Tìm kiếm nâng cao

 • Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế cửa khẩu Hoành Mô - Đồng Văn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030

  Tác giả: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế cửa khẩu Hoành Mô - Đồng Văn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế cửa khẩu Hoành Mô - Đồng Văn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030

  Tác giả: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Báo cáo gồm những nội dung chính:
  - Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch.
  - Mục tiêu, cơ sở, phạm vi và quy mô lập quy hoạch.
  - Rà soát đánh giá hiện trạng.
  - Dự báo phát triển.
  - Định hướng phát triển không gian và phân khu chức năng.
  - Tổ chức không gian Kiến trúc và thiết kế đô thị.- Các giải pháp bảo vệ môi trường.
  - Quy hoạch xây dựng đợt đầu (đến năm 2020).
  - Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

  Tác giả: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

  Tác giả: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung tài liệu gồm 6 phần:
  Phần 1: Mở đầu
  Phần II: Rà soát, đánh giá hiện trạng
  Phần III: Dự báo phát triển
  Phần IV: Quy hoạch kiến trúc
  Phần V: Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật
  Phần VI: Kinh tế xây dựng

  Số trang: 0

 • Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

  Tác giả: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

  Tác giả: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung tài liệu gồm 4 phần:
  Phần 1: Hiện trạng
  Phần II: Dự báo - kịch bản và ý tưởng quy hoạch
  Phần III: Các định hướng quy hoạch
  Phần IV: Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật và môi trường

  Số trang: 0

 • Đề án đề nghị công nhận thị trấn Ba Hàng mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tác giả: UBND huyện Phổ Yên
  Nhà xuất bản: UBND huyện Phổ Yên
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: Phổ Yên
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án đề nghị công nhận thị trấn Ba Hàng mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án đề nghị công nhận thị trấn Ba Hàng mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tác giả: UBND huyện Phổ Yên

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Đề án gồm 6 phần:
  Phần 1: Lý do và sự cần thiết
  Phần 2: Khái quát quá trình lịch sử hình thành và phát triển thị trấn Ba Hàng mở rộng
  Phần 3: Đánh giá hiện trạng PTĐT và chất lượng công trình hạ tầng thị trấn Ba Hàng
  Phần 4: Tổng hợp các tiêu chuẩn phân loại đô thị và đánh giá phân loại đô thị
  Phần 5: Tóm tắt chương trình phát triển đô thị
  Phần 6: Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Thuyết minh đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch phân khu 1/2000 khu công nghệ môi trường xanh

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Cty TNHH Xử lý chất thải rắn Việt Nam
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: TPHCM.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thuyết minh đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch phân khu 1/2000 khu công nghệ môi trường xanh

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thuyết minh đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch phân khu 1/2000 khu công nghệ môi trường xanh

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung báo cáo:
  Chương 1: Mô tả tóm tắt quy hoạch.
  Chương 2: Xác định phạm vi và mô tả diễn biến môi trường tự nhiên, KT-XH.
  Chương 3: Đánh giá tác động của quy hoạch đến môi trường.
  Chương 4: Tham vấn các bên liên quan trong quá trình đánh giá môi trường chiến lược.
  Chương 5: Những nội dung của quy hoạchđã được điều chỉnh và các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường

  Số trang: 0

 • Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn tỉnh Hà Giang đến năm 2030

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn tỉnh Hà Giang đến năm 2030

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn tỉnh Hà Giang đến năm 2030

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu lập quy hoạch:
  - Định hướng phát triển hệ thống đô thị, khu dân cư nông thôn, hạ tầng kỹ thuật, xã hội, các cơ sở tạo động lực phát triển kinh tế...trên toàn địa bàn CVĐCTC cao nguyên đá Đồng Văn. Quy hoạch 4 trung tâm du lịch tại các đô thị Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, tam Sơn nhằm đảm bảo phát triên rhaif hòa, nhưng vẫn có trọng tâm, trọng điểm, nhanh chóng thúc đẩy sự phát triển của Vùng.
  - Định hướng phát triển CVĐCTC cao nguyên đá Đồng Văn thành không gian xanh, 1 bảo tàng thiên nhiên về địa chất, sịnh học và lịch sử văn hóa dân tộc bản địa dưới dạng các công viên chuyên đề như: Công viên địa văn hóa, Công viên địa sinh học, Công viên khoa học địa chất...gắn với hệ thống khu, điểm du lịch..

  Số trang: 0

 • Quy chế Quản lý quy hoạch và kiến trúc đô thị thành phố Hải Phòng

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: Hải Phòng
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy chế Quản lý quy hoạch và kiến trúc đô thị thành phố Hải Phòng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy chế Quản lý quy hoạch và kiến trúc đô thị thành phố Hải Phòng

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của quy chế:
  1. Quản lý về thực hiện theo đồ án quy hoạch đô thị được duyệt, kiểm soát theo định hướng phát triển kiến trúc, bảo vệ cảnh quan đô thị trên phạm vi toàn TP; kiểm soát việc xây dựng mới, cải tạo, chỉnh trang đô thị; quy định cụ thể trách nhiệm quản lý quy hoạch, kiến trúc của các cấp chính quyền của TP.3. Làm cơ sở để lập các quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị riêng cho khu vực đô thị trung tâm, các quận, các thị trấn..

  Số trang: 0

 • Dự thảo Quy định quản lý theo Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

  Tác giả: Fujita Tetsushi
  Nhà xuất bản: UBND TP Tam Kỳ
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: Tam Kỳ
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự thảo Quy định quản lý theo Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự thảo Quy định quản lý theo Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

  Tác giả: Fujita Tetsushi

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung dự thảo gồm 3 phần:
  Phần 1: Quy định chung.
  Phần 2: Quy định cụ thể: - Phân khu 1: Phân khu công nghiệp, nông nghiệp và sinh thái.
  - Phân khu 2: Phân khu đô thị trung tâm.
  - Phân khu 3: Phân khu đô thị mới.
  - Phân khu 4: Phân khu du lịch và nghỉ dưỡng ven biển.
  Phần 3: Tổ chức thực hiện

  Số trang: 0

 • Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng

  Tác giả: Bùi Kim Khánh
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị-nông thôn
  Năm xuất bản: 1996
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng

  Tác giả: Bùi Kim Khánh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đồ án:
  1. Các điều kiện tự nhiên và hiện trạng.
  2. Các tiền đề phát triển đô thị.
  3. Định hướng phát triển đô thị.
  4. Quy hoahcj xây dựng đợt đầu.
  5. Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Dự thảo tờ trình Về việc phê duyệt nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng TPHCM đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự thảo tờ trình Về việc phê duyệt nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng TPHCM đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự thảo tờ trình Về việc phê duyệt nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng TPHCM đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung tờ trình:
  1. Phạm vi, ranh giới lập điều chỉnh quy hoạch.
  2. Mục tiêu phát triển.
  3.Tính chất, chức năng.
  4. Tầm nhìn và các dự báo phát triển vùng.
  5. Các yêu cầu nội dung nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng.
  6. Tổ chức thực hiện

  Số trang: 0

 • Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Phân viện Quy hoạch đô thị-nông thôn miền Nam
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: TPHCM.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung báo cáo:
  1. Lý do và sự cần thiết điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng ĐBSCL.
  2. Các căn cứ lập quy hoạch.
  3. Phạm vi và ranh giới nghiên cứu quy hoạch.
  4. Quan điểm nghiên cứu và mục tiêu phát triển.
  5. Bối cảnh phát triển.
  6. Tính chất, tầm nhìn và các dự abso phát triển.
  7. Các yêu cầu về nội dung nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng.
  8. Yêu cầu về hồ sơ sản phẩm.
  9. Tổ chức thực hiện

  Số trang: 0

 • Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050. Quyển 2

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: Quảng Ninh
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050. Quyển 2

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050. Quyển 2

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đồ án:
  1. Đánh giá điều kiện tự nhiên, hiện trạng và các nguồn lực phát triển vùng.
  2. Các tiền đề phát triển vùng.
  3.Định hướng phát triển không gian đến năm 2030.
  4. Định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật.
  5. Định hướng phát triển các tiểu vùng.
  6. Đánh giá môi trường chiến lược.
  7. Quản lý và thực hiện quy hoạch vùng

  Số trang: 0

 • Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050. Quyển 1

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: Quảng Ninh
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050. Quyển 1

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050. Quyển 1

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đồ án:
  1. Đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên, hiện trạng.
  2. Các tiền đề phát triển vùng.
  3. Các định hướng phát triển vùng.
  4. Đánh giá môi trường chiến lược.
  5. Tổ chức quản lý và phát triển vùng

  Số trang: 0

 • Đề án Đề nghị công nhận đô thị Đông Triều mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: UBND huyện Đông Triều
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: Đông Triều
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án Đề nghị công nhận đô thị Đông Triều mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án Đề nghị công nhận đô thị Đông Triều mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề án:
  1. Lý do và sự cần thiết đề án.
  2. Khái quát lịch sử hình thành phát triển đô thị.
  3. Phân tích lợi thế và tiềm năng của đô thị.
  4. Tổng quan tình hình phát triển KT-XH và thực trạng hệ thống hạ tầng đô thị.
  5. Đánh giá phân loại đô thị theo 6 nhóm tiêu chí.
  6. Tóm tắt thực hiện Chương trình phát triển đô thị và các biện pháp thực hiện.
  7. Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Đề án Đề nghị công nhận thành phố Bắc Ninh là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Bắc Ninh

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: UBND tỉnh Bắc Ninh
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: Bắc Ninh
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án Đề nghị công nhận thành phố Bắc Ninh là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Bắc Ninh

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án Đề nghị công nhận thành phố Bắc Ninh là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Bắc Ninh

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề án:
  1.Lý do và sự cần thiết đề nghị công nhận thành phố Bắc Ninh là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Bắc Ninh.
  -2. Khái quát quá trình lịch sử, hình thành và phát triển đô thị.
  3. Đánh giá hiện trạng phát triển đô thị và chất lượng công trình hạ tầng đô thị.
  4. Tổng hợp đánh giá các tiêu chuẩn phân loại đô thị.
  5. Tóm tắt Chương trình phát triển đô thị.
  6. Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0