Tìm kiếm nâng cao

 • Đề án Đề nghị công nhận thành phố Thanh Hóa là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Thanh Hóa

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: UBND tỉnh Thanh Hóa
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: Thanh Hóa
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án Đề nghị công nhận thành phố Thanh Hóa là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Thanh Hóa

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án Đề nghị công nhận thành phố Thanh Hóa là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Thanh Hóa

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề án:
  - Lý do và sự cần thiết.
  - Các căn cứ lập đề án.
  - Tổng hợp đánh giá phân loại TP Thanh Hóa theo các tiêu chuẩn của đô thị loại I.
  - Tóm tắt Chương trình phát triển TP Thanh Hóa giai đoạn 2014-2025.
  - Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Đề án Đề nghị công nhận thành phố Ninh Bình là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Ninh Bình

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: UBND tỉnh NInh Bình
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: Ninh Bình
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án Đề nghị công nhận thành phố Ninh Bình là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Ninh Bình

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án Đề nghị công nhận thành phố Ninh Bình là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Ninh Bình

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề án:
  1. Sự cần thiết.
  2. Hồ sơ trình duyệt.
  3. Khái quát chung quá trình hình thành và phát triển TP Ninh Bình.
  4. Đánh giá các tiêu chí TP Ninh Bình đạt được theo tiêu chí đô thị loại II.
  5. Đánh giá phân loại

  Số trang: 0

 • Đề án Đề nghị công nhận thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình là đô thị loại II

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: UBND tỉnh Thái Bình
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: Thái Bình
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án Đề nghị công nhận thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình là đô thị loại II

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án Đề nghị công nhận thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình là đô thị loại II

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung chính:
  1. Lý do và sự cần thiết.
  2. Khái quát quá trình lịch sử hình thành và phát triển đô thị Thái Bình.
  3. Đánh giá hiện trạng PTĐT và chất lượng công trình hạ tầng đô thị Thái Bình.
  4. Tổng hợp các tiêu chuẩn phân loại đô thị và đánh giá phân loại đô thị.
  5. Tóm tắt chương trình PTĐT.
  6. Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Đề án đề nghị công nhận thành phố Uông Bí là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Ninh

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: UBND TP.Uông Bí
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: Uông Bí
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án đề nghị công nhận thành phố Uông Bí là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Ninh

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án đề nghị công nhận thành phố Uông Bí là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Ninh

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: 1. Lý do và sự cần thiết đề nghị công nhận TP.Uông Bí là đô thị loại II.
  2. Khái quát quá trình lịch sử hình thành và thực trạng phát triển của TP.Uông Bí.
  3. Đánh giá TP.Uông Bí theo tiêu chauanr đô thị loại II.
  4. Chương trình phát triển đô thị.
  5. Kết luận và kiên snghij

  Số trang: 0

 • Quy hoạch chung thành phố Biên Hòa đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Phân viện Quy hoạch đô thị-nông thôn miền Nam
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: TPHCM.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy hoạch chung thành phố Biên Hòa đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy hoạch chung thành phố Biên Hòa đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung báo cáo:
  1. Phần mở đầu.
  2. Đánh giá tổng hợp và tiền đề phát triển.
  3. Ý tưởng Quy hoạch chung thành phố Biên Hòa.
  4. Định hướng phát triển không gian đến năm 2030.
  5. Thiết kế đô thị và các dự án chiến lược.
  6. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật.
  7. Đánh giá môi trường chiến lược.
  8. Kết luận

  Số trang: 0

 • Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị-nông thôn
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: Quảng Ninh
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu:
  - Xây dựng KKT cửa khẩu Móng Cái thành 1 KKT phát triển năng động, hiệu quả, có tầm quốc tế 1 cực tăng trưởng quan trọng, trung tâm phát triển kinh tế của vành đai kinh tế ven biển Vịnh Bắc Bộ, trở thành động lực phát triển rmạnh của vùng Đông Bắc.
  - Gắn phát triển kinh tế với đảm bảo an ninh quốc phòng, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác, giao lưu kinh tế, văn hóa xã hội và đảm bảo vùng biên giới hòa bình, hữu nghị, cùng nhau phát triển.
  - Làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý sử dụng đất đai, lập các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, triển khai các chương trình phát triển và các dự án đầu tư

  Số trang: 0

 • Đề án Đề nghị công nhận Thừa Thiên – Huế là đô thị loại I trực thuộc Trung ương (Dự thảo lần 3)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị-nông thôn
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án Đề nghị công nhận Thừa Thiên – Huế là đô thị loại I trực thuộc Trung ương (Dự thảo lần 3)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án Đề nghị công nhận Thừa Thiên – Huế là đô thị loại I trực thuộc Trung ương (Dự thảo lần 3)

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: I. Mở đầu.
  II. Tóm lược lịch sử hình thành và phát triển.
  III. Thực trạng phát triển KT-XH và đô thị hóa.
  IV. Đánh giá theo 6 tiêu chí của Nghị định 42/NĐ-CP khu vực đô thị trung tâm Huế (TP Huế, thị xã Hương Trà, Hương Thủy và thị trấn Thuận An mở rộng).
  V, Đánh giá theo 6 tiêu chí của Nghị định 42/NĐ-CP các đô thị vệ tinh.
  VI. Biện pháp khắc phục. Dự kiến chương trình đầu tư nâng cấp phát triển đô thị Huế.
  VII. Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Thuyết minh Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050,Dự thảo

  Tác giả: Sở Xây dựng Bắc Ninh
  Nhà xuất bản: Cty CP Tư vấn xây dựng và quy hoạch VN
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: Bắc Ninh
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thuyết minh Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050,Dự thảo

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thuyết minh Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  Tác giả: Sở Xây dựng Bắc Ninh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung:
  1. Sự cần thiết lập quy hoạch.
  2. Quan điểm và mục tiêu lập quy hoạch.
  3. Các căn cứ lập quy hoạch.
  4. Phạm vi và ranh giới nghiên cứu lập quy hoạch.
  5. Tính chất và các động lực phát triển đô thị.
  6. Các tiêu chí dự báo và lựa chọn các chi tiết phát triển chủ yếu.
  7. Nội dung nhiệm vụ và yêu cầu nghiên cứu.
  8. Thành phần hồ sơ
  9. Tổ chức thực hiện

  Số trang: 0

 • Đề án Đề nghị công nhận thành phố Hạ Long là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Quảng Ninh

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: UBND TP hạ Long
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: TP Hạ Long
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án Đề nghị công nhận thành phố Hạ Long là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Quảng Ninh

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án Đề nghị công nhận thành phố Hạ Long là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Quảng Ninh

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: 1. Lý do và sự cần thiết.
  2. Khái quát quá trình hình thành và phát triển.
  3. Đánh giá hiện trạng phát triển đô thị và chất lượng công trình hạ tầng.
  4. Tổng hợp các tiêu chuẩn phân loại đô thị và đánh giá phân loại đô thị.
  5. Tóm tắt chương trình phát triển đô thị.
  6. Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Dự thảo Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chung xây dựng Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình đến năm 2025

  Tác giả: Phạm Thị Nhâm
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc, quy hoạch đô thị - nông thôn
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự thảo Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chung xây dựng Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình đến năm 2025

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự thảo Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chung xây dựng Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình đến năm 2025

  Tác giả: Phạm Thị Nhâm

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung Dự thảo Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chung xây dựng Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình đến năm 2025

  Số trang: 0

 • / Quy hoạch chung xây dựng Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đến năm 2025,Báo cáo giải trình ý kiến góp ý

  Tác giả: Phạm Thị Nhâm, Nguyễn Thanh Tú, Nguyễn Yến Nga..
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc, quy hoạch đô thị - nông thôn
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: / Quy hoạch chung xây dựng Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đến năm 2025,Báo cáo giải trình ý kiến góp ý

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: / Quy hoạch chung xây dựng Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đến năm 2025

  Tác giả: Phạm Thị Nhâm, Nguyễn Thanh Tú, Nguyễn Yến Nga..

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Báo cáo giải trình ý kiến góp ý

  Số trang: 0

 • Quy hoạch chung xây dựng Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đến năm 2025

  Tác giả: Phạm Thị Nhâm, Nguyễn Thanh Tú, Nguyễn Yến Nga..
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc, quy hoạch đô thị - nông thôn
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy hoạch chung xây dựng Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đến năm 2025

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy hoạch chung xây dựng Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đến năm 2025

  Tác giả: Phạm Thị Nhâm, Nguyễn Thanh Tú, Nguyễn Yến Nga..

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu:
  - Bảo tồn và phát huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha Kẻ Bàng trở thành một trong những vùng du lịch - sinh thái hấp dẫn `bậc nhất` khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
  - tạo lập cộng đồng dân cư nhân văn và bền vững, gắn với bảo vệ di sản thiên nhiên, du lịch văn hóa- lịch sử, giữ gìn và làm phong phú thêm giá trị văn hóa các dân tộc ít người.

  Số trang: 0

 • Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050,Tập bản đồ, bản vẽ

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: TP Đà Nẵng
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050,Tập bản đồ, bản vẽ

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Tập bản đồ, bản vẽ

  Số trang: 0

 • Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050,Giải trình góp ý của các Bộ, ngành cho Đồ án

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: TP Đà Nẵng
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050,Giải trình góp ý của các Bộ, ngành cho Đồ án

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Giải trình góp ý của các Bộ, ngành cho Đồ án.

  Số trang: 0

 • Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050,Quy mô dân số đến năm 2030

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: TP Đà Nẵng
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050,Quy mô dân số đến năm 2030

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Giới thiệu quy mô dân số TP Đà Nẵng đến năm 2030

  Số trang: 0