Tìm kiếm nâng cao

 • Nghiên cứu thiết kế công nghệ và lựa chọn thiết bị hợp lý, đồng bộ cho dây chuyền sản xuất xi măng lò quay phương pháp khô công suất 1000 tấn clinker/ngày. Mã số: RDN 02-05,Sơ đồ dây chuyền công nghệ

  Tác giả: Tạ Văn Khao,Nguyễn Văn Chiến,Trần Thanh Bình
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu thiết kế công nghệ và lựa chọn thiết bị hợp lý, đồng bộ cho dây chuyền sản xuất xi măng lò quay phương pháp khô công suất 1000 tấn clinker/ngày. Mã số: RDN 02-05,Sơ đồ dây chuyền công nghệ

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu thiết kế công nghệ và lựa chọn thiết bị hợp lý, đồng bộ cho dây chuyền sản xuất xi măng lò quay phương pháp khô công suất 1000 tấn clinker/ngày. Mã số: RDN 02-05

  Tác giả: Tạ Văn Khao,Nguyễn Văn Chiến,Trần Thanh Bình

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Sơ đồ dây chuyền công nghệ

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu thiết kế công nghệ và lựa chọn thiết bị hợp lý, đồng bộ cho dây chuyền sản xuất xi măng lò quay phương pháp khô công suất 1000 tấn clinker/ngày. Mã số: RDN 02-05

  Tác giả: Tạ Văn Khao,Nguyễn Văn Chiến,Trần Thanh Bình
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu thiết kế công nghệ và lựa chọn thiết bị hợp lý, đồng bộ cho dây chuyền sản xuất xi măng lò quay phương pháp khô công suất 1000 tấn clinker/ngày. Mã số: RDN 02-05

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu thiết kế công nghệ và lựa chọn thiết bị hợp lý, đồng bộ cho dây chuyền sản xuất xi măng lò quay phương pháp khô công suất 1000 tấn clinker/ngày. Mã số: RDN 02-05

  Tác giả: Tạ Văn Khao,Nguyễn Văn Chiến,Trần Thanh Bình

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là: Nghiên cứu, thiết kế công nghệ và lựa chọn thiết bị phù hợp, đồng bộ cho dây chuyền sản xuất xi măng lò quay công suất 1000 tấn clinker/ngày đạt trình độ tiên tiến, phù hợp với tính chất đặc thù của nguyên nhiên liệu và hiệu quả đầu tư, làm căn cứ cho các chủ đầu tư và tư vấn triển khai các dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch phát triển Ngành Xi măng Việt Nam, đặc biệt đối với các cơ sở sản xuất xi măng lò đứng có đủ các điều kiện để đầu tư chuyển đổi sang lò quay, để nâng cao năng lực và hiệu quả trong sản xuất

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu thiết kế chế tạo lò sấy thanh lăn cho dây chuyền sấy nung sản phẩm gốm sứ xây dựng. Mã số: RD 34-04

  Tác giả: Đặng Ngọc Thanh
  Nhà xuất bản: Công ty CP Hữu Hưng Viglacera
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu thiết kế chế tạo lò sấy thanh lăn cho dây chuyền sấy nung sản phẩm gốm sứ xây dựng. Mã số: RD 34-04

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu thiết kế chế tạo lò sấy thanh lăn cho dây chuyền sấy nung sản phẩm gốm sứ xây dựng. Mã số: RD 34-04

  Tác giả: Đặng Ngọc Thanh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài là: Trong nước tự thiết kế và gia công chế tạo và lắp đặt lò sấy thanh lăn dùng trong các dây chuyền sản xuất gạch chẻ cao cấp, gạch ceramic, gạch granit, nhưng phải đạt các yêu cầu kỹ thuật tương đương với dây chuyền nhập ngoại

  Số trang: 0

 • Hướng dẫn công nghệ sản xuất và sử dụng xi măng bền sun phát mác cao. Mã số RDN 01-03

  Tác giả: Lương Đức Long
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hướng dẫn công nghệ sản xuất và sử dụng xi măng bền sun phát mác cao. Mã số RDN 01-03

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hướng dẫn công nghệ sản xuất và sử dụng xi măng bền sun phát mác cao. Mã số RDN 01-03

  Tác giả: Lương Đức Long

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Hướng dẫn công nghệ sản xuất và sử dụng xi măng bền sun phát mác cao

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu sản xuất xi măng bền sun phát (chịu mặn) mác cao phục vụ cho xây dựng các công trình quốc phòng và công nghiệp trên biển và ven biển. Mã số RDN 01-03

  Tác giả: Lương Đức Long
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu sản xuất xi măng bền sun phát (chịu mặn) mác cao phục vụ cho xây dựng các công trình quốc phòng và công nghiệp trên biển và ven biển. Mã số RDN 01-03

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu sản xuất xi măng bền sun phát (chịu mặn) mác cao phục vụ cho xây dựng các công trình quốc phòng và công nghiệp trên biển và ven biển. Mã số RDN 01-03

  Tác giả: Lương Đức Long

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là:
  - Xác lập và hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất và quy trình sử dụng xi măng bền sun phát mác cao.
  - Sản xuất ra sản phẩm xi măng bền sun phát mác cao PCHS40 và PCHS50, phục vụ cho xây dựng các công trình quốc phòng và công nghiệp trên biển và ven biển

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu sử dụng xỉ hạt lò cao cho sản xuất xi măng tại Việt Nam,Báo cáo dự thảo soát xét tiêu chuẩn: TCVN 4315:2006 và TCVN 4316:2006

  Tác giả: Lương Đức Long,Nguyễn Văn Đoàn,Phùng Trọng Quyền
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu sử dụng xỉ hạt lò cao cho sản xuất xi măng tại Việt Nam,Báo cáo dự thảo soát xét tiêu chuẩn: TCVN 4315:2006 và TCVN 4316:2006

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu sử dụng xỉ hạt lò cao cho sản xuất xi măng tại Việt Nam

  Tác giả: Lương Đức Long,Nguyễn Văn Đoàn,Phùng Trọng Quyền

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Soát xét tiêu chuẩn: TCVN 4315:2006 - Xỉ hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng và TCVN 4316:2006 - Xi măng poóc lăng xỉ lò cao

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu sử dụng xỉ hạt lò cao cho sản xuất xi măng tại Việt Nam

  Tác giả: Lương Đức Long,Nguyễn Văn Đoàn,Phùng Trọng Quyền
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu sử dụng xỉ hạt lò cao cho sản xuất xi măng tại Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu sử dụng xỉ hạt lò cao cho sản xuất xi măng tại Việt Nam

  Tác giả: Lương Đức Long,Nguyễn Văn Đoàn,Phùng Trọng Quyền

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài là:
  - Đánh giá chất lượng xỉ hạt lò cao dưới góc độ là phụ gia khoáng cho sản xuất xi măng và bê tông.
  - Đánh giá an toàn và hiệu quả kinh tế của việc sử dụng xỉ hạt lò cao cho sản xuất xi măng tại Việt Nam.
  - Xây dựng tiêu chuẩn xỉ hạt lò cao cho sản xuất xi măng và bê tông.
  - Xây dựng tiêu chuẩn xi măng xỉ hạt lò cao

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường và an toàn lao động trong sản xuất tấm lợp amiăng – xi măng. Mã số: RD 21A – 04

  Tác giả: Lê Đình Tư
  Nhà xuất bản: Công ty CP Tấm lợp và VLXD Đông Anh
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường và an toàn lao động trong sản xuất tấm lợp amiăng – xi măng. Mã số: RD 21A – 04

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường và an toàn lao động trong sản xuất tấm lợp amiăng – xi măng. Mã số: RD 21A – 04

  Tác giả: Lê Đình Tư

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài là: Nghiên cứu cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường và an toàn lao động trong sản xuất tấm lợp amiăng – xi măng doBộ Xây dựng đề xuất là một trong những nhiệm vụ môi trường trọng tâm cần phải thực hiện với các cơ sở sản xuất tấm lợp amiăng – xi măng

  Số trang: 0

 • Điều tra nghiên cứu đánh giá tình hình đầu tư và đề xuất các giải pháp phục vụ công tác chỉ đạo triển khai thực hiện quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

  Tác giả: Thái Duy Sâm
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2008
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra nghiên cứu đánh giá tình hình đầu tư và đề xuất các giải pháp phục vụ công tác chỉ đạo triển khai thực hiện quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra nghiên cứu đánh giá tình hình đầu tư và đề xuất các giải pháp phục vụ công tác chỉ đạo triển khai thực hiện quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

  Tác giả: Thái Duy Sâm

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là: Điều tra, nghiên cứu và đánh giá việc triển khai thực hiện các dự án được nêu trong quy hoạch, đề xuất các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xi măng để Ban Chỉ đạo xem xét đưa ra các quyết định chỉ đạo hoặc kiến nghị Chính phủ những giải pháp cần thiết để thực hiện tốt Quyết định 108/2005/QĐ-TTg ngày 16/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020”

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống xé bao nghiền kín amiăng trong sản xuất tấm lợp amiăng xi măng. Mã số: RD 21-04

  Tác giả: Lê Đình Tư,Chu Mạnh Hùng
  Nhà xuất bản: Cty CP Tấm lợp – VLXD Đông Anh
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống xé bao nghiền kín amiăng trong sản xuất tấm lợp amiăng xi măng. Mã số: RD 21-04

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống xé bao nghiền kín amiăng trong sản xuất tấm lợp amiăng xi măng. Mã số: RD 21-04

  Tác giả: Lê Đình Tư,Chu Mạnh Hùng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là: Tập trung nghiên cứu đề ra các giải pháp xử lý nhằm giảm thiểu bụi do amiăng phát tán trong quá trình sản xuất tấm lợp AC, để tạo ra công nghệ sản xuất khép kín

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu sử dụng xỉ hạt lò cao Nippon (NSC) Nhật Bản làm phụ gia khoáng cho sản xuất xi măng tại Công ty xi măng Holcim Việt Nam

  Tác giả: Nguyễn Văn Đoàn,Vũ Hồng Phong
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu sử dụng xỉ hạt lò cao Nippon (NSC) Nhật Bản làm phụ gia khoáng cho sản xuất xi măng tại Công ty xi măng Holcim Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu sử dụng xỉ hạt lò cao Nippon (NSC) Nhật Bản làm phụ gia khoáng cho sản xuất xi măng tại Công ty xi măng Holcim Việt Nam

  Tác giả: Nguyễn Văn Đoàn,Vũ Hồng Phong

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài: - Nghiên cứu khả năng sử dụng xỉ hạt lò cao Nippon (NSC) Nhật Bản làm phụ gia khoáng cho sản xuất xi măng tại Công ty xi măng Holcim Việt Nam.
  - Đánh giá tác động của kim loại nặng và hoạt tính phóng xạ của xỉ hạt lò cao Nippon khi sử dụng làm phụ gia khoáng cho sản xuất xi măng và bê tông

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu sử dụng xỉ hạt lò cao Nippon (NSC) Nhật Bản làm phụ gia khoáng cho sản xuất xi măng tại Công ty xi măng Holcim Việt Nam

  Tác giả: Nguyễn Văn Đoàn,Vũ Hồng Phong
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu sử dụng xỉ hạt lò cao Nippon (NSC) Nhật Bản làm phụ gia khoáng cho sản xuất xi măng tại Công ty xi măng Holcim Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu sử dụng xỉ hạt lò cao Nippon (NSC) Nhật Bản làm phụ gia khoáng cho sản xuất xi măng tại Công ty xi măng Holcim Việt Nam

  Tác giả: Nguyễn Văn Đoàn,Vũ Hồng Phong

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài: - Nghiên cứu khả năng sử dụng xỉ hạt lò cao NSC Nhật Bản làm phụ gia khoáng cho sản xuất xi măng tại Công ty xi măng Holcim Việt Nam.
  - Đánh giá tác động của kim loại nặng và hoạt tính phóng xạ của xỉ hạt lò cao Nippon khi sử dụng làm phụ gia khoáng cho sản xuất xi măng và bê tông

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu sử dụng tro bay Nhà máy nhiệt điện Suralaya Indonesia làm phụ gia khoáng cho sản xuất xi măng tại Công ty xi măng Holcim Việt Nam

  Tác giả: Vũ Hải Nam,Vũ Hồng Phong,Nguyễn Văn Đoàn
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu sử dụng tro bay Nhà máy nhiệt điện Suralaya Indonesia làm phụ gia khoáng cho sản xuất xi măng tại Công ty xi măng Holcim Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu sử dụng tro bay Nhà máy nhiệt điện Suralaya Indonesia làm phụ gia khoáng cho sản xuất xi măng tại Công ty xi măng Holcim Việt Nam

  Tác giả: Vũ Hải Nam,Vũ Hồng Phong,Nguyễn Văn Đoàn

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài: - Nghiên cứu khả năng sử dụng tro bay Indonesia làm phụ gia khoáng cho sản xuất xi măng tại Công ty xi măng Holcim Việt Nam.
  - Đánh giá tác động của kim loại nạng và hoạt tính phóng xạ của tro bay Indonesia khi sử dụng làm phụ gia khoáng cho sản xuất xi măng và bê tông

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu công nghệ sản xuất vật liệu bền nhiệt Mulít - Cordierite. Mã số: RD 35-04

  Tác giả: Hoàng Kim Bồng,Đinh Văn Đạt
  Nhà xuất bản: Công ty Vật liệu chịu lửa Cầu Đuống
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu công nghệ sản xuất vật liệu bền nhiệt Mulít - Cordierite. Mã số: RD 35-04

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu công nghệ sản xuất vật liệu bền nhiệt Mulít - Cordierite. Mã số: RD 35-04

  Tác giả: Hoàng Kim Bồng,Đinh Văn Đạt

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề tài:
  - Phần I: Cơ sở khoa học và kết quả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm: Lý thuyết chung về sự bền nhiệt.; Cơ sở hoá lý của vật liệu Mulít – Cordierite; Nghiên cứu trong phòng thí nghiệm.
  - Phần II: Triển khai sản xuất thử trên dây chuyền: Quá trình sản xuất thử gạch chân cầu, mặt goòng bền nhiệt Mulít – Cordierite; Triển khai ứng dụng đề tài trong sản xuất và kinh doanh của Công ty

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu xây dựng cẩm nang khai thác, chế biến khoáng sản vật liệu xây dựng

  Tác giả: Lê Tuấn Lộc,Thái Duy Sâm
  Nhà xuất bản: Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng cẩm nang khai thác, chế biến khoáng sản vật liệu xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu xây dựng cẩm nang khai thác, chế biến khoáng sản vật liệu xây dựng

  Tác giả: Lê Tuấn Lộc,Thái Duy Sâm

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Đến nay, việc khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng đã được phát triển rất nhanh và trên một phạm vi rất rộng trong cả nước. Tuy nhiên, vẫn chưa có một công trình khoa học kỹ thuật tổng hợp, phân loại, hướng dẫn có hệ thống trình tự thiết kế khai thác, chế biến khoáng sản có ích làm vật liệu xây dựng một cách khoa học như một sổ tay kỹ thuật để dùng cho lâu dài. Trong khi đó, các cơ sở sản xuất, các cơ quan tư vấn thiết kế rất cần có một tài liệu hướng dẫn tra cứu về công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Thực ra các nước trên thế giới đã có những bộ cẩm nang tra cứu chuyên ngành rất có giá trị thực tiễn, nhưng nhiều năm qua Việt Nam chưa làm được. Chính vì vậy, việc nghiên cứu triển khai đề tài này là một việc làm cần thiết và cấp bách.
  Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là: Nghiên cứu biên soạn công trình khoa học kỹ thuật Cẩm nang khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

  Số trang: 0