Tìm kiếm nâng cao

 • Nghiên cứu thí điểm xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên thông dân cư, đất đai, giao thông, quy hoạch đô thị và đầu tư xây dựng phát triển đô thị hướng đến phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam (KQNC.2425)

  Tác giả: PGS.TS. Hoàng Vĩnh Hưng - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu thí điểm xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên thông dân cư, đất đai, giao thông, quy hoạch đô thị và đầu tư xây dựng phát triển đô thị hướng đến phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam (KQNC.2425)

  Tiêu đề phụ: Thuyết minh tổng hợp

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: PGS.TS. Hoàng Vĩnh Hưng - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu
  - Rà soát đánh giá thực trạng công tác quản lý dữ liệu dân cƣ, đất đai, giao thông, quy hoạch đô thị và đầu tƣ xây dựng phát triển đô thị ở cấp đô thị và cấp tỉnh;
  - Đề xuất giải pháp xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu đô thị liên thông phù hợp với bối cảnh của Việt Nam, hƣớng đến phục vụ định hƣớng phát triển đô thị thông minh.

  Số trang: 237

 • Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Phú Yên đến năm 2040 (KQNC.2418)

  Tác giả: Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Phú Yên đến năm 2040 (KQNC.2418)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung:

  Mục tiêu quy hoạch:

  - Xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên phù hợp với chiến lược phát triển quốc gia biển, chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam.

  - Cụ thể hóa các chủ trương chiến lược của Khu kinh tế Nam Phú Yên trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ cho vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, Nam Trung Bộ, cũng như cụ thể hóa các định hướng phát triển trong các quy hoạch vùng Nam Phú Yên - Bắc Khánh Hòa.

  - Xây dựng và phát triển Khu kinh tế Nam Phú Yên trở thành khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa chức năng với trọng tâm là các loại hình công nghiệp công nghệ cao, các ngành công nghiệp gắn với cảng biển. Xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên thành một trung tâm dịch vụ và du lịch cấp quốc gia và khu vực. Tạo điểm bứt phá về kinh tế - xã hội trong khu vực Nam Trung Bộ, tạo sự liên kết phát triển giữa các tỉnh vùng Duyên hải Nam trung bộ và Tây Nguyên.

  - Xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên thành vùng kinh tế động lực của tỉnh Phú Yên; có hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật - xã hội đồng bộ, hiện đại; không gian kiến trúc cảnh quan, đô thị văn minh, tiên tiến, môi trường bền vững và sử dụng đất đai hiệu quả.

  - Làm cơ sở pháp lý để triển khai các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu chức năng và các dự án đầu tư xây dựng thuộc Khu kinh tế.

  Số trang: 307

 • Nhiệm vụ quy hoạch điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh, đến năm 2040 (KQNC.2417)

  Tác giả: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng tổng hợp
  Nhà xuất bản: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng tổng hợp
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: Hồ Chí Minh
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nhiệm vụ quy hoạch điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh, đến năm 2040 (KQNC.2417)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng tổng hợp

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung:

  Mục tiêu điều chỉnh quy hoạch:
  - Từng bước xây dựng KKT Định An trở thành hạt nhân tăng trưởng, trung tâm đô thị công nghiệp - dịch vụ - du lịch của tỉnh Trà Vinh cũng như vùng Đồng bằng sông Cửu Long; là đầu mối giao lưu quốc tế quan trọng, cửa ngõ ra biển Đông của hành lang sông Hậu và là cầu nối quốc tế của các thị trường Campuchia, Lào, Thái Lan.

  - Điều chỉnh theo hướng hoàn thiện cấu trúc không gian chức năng toàn khu và từng khu vực, làm rõ sự gắn kết giữa các khu chức năng trong KKT, giữa khu vực đô thị và các khu chuyên năng, nâng cao hiệu quả đầu tư, tạo giá trị gia tăng cho KKT.
  - Định hướng phát triển KKT gắn liền với phát triển năng lượng tái tạo, khai thác lợi thế đường bờ biển kéo dài, phát triển kinh tế biển gắn với hệ thống công trình cảng nước sâu và kênh đào Trà Vinh, bảo vệ môi trường sinh thái kết hợp với phát triển nông nghiệp hữu cơ.
  - Tạo cơ sở thuận lợi cho lập các quy hoạch phân khu, chi tiết, dự án đầu tư xây dựng và quản lý bảo tồn, phát triển theo quy hoạch.

  Số trang: 55

 • Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung Thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (KQNC.2416)

  Tác giả: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Lâm Đồng
  Nhà xuất bản: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Lâm Đồng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: Lâm Đồng
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung Thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (KQNC.2416)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Lâm Đồng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu:
  - Cụ thể hóa những chiến lược, định hướng phát triển của quy hoạch vùng tỉnh Lâm Đồng, đáp ứng yêu cầu quản lý và phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa - không gian đô thị - kiến trúc cảnh quan trên địa bản TP Đà Lạt và vùng phụ cận. Tạo điều kiện khả thi để thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề trong phát triển  đô thị hiện nay như dân số, nhà ở, hạ tầng, giao thông, môi trường, thích ứng với BĐKH và đảm bảo an ninh quốc phòng.
  - Kế thừa, tiếp tục triển khai thực hiện các định hướng cơ bản, các nội dung của quy hoạch chung hiện hành vẫn còn phù hợp. Khai thác hiệu quả điều kiện tự nhiên, hệ sinh thái đặc trưng của TP để phát triển TP hiện đại, có bản sắc, tạo sức hấp dẫn đô thị, từng bước nâng cao chất lượng đô thị. Phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng BĐKH; hướng tới sự đồng bộ giữa xây dựng mới và cải tạo, chỉnh trang đô htij.
  - Làm cơ sở để chính quyền địa phương và các tổ chức, đơn vị triển khai quy hoạch chi tiết các khu vực, lập các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn TP Đà Lạt và vùng phụ cận theo quy hoạch và là công cụ pháp lý để chính quyền các cấp quản lý, kiểm soát các hoạt động ĐTXD và sự phát triển của TP Đà Lạt và vùng phụ cận theo quy hoạch được duyệt.
  - Bảo tồn và phát triển Đà Lạt thành đô thị đặc thù về quy hoạch, kiến trúc, văn hóa, lịch sử, cảnh quan tự nhiên; xây dựng Đà Lạt trở thành đô thị du lịch - văn hóa - khoa học, xanh và hiện đại có đẳng cấp quốc tế.

  Số trang: 272

 • Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Nha Trang đến năm 2040 (KQNC.2415)

  Tác giả: Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia – Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Nha Trang đến năm 2040 (KQNC.2415)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia – Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu quy hoạch:
  - Đến năm 2030: Cân bằng bền vững cấu trúc đô thị, phát huy thế mạnh kinh tế biển, hoàn thành và vượt các tiêu chí đô thị loại I, giữ vững vị trí trung tâm kinh tế lớn nhất tỉnh, vùng kinh tế trọng điểm Nam Trung bộ; với các định hướng sau:
  + Phát triển du lịch - dịch vụ thông qua quy hoạch không gian - dịch vụ công cộng đô thị, hấp dẫn các nhà đầu tư du lịch đẳng cấp quốc tế;
  + Nâng cấp các cảng biển, hệ thống logistics, sân bay, đường sắt, các tuyến giao thông trọng yếu; 
  + Phát triển các hệ thống y tế, giáo dục nhằm nâng cao chất lượng sống toàn đô thị, phát triển đô thị vươn lên hàng đầu trong lĩnh vực y tế, giáo dục.
  - Đến năm 2040: Phát triển đô thị là trung tâm vùng kinh tế phát triển năng động, là đô thị du lịch đẳng cấp quốc tế phát triển bền vững, phát triển đô thị thông minh trong các lĩnh vực mũi nhọn; là đô thị kinh tế động lực đầu tàu của quốc gia, một trong những trung tâm kinh tế của khu vực và Đông Nam Á; là trung tâm du lịch, thương mại tài chính, dịch vụ, du lịch tầm vóc quốc tế; trung tâm đào tạo, y tế; bảo tồn cảnh quan và đô thị có năng lực thích ứng BĐKH.

  Số trang: 40

 • Quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Sa Pa – Thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai đến năm 2040 (KQNC.002414)

  Tác giả: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia – Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Sa Pa – Thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai đến năm 2040 (KQNC.002414)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia – Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu quy hoạch:
  - Cụ thể hóa Quyết định số 1845/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Sa Pa, tỉnh Lào Cai, đến năm 2030 và Nghị quyết số 767/NQ-UBTVQH ngày 11 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Sa Pa và các phường, xã thuộc thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. 
  - Xây dựng và phát triển toàn Khu du lịch Quốc gia Sa Pa - thị xã Sa Pa trở thành một trong những động lực phát triển du lịch của cả nước. Toàn Khu du lịch Quốc gia Sa Pa trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, văn hóa tầm cỡ quốc gia, quốc tế với hệ thống hạ tầng xã hội và kỹ thuật, cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại, sản phẩm du lịch đa dạng, đặc sắc, chất lượng cao, có thương hiệu và khả năng cạnh tranh với các nước trong khu vực và quốc tế.
  - Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia Sa Pa và các phân khu du lịch có hệ thống hạ tầng xã hội và kỹ thuật, tiện ích, dịch vụ đồng bộ, bảo vệ và phát huy các giá trị đặc trưng văn hóa, kiến trúc và cảnh quan tự nhiên, đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch và đô thị bền vững.
  - Tạo cơ sở pháp lý để quản lý xây dựng theo quy hoạch chung, hấp dẫn đầu tư phát triển du lịch, đô thị, nông thôn và thực hiện các bước đầu tư tiếp theo.

  Số trang: 354

 • Quy hoạch chung Thành phố Hạ Long đến năm 2040 (KQNC.002413)

  Tác giả: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia – Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Quy hoạch chung Thành phố Hạ Long đến năm 2040 (KQNC.002413)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia – Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Mục tiêu lập quy hoạch:
  - Xây dựng, phát triển thành phố Hạ Long trở thành đô thị dịch vụ, du lịch văn minh, thân thiện, trung tâm dịch vụ - du lịch quốc gia mang tầm quốc tế với hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại và đồng bộ gắn kết giữa bảo tồn và phát triển bền vững Di sản kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long và khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn - Kỳ Thượng.

  - Phát triển thành phố Hạ Long theo hướng phát triển bền vững, phù hợp với yêu cầu tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu, lấy Vịnh Cửa Lục làm trung tâm kết nối, theo hướng đa cực, hài hòa với di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long và các vùng núi phía Bắc thành phố.

  - Khai thác tối ưu tiềm năng, lợi thế của thành phố Hạ Long; tạo việc làm; nâng cao chất lượng đô thị; khai thác tốt hệ thống hạ tầng giao thông đã và đang được đầu tư trên địa bàn để kết nối, mở rộng không gian phát triển đô thị, dịch vụ, du lịch.

  - Hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại I và xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị hiện đại, đồng bộ; phát huy vai trò là hạt nhân, đầu mối giao thông quan trọng (đường thủy, đường bộ, đường sắt, hàng không) kết nối trong nước và quốc tế.
  - Làm cơ sở để quản lý quy hoạch, xây dựng chính sách phát triển Thành phố Hạ Long và triển khai tiếp công tác đầu tư xây dựng theo quy hoạch.

  Số trang: 42

 • Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (KQNC.2412)

  Tác giả: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: Hồ Chí Minh
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (KQNC.2412)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu chung lập điều chỉnh quy hoạch:
  Việc điều chỉnh quy hoạch chung ĐHQG TP.HCM căn cứ trên hiện trạng thực thi quy hoạch chung năm 1997, kế thừa và cập nhật nội dung quy hoạch chung năm 1997, quy hoạch chi tiết 1:2000 năm 2003 và năm 2014; đón đầu các định hướng điều chỉnh quy hoạch chung của TP.HCM, thành phố mới Thủ Đức và tỉnh Bình Dương; đánh giá tác động của dự án tuyến Metro số 1, các định hướng quy hoạch giao thông trong khu vực và các quy hoạch ngành khác có liên quan; điều chỉnh dự báo quy mô, tính chất đào tạo của các trường thành viên theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và theo nhu cầu và xu thế đào tạo tiên tiến của mô hình đô thị - Đại học, làm cơ sở cho việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết các dự án thành phần trước nhu cầu phát triển theo tình hình mới.

  Số trang: 170

 • Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2045 (KQNC.2411)

  Tác giả: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia – Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: Bắc Ninh
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2045 (KQNC.2411)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia – Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Xây dựng và phát triển đô thị Bắc Ninh trở thành đô thị loại I trực thuộc Trung ương, làm tiền đề để xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành Thành phố trực thuộc trung ương.
  - Điều chỉnh, bổ sung tầm nhìn quy hoạch đến năm 2050: Trở thành đô thị thông minh, đô thị lớn trong vùng Thủ đô, có sức cạnh tranh mạnh mẽ với các đô thị khác trong nước và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.
  - Điều chỉnh, bổ sung tính chất quy hoạch: Là một trọng tâm kinh tế thuộc vùng Thủ đô, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, trung tâm phát triển: Công nghiệp công nghệ cao, thương mại, du lịch và kinh tế tri thức; đô thị trung tâm kinh tế vùng Thủ đô Hà Nội , có tiềm năng phát triển: công nghiệp, dịch vụ, du lịch sinh thái - văn hóa - lịch sử, thương mại và kinh tế tri thức.
   

  Số trang: 85

 • Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Năm Căn đến năm 2040 (KQNC.2410)

  Tác giả: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau
  Nhà xuất bản: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: Cà Mau
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Năm Căn đến năm 2040 (KQNC.2410)

  Tiêu đề phụ: Tỷ lệ: 1/10.000

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Việc thực hiện điều chỉnh tổng thể "Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Năm Căn đến năm 2040" là cần thiết và cấp bách nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn và điịnh hướng mới với tầm nhìn dài hạn hơn của Khu kinh tế. Đây là cơ sở pháp lý để lập quy hoạch phân khu xây dựng các khu chức năng mới, điều chỉnh các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng đã lập và các dự án đầu tư, góp phần thực hiện KTT Năm Căn, đồng thời phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

  Số trang: 81

 • Điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (KQNC.2409)

  Tác giả: Ủy ban nhân dân Thành phố Biên Hòa
  Nhà xuất bản: Ủy ban nhân dân Thành phố Biên Hòa
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: Biên Hòa
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (KQNC.2409)

  Tiêu đề phụ: Tỷ lệ: 1/10.000

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Ủy ban nhân dân Thành phố Biên Hòa

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Sau khi đồ án "Điều chỉnh tổng thể QHC TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050" được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt theo Quyết định số 2302/QĐ-UBND ngày 25/7/2014 đến nay, công tác quản lý và triển khai đầu tư xây dựng theo quy hoạch đã được thực hiện ngày càng hiệu quả, bộ mặt đô thị đã có những thay đổi theo hướng khang trang, văn minh, hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng sống cho dân cư đô thị, thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương. Tuy nhiên, quá trình phát triển đô thị theo quy hoạch cũng dẫn đến xuất hiện một số bất cập, mâu thuẫn, đặc biệt sau khi TP. Biên Hòa được Thủ tướng công nhận đô thị loại 1, đặt ra yêu cầu điều chỉnh nhằm phù hợp với xu hướng phát triển mới. Ngoài ra, còn một số nội dung dự báo và định hướng theo đồ án quy hoạch chung năm 2014 đến nay không còn phù hợp với tình hình phát triển KT-XH của điaị phương. Từ những vấn đề trên, cần thiết phải điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung TP.Biên Hòa nhằm đảm báo phù hợp với tình hình thực tế, trên cơ sở đảm bảo chiến lược phát triển KT-XH tại địa phương, khai thác tối đa quỹ đất và hiệu quả sử dụng đất các khu vực có tiềm năng, giải quyết nhu cầu về nhà ở,hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, tạo động lực thúc đẩy phát triển của một đô thị loại I.

  Số trang: 156

 • Nhiệm vụ quy hoạch chung Thành phố Phú Quốc – tỉnh Kiên Giang đến năm 2040 (KQNC.2408)

  Tác giả: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia – Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nhiệm vụ quy hoạch chung Thành phố Phú Quốc – tỉnh Kiên Giang đến năm 2040 (KQNC.2408)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia – Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Ngày 9/12/2020, UBTV Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1109/NQ-UBTVQH14 thành lập Tp Phú Quốc và các phường của TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. 
  Đồ án Điều chỉnh cục bộ QHC Xây dựng đảo Phú Quốc đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê quyệt tại Quyết định số 486 ngày 30/2/2021.
  Trong bối cảnh đó, việc lập quy hoạch TP Phú Quốc đến năm 2040 là rất cần thiết và cấp bách, nhằm kịp thời đề xuất những chiến lước, giải pháp bảo đảm và nâng cao hiệu quả, chất lượng và tính bền vững... của sự phát triển toàn TP, đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc quản lý và phát triển Phú Quốc, tiếp tục duy trì và củng cố vị thế của Phú Quốc là một Đảo Ngọc có tên trên bản đồ các hòn đảo du lịch nổi tiến trên thế giới.

  Số trang: 98

 • Điều tra, khảo sát, đánh giá tình hình quản lý đầu tư phát triển đô thị và tác động, ảnh hưởng, yêu cầu bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng trong quản lý đầu tư dự án phát triển đô thị (KQNC.2390)

  Tác giả: Nguyễn Dư Minh - Chủ nhiệm dự án
  Nhà xuất bản: Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát, đánh giá tình hình quản lý đầu tư phát triển đô thị và tác động, ảnh hưởng, yêu cầu bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng trong quản lý đầu tư dự án phát triển đô thị (KQNC.2390)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Dư Minh - Chủ nhiệm dự án

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Phát triển đô thị, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  - Mục tiêu chung:
  + Triển khai thực hiện chương trình (2): Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến quy hoạch, phát triển đô thị có lồng ghép biến đổi khí hậu
  + Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị có xem xét các quy định về bảo vệ môi trường, ứng phó, thích ứng BĐKH và nước biển dâng trong quá trình quản lý đầu tư phát triển đô thị, khu đô thị
  - Mục tiêu cụ thể:
  + Rà soát các luật; các văn bản quản lý việc hình thành khu vực phát triển đô thị; đầu tư phát triển đô thị; lập chương trình phát triển đô thị.
  -+ Đánh giá tổng quan về thực trạng đầu tư phát triển đô thị theo quy hoạch, chương trình, kế hoạch; nguồn lực; quy mô đầu tư phát triển đô thị, khu đô thị; bảo vệ môi trường và ứng phóBĐKH và nước biển dâng tác động đến đầu tư phát triển đô thị; lập, thẩm định, phê duyệt chương trình phát triển đô thị, khu vực phát triển đô thị và thành lập ban quản lý phát triển đô thị
  + Tổng hợp kinh nghiệm quốc tế trong quản lý đầu tư phát triển đô thị; gắn với bảo vệ môi trường và ứng phó với BĐKH và nước biển dâng
  + Tài liệu dùng cho soạn thảo Nghị định thay thế Nghị định số 11/2013/NĐ-CP

  Số trang: 131

 • Nghiên cứu đề xuất lồng ghép các nội dung thích ứng biến đổi khí hậu trong hệ thống chương trình giảng dạy hệ đại học và trên đại học (KQNC.2392)

  Tác giả: PGS.TS Lương Tú Quyên
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu đề xuất lồng ghép các nội dung thích ứng biến đổi khí hậu trong hệ thống chương trình giảng dạy hệ đại học và trên đại học (KQNC.2392)

  Tiêu đề phụ: Thí điểm giảng dạy tại trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: PGS.TS Lương Tú Quyên

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Phát triển đô thị, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  - Nghiên cứu đề xuất lồng ghép nội dung ứng phó với BĐKH vào hệ thống chương trình đào tạo ngành Quy hoạch vùng và đô thị; Kiến trúc ở bậc Đại học và trên đại học
  - Nội dung đề xuất, lồng ghép được nghiên cứu phù hợp với cấu trúc chương trình đào tạo, phù hợp với trình độ đào tạo và hệ thống hóa được các nội dung ứng phó với BĐKH trong điều kiện Việt Nam

  Số trang: 178

 • Điều tra, khảo sát thực trạng nội dung giảng dạy môn Cấu tạo kiến trúc ngành Xây dựng, nghiên cứu chỉnh sửa, cập nhật và xây dựng nội dung mới về Cấu tạo kiến trúc công trình xây dựng DD&CN (KQNC.2395)

  Tác giả: Phạm Quốc Hoàn - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Trường Cao đẳng xây dựng số 1
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát thực trạng nội dung giảng dạy môn Cấu tạo kiến trúc ngành Xây dựng, nghiên cứu chỉnh sửa, cập nhật và xây dựng nội dung mới về Cấu tạo kiến trúc công trình xây dựng DD&CN (KQNC.2395)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Phạm Quốc Hoàn - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  - Điều tra, khảo sát và đánh giá thực trạng nội dung giảng dạy môn Cấu tạo kiến trúc trong các trường Đại học, Cao đẳng đào tạo lĩnh vực xây dựng;
  - Điều tra, khảo sát và đánh giá thực trạng các giải pháp cấu tạo kiến trúc công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp trong các đơn vị tư vấn thiết kế;
  - Chỉnh sửa, cập nhật và xây dựng nội dung mới về Cấu tạo kiến trúc công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Số trang: 58