Tìm kiếm nâng cao

 • Nhà ở rẻ tiền xây dựng bằng vật liệu địa phương với kỹ thuật xây dựng đơn giản

  Tác giả: Nguyễn Thược
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1990/1990-5/1990
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nhà ở rẻ tiền xây dựng bằng vật liệu địa phương với kỹ thuật xây dựng đơn giản

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nhà ở rẻ tiền xây dựng bằng vật liệu địa phương với kỹ thuật xây dựng đơn giản

  Tác giả: Nguyễn Thược

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Hoàn thiện công nghệ làm nhà bằng vật liệu `Đất ổn định` - 1. Lựa chọn loại đất dùng làm vật liệu ``đất ổn định` - 2. Lựa chọn chất kết dính làm chất ổn định - 3. Lựa chọn giải pháp ổn định và cải tạo đất - 4. Xác định cấp phối hợp lý của hỗn hợp đất - 5. Hướng dẫn công nghệ chế tạo và xây dựng bằng gạch đất ép - 6. Hướng dẫn công nghệ xây dựng bằng phương pháp ` trình tường`- Phần II: Kết cấu lắp ghép toàn khối ( vỏ thaỏi 2 phương )- Mở đầu :- 1. Nguyên lý tính toán cấu kiện vỏ thoải và kết cấu sàn - mái - 2. Hướng dẫn kỹ thuật công gnhệ chế tạo vỏ thoải và phương pháp lắp ghép cấu kiện, thi công sàn - mái - Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Nhà ở rẻ tiền xây dựng bằng vật liệu địa phương với kỹ thuật xây dựng đơn giản. Mã số: 26B-01-04

  Tác giả: Phạm Văn Trình
  Nhà xuất bản: Đại học Kiến trúc Hà Nội
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nhà ở rẻ tiền xây dựng bằng vật liệu địa phương với kỹ thuật xây dựng đơn giản. Mã số: 26B-01-04

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nhà ở rẻ tiền xây dựng bằng vật liệu địa phương với kỹ thuật xây dựng đơn giản. Mã số: 26B-01-04

  Tác giả: Phạm Văn Trình

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần mở đầu: Mục tiêu và phương pháp nghiên cứu.
  - Phần I: Tình hình nhà ở tại một số nước đang phát triển.
  - Phần II. Tiềm năng vật liệu xây dựng nhà ở rẻ tiền và khả năng ứng dụng vật liệu địa phương để xây dựng nhà ở rẻ tiền.
  - Phần III. Nghiên cứu thiết kế và xây dựng thực nghiệm.
  - Phần IV: Một số thiết kế thực nghiệm nhà ở rẻ tiền

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu thực nghiệm phát triển nhà ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. Mã số: RD 936

  Tác giả: Nguyễn Văn Than
  Nhà xuất bản: Trung tâm phát triển nông thôn - Viện Quy hoạch đô thị nông thôn
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu thực nghiệm phát triển nhà ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. Mã số: RD 936

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu thực nghiệm phát triển nhà ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. Mã số: RD 936

  Tác giả: Nguyễn Văn Than

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Hiện trạng và những yêu cầu phát triển nhà ở - 1. Khái quát về các đơn vị hành chính: diện tích và dân số - 2. Hiện trạng phân bố dân cư - 3. Đặc điểm khí hậu, điều kiện tự nhiên ở ĐBSCL và ảnh hưởng của chúng đến phân bố dân cư và xây dựng nhà ở - 4. Hiện trạng về nhà ở - Phần II. Các công trình nghiên cứu nhà ở ĐBSCL trứoc đây. hững thành tự và hạn chế - Phần III: Nghiên cứu các mẫu nhà ở ĐBSCL - 1. Các yếu tố tác động đến thiết kế và xây dựng nhà ở - 2. Giới thiệu một số mẫu nhà ở đã được nghiên cứu - 3. Giải pháp kết cấu - 4. Biện pháp thi công nhà ở gia đình - Phần IV: Các giải pháp chủ yếu thúc đẩy phát triển nhà ở vùng nông thôn ĐBSCL - Phần V: Triển khai xây dựng thực nghiệm mẫu nhà ở -

  Số trang: 0

 • Tổng hợp thiết kế mẫu nhà ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Mã số: RD-9528

  Tác giả: Nguyễn Văn Than
  Nhà xuất bản: Trung tâm phát triển nông thôn - Bộ xây dựng
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tổng hợp thiết kế mẫu nhà ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Mã số: RD-9528

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tổng hợp thiết kế mẫu nhà ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Mã số: RD-9528

  Tác giả: Nguyễn Văn Than

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: 1. Lời giới thiệu.
  - 2. Các mẫu nhà ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long

  Số trang: 0

 • Xác định ranh giới vùng ngoại ô cho thành phố loại III và IV của Việt Nam. Mã số: R-9215

  Tác giả: Tô Thị Minh Thông
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị nông thôn - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Xác định ranh giới vùng ngoại ô cho thành phố loại III và IV của Việt Nam. Mã số: R-9215

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Xác định ranh giới vùng ngoại ô cho thành phố loại III và IV của Việt Nam. Mã số: R-9215

  Tác giả: Tô Thị Minh Thông

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về vùng ngoại ô, ngoại thành của một số nước trên thế giới - 1. Điểm qua lịch sử đô thị các nước trên thế giới - 2. Khái niệm, định nghĩa, thuạt ngữ và sự khác nhau giữa ngoại ô và ngoại thành (ngoại thị) 3. Vài nét về quá trình phát triển của lý thuyết qua yêu cầu thực tiễn của quá trình đô thị hoá - 4. Mối quan hệ giữa nội thành (nội thị) với ngoại ô.- 5. Phương pháp luận để xác định vùng ngoại ô , cần phải tiếp cận và đảm bảo các tính chất của nó - Chương III: Đề xuất việc xác lập quy hoạch và quy mô ranh giới vùng ngoại ô các đô thị loại III và loại IV của Việt nam - 1. Cơ sở pháp lý - 2. Mức độ và giới hạn cụ thể của từng chức năng - 3. Phân tích đánh giá đất đai tổng hợp theo các yếu tố tác động là cơ sở xác định quy mô ranh giới vùng ngoại ô - 4. Xác định ranh giới ngoại ô -

  Số trang: 0

 • Định mức tiêu chuẩn diện tích sử dụng nhà công thự

  Tác giả: Đoàn Ngọc Hưng
  Nhà xuất bản: Cục Quản lý Nhà - Bộ xây dựng
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Định mức tiêu chuẩn diện tích sử dụng nhà công thự

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Định mức tiêu chuẩn diện tích sử dụng nhà công thự

  Tác giả: Đoàn Ngọc Hưng

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Phần mở đầu - 2. Hiện trạng quản lý sử dụng quỹ nhà công thự ở Việt Nam - - Hiện trạng quỹ nhà công thự ở Việt Nam
  - Hiện trạng quản lý sử dụng quỹ nhà công thự ở Việt Nam - 3. Phân loại nhà làm việc và phân định các diện tích trong nhà làm việc làm cơ sở cho việc xác định định mức tiêu chuẩn sử dụng nhà làm việc - - Phân loại nhà làm việc - - Phân định các diện tích trong nhà làm việc làm cơ sở cho việc xác định định mức tiêu chuẩn sử dụng nhà làm việc - 4. Xây dựng định mức tiêu chuẩn diện tích sử dụng nhà làm việc - - Xác định kích thước không gian hợp lý cho các tư thế làm việc của một công chức ở vị trí làm việc - - Định mức tiêu chuẩn diện tích sử dụng nhà làm việc.
  - Ví dụ tính toán minh hoạ - 5. Kiến nghị và đề xuất trong lĩnh vực quản lý diện tích sử dụng các loại nhà công thự - 6. Phụ lục: Dự thảo các quyết định, hướng dẫn của Chính phủ và Bộ Xây dựng về việc ban hành :`Định mức tiêu chuẩn diện tích sử dụng nhà làm việc `

  Số trang: 0

 • Cơ sở thực tiễn và lý luận của việc chuyển một phần nhà làm việc thuộc sở hữu Nhà nước từ tự quản bao cấp sang kinh doanh. Mã số: 85/HĐKT

  Tác giả: Trần Công Thanh
  Nhà xuất bản: Cục Quản lý nhà
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cơ sở thực tiễn và lý luận của việc chuyển một phần nhà làm việc thuộc sở hữu Nhà nước từ tự quản bao cấp sang kinh doanh. Mã số: 85/HĐKT

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cơ sở thực tiễn và lý luận của việc chuyển một phần nhà làm việc thuộc sở hữu Nhà nước từ tự quản bao cấp sang kinh doanh. Mã số: 85/HĐKT

  Tác giả: Trần Công Thanh

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Chương 1: Tình hình quản lý sử dụng nhà làm việc thuộc sở hữu Nhà nước hiện nay.
  - Chương 2: Định hướng nội dung chính sách đổi mới công tác quản lý sử dụng nhà làm việc thuộc SHNN.
  Chương 3: Một số vấn đề ưu tiên giải quyết tạo điều kiện chuyển đổi cơ chế tự quản bao cấp sang kinh doanh và bao cấp có điều kiện

  Số trang: 0

 • Phương pháp xác định chi phí chuẩn xây dựng các công trình có vốn nước ngoài ở Việt Nam

  Tác giả: Bùi Hoàng Yến
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế xây dựng
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Phương pháp xác định chi phí chuẩn xây dựng các công trình có vốn nước ngoài ở Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phương pháp xác định chi phí chuẩn xây dựng các công trình có vốn nước ngoài ở Việt Nam

  Tác giả: Bùi Hoàng Yến

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Sự hình thành các loại phí trong xây dựng công trình ở một số nước trên thế giới - 1. Nội dung các chi phí trong xâyd ựng cong tình ở một số nước trên thế giới - 2. Giới thiệu hệ thống điều chỉnh và chỉ số giá cả xây dựng của một số nước trên thế giới - 3. Phương pháp xác định chi phí chuẩn trng xây dựng các công trình có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thời kỳ 1995-1996 - IV. Phương pháp tính toán chi phí chuẩn - V. Phương pháp mẫu thu thập dữ liệu các công trình có vốn nước ngoài - VI. Kết luận và kiến nghị-

  Số trang: 0

 • Công nghệ xây dựng nhà cao tầng,Công nghệ bê tông trong xây dựng nhà cao tầng. Mã số: R-9339

  Tác giả: Nguyễn Trường Tiến
  Nhà xuất bản: Viện KHKTxây dựng-BXD
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công nghệ xây dựng nhà cao tầng,Công nghệ bê tông trong xây dựng nhà cao tầng. Mã số: R-9339

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Nguyễn Trường Tiến

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Chương 1: Chế tạo bê tông cường độ cao - 1. Tình hình nghiên cứu và sử dụng bê tông cường độ cao - 2. Đặc điểm bê tông cường độ cao - 3. Vật liệu sử dụng chế tạo bê tông mác 400-600 - 4. Phương pháp tính toán thành phần bê tông cường độ cao - 5. Công nghệ chế tạo bê tông cường độ cao - 6. Các tính năng kỹ thuật của bê tông cường độ cao - 7. Hiệu quả kinh tế kỹ thuật và kiến nghị sử dụng bê tông cường độ cao - Chương 2: Công tác vận chuyển bê tông - 1. Yêu cầu chung - 2. Vận chuyển bê tông thương phẩm - 3. Vận chuyển bê tông tại công trình - Chương 3: Công nghệ thi công bê tông - 1. Yêu cầu chung - 2. Bảo dưỡng bê tông - 3. Công tác tháo dỡ cốp pha và đà giáo - Kết luận chung về công tác bê tông trong xây dựng nhà cao tầng - 1. Kết luận chung về kết quả nghiên cứu - 2. Hướng phát triển và kiến nghị chung về công tác bê tông trong xây dựng

  Số trang: 0

 • Công nghệ xây dựng nhà cao tầng,Quyển 5: Công nghệ đo đạc trong xây dựng nhà cao tầng. Mã số: R-9339

  Tác giả: Nguyễn Trường Tiến
  Nhà xuất bản: Viện KHKT xây dựng-BXD
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công nghệ xây dựng nhà cao tầng,Quyển 5: Công nghệ đo đạc trong xây dựng nhà cao tầng. Mã số: R-9339

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Nguyễn Trường Tiến

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Tổng quan về công tác đo đạc trong xây dựng nhà cao tầng - 2. Yêu cầu chung của công tác đo đạc - 3. Công tác đo đạc trong thi công - 4. Công tác đo đạc khi hoàn công công trình - 5. Công tác đo biến dạng - 6. Tổ chức và kế hoạch hoá công tác phục vụ xây dựng nhà cao tầng - 7. áp dụng thực tế - 8. Kết luận và kiến nghị -

  Số trang: 0

 • Công nghệ xây dựng nhà cao tầng,Quyển 6: Những yêu cầu chung và chỉ dẫn kỹ thuật. Mã số: R-9339

  Tác giả: Nguyễn Trường Tiến
  Nhà xuất bản: Viện KHKT xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công nghệ xây dựng nhà cao tầng,Quyển 6: Những yêu cầu chung và chỉ dẫn kỹ thuật. Mã số: R-9339

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Nguyễn Trường Tiến

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: I. Chỉ dẫn về công tác khảo sát phục vụ cho việc xây dựng nhà cao tầng - 1. Quy định chung - 2. Các yêu cầu đối với công tác khảo sát địa kỹ thuật - 3. Báo cáo kết quả khảo sát địa kỹ thuật - II. Chỉ dẫn thiết kế móng cọc khaon nhồi - 1. Yêu cầu chung - 2. Đánh giá khả năng chịu tải của cọc - 3. Khả năng chịu tải của cọc theo vật liệu - 4. Dự tính độ lún của công trình - III. Chỉ dẫn về công nghệ thi công cọc khoan nhồi - 1. Phạm vi ứng dụng - 2. Công tác chuẩn bị - 3. Định vj hố khoan - 4. Hạ ống chống - 5. Kiểm tra đường ống dẫn betonite - 6. Công tác khoan - 7. Hạ cốt thép - 8. Thỏi rửa đáy hố khoan - 9. Đổ bê tông - 10. Rút ống chống - 11. Dung sai - 12. Các cọc bị hư hỏng - 13. Lý lịch cọc - IV. Chỉ dẫn về công tác thử tĩnh và kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi - 1. Thí nghiệm nén tĩnh - 2. Thí nghiệm độ đồng nhất của cọc bằng phương pháp đo sóng ứng suất - Phương pháp biến dạng nhỏ PIT - 3. Thí nghiệm kiểm tra chất lượng thi công của cọc bằng phương pháp siêu âm Sonic - Intergity Logger - V. Chỉ dẫn thiết kế kết cấu nhà cao tầng bê tông cốt thép toàn khối - 1. Quy định chung - 2. Những nguyên tắc cơ bản trong thiết kế nhà cao tầng BTCT liền khối - 3. Chỉ dẫn tính toán và cấu tạo kết cấu nhà cao tầng BTCT toàn khối - VI. Chỉ dẫn kỹ thuật về công tác thi công phần thân nhà cao tầng - VII. Chỉ dẫn kỹ thuật về sử dụng giao treo để hoàn thiện công tình cao tầng - VIII. Chỉ dẫn kỹ thuật chế tạo bê tông mác 400-600 - IX. Chỉ dẫn kỹ thuật chung về bê tông bơm cho nhà cao tầng - X. Chỉ dẫn về công tác đo đạc trong xây dựng nhà cao tầng - XI. Phần kết luận và kiến nghị chung

  Số trang: 0

 • Công nghệ thi công nhà cao tầng. Quyển 3:Công nghệ thi công phần thân và hệ thống kỹ thuật nhà cao tầng. Mã số: R 9339

  Tác giả: Nguyễn Trường Tiến
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công nghệ thi công nhà cao tầng. Quyển 3:Công nghệ thi công phần thân và hệ thống kỹ thuật nhà cao tầng. Mã số: R 9339

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công nghệ thi công nhà cao tầng. Quyển 3:Công nghệ thi công phần thân và hệ thống kỹ thuật nhà cao tầng. Mã số: R 9339

  Tác giả: Nguyễn Trường Tiến

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng, Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Chương 1: Tổng quan về công nghệ thi công phần thân và hệ thống kỹ thuật nhà cao tầng - 1. Công nghệ xây dựng nhà cao tầng của thế giới - 2. Công nghệ xây dựng nhà cao tầng ở Việt Nam - 3. Nhu cầu thực tế và nhiệm vụ của đề mục - Chương 2: Thiết bị và công nghệ thi công - 1. Yêu cầu chung về thiết bị và công nghệ thi công - 2. Dàn giáo và ván khuôn thi công - 3. Thiết bị cần cẩu - 4. Thiết bị bơm bê tông - 5. Công nghệ hoàn thiện - 6. Thiết bị và công nghệ phun chống thám và gia cố công trình - Chương 3: Một số kỹ thuật tiên tiến nhằm rút ngắn tiến độ thi công - 1. Mở đầu - 2. Kỹ thuật giáo chống lại và ứng dụng thực tế - 3. Sử dụng phụ gia đóng rắn nhanh - 4. Một số kỹ thuật khác - 5. Kinh nghiệm thực tế - 6. Kết luận và kiến nghị - Chương 4: Hệ thống kỹ thuật nhà cao tầng - 1. Mở đầu - 2. Yêu cầu chung - 3. Hệ thống điện - 4. Hệ thống cấp nước - 5. Hệ thống thoát nước - 6. Hệ thống chống sét - Chương 5: Quản lý điều hành thi công bằng máy vi tính - 1. Mở đầu - 2. Yêu cầu chung - 3. Cơ sở dữ liệu - 4. Phần mềm điều hành (Microsoft Prọect) - 5. áp dụng thực tế - 6. Kết luận và kiến nghị - Chương 6: Kết luận chung về công nghệ thi công phàn thân nhà cao tầng - 1. Lựa chọn giải pháp công nghệ - 2. Sản phẩm chính của đề tài - 3. Hướng phát triển - 4. Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Kết cấu nhà cao tầng. Mã số: R 9339

  Tác giả: Nguyễn Trường Tiến
  Nhà xuất bản: Viện khoa học kỹ thuật xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kết cấu nhà cao tầng. Mã số: R 9339

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kết cấu nhà cao tầng. Mã số: R 9339

  Tác giả: Nguyễn Trường Tiến

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Chương 1: Những nguyên tắc cơ bản thiết kế kết cấu nhà cao tầng - 1. Khái niệm chung về kết cấu nhà cao tầng - 2. Các bộ phận của kết cấu nhà cao tầng - 3. Các nguyên tắc cơ bản trong thiết kế kết cấu nhà cao tầng - Chương 2: Tải trọng và tác động đối với nhà cao tầng - 1. Phân loại tải trọng và tác động - 2. Tải trọng thẳng đứng - 3. Tải trọng ngang do gió - 4. Tải trọng động đất - 5. Tác dụng của nhiệt độ - 6. Chuyển vị giới hạn và độ lún không đều của nền đất - 7. Tổ hợp tải trọng - Chương 3: Tính toán và cấu tạo kết cấu nhà cao tầng bê tông cốt thép - 1. Chỉ dẫn chung và những nguyên tắc cơ bản - 2. Yêu cầu và chỉ dẫn cấu tạo - Chương 4: Kết cấu sàn trong nhà cao tầng - 1. Mở đầu - 2. Các loại sàn thường dùng cho nhà cao tầng - 3. Các yêu cầu cơ bản về cấu tạo - 4. Phương pháp tính toán - 5. Sự làm việc đồng thời của sàn và dầm - 6. Kết luận và kiến nghị - Chương 5: Tính toán dao động và ổn định kết cấu nhà cao tầng - 1. Tính toán dao động kết cấu nhà cao tầng - 2. Tính toán ổn định kết cấu nhà cao tầng - Chương 6: Một số vấn đề ứng dụng phương pháp phần tử hữ hạn trong tính toán kết cấu nhà cao tầng - 1. Mở đầu - 2. ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn tính toán kết cấu nhà cao tầng theo các mô hình khác nhau - 3. ứng dụng phương pháp rút gọn trong một số bài toán doa động của hệ kết cấu nhà cao tầng - 4. Kết cấu nhà cao tầng theo quan niệm thiết kế kháng chấn hiện đại

  Số trang: 0

 • Công nghệ nền móng nhà cao tầng. Mã số: R 9339

  Tác giả: Nguyễn Trường Tiến
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 1996
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công nghệ nền móng nhà cao tầng. Mã số: R 9339

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công nghệ nền móng nhà cao tầng. Mã số: R 9339

  Tác giả: Nguyễn Trường Tiến

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: I. Tổng quan về công nghệ nền móng nhà cao tầng - 1. Công nghệ nền móng nhà cao tầng của thế giới - 2. Công nghệ nền móng nhà cao tầng củat Việt Nam - 3. Thi công hố đào sâu trong thành phố - II. Khảo sát địa kỹ thuật phục vụ thiết kế, thi công nhà cao tầng - 1. Mở đầu - 2. Yêu cầu về công tác khảo sát - 3. Tình trạng công tác khảo sát hiện nay - 4. Các yêu cầu khảo sát cho công trình nhà cao tầng củanước ngoài đầu tư tại Việt Nam - 5. Kết luận - III. Thiết kế móng cọc khoan nhồi - 1. Yêu cầu chung - 2. Xác định sức chịu tải của cọc - 3. Khả năng chịu tải của cọc theo vật liệu và yêu cầu cấu tạo

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu tổ chức các gian bếp hợp lý trong nhà ở đô thị và nông thôn. Mã số: RD 9318

  Tác giả: Nguyễn Hữu Dũng
  Nhà xuất bản: Đại học Kiến trúc Hà Nội - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu tổ chức các gian bếp hợp lý trong nhà ở đô thị và nông thôn. Mã số: RD 9318

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu tổ chức các gian bếp hợp lý trong nhà ở đô thị và nông thôn. Mã số: RD 9318

  Tác giả: Nguyễn Hữu Dũng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Phần mở đầu: - 1. Hiện trạng gian bếp trong nhà ở tại Việt Nam - 2. Nhiên liệu và lò đun - 3. Các vấn đề sức khoẻ - 4. Vấn đề khí hậu và môi trường - Phần II: Nghiên cứu cải tiến - 1. Các chỉ tiêu thiết kế - 2. Cải tiến - sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại - 3. Nghiên cứu cải tiến - 4. Phòng thí nghiệm chức năng và vi khí hậu. Các thí nghiệm và đo đạc kỹ thuật Phụ lục: - - Một số mẫu gian bếp đô thị và nông thôn - - Các biểu đánh giá một gian bếp tiện nghi

  Số trang: 0