sản xuất, các cơ quan tư vấn thiết kế rất cần có một tài liệu hướng dẫn tra cứu về công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Thực ra các nước trên thế giới đã có những bộ cẩm nang tra cứu chuyên ngành rất có giá trị thực tiễn, nhưng nhiều năm qua Việt Nam chưa làm được. Chính vì vậy, việc nghiên cứu triển khai đề tài này là một việc làm cần thiết và cấp bách.
  Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là: Nghiên cứu biên soạn công trình khoa học kỹ thuật Cẩm nang khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu xây dựng quy trình nghiền xi măng tạo thành phần hạt hợp lý cải thiện chất lượng xi măng. Mã số: RD 30-04

  Tác giả: Tạ Minh Hoàng
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng quy trình nghiền xi măng tạo thành phần hạt hợp lý cải thiện chất lượng xi măng. Mã số: RD 30-04

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu xây dựng quy trình nghiền xi măng tạo thành phần hạt hợp lý cải thiện chất lượng xi măng. Mã số: RD 30-04

  Tác giả: Tạ Minh Hoàng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là:
  - Nghiên cứu xác định thành phần hạt xi măng hợp lý trên cơ sở xi măng công nghiệp và đề xuất phương án cải tiến hệ thống nghiền cho các cơ sở sản xuất xi măng đặc trưng.
  - Xây dựng quy trình nghiền xi măng đạt thành phần hạt hợp lý cải thiện chất lượng xi măng cho cơ sở sản xuất xi măng lò quay áp dụng tại Công ty Xi măng Hoàng Thạch.

  Số trang: 0

 • Hoàn thiện công nghệ sản xuất sản phẩm chịu lửa cac bua silic (SiC) làm tấm kê, trụ đỡ cho các lò nung công nghiệp gốm sứ. Mã số: P 01-04

  Tác giả: Trần Hữu Tường,Phạm Kim Lan
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hoàn thiện công nghệ sản xuất sản phẩm chịu lửa cac bua silic (SiC) làm tấm kê, trụ đỡ cho các lò nung công nghiệp gốm sứ. Mã số: P 01-04

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hoàn thiện công nghệ sản xuất sản phẩm chịu lửa cac bua silic (SiC) làm tấm kê, trụ đỡ cho các lò nung công nghiệp gốm sứ. Mã số: P 01-04

  Tác giả: Trần Hữu Tường,Phạm Kim Lan

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài:
  - Hoàn thiện các nội dung công nghệ đã được thực hiện ở giai đoạn RD.
  - Thiết lập được quy trình sản xuất phù hợp với đặc điểm nguyên liệu và thiết bị thực tế.
  - Phối hợp với nhà máy Vật liệu chịu lửa Việt Đức Cty Gạch ngói Đồng Nai áp dụng kết quả hoàn thiện công nghệ để triển khai sản xuất sản phẩm khói lượng lớn, đáp ứng nhu cầu của thị trường

  Số trang: 0

 • Giải pháp thiết kế nhà và công trình trong vùng có động đất. Mã số: RD 50.01,Giải pháp thiết kế nhà khung, khung – vách bằng bê tông cốt thép

  Tác giả: Nguyễn Đăng Bích,Nguyễn Võ Thông
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Giải pháp thiết kế nhà và công trình trong vùng có động đất. Mã số: RD 50.01,Giải pháp thiết kế nhà khung, khung – vách bằng bê tông cốt thép

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Giải pháp thiết kế nhà và công trình trong vùng có động đất. Mã số: RD 50.01

  Tác giả: Nguyễn Đăng Bích,Nguyễn Võ Thông

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Giải pháp thiết kế nhà khung, khung – vách bằng bê tông cốt thép trong vùng có động đất

  Số trang: 0

 • Giải pháp thiết kế nhà và công trình trong vùng có động đất. Mã số: RD 50.01,Giải pháp thiết kế nhà xây gạch và gạch đá có cốt thép

  Tác giả: Nguyễn Đăng Bích,Nguyễn Võ Thông
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Giải pháp thiết kế nhà và công trình trong vùng có động đất. Mã số: RD 50.01,Giải pháp thiết kế nhà xây gạch và gạch đá có cốt thép

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Giải pháp thiết kế nhà và công trình trong vùng có động đất. Mã số: RD 50.01

  Tác giả: Nguyễn Đăng Bích,Nguyễn Võ Thông

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Giải pháp thiết kế nhà xây gạch và gạch đá có cốt thép trong vùng có động đất

  Số trang: 0

 • Điều tra hiện trạng ô nhiễm môi trường và đề xuất giải pháp thay thế công nghệ sản xuất gạch đất sét nung theo phương pháp thủ công. Mã số: RD 14-01

  Tác giả: Đinh Quang Huy,Nguyễn Quang Sênh
  Nhà xuất bản: TCty Thuỷ tinh và gốm xây dựng
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra hiện trạng ô nhiễm môi trường và đề xuất giải pháp thay thế công nghệ sản xuất gạch đất sét nung theo phương pháp thủ công. Mã số: RD 14-01

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra hiện trạng ô nhiễm môi trường và đề xuất giải pháp thay thế công nghệ sản xuất gạch đất sét nung theo phương pháp thủ công. Mã số: RD 14-01

  Tác giả: Đinh Quang Huy,Nguyễn Quang Sênh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề tài:
  - Phần 1: Hiện trạng sản xuất gạch ngói đất sét nung trên toàn quốc.
  - Phần 2: Tác động môi trường của lò thủ công và hệ lò tuynen liên hợp.
  - Phần 3: Tổng hợp, đề xuất giải pháp thay thế, đưa ra kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu soạn thảo hướng dẫn thi công chống nứt bê tông trong các vùng khí hậu đặc thù Việt Nam. Mã số: RD 02-01

  Tác giả: Nguyễn Tiến Đích,Đỗ Văn Xuân,Nguyễn Hồng Sơn
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu soạn thảo hướng dẫn thi công chống nứt bê tông trong các vùng khí hậu đặc thù Việt Nam. Mã số: RD 02-01

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu soạn thảo hướng dẫn thi công chống nứt bê tông trong các vùng khí hậu đặc thù Việt Nam. Mã số: RD 02-01

  Tác giả: Nguyễn Tiến Đích,Đỗ Văn Xuân,Nguyễn Hồng Sơn

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nghiên cứu soạn thảo 1 tài liệu hướng dẫn kỹ thuật đảm bảo loại trừ hoặc hạn chế tình trạng nhiều kết cấu bê tông và bê tông cốt thép sau khi thi công bị nứt sớm do chịu tác động trực tiếp của các yếu tố khí hậu nóng ẩm của nước ta (nhiệt độ và độ ẩm không khí, bức xạ mặt trời, tốc độ gió, thay đổi ẩm khô của không khí)

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu công nghệ đúc thép không gỉ. Mã số: RDN 01-05

  Tác giả: Vũ Văn Hậu
  Nhà xuất bản: Cty Lắp máy và xây dựng 69-3 – Lilama
  Năm xuất bản: 2005
  Nơi xuất bản: Hải Dương
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu công nghệ đúc thép không gỉ. Mã số: RDN 01-05

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu công nghệ đúc thép không gỉ. Mã số: RDN 01-05

  Tác giả: Vũ Văn Hậu

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu cụ thể của đề tài là:
  - Xây dựng quy trình công nghệ đúc thép không gỉ trong điều kiện Việt Nam (cụ thể là Công ty LILAMA 69-3).
  - Khối hoá các quá trình triển khai, thiết lập các quy trình công đoạn đối với quy trình cụ thể như: công nghệ đúc, công nghệ làm khuôn, công nghệ nấu luyện, công nghệ nhiệt luyện, quy trình kiểm tra chi tiết.
  - Tạo dựng được thư viện sản phẩm thép đúc không gỉ đã thực hiện để áp dụng cho các công trình nhiệt điện, xi măng, hoá chất.
  - Làm chủ được công nghệ, đồng nghĩa cới việc chủ động trong sản xuất, kinh doanh và chế tạo thiết bị, tăng uy tín và hình ảnh của Công ty trên thị trường. Đồng thời, tiết kiệm được ngoại tệ và góp phần vào sự nghiệp chung của Công ty

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu sử dụng xỉ hạt lò cao Nhật Bản cho sản xuất xi măng PCB 40 tại Lafarge xi măng

  Tác giả: Nguyễn Ngọc Lân,Nguyễn Văn Đoàn
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2005
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu sử dụng xỉ hạt lò cao Nhật Bản cho sản xuất xi măng PCB 40 tại Lafarge xi măng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu sử dụng xỉ hạt lò cao Nhật Bản cho sản xuất xi măng PCB 40 tại Lafarge xi măng

  Tác giả: Nguyễn Ngọc Lân,Nguyễn Văn Đoàn

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là: Sử dụng hai loại xỉ hạt lò cao Fukuyama và Kurashiki của Tập đoàn thép JFE, Nhật Bản làm phụ gia cho sản xuất xi măng PCB 40 tại Việt Nam. Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật và không ảnh hưởng đến môi trường, sẽ đề nghị Nhà nước ta cho phép nhập khẩu xỉ hạt lò cao cho sản xuất xi măng, góp phần nâng cao sản lượng, chất lượng xi măng, bảo vệ tài nguyên và môi trường trong nước

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu thiết kế áp dụng lò nung thanh lăn nung gạch ốp lát sử dụng LPG – công suất 1.000.000 m2/năm. Mã số: RD 36

  Tác giả: Vũ Văn Khanh
  Nhà xuất bản: Cty Tư vấn xây dựng và phát triển VLXD
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu thiết kế áp dụng lò nung thanh lăn nung gạch ốp lát sử dụng LPG – công suất 1.000.000 m2/năm. Mã số: RD 36

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu thiết kế áp dụng lò nung thanh lăn nung gạch ốp lát sử dụng LPG – công suất 1.000.000 m2/năm. Mã số: RD 36

  Tác giả: Vũ Văn Khanh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là: Trong nước tự thiết kế và gia công chế tạo các lò nung thanh lăn áp dụng cho các dây chuyền sản xuất gạch ceramic, gạch granit..

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu chế tạo, áp dụng khuôn mạ crôm trong sản xuất gạch ốp lát. Mã số: RD-2303

  Tác giả: Nguyễn Văn Sinh,Trần Văn Phúc
  Nhà xuất bản: TCty Thuỷ tinh và gốm xây dựng
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu chế tạo, áp dụng khuôn mạ crôm trong sản xuất gạch ốp lát. Mã số: RD-2303

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu chế tạo, áp dụng khuôn mạ crôm trong sản xuất gạch ốp lát. Mã số: RD-2303

  Tác giả: Nguyễn Văn Sinh,Trần Văn Phúc

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là:

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng chất ức chế ăn mòn canxi nitơrit cho sản xuất vữa, bê tông chống ăn mòn dùng trong môi trường xâm thực clorua. Mã số: RD 03-01

  Tác giả: Phạm Văn Khoan,Nguyễn Huy Dương
  Nhà xuất bản: Viện KHCN xây dựng
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng chất ức chế ăn mòn canxi nitơrit cho sản xuất vữa, bê tông chống ăn mòn dùng trong môi trường xâm thực clorua. Mã số: RD 03-01

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng chất ức chế ăn mòn canxi nitơrit cho sản xuất vữa, bê tông chống ăn mòn dùng trong môi trường xâm thực clorua. Mã số: RD 03-01

  Tác giả: Phạm Văn Khoan,Nguyễn Huy Dương

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề tài:
  Chương 1: Tổng quan về chất ức chế ăn mòn canxi nitơrit và tác dụng của nó.
  Chương 2: Nghiên cứu chế tạo chất ức chế ăn mòn canxi nitơrit (CN-01).
  Chương 3: Nghiên cứu khả năng ức chế ăn mòn cốt thép của canxi nitơrit (CN-01).
  Chương 4: Ứng dụng CN-01 để chế tạo vữa tự chảy chống ăn mòn clorua M 400-600.
  Chương 5: Một số kết quả triển khai ứng dụng vữa, bê tông chống ăn mòn clorua

  Số trang: 0

 • Cải tạo nâng cao chất lượng môi trường lò đứng nung clanhke xi măng. Mã số RD 53

  Tác giả: Trương Văn Thướng,Nguyễn Văn Huỳnh,Nguyễn Văn Thân
  Nhà xuất bản: Cty Tư vấn xây dựng công trình VLXD
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cải tạo nâng cao chất lượng môi trường lò đứng nung clanhke xi măng. Mã số RD 53

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cải tạo nâng cao chất lượng môi trường lò đứng nung clanhke xi măng. Mã số RD 53

  Tác giả: Trương Văn Thướng,Nguyễn Văn Huỳnh,Nguyễn Văn Thân

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là: Nghiên cứu một mô hình khử khói bụi hiệu quả, với chi phí đầu tư hợp lý cho tát cả nhà máy xi măng lò đứng xây mới cũng như các nhà máy đang hoạt động, nhằm nâng cao chất lượng môi trường của lò đứng nung clinker

  Số trang: 0