Tìm kiếm nâng cao

 • Thuyết minh Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: TP Đà Nẵng
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thuyết minh Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thuyết minh Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Phần mở đầu.
  - Phần II: Điều kiện tự nhiên và hiện trạng.
  - Phần III: Các tiền đề phát triển đô thị.
  - Phần IV: Định hướng phát triển không gian đô thị.
  - Phần V: Đánh giá môi trường chiến lược.
  - Phần VI: Quy hoạch xây dựng đợt đàu.
  - Phần VII: Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Quy hoạch xây dựng vùng Tây Nguyên đến năm 2030

  Tác giả: Phan Thanh Mai, Nguyễn Lý Hồng, Nguyễn Vũ Như Nguyên..
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc, quy hoạch đô thị và nông thôn
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy hoạch xây dựng vùng Tây Nguyên đến năm 2030

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy hoạch xây dựng vùng Tây Nguyên đến năm 2030

  Tác giả: Phan Thanh Mai, Nguyễn Lý Hồng, Nguyễn Vũ Như Nguyên..

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đồ án:
  - Cụ thể hóa mục tiêu quy hoạch chiến lược quốc gia, vùng Tây Nguyên và các tỉnh trong vùng.
  - Hình thành không gian kinh tế liên tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông và Lâm Đồng có sự gắn kết, chia sẻ, hợp tác cùng phát triển.
  - Tổ chức phân vùng chức năng hợp lý để phát huy tối đa tiềm năng lợi thế, khai thác hiệu quả nguồn lực nhằm hình thành vùng tập trung phát triển các ngành kinh tế chủ lực của vùng.
  - Bổ sung phát triển hợp lý mô hình hệ thống đô thị và điểm dân cư nông thôn trên toàn vùng Tây Nguyen, tạo sự liên kết chặt chẽ nhằm thúc đẩy phát triển ổn định lâu dài.
  - Làm cơ sở cho việc lập quy hoạch khác, các khu chức năng theo lộ trình tới năm 2030 trên phạm vi toàn vùng Tây nguyên...

  Số trang: 0

 • Quy hoạch nghĩa trang Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện quy hoạch xây dựng Hà Nội
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy hoạch nghĩa trang Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy hoạch nghĩa trang Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung:
  -1 Phần mở đầu.
  2- Thực trạng hệ thống tang lễ Thủ đô Hà Nội.
  3- Tóm tắt định hướng Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 đã được phê duyệt.
  4- Công nghệ táng và tiêu chuẩn thiết kế.
  5- Quy hoạch nghĩa trang Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
  6- Các dự án ưu tiên, dự toán kinh phí, phân kỳ đầu tư và dự kiến nguồn vốn thực hiện.

  Số trang: 0

 • Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Năm Căn, tỉnh Cà Mau đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050,Hồ sơ văn bản pháp lý

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc, quy hoạch đô thị và nông thôn
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Năm Căn, tỉnh Cà Mau đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050,Hồ sơ văn bản pháp lý

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Năm Căn, tỉnh Cà Mau đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Bao gồm các Hồ sơ văn bản pháp lý liên quan đến Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Năm Căn, tỉnh Cà Mau đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

  Số trang: 0

 • Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Năm Căn, tỉnh Cà Mau đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc, quy hoạch đô thị và nông thôn
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Năm Căn, tỉnh Cà Mau đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Năm Căn, tỉnh Cà Mau đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung báo cáo:
  - Phần 1: Mở đầu.
  - Phần 2: Phân tích đánh giá điều kiện tự nhiên và hiện trạng.
  - Phần 3: Rà soát các quy hoạch và các dự án liên quan.
  - Phần 4: Hiện tạng hạ tầng kỹ thuật.
  - Phần 5: Đánh giá tổng hợp.
  - Phần 6: Tiền đề phát triển.
  - Phần 7: Mô hình phát triển và ý tưởng cấu trúc không gian.
  - Phần 8: Định hướng phát triển không gian đến năm 2030.
  - Phần 9: Định hướng tổ chức không gian (thiết kế đô thị).
  - Phần 10: Định hướng phát triển HTKT.
  - Phần 11: Đánh giá môi trường chiến lước.
  - Phần 12: Phân đợt xây dựng và các dự án ưu tiên.
  - Phần 13: Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Phú Mỹ mở rộng, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Phú Mỹ mở rộng, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Phú Mỹ mở rộng, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung:
  1. Lý do và sự cần thiết đề nghị công nhận thị trấn Phú Mỹ mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.
  2. Hiện trạng phát triển nhận thị trấn Phú Mỹ mở rộng.
  3. Phân loại nhận thị trấn Phú Mỹ mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.
  4. Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Lạt (và vùng phụ cận) đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Phân viện Quy hoạch đô thị và nông thôn miền Nam,
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Lạt (và vùng phụ cận) đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Lạt (và vùng phụ cận) đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung:
  - Phần 1: Mở đầu.
  - Phần 2: Đánh giá điều kiện tự nhiên, hiện trạng TP Đà Lạt (và vùng phụ cận).
  - Phần 3: Các kinh nghiệm quốc tế.
  - Phần 4: Định hướng phát triển không gian TP Đà Lạt (và vùng phụ cận) đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
  - Phần 5: Định hướng phát triển không gian đô thị Đà Lạt (và vùng phụ cận) đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
  - Phần 6: Đánh giá môi trường chiến lược.
  - Phần 7: Tổ chức thực hiện.
  - Phần 8: Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Các căn cứ pháp lý và tài liệu liên quan Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Lạt (và vùng phụ cận) đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Phân viện Quy hoạch đô thị và nông thôn miền Nam,
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Các căn cứ pháp lý và tài liệu liên quan Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Lạt (và vùng phụ cận) đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Các căn cứ pháp lý và tài liệu liên quan Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Lạt (và vùng phụ cận) đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Gồm các văn bản:
  - Tờ trình số 1857/TTr-UBND ngày 10/4/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc đề nghị thẩm định đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Lạt đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
  - Nghị quyết số 711/NQ-HĐND ngày 5/3/2013 của Hội đồng ND tỉnh Lâm Đồng về việc thông qua đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Lạt đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
  - Quyết định số 2060/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 16/11/2011 phê duyệt nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Lạt đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050...

  Số trang: 0

 • Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc, quy hoạch đô thị và nông thôn
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu quy hoạch:
  - Điều chỉnh quy hoạch phù hợp với các yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, đáp ứng linh hoạt nhu cầu đầu tư theo những chiến lược quy hoạch và nguyên tắc phát triển bền vững, phát huy hiệu quả các tiềm năng nổi trội của khu vực Vịnh Vân Phong.
  - Là căn cứ cho việc lập quy hoạch chi tiết và triển khai các dự án ĐTXD và làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý xây dựng theo quy hoạch.

  Số trang: 0

 • Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  Tác giả: Sở Giao thông vận tải Hà Nội
  Nhà xuất bản: TCty Tư vấn thiết kế GTVT
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  Tác giả: Sở Giao thông vận tải Hà Nội

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu quy hoạch:
  - Xây dựng hệ thống GTVT hoàn thiện đáp ứng được các tiêu chí: bền vững- đồng bộ - hiện đại, trên cơ sở định hướng của Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
  - Cụ thể hóa Định hướng Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội trong Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
  - Xây dựng kế hoạch đầu tư hệ thống GTVT theo các giai đoạn của quy hoạch, xác định các dự án ưu tiên.
  - Đề xuất các vấn đề về tổ chức, quản lý giao thông và các cơ chế chính sách cho việc quản lý và thực hiện quy hoạch.
  - Làm cơ sở cho việc lập dự án ĐTXD các công trình kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn Thủ đô.

  Số trang: 0

 • Quy hoạch xây dựng vùng Nam Hà Tĩnh - Bắc Quảng Bình đến năm 2030

  Tác giả: Cao Sỹ Niêm,Trần Đức Anh,Nguyễn Quang Hưng
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc, quy hoạch đô thị và nông thôn
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy hoạch xây dựng vùng Nam Hà Tĩnh - Bắc Quảng Bình đến năm 2030

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy hoạch xây dựng vùng Nam Hà Tĩnh - Bắc Quảng Bình đến năm 2030

  Tác giả: Cao Sỹ Niêm,Trần Đức Anh,Nguyễn Quang Hưng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài:
  - Cụ thể hóa các mục tiêu phát triển KT-XH của vùng Bắc Trung Bộ, các chiến lược phát triển ngành và quốc gia và định hướng phát triển KT-XH của 2 tỉnh Nam Hà Tĩnh - Bắc Quảng Bình .
  - Tạo ra không gian liên kết kinh tế tại khu vực Nam Hà Tĩnh - Bắc Quảng Bình . Đáp ứng yêu cầu về an ninh, quốc phòng của quốc gia và khu vực.
  - Định hướng tổ chức không gian đô thị cùng hệ thống CSHT liên vùng gắn với các giải pháp bảo vệ môi trường phát triển bền vững.
  - Làm cơ sở pháp lý cho việc triển khai thực hiện đồ án quy hoạch đô thị, QHXD các KCN, du lịch...và thực hiện công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn.

  Số trang: 0

 • Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk đến năm 2025

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc, quy hoạch đô thị và nông thôn
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk đến năm 2025

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk đến năm 2025

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung:
  - Chương 1: Phần mở đầu.
  - Chương 2: Điều kiện tự nhiên và hiện trạng.
  - Chương 3: Tiền đề và dự báo phát triển.
  - Chương 4: Định hướng phát triển không gian đô thị.
  5. Định hướng quy hoạch hạ tầng đô thị.
  - Chương 6: Kế hoạch sử dụng đất - các dự án chiến lược và lộ trình thực hiện.
  - Chương 7: Kinh tế xây dựng.
  - Chương 8: Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Chũ mở rộng, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: UBND huyện Lục Ngạn
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: Lục Ngạn
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Chũ mở rộng, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Chũ mở rộng, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung:
  1. Sự cần thiết của việc nâng cấp đô thị.
  2. Khái quát quá trình lịch sử hình thành và phát triển thị trấn Chũ.
  3. Đánh giá hiện trạng phát triển hạ tầng đô thị và chất lượng hạ tầng đô thị của thị trấn Chũ mở rộng.
  4. Tổng hợp các tiêu chuẩn phân loại đô thị và đánh giá phân loại đô thị.
  5. Tóm tắt chương trình phát triên rđô thị.
  6. Kết luận

  Số trang: 0

 • Quy hoạch quản lý chất thải rắn lưu vực sông Cầu đến năm 2020

  Tác giả: Lưu Đức Cường, Nguyễn Lan Anh, Đặng Quỳnh Trang..
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc, quy hoạch đô thị - nông thôn
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy hoạch quản lý chất thải rắn lưu vực sông Cầu đến năm 2020

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy hoạch quản lý chất thải rắn lưu vực sông Cầu đến năm 2020

  Tác giả: Lưu Đức Cường, Nguyễn Lan Anh, Đặng Quỳnh Trang..

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung:
  - Mở đầu.
  - Chương 1: Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn các tỉnh lưu vực sông Cầu.
  - Chương 2: Quy hoạch quản lý chất thải rắn các tỉnh lưu vực sông Cầu.
  - Chương 3: Xây dựng kế hoạch và nguồn lực thực hiện quy hoạch.
  - Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Đề án đề nghị công nhận thị trấn Thuận An mở rộng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên- Huế đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: UBND tỉnh TT- Huế
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: Thuận An
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án đề nghị công nhận thị trấn Thuận An mở rộng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên- Huế đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án đề nghị công nhận thị trấn Thuận An mở rộng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên- Huế đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung:
  1. Phần mở đầu.
  2. Khái quát quá trình hình thành và sự phát triển.
  3. Đánh giá thực trạng phát triển đô thị.
  4. Tổng hợp đánh giá phân loại đô thị Thuận An mở rộng theo các tiêu chuẩn của đô thị loại IV.
  5. Báo cáo tóm tắt Chương trình phát triển đô thị.
  6. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0