Tìm kiếm nâng cao

 • Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc, quy hoạch đô thị và nông thôn
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu quy hoạch:
  - Điều chỉnh quy hoạch phù hợp với các yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, đáp ứng linh hoạt nhu cầu đầu tư theo những chiến lược quy hoạch và nguyên tắc phát triển bền vững, phát huy hiệu quả các tiềm năng nổi trội của khu vực Vịnh Vân Phong.
  - Là căn cứ cho việc lập quy hoạch chi tiết và triển khai các dự án ĐTXD và làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý xây dựng theo quy hoạch.

  Số trang: 0

 • Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  Tác giả: Sở Giao thông vận tải Hà Nội
  Nhà xuất bản: TCty Tư vấn thiết kế GTVT
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  Tác giả: Sở Giao thông vận tải Hà Nội

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu quy hoạch:
  - Xây dựng hệ thống GTVT hoàn thiện đáp ứng được các tiêu chí: bền vững- đồng bộ - hiện đại, trên cơ sở định hướng của Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
  - Cụ thể hóa Định hướng Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội trong Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
  - Xây dựng kế hoạch đầu tư hệ thống GTVT theo các giai đoạn của quy hoạch, xác định các dự án ưu tiên.
  - Đề xuất các vấn đề về tổ chức, quản lý giao thông và các cơ chế chính sách cho việc quản lý và thực hiện quy hoạch.
  - Làm cơ sở cho việc lập dự án ĐTXD các công trình kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn Thủ đô.

  Số trang: 0

 • Quy hoạch xây dựng vùng Nam Hà Tĩnh - Bắc Quảng Bình đến năm 2030

  Tác giả: Cao Sỹ Niêm,Trần Đức Anh,Nguyễn Quang Hưng
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc, quy hoạch đô thị và nông thôn
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy hoạch xây dựng vùng Nam Hà Tĩnh - Bắc Quảng Bình đến năm 2030

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy hoạch xây dựng vùng Nam Hà Tĩnh - Bắc Quảng Bình đến năm 2030

  Tác giả: Cao Sỹ Niêm,Trần Đức Anh,Nguyễn Quang Hưng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài:
  - Cụ thể hóa các mục tiêu phát triển KT-XH của vùng Bắc Trung Bộ, các chiến lược phát triển ngành và quốc gia và định hướng phát triển KT-XH của 2 tỉnh Nam Hà Tĩnh - Bắc Quảng Bình .
  - Tạo ra không gian liên kết kinh tế tại khu vực Nam Hà Tĩnh - Bắc Quảng Bình . Đáp ứng yêu cầu về an ninh, quốc phòng của quốc gia và khu vực.
  - Định hướng tổ chức không gian đô thị cùng hệ thống CSHT liên vùng gắn với các giải pháp bảo vệ môi trường phát triển bền vững.
  - Làm cơ sở pháp lý cho việc triển khai thực hiện đồ án quy hoạch đô thị, QHXD các KCN, du lịch...và thực hiện công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn.

  Số trang: 0

 • Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk đến năm 2025

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc, quy hoạch đô thị và nông thôn
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk đến năm 2025

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk đến năm 2025

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung:
  - Chương 1: Phần mở đầu.
  - Chương 2: Điều kiện tự nhiên và hiện trạng.
  - Chương 3: Tiền đề và dự báo phát triển.
  - Chương 4: Định hướng phát triển không gian đô thị.
  5. Định hướng quy hoạch hạ tầng đô thị.
  - Chương 6: Kế hoạch sử dụng đất - các dự án chiến lược và lộ trình thực hiện.
  - Chương 7: Kinh tế xây dựng.
  - Chương 8: Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Chũ mở rộng, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: UBND huyện Lục Ngạn
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: Lục Ngạn
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Chũ mở rộng, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Chũ mở rộng, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung:
  1. Sự cần thiết của việc nâng cấp đô thị.
  2. Khái quát quá trình lịch sử hình thành và phát triển thị trấn Chũ.
  3. Đánh giá hiện trạng phát triển hạ tầng đô thị và chất lượng hạ tầng đô thị của thị trấn Chũ mở rộng.
  4. Tổng hợp các tiêu chuẩn phân loại đô thị và đánh giá phân loại đô thị.
  5. Tóm tắt chương trình phát triên rđô thị.
  6. Kết luận

  Số trang: 0

 • Quy hoạch quản lý chất thải rắn lưu vực sông Cầu đến năm 2020

  Tác giả: Lưu Đức Cường, Nguyễn Lan Anh, Đặng Quỳnh Trang..
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc, quy hoạch đô thị - nông thôn
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy hoạch quản lý chất thải rắn lưu vực sông Cầu đến năm 2020

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy hoạch quản lý chất thải rắn lưu vực sông Cầu đến năm 2020

  Tác giả: Lưu Đức Cường, Nguyễn Lan Anh, Đặng Quỳnh Trang..

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung:
  - Mở đầu.
  - Chương 1: Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn các tỉnh lưu vực sông Cầu.
  - Chương 2: Quy hoạch quản lý chất thải rắn các tỉnh lưu vực sông Cầu.
  - Chương 3: Xây dựng kế hoạch và nguồn lực thực hiện quy hoạch.
  - Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Đề án đề nghị công nhận thị trấn Thuận An mở rộng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên- Huế đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: UBND tỉnh TT- Huế
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: Thuận An
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án đề nghị công nhận thị trấn Thuận An mở rộng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên- Huế đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án đề nghị công nhận thị trấn Thuận An mở rộng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên- Huế đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung:
  1. Phần mở đầu.
  2. Khái quát quá trình hình thành và sự phát triển.
  3. Đánh giá thực trạng phát triển đô thị.
  4. Tổng hợp đánh giá phân loại đô thị Thuận An mở rộng theo các tiêu chuẩn của đô thị loại IV.
  5. Báo cáo tóm tắt Chương trình phát triển đô thị.
  6. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc, quy hoạch đô thị - nông thôn
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu cụ thể:
  - Xây dựng và phát triển đô thị Nhơn Trạch đồng bộ về mạng lưới HTKT và HTXH; tổ chức không gian và tạo lập hình ảnh đô thị đảm bảo phát triển bền vững, cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân.
  - Đề xuất phương án khớp nối, đồng bộ hóa hệ thống HTKT khung và các dự án trên địa bàn chuẩn hệ tọa độ VN2000. Hướng dẫn, giải quyết bất cập của các dự án ĐTXD đã được cấp thẩm quyền phê duyệt phù hợp với các định hướng điều chỉnh QHC.
  - Làm cơ sở pháp lý triển khai lập quy hoạch phân khu, QHCT, các dự án ĐTXD và công tác quản lý XD theo quy hoạch. Đề xuất danh mục các chương trình đầu tư và dự án chiến lược theo từng giai đoạn; Kiểm soát phát triển và quản lý đô thị...

  Số trang: 0

 • Điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu trung tâm chính trị Ba Đình tỷ lệ 1/2000

  Tác giả: Trịnh Văn lập
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc, quy hoạch đô thị - nông thôn
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu trung tâm chính trị Ba Đình tỷ lệ 1/2000

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu trung tâm chính trị Ba Đình tỷ lệ 1/2000

  Tác giả: Trịnh Văn lập

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đổ án:
  - Đáp ứng nhu cầu làm việc ổn định lâu dài cho các cơ quan TW, hoàn thiện không gian kiến trúc cảnh quan toàn Khu trung tâm chính trị Ba Đình.
  - Bảo tồn, tôn vinh các giá trị di sản về Chủ tịch Hồ Chí Minh, di sản văn hóa, lịch sử, kiến trúc đô thị.
  - Làm cơ sở pháp lý để quản lý quy hoạch kến trúc, đâu ftw xây dựng trong Trung tâm chính trị Ba Đình.

  Số trang: 0

 • Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050,Phụ lục các văn bản liên quan

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: UBND TP Huế
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: Huế
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050,Phụ lục các văn bản liên quan

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Các văn bản liên quan

  Số trang: 0

 • Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: UBND TP Huế
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: Huế
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: 1. Lý do và sự cần thiết lập điều chỉnh quy hoạch và mục tiêu đồ án.
  2. Các căn cứ lập quy hoạch.
  3. Các nội dung nghiên cứu quy hoạch.
  4. Hồ sơ sản phẩm.
  5. Tổ chức và thực hiện.
  6. Phụ lục

  Số trang: 0

 • Điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Bỉm Sơn đến năm 2030 và tầm nhìn sau năm 2030

  Tác giả: Phan Lê Quang
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch - kiến trúc Thanh Hóa
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: Thanh Hóa
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Bỉm Sơn đến năm 2030 và tầm nhìn sau năm 2030

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Bỉm Sơn đến năm 2030 và tầm nhìn sau năm 2030

  Tác giả: Phan Lê Quang

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung:
  - Phần 1: Mở đầu.
  - Phần 2: Các điều kiện tự nhiên và hiện trạng.
  - Phần 3: Các tiền đề phát triển đô thị.
  - Phần 4: Định hướng phát triển đô thị.
  - Phần 5: Thiết kế đô thị.
  - Phần 6: Định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật.
  - Phần 7: Đánh giá môi trường chiến lược.
  - Phần 8: Quy hoạch xây dựng đợt đầu.
  - Phần 9: Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Đề án đề nghị công nhận thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc là đô thị loại III

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: UBND tỉnh Vĩnh Phúc
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: TX Phúc Yên
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án đề nghị công nhận thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc là đô thị loại III

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án đề nghị công nhận thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc là đô thị loại III

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung báo cáo:
  - Llý do và sự cần thiết công nhận thị xã Phúc Yên là đô thị loại III.
  - Khái quát quá trình lịch sử, hình thành và phát triển đô thị.
  - Đánh giá hiện trạng phát triển đô thị và chất lượng công trình hạ tầng.
  - Tổng hợp đánh giá các chỉ tiêu phân loại đô thị.
  Tóm tắt chương trình phát triển đô thị.
  - Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Đề án đề nghị công nhận thành phố Tuy Hòa là đô thị loại II

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: UBND tỉnh Phú Yên
  Năm xuất bản: 2012
  Nơi xuất bản: TP Tuy Hòa
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án đề nghị công nhận thành phố Tuy Hòa là đô thị loại II

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án đề nghị công nhận thành phố Tuy Hòa là đô thị loại II

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung báo cáo:
  - Căn cứ pháp lý, lý do và sự cần thiết.
  - Khái quát quá trình lịch sử, hình thành và phát triển của TP.Tuy Hòa.
  - Tổng hợp đánh giá thực trạng phát triển thành phố theo các tiêu chuẩn của đô thị loại II.
  - Tóm tắt chương trình phát triển đô thị.
  - Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030 và tầm nhìn 2050,Hồ sơ báo cáo thẩm định

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Phân viện Quy hoạch đô thị-nông thôn miền Nam
  Năm xuất bản: 2012
  Nơi xuất bản: TP Cần Thơ
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030 và tầm nhìn 2050,Hồ sơ báo cáo thẩm định

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030 và tầm nhìn 2050

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm có:
  - Sự cần thiết Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Cần Thơ.
  - Các căn cứ pháp lý.
  - Phạm vi nghiên cứu quy hoạch.
  - Mục tiêu phát triển.
  - Các chỉ tiêu quy hoạch phát triển.
  - Các định hướng phát triển đô thị đến năm 2030, tầm nhìn 2050.
  - Quy haohcj sử dụng đất đến năm 2030.
  - Định hướng thiết kế đô thị...

  Số trang: 0