Tìm kiếm nâng cao

 • Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Bùi Mạnh Hùng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-5/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Bùi Mạnh Hùng

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Lựa chọn cần cẩu tháp - 2. Đặt vị trí cần cẩu tháp - 3. Về kết cấu nền móng cho cẩu tháp - 4. Neo giữ cẩu tháp theo kiểu đeo theo - 5. Kích nâng nối cao cần cẩu tháp kiểu đeo theo và nâng leo của cẩu tháp kiểu leo trong- 6. Tháo dỡ cần cẩu tháp kiểu leo trong- 7. Một số mâu thuẫn giữa tính năng kỹ thuật cần cẩu tháp với nhu cầu thi công và cách giải quyết.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Võ Quốc Bảo
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-5/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Võ Quốc Bảo

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Một số mô hình tổ chức thường gặp - 2. Tổ chức thi công kết cấu bê tông khi sử dụng thiết bị vận chuyển bê tông năng suất cao.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Lê Bá Huế
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-5/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Lê Bá Huế

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Tổng quan về công nghệ xây dựng bằng tầm 3D - 2. Tình hình nghiên cứu, ứng dụng công nghệ 3D- 3. Công nghệ 3D cho nhà cao tầng- - Đặc điểm sử dụng kết cấu và vật liệu cho nhà cao tầng hiện nay ở Việt Nam - - Ưu việt của kết cấu 3D trong xây dựng nhà cao tầng- 4. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Đỗ Thị Hồng Thanh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-5/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Đỗ Thị Hồng Thanh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Bê tông thương phẩm ( hay bê tông trộ sẵn)- 2. Cọc bê tông dự ứng lực chất lượng cao - 3. Cột, dầm, khung, sàn nhà- 4. Bê tông nhẹ.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Nguyễn Văn Quảng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-5/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Nguyễn Văn Quảng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: I. Một số nhà cao tầng tiêu biểu do tư vấn nước ngoài thiết kế - II. Các công nghệ xây dựng nền móng hiện đại - 1- Móng cọc khoan nhồi - 2- Móng cọc barét- 3- Tường trong đất- 4- Neo trong đất- III. Nhận xét về năng lực của tư vấn thiết kế Việt Nam- IV. Phương hướng đào tạo và phát triển.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Võ Quôc Bảo
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-5/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Võ Quôc Bảo

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Giới thiệu - 2. Ván khuôn gỗ dán, ván ép, khung sườn thép - 3. Tính toán chịu lực của ván khuôn gỗ dán, ván ép khung sườn thép - 4. Cấu tạo ván khuôn gỗ dán, ván ép, khung sườn thép - 5. Quy trình lắp dựng ván khuôn tường gỗ dán, ván ép, khung sườn thép .

  Số trang: 0

 • Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Trần Nhật Thành, Nguyễn Văn Khánh...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-5/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Trần Nhật Thành, Nguyễn Văn Khánh...

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề - II. Các giải pháp thiết kế và thi công tầng hầm - 1- Phương pháp quen thuộc - 2- Phương pháp thi công top-down- 3- Phương pháp thi công semi-topdown- III. Tính khả thi của giải pháp kết cấu móng sâu và tầng hầm. Sự kết hợp giữa thiết kế và công nghệ thi công- IV. Một số kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Lê Thanh Huấn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-5/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Lê Thanh Huấn

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Lựa chọn các giải pháp kết cấu hợp lý, phù hợp với yêu cầu kiến trúc, hiệu quả trong xây dựng và khai thác - 2. ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong thiết kế xây dựng nhà cao tầng - 3. Giám sát tác giả, tư vấn giám sát trong xây dựng nhà cao tầng - 4. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Bùi Mạnh Hùng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-5/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Bùi Mạnh Hùng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: I. Một số quy định về phòng cháy chữa cháy khi thiết kế nhà cao tầng - 1.1. Quy định chung - 1.2. Yêu cầu về chịu lửa - 1.3. Yêu cầu ngăn cháy - 1.4. Bố trí mặt bằng - 1.5. Lối thoát nạn - 1.6. Thang Máy - 1.7. Thiết bị điện và chiếu sáng - 1.8. Thông gió và hút khói - 1.9. Báo cháy và chữa cháy- II. Các biện pháp cụ thể phòng ngừa cháy, nổ cho công trình xây dựng cao tầng - 2.1. Giải pháp phòng cháy trong thiết kế quy hoạch - 2.2. Giải pháp phòng cháy trong thiết kế kiến trúc và kết cấu - 2.3. Những yêu cầu phòng cháy, chữa cháy khi tổ chức công trường xây dựng.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Hoàng Hữu Phê, DAOUST Jean
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-5/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Hoàng Hữu Phê, DAOUST Jean

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Giới thiệu - 2. Những ưu điểm của bê tông dự ứng lực tiền chế - 3. Hướng phát triển trong tương lai - 4. Những ứng dụng khác của kết cấu ứng suất trước tiền chế ở Việt Nam hiện nay và trong tương lai - 5. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Nguyễn Văn Tín
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-5/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Nguyễn Văn Tín

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Hệ thống cấp nước - 2. Hệ thống thoát nước - - Phương án 1: Hệ thống 1 ống thoát với ống đứng thông hơi tăng cường - - Phương án 2: Hệ thống 1 ống thoát với ống thông hơi từ các thiết bị - - Phương án 3: Hệ thống thoát nước và thông hơi kết hợp - - Vấn đề ` giảm tốc` trong ống đứng thoát nước.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Nguyễn Việt Anh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-5/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Nguyễn Việt Anh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1- Những đặc điểm của thoát nước và xử lý nước thải nhà cao tầng - 2- Công nghệ xử lý nước thải cho nhà cao tầng - - Các tiêu chí đánh giá, lựa chọn công nghệ xử lý nước thải nhà cao tầng - - Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học với bùn hoạt tính - - Xử lý nước thải nhà ở cao tầng bằng thiết bị xử lý Jokashou (công nghệ Nhật Bản)- - Xử lý nước thải sinh hoạt bằng bể tự hoại cải tiến với các vách ngăn mỏng và ngăn lọc kỵ khí - 3. Cách tiếp cận mới trong thoát nước và vệ sinh: vệ sinh phân tán và tái sử dụng - Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Trần Hiếu Nhuệ, Phạm Văn Tuấn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-5/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Trần Hiếu Nhuệ, Phạm Văn Tuấn

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặc điểm kiến trúc nhà cao tầng - 2. Đặc điểm cấp nước các nhà cao tầng - - Đặc điểm thoát nước các nhà cao tầng - 3. Thu gom chất thải rắn (rác thải)ở các nhà cao tầng - 4. Một số vấn đề tồn tại cần khắc phục.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Nguyễn Công Chính
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-5/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Nguyễn Công Chính

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Về kiến trúc - 2. Về kết cấu - - Vấn đề khảo sát địa chất công trình - - Vấn đề tải trọng - - Vấn đề sơ đồ kết cấu - - Vấn đề tính toán kết cấu - - Vấn đề thiết kế nền móng - 3. Vấn đề phòng hoả - 4. Vấn đề hệ thống kỹ thuật và thiết bị - 5. Vấn đề thi công - 6. Vấn đề quản lý sử dụng, duy tu bảo dưỡng - 7. Vấn đề giá thành - 8. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Nguyễn Việt Châu
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-5/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Nguyễn Việt Châu

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Xác định chiều cao thích hợp cho nhà ở cao tầng - 2. Đặc điểm xây dựng và lập quy hoạch tổng mặt bằng - 3. Tổ chức các loại không gian chức năng trong nhà ở cao tầng - 4. Cửa sổ - 5. Thang máy trong nhà ở cao tầng - 6. Đường ống đổ rác - 7. Thiết kế cấp thoát nước - 8. Thông gió và điều hoà không khí - 9. Điện chiếu sáng - 10. Hệ thống thông tin liên lạc-thu hình - 11. Hệ thống cấp ga, khí đốt - 12. Phòng cháy chữa cháy - 13. Công tác hoàn thiện.

  Số trang: 0