Tìm kiếm nâng cao

 • Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp nghiên cứu các loại vật liệu phù hợp với việc xây dựng nhà ở cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long

  Tác giả: Võ Đình Lương/ Huỳnh Thị Hạnh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-12/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp nghiên cứu các loại vật liệu phù hợp với việc xây dựng nhà ở cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp nghiên cứu các loại vật liệu phù hợp với việc xây dựng nhà ở cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long

  Tác giả: Võ Đình Lương/ Huỳnh Thị Hạnh

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Nghiên cứu chế tạo xi măng không phá huỷ xơ sợi thực vật- II. Nghiên cứu chế tạo các loại vật liệu xây dựng nhẹ- III. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp nghiên cứu các loại vật liệu phù hợp với việc xây dựng nhà ở cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long

  Tác giả: Hồ Anh Tuấn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-12/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp nghiên cứu các loại vật liệu phù hợp với việc xây dựng nhà ở cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp nghiên cứu các loại vật liệu phù hợp với việc xây dựng nhà ở cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long

  Tác giả: Hồ Anh Tuấn

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề - II. Giới thiệu vật liệu EVG-3D Panel - - Khả năng chịu lực tốt- - Khả năng cách âm, cách nhiệt tốt- - Là loại vật liệu nhẹ - - Không sử dụng đất canh tác và không ô nhiễm môi trường- - Tốc độ xây dựng nhanh, có thể cung ứng hàng loạt- - Tuổi thọ công trình cao- - Tiết kiệm nguyên vật liệu, giá thành xây dựng thấp- III. Sử dụng vật liệu EVG-3D Panel xây nhà cho Đồng bằng sông Cửu Long- IV. Một số kiến nghị và giải pháp

  Số trang: 0

 • Trường dạy nghề xây dựng khối xưởng thực hành - Quy mô 400 học sinh. Thiết kế điển hình 226-01-97

  Tác giả: Viện nghiên cứu kiến trúc - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Viện nghiên cứu kiến trúc - BXD
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Trường dạy nghề xây dựng khối xưởng thực hành - Quy mô 400 học sinh. Thiết kế điển hình 226-01-97

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Trường dạy nghề xây dựng khối xưởng thực hành - Quy mô 400 học sinh. Thiết kế điển hình 226-01-97

  Tác giả: Viện nghiên cứu kiến trúc - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1- Những căn cứ và cơ sở nghiên cứu TKĐH.
  2- Phạm vi và điều kiện áp dụng của TKĐH.
  3- Nội dung nghiên cứu TKĐH.
  4- Nội dung thiết kế kiến trúc.
  5- Hướng dẫn vận dụng TKĐH

  Số trang: 0

 • Ký túc xá sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp. Thiết kế điển hình: 116-00-98

  Tác giả: Viện Nghiên cứu kiến trúc - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu kiến trúc - BXD
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Ký túc xá sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp. Thiết kế điển hình: 116-00-98

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Ký túc xá sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp. Thiết kế điển hình: 116-00-98

  Tác giả: Viện Nghiên cứu kiến trúc - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1- Tên dự án.
  2- Mục tiêu của dự án.
  3- Cơ quan chủ trì nghiên cứu.
  4- Cơ quan phối hợp nghiên cứu.
  5- Những căn cứ để lập dự án nghiên cứu khả thi TKĐH.
  6- Lựa chọn phương án điển hình hoá.
  7- Phạm vi và điều kiện áp dụng.
  8- Nội dung và quy mô TKĐH.
  9- Những yêu cầu cơ bản đối với các giải pháp bố cục không gian.
  10- Những yêu cầu cơ bản đối với giải pháp kỹ thuật.
  11- Đặc điểm các phương án thiết kế.
  12- Những yêu cầu về xác định khái toán công trình và các chỉ tiêu kỹ thuật.
  13- Những yêu cầu về an toàn phòng cháy, chữa cháy..

  Số trang: 0

 • Thiết kế điển hình Nhà làm việc của cơ quan xã. Ký hiệu: 261-01-97, 261-02-97, 261-03-97

  Tác giả: Nguyễn Việt Châu
  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu kiến trúc
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thiết kế điển hình Nhà làm việc của cơ quan xã. Ký hiệu: 261-01-97, 261-02-97, 261-03-97

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thiết kế điển hình Nhà làm việc của cơ quan xã. Ký hiệu: 261-01-97, 261-02-97, 261-03-97

  Tác giả: Nguyễn Việt Châu

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Tập ` Nhà làm việc của cơ quan xã` được nghiên cứu thiết kế cho cấp xã, thiết kế điển hình các văn phòng làm việc, phòng họp, hội trường, số lượng các phòng phụ thuộc vào lĩnh vực công tác và số lượng người sử dụng

  Số trang: 0

 • Dự án nghiên cứu khả thi thiết kế điển hình trường tiểu học có bán trú. Ký hiệu: 221-90-99

  Tác giả: Nguyễn Việt Châu
  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu kiến trúc
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự án nghiên cứu khả thi thiết kế điển hình trường tiểu học có bán trú. Ký hiệu: 221-90-99

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự án nghiên cứu khả thi thiết kế điển hình trường tiểu học có bán trú. Ký hiệu: 221-90-99

  Tác giả: Nguyễn Việt Châu

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Lập các mẫu thiết kế điển hình khối bán trú và khối phòng học trường tiểu học để có thể vận dụng thiết kế các công trình trường tiểu học ở các đô thị

  Số trang: 0

 • Dự án nghiên cứu khả thi thiết kế điển hình nhà ở gia đình cho đô thị Tây nguyên. Ký hiệu: 115-00-99

  Tác giả: Nguyễn Việt Châu
  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu kiến trúc
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự án nghiên cứu khả thi thiết kế điển hình nhà ở gia đình cho đô thị Tây nguyên. Ký hiệu: 115-00-99

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự án nghiên cứu khả thi thiết kế điển hình nhà ở gia đình cho đô thị Tây nguyên. Ký hiệu: 115-00-99

  Tác giả: Nguyễn Việt Châu

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Lập các mẫu thiết kế điển hình căn hộ, hướng dẫn vận dụng lập các mẫu nhà ở để sử dụng trong các dự án khả thi xây dựng khu đô thị mới; thiết kế kỹ thuật thi công từng đơn nguyên nhà và ngôi nhà trong các dự án và để các chủ đầu tư dễ lựa chọn trước khi xem xét hợp đồng thiết kế kỹ thuật

  Số trang: 0

 • Thiết kế điển hình cơ sở cai nghiện ma tuý (khối điều trị - quy mô 150 giường). Ký hiệu: 259-01-98

  Tác giả: Nguyễn Việt Châu
  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu kiến trúc
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thiết kế điển hình cơ sở cai nghiện ma tuý (khối điều trị - quy mô 150 giường). Ký hiệu: 259-01-98

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thiết kế điển hình cơ sở cai nghiện ma tuý (khối điều trị - quy mô 150 giường). Ký hiệu: 259-01-98

  Tác giả: Nguyễn Việt Châu

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Tập thiết kế điển hình nghiên cứu khối điều trị trong cơ sở cai nghiện ma tuý ở bước thiết kế kỹ thuật, dùng làm căn cứ để thiết kế bản vẽ thi công các công trình cùng tên và cùng quy mô, đồng thời tập thiết kế điển hình cũng có thể làm tài liệu tham khảo để quyết định đầu tư trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư

  Số trang: 0

 • Thiết kế điển hình gian hàng chợ loại 3. Ký hiệu: 277-01-99

  Tác giả: Nguyễn Việt Châu
  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu kiến trúc
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thiết kế điển hình gian hàng chợ loại 3. Ký hiệu: 277-01-99

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thiết kế điển hình gian hàng chợ loại 3. Ký hiệu: 277-01-99

  Tác giả: Nguyễn Việt Châu

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Thiết kế điển hình `Gian hàng chợ loại 3` có quy mô từ 30 đến 60 sạp hàng cố định được nghiên cứu ở bước thiết kế kỹ thuật, làm căn cứ để vận dụng thiết kế bản vẽ thi công các chợ phường trong đô thị, số tầng không lớn hơn 2 tầng.

  Số trang: 0

 • Một số vấn đề quy hoạch và phát triển các khu đô thị mới ở Việt Nam

  Tác giả: Trần Trọng Hanh
  Nhà xuất bản: Vụ quản lý kiến trúc quy hoạch-BXD
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Một số vấn đề quy hoạch và phát triển các khu đô thị mới ở Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Một số vấn đề quy hoạch và phát triển các khu đô thị mới ở Việt Nam

  Tác giả: Trần Trọng Hanh

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: - Chương I. Thực trạng và tình hình phát triển các khu đô thị mới - Chương II. Cơ sở lý luận và định hướng quy hoạch phát triển các khu đô thị mới ở Việt Nam - Chương III. Một số áp dụng kết quả của đề tài đối với công tác quy hoạch và quản lý đầu tư và phát triển các khu đô thị mới. - Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Phương hướng hiện nay và chính sách trong vấn đề nhà ở, xây dựng và xây dựng thành phố tại Liên Xô

  Tác giả: Trung tâm thông tin khoa học xây dựng cơ bản
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1983/1983-12/1983
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Phương hướng hiện nay và chính sách trong vấn đề nhà ở, xây dựng và xây dựng thành phố tại Liên Xô

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phương hướng hiện nay và chính sách trong vấn đề nhà ở, xây dựng và xây dựng thành phố tại Liên Xô

  Tác giả: Trung tâm thông tin khoa học xây dựng cơ bản

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần I- Quan điểm kinh tế xã hội của chính sách nhà ở - A. Các vấn đề chính sách của Chính phủ - B. Thành tựu và triển vọng phát triển và xây dựng nhà ở - Phần II- Vật liệu xây dựng và xây dựng - A. Vai trò xây dựng trong nền kinh tế quốc dân - B. Những biến đổi về cơ cấu và kỹ thuật trong xây dựng - C. Triển vọng của việc hoàn thiện về kết cấu nhà ở và sự phát triển cơ sở vật chất-kỹ thuật của xây dựng - Phần III- Quy hoạch thành phố và các khu phố - A. Chính sách chung và các vấn đề - B. Các phương tiện và các nguồn vốn để phát triển thành phố - C. Các kế hoạch lớn đã được thực hiện hay được phê chuẩn - D. Triển vọng.

  Số trang: 0

 • Khu chế biến xuất khẩu : một biện pháp chiến lược `mở cửa` và công nghiệp hoá

  Tác giả: Lê Hồng Phục
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1989/1989-11/1989
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Khu chế biến xuất khẩu : một biện pháp chiến lược `mở cửa` và công nghiệp hoá

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Khu chế biến xuất khẩu : một biện pháp chiến lược `mở cửa` và công nghiệp hoá

  Tác giả: Lê Hồng Phục

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Khu công nghiệp chế biến xuất khẩu: một biện pháp của chiến lược `mở cửa` và công nghiệp hoá hướng về xuất khẩu - Cương II: Những yếu tố được vận dụng trong những `khu chế xuất`- Chương III: Biện pháp chiến lược khu chế xuất trong các đặc khu kinh tế, thành phố mở cửa và khu khai thác kỹ thuật Trung Quốc- Chương IV: Thực trạng một số khu chế xuất tiêu biểu - Chương V: Đánh giá và nhận xét thay cho kết luận.

  Số trang: 0

 • Tình hình hàng hoá nhà ở của Trung Quốc và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

  Tác giả: Phạm Minh Thuỵ
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1993/1993-11/1993
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tình hình hàng hoá nhà ở của Trung Quốc và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tình hình hàng hoá nhà ở của Trung Quốc và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

  Tác giả: Phạm Minh Thuỵ

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Tình hình nhà ở của Trung quốc. br 2. Quá trình hàng hoá nhà ở của Trung quốc. br 3. Tác động của hàng hoá nhà ở tới nền kinh tế. br 4. Bài học kinh nghiệm và kiến nghị đối với quản lý nhà ở của Việt nam

  Số trang: 0

 • Thực trạng thị trường giá cả bất động sản ở Việt nam trong nền kinh tế thị trường

  Tác giả: Cao Thị Hoà
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1993/1993-12/1993
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thực trạng thị trường giá cả bất động sản ở Việt nam trong nền kinh tế thị trường

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thực trạng thị trường giá cả bất động sản ở Việt nam trong nền kinh tế thị trường

  Tác giả: Cao Thị Hoà

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Khái quát chungbr 2. Thực trạng thị trường,giá cả bất động sản ở Việt nambr 3. Thị trường và giá cả bất động sản một số nước trên thế giớibr 4. Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Kết quả nghiên cứu ứng dụng và những kiến nghị về phương hướng phát triển xây dựng và cải tạo nhà ở Thủ đô Hà Nội

  Tác giả: Phạm Văn Trình
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1986/1986-12/1990
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kết quả nghiên cứu ứng dụng và những kiến nghị về phương hướng phát triển xây dựng và cải tạo nhà ở Thủ đô Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kết quả nghiên cứu ứng dụng và những kiến nghị về phương hướng phát triển xây dựng và cải tạo nhà ở Thủ đô Hà Nội

  Tác giả: Phạm Văn Trình

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Thủ đô Hà Nội là vị trí trọng tâm của chương trình - II. Từ mục tiêu được xác định trên, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã tập trung thực hiện những công việc vụ thể - III. Đặc điểm lịch sử và hiện trạng nhà ở thủ đô Hà Nội và phương hướng kế haọch 1986-1990 - IV. Những đề xuất và kiến nghị trong xây dựng cải tạo thủ đô Hà Nội - Một số mẫu nhà ở thực nghiệm

  Số trang: 0