Tìm kiếm nâng cao

 • Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc, quy hoạch đô thị - nông thôn
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu cụ thể:
  - Xây dựng và phát triển đô thị Nhơn Trạch đồng bộ về mạng lưới HTKT và HTXH; tổ chức không gian và tạo lập hình ảnh đô thị đảm bảo phát triển bền vững, cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân.
  - Đề xuất phương án khớp nối, đồng bộ hóa hệ thống HTKT khung và các dự án trên địa bàn chuẩn hệ tọa độ VN2000. Hướng dẫn, giải quyết bất cập của các dự án ĐTXD đã được cấp thẩm quyền phê duyệt phù hợp với các định hướng điều chỉnh QHC.
  - Làm cơ sở pháp lý triển khai lập quy hoạch phân khu, QHCT, các dự án ĐTXD và công tác quản lý XD theo quy hoạch. Đề xuất danh mục các chương trình đầu tư và dự án chiến lược theo từng giai đoạn; Kiểm soát phát triển và quản lý đô thị...

  Số trang: 0

 • Điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu trung tâm chính trị Ba Đình tỷ lệ 1/2000

  Tác giả: Trịnh Văn lập
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc, quy hoạch đô thị - nông thôn
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu trung tâm chính trị Ba Đình tỷ lệ 1/2000

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu trung tâm chính trị Ba Đình tỷ lệ 1/2000

  Tác giả: Trịnh Văn lập

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đổ án:
  - Đáp ứng nhu cầu làm việc ổn định lâu dài cho các cơ quan TW, hoàn thiện không gian kiến trúc cảnh quan toàn Khu trung tâm chính trị Ba Đình.
  - Bảo tồn, tôn vinh các giá trị di sản về Chủ tịch Hồ Chí Minh, di sản văn hóa, lịch sử, kiến trúc đô thị.
  - Làm cơ sở pháp lý để quản lý quy hoạch kến trúc, đâu ftw xây dựng trong Trung tâm chính trị Ba Đình.

  Số trang: 0

 • Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050,Phụ lục các văn bản liên quan

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: UBND TP Huế
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: Huế
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050,Phụ lục các văn bản liên quan

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Các văn bản liên quan

  Số trang: 0

 • Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: UBND TP Huế
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: Huế
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: 1. Lý do và sự cần thiết lập điều chỉnh quy hoạch và mục tiêu đồ án.
  2. Các căn cứ lập quy hoạch.
  3. Các nội dung nghiên cứu quy hoạch.
  4. Hồ sơ sản phẩm.
  5. Tổ chức và thực hiện.
  6. Phụ lục

  Số trang: 0

 • Điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Bỉm Sơn đến năm 2030 và tầm nhìn sau năm 2030

  Tác giả: Phan Lê Quang
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch - kiến trúc Thanh Hóa
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: Thanh Hóa
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Bỉm Sơn đến năm 2030 và tầm nhìn sau năm 2030

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Bỉm Sơn đến năm 2030 và tầm nhìn sau năm 2030

  Tác giả: Phan Lê Quang

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung:
  - Phần 1: Mở đầu.
  - Phần 2: Các điều kiện tự nhiên và hiện trạng.
  - Phần 3: Các tiền đề phát triển đô thị.
  - Phần 4: Định hướng phát triển đô thị.
  - Phần 5: Thiết kế đô thị.
  - Phần 6: Định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật.
  - Phần 7: Đánh giá môi trường chiến lược.
  - Phần 8: Quy hoạch xây dựng đợt đầu.
  - Phần 9: Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Đề án đề nghị công nhận thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc là đô thị loại III

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: UBND tỉnh Vĩnh Phúc
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: TX Phúc Yên
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án đề nghị công nhận thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc là đô thị loại III

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án đề nghị công nhận thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc là đô thị loại III

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung báo cáo:
  - Llý do và sự cần thiết công nhận thị xã Phúc Yên là đô thị loại III.
  - Khái quát quá trình lịch sử, hình thành và phát triển đô thị.
  - Đánh giá hiện trạng phát triển đô thị và chất lượng công trình hạ tầng.
  - Tổng hợp đánh giá các chỉ tiêu phân loại đô thị.
  Tóm tắt chương trình phát triển đô thị.
  - Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Đề án đề nghị công nhận thành phố Tuy Hòa là đô thị loại II

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: UBND tỉnh Phú Yên
  Năm xuất bản: 2012
  Nơi xuất bản: TP Tuy Hòa
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án đề nghị công nhận thành phố Tuy Hòa là đô thị loại II

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án đề nghị công nhận thành phố Tuy Hòa là đô thị loại II

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung báo cáo:
  - Căn cứ pháp lý, lý do và sự cần thiết.
  - Khái quát quá trình lịch sử, hình thành và phát triển của TP.Tuy Hòa.
  - Tổng hợp đánh giá thực trạng phát triển thành phố theo các tiêu chuẩn của đô thị loại II.
  - Tóm tắt chương trình phát triển đô thị.
  - Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030 và tầm nhìn 2050,Hồ sơ báo cáo thẩm định

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Phân viện Quy hoạch đô thị-nông thôn miền Nam
  Năm xuất bản: 2012
  Nơi xuất bản: TP Cần Thơ
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030 và tầm nhìn 2050,Hồ sơ báo cáo thẩm định

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030 và tầm nhìn 2050

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm có:
  - Sự cần thiết Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Cần Thơ.
  - Các căn cứ pháp lý.
  - Phạm vi nghiên cứu quy hoạch.
  - Mục tiêu phát triển.
  - Các chỉ tiêu quy hoạch phát triển.
  - Các định hướng phát triển đô thị đến năm 2030, tầm nhìn 2050.
  - Quy haohcj sử dụng đất đến năm 2030.
  - Định hướng thiết kế đô thị...

  Số trang: 0

 • Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030 và tầm nhìn 2050,Báo cáo tóm tắt

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Phân viện Quy hoạch đô thị - nông thôn miền Nam
  Năm xuất bản: 2012
  Nơi xuất bản: TP Cần Thơ
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030 và tầm nhìn 2050,Báo cáo tóm tắt

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030 và tầm nhìn 2050

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đồ án:
  - Xây dựng và phát triển TP Cần Thơ là TP cấp quốc gia, văn minh, hiện đại, xanh sạch đẹp, đô thị trung tâm động lực của vùng ĐBSCL và đô thị cửa ngõ của vùng hạ lưu sông Mekong.
  - Trung tâm công nghiệp; trung tâm thương mại-dịch vụ, trung tâm KHCN, y tế, giáo dục đào tạo, văn hóa của quốc gia và vùng ĐBSCL.
  - Đầu mối giao thương quốc tế quan trọng của vùng và quốc gia.
  - Phát triển không gian TP đến năm 2030 và tầm nhìn 2050, theo hướng phát triển toàn diện, cân bằng và bền vững, bảo đảm an ninh quốc phòng, phát triển hài hòa không gian tự nhiên, phát huy bản sắc đô thị sông nước, đô thị sinh thái đặc trưng của vùng ĐBSCL.
  - Làm cơ sở để quản lý quy hoạch xây dựng và phát triển dô thị về sử dụng đất đai, kiến trúc cảnh quan, cơ sở hạ tầng.

  Số trang: 0

 • Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Duyên Hải mở rộng, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: UBND tỉnh Trà Vinh
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: Trà Vinh
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Duyên Hải mở rộng, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Duyên Hải mở rộng, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đè án:
  1. Lý do và sự cần thiết đề nghị công nhận thị trấn Duyên Hải mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.
  2. Khái quát quá trình lịch sử hình thành thị trấn Duyên Hải mở rộng.
  3. Hiện trạng phát triển thị trấn Duyên Hải mở rộng.
  4. Phân loại thị trấn Duyên Hải mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.
  5. Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chung TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc, quy hoạch đô thị và nông thôn
  Năm xuất bản: 2012
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chung TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chung TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu:
  - Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện QHXD và quản lý XD theo Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung XD TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại QĐ 277/2005/QĐ-TTg ngày 02/11/2005.
  - Cụ thể hóa định hướng phát triển KT-XH TP Việt Trì nói riêng và của tỉnh Phú Thọ nói chung giai đoạn 2010 đến 2020.
  - Làm cơ sở cho việc XD TP Việt Trì văn minh hiện đại, tương xứng là trung tâm tổng hợp của tỉnh Phú Thọ, là đầu tàu thúc đẩy sự phát triển chung của vùng phía Bắc Thủ đô Hà Nội và của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ. Môi trường bền vững, phát triển KT-XH và đảm bảo an ninh quốc phòng..

  Số trang: 0

 • Đồ án Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích thành Cổ Loa (tỷ lệ 1/2000)

  Tác giả: Trương Văn Quảng
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc, quy hoạch đô thị và nông thôn
  Năm xuất bản: 2012
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đồ án Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích thành Cổ Loa (tỷ lệ 1/2000)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đồ án Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích thành Cổ Loa (tỷ lệ 1/2000)

  Tác giả: Trương Văn Quảng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu tổng quát:
  - Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích , phù hợp với môi trường phát triển mới và cấu trúc không gian Thủ đô Hà Nội mở rộng. Hướng tới tôn vinh và XD Khu di tích Cổ Loa trở thành `Công viên di sản- Sinh thái- Nhân văn` của TP Hà Nội.
  - Nâng cao nhận thức giá trị di tích trong việc giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa và truyền thống văn hiến của dân tộc.
  - Làm cơ sở và căn cứ pháp lý cho công tác quản lý ĐTXD, bảo vệ quần thể Khu di tích thành Cổ Loa theo Luật Di sản văn hóa

  Số trang: 0

 • Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chung khu kinh tế cửa khẩu A Đớt tỉnh Thừa Thiên - Huế,(Dự thảo)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc, quy hoạch đô thị và nông thôn
  Năm xuất bản: 2012
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chung khu kinh tế cửa khẩu A Đớt tỉnh Thừa Thiên - Huế,(Dự thảo)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chung khu kinh tế cửa khẩu A Đớt tỉnh Thừa Thiên - Huế

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục đích của quy định quản lý quy hoạch:
  - Tạo ra 1 công cụ hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân thực hiện việc đầu tư XD, cải tạo chỉnh trang trong khu vực nghiên cứu phù hợp với các nội dung của đồ án quy hoạch đã được phê duyệt.
  - Đảm bảo tính hài hòa, thống nhất, có tính thẩm mỹ, đặc trưng riêng phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và văn hóa của huyện A Lưới nói chung và KKT A Đớt nói riêng.
  - Làm cơ sở để XD quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc cho KKT cửa khẩu A Đớt

  Số trang: 0

 • Nhiệm vụ quy hoạch Điều chỉnh Quy hoạch chung TP.Vinh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Sở Xây dựng Nghệ An
  Năm xuất bản: 2012
  Nơi xuất bản: TP Vinh
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nhiệm vụ quy hoạch Điều chỉnh Quy hoạch chung TP.Vinh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nhiệm vụ quy hoạch Điều chỉnh Quy hoạch chung TP.Vinh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu: - Hoàn thành quy hoạch làm cơ sở cho công tác quản lý phát triển đô thị, thu hút đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, phát triển KT-XH, đáp ứng đầy đủ nhu cầu vật chất và tinh thần của cư dân.
  - Phấn đầu xây dựng và phát triển TP.Vinh trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ, với chức năng là đầu tàu phát triển kinh tế, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực, trọng điểm về khoa học - công nghệ, văn hóa - thể thao và y tế, trung tâm công nghiệp, trung tâm thương mại - dịch vụ - du lịch, đầu mối cửa ngõ giao thông

  Số trang: 0

 • Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau là đô thị loại IV

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: UBND tỉnh Cà Mau
  Năm xuất bản: 2012
  Nơi xuất bản: Cà Mau
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau là đô thị loại IV

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau là đô thị loại IV

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: 1. Lý do và sự cần thiết lập đề án.
  2. Khái quát lịch sử hình thành và phát triển thị trấn Sông Đốc.
  3. Thực trạng phát triển đô thị Sông Đốc.
  4. Đánh giá chung về thực trạng phát triển đô thị.
  5. Đánh giá tổng hợp các tiêu chuẩn phân loại đô thị.
  6. Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0