Tìm kiếm nâng cao

 • Mô hình và giải pháp quy hoạch - kiến trúc các vùng sinh thái đặc trưng ở Việt Nam. Phần 1,Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước

  Tác giả: Đỗ Hậu,Nguyễn Quốc Thông,Tông Đại,Trần Trọng Chi
  Nhà xuất bản: ĐH Kiến trúc HN
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Mô hình và giải pháp quy hoạch - kiến trúc các vùng sinh thái đặc trưng ở Việt Nam. Phần 1,Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Mô hình và giải pháp quy hoạch - kiến trúc các vùng sinh thái đặc trưng ở Việt Nam. Phần 1

  Tác giả: Đỗ Hậu,Nguyễn Quốc Thông,Tông Đại,Trần Trọng Chi

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Đề xuất những nguyên tắc cơ bản để xây dựng mô hình quy hoạch điểm dân cư (trọng tâm là thị tứ và làng xã) và kiến trúc (chủ yếu là kiến trúc nhà ở nông thôn) đặc thù cho mỗi vùng, và kiến nghị các chỉ dẫn về quy hoạch và thiết kế kiến trúc phù hợp với các điều kiện sinh thái tự nhiên và sinh thái nhân văn của vùng đó

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GPS trong trắc địa công trình công nghiệp và nhà cao tầng. Mã số: RD 02-01,Báo cáo tổng kết đề tài

  Tác giả: Trần Mạnh Nhất,Đặng Nam Chinh,Phan Văn Hiến,Diêm Công Huy
  Nhà xuất bản: Viện KHCN xây dựng
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GPS trong trắc địa công trình công nghiệp và nhà cao tầng. Mã số: RD 02-01,Báo cáo tổng kết đề tài

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GPS trong trắc địa công trình công nghiệp và nhà cao tầng. Mã số: RD 02-01

  Tác giả: Trần Mạnh Nhất,Đặng Nam Chinh,Phan Văn Hiến,Diêm Công Huy

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: - Chương I: Tổng quan về công tác trắc địa trong xây dựng công nghiệp và nhà cao tầng.
  - Chương II: Cấu trúc và nguyên lý hoạt động của hệ thống GPS.
  - Chương III: Đo và xử lý số liệu GPS.
  - Chương IV: Phần mềm xử lý số liệu GPSurvey 2.35.
  - Chương V: Tổng quan về các ứng dụng công nghệ GPS.
  - Chương VI: Thực nghiệm khảo sát đo GPS cạnh ngắn ở VN.
  - Chương VII: Quy trình ứng dụng công nghệ GPS trong trắc địa công trình công nghiệp và nhà cao tầng

  Số trang: 0

 • Tăng cường khả năng chịu bão lụt cho nhà ở nông thôn khu vực ven biển miền Trung. Mã số: RD 18

  Tác giả: Trần Minh Đức,Hồ Dự,Lê Văn Quảng,Lê Việt Hưng,Lê Anh Minh
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tăng cường khả năng chịu bão lụt cho nhà ở nông thôn khu vực ven biển miền Trung. Mã số: RD 18

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tăng cường khả năng chịu bão lụt cho nhà ở nông thôn khu vực ven biển miền Trung. Mã số: RD 18

  Tác giả: Trần Minh Đức,Hồ Dự,Lê Văn Quảng,Lê Việt Hưng,Lê Anh Minh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Đề tài gồm 6 chương:
  1. Chương 1: Khái quát vấn đề.
  2. Chương 2: Nhà vùng bão lũ.
  3. Chương 3: Kiểm tra khả năng chịu tải trọng bão lụt của nhà nông thôn miền Trung.
  4. Chương 4: Giải pháp gia cường nhà vùng bão lụt.
  5. Chương 5: Hướng dẫn kỹ thuật xây dựng nhà thế hệ 2.
  6. Chương 6: Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Tăng cường khả năng chịu bão lụt cho nhà ở nông thôn khu vực ven biển miền Trung. Mã số: RD 18,Hướng dẫn kỹ thuật

  Tác giả: Trần Minh Đức,Hồ Dự,Lê Văn Quảng,Lê Việt Hưng,Lê Anh Minh
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tăng cường khả năng chịu bão lụt cho nhà ở nông thôn khu vực ven biển miền Trung. Mã số: RD 18,Hướng dẫn kỹ thuật

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tăng cường khả năng chịu bão lụt cho nhà ở nông thôn khu vực ven biển miền Trung. Mã số: RD 18

  Tác giả: Trần Minh Đức,Hồ Dự,Lê Văn Quảng,Lê Việt Hưng,Lê Anh Minh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Gồm các vấn đề sau:
  1. Các kiến thức cơ bản.
  2. Cách xây nhà và gia cường nhà vùng bão lụt.
  3. Phụ lục

  Số trang: 0

 • Tăng cường khả năng chịu bão lụt cho nhà ở nông thôn khu vực ven biển miền Trung. Mã số: RD 18,Phụ lục

  Tác giả: Trần Minh Đức,Hồ Dự,Lê Văn Quảng,Lê Việt Hưng,Lê Anh Minh
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tăng cường khả năng chịu bão lụt cho nhà ở nông thôn khu vực ven biển miền Trung. Mã số: RD 18,Phụ lục

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tăng cường khả năng chịu bão lụt cho nhà ở nông thôn khu vực ven biển miền Trung. Mã số: RD 18

  Tác giả: Trần Minh Đức,Hồ Dự,Lê Văn Quảng,Lê Việt Hưng,Lê Anh Minh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Bao gồm 6 phụ lục:
  1. Phụ lục 1: Kiểm tra khả năng chịu tải trọng bão lụt của nhà thế hệ 1.
  2. Phụ lục 2: Kiểm tra khả năng chịu tải trọng bão lụt của nhà thế hệ 2.
  3. Phụ lục 3: Thẩm định kết cấu các mẫu nhà cứu trợ.
  4. Phụ lục 4: Gia cường kết cấu nhà thế hệ 1.
  5. Phụ lục 5: Gia cường kết cấu nhà thế hệ 2.
  6. Phụ lục 6: Mẫu `lõi cứng` cho nhà vùng bão lụt

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu, quy hoạch hệ thống cấp nước đô thị Việt Nam (giai đoạn I). Mã số: RDN 03-02

  Tác giả: Nguyễn Như Hà,Hoàng Văn HuệTrần Đình Khai,Trần Đình Khai
  Nhà xuất bản: Công ty Nước và môi trường Việt Nam
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu, quy hoạch hệ thống cấp nước đô thị Việt Nam (giai đoạn I). Mã số: RDN 03-02

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu, quy hoạch hệ thống cấp nước đô thị Việt Nam (giai đoạn I). Mã số: RDN 03-02

  Tác giả: Nguyễn Như Hà,Hoàng Văn HuệTrần Đình Khai,Trần Đình Khai

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Mở đầu. Chương II: Khái quát hiện trạng cấp nước đô thị. Chương III: Các tiêu chuẩn áp dụng để lập quy hoạch cấp nước đô thị. Chương IV: Quy hoạch cấp nước đô thị đến năm 2010 và năm 2020. Chương V: Đào tạo nguồn nhân lực. Chương VI: Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Triển lãm quốc tế về xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở & trang trí nội thất - VIETBUILD 2003

  Tác giả: Trung tâm tin học - BXD, Công ty hội chợ triển lãm quốc tế AFC
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-9/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Triển lãm quốc tế về xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở & trang trí nội thất - VIETBUILD 2003

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Triển lãm quốc tế về xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở & trang trí nội thất - VIETBUILD 2003

  Tác giả: Trung tâm tin học - BXD, Công ty hội chợ triển lãm quốc tế AFC

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0

 • Luật quy hoạch và xây dựng của Cộng hoà Ai-xlen

  Tác giả: Trung tâm tin học
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-12/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Luật quy hoạch và xây dựng của Cộng hoà Ai-xlen

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Luật quy hoạch và xây dựng của Cộng hoà Ai-xlen

  Tác giả: Trung tâm tin học

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Lời giới thiệu.- Chương I: Các quy định chung.- Chương II: Các cơ quan quản lý về quy hoạch và xây dựng.- Chương III: Lập và thực hiện các quy hoạch phát triển.- Chương IV: Các công trình xây dựng.- Chương V: Lệ phí cấp phép.- Chương VI: Các biện pháp cưỡng chế và xử phạt.- Chương VII: Thẩm quyền về quy hoạch và xây dựng trong khu vực đã thoả thuận, hiệu lực thi hành.- Các quy định trong thời gian chuyển tiếp.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Nguyễn Cảnh Chất
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-5/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Nguyễn Cảnh Chất

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Thế nào là nhà cao tầng - 2. Việc quản lý chất lượng cần tiếp cận theo quá trình và theo hệ thống - 3. Vai trò của công tác giám sát trong quản lý chất lượng nhà cao tầng - 4. Sự quan tâm của lãnh đạo, sự tham gia của mọi người - 5. Một số vấn đề khác.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Nguyễn Tiến Chương
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-5/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Nguyễn Tiến Chương

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Mở đầu - 2. Quan sát - 3. Bình luận - 4. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Bùi Mạnh Hùng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-5/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Bùi Mạnh Hùng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Lựa chọn cần cẩu tháp - 2. Đặt vị trí cần cẩu tháp - 3. Về kết cấu nền móng cho cẩu tháp - 4. Neo giữ cẩu tháp theo kiểu đeo theo - 5. Kích nâng nối cao cần cẩu tháp kiểu đeo theo và nâng leo của cẩu tháp kiểu leo trong- 6. Tháo dỡ cần cẩu tháp kiểu leo trong- 7. Một số mâu thuẫn giữa tính năng kỹ thuật cần cẩu tháp với nhu cầu thi công và cách giải quyết.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Võ Quốc Bảo
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-5/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Võ Quốc Bảo

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Một số mô hình tổ chức thường gặp - 2. Tổ chức thi công kết cấu bê tông khi sử dụng thiết bị vận chuyển bê tông năng suất cao.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Lê Bá Huế
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-5/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Lê Bá Huế

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Tổng quan về công nghệ xây dựng bằng tầm 3D - 2. Tình hình nghiên cứu, ứng dụng công nghệ 3D- 3. Công nghệ 3D cho nhà cao tầng- - Đặc điểm sử dụng kết cấu và vật liệu cho nhà cao tầng hiện nay ở Việt Nam - - Ưu việt của kết cấu 3D trong xây dựng nhà cao tầng- 4. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Đỗ Thị Hồng Thanh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-5/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Đỗ Thị Hồng Thanh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Bê tông thương phẩm ( hay bê tông trộ sẵn)- 2. Cọc bê tông dự ứng lực chất lượng cao - 3. Cột, dầm, khung, sàn nhà- 4. Bê tông nhẹ.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Nguyễn Văn Quảng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-5/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Nguyễn Văn Quảng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: I. Một số nhà cao tầng tiêu biểu do tư vấn nước ngoài thiết kế - II. Các công nghệ xây dựng nền móng hiện đại - 1- Móng cọc khoan nhồi - 2- Móng cọc barét- 3- Tường trong đất- 4- Neo trong đất- III. Nhận xét về năng lực của tư vấn thiết kế Việt Nam- IV. Phương hướng đào tạo và phát triển.

  Số trang: 0