Tìm kiếm nâng cao

 • Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Nguyễn Tiến Cường
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-85/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Nguyễn Tiến Cường

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: - Mục đích của HTĐGCLXDN - - Cơ cấu của HTĐGCLXDN - - Phương thức đánh giá- - Nguyên tắc đánh giá - - Chọn mẫu - - Đánh giá về kết cấu - - Đánh giá về kiến trúc - - Đánh giá về cơ điện - - Tính toán điểm HTĐGCLXDN - - Thưởng chất lượng xây dựng.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Trần Chủng, Nguyễn Hùng, Phạm Hoà Bình...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-5/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Trần Chủng, Nguyễn Hùng, Phạm Hoà Bình...

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: 1. Khái niệm về nhà cao tầng - 2. Những yêu cầu cụ thể trong công tác quản lý, giám sát chất lượng nhà cao tầng - 3. Nội dung, trình tự tổ chức thực hiện quản lý, giám sát chất lượng đối với nhà chung cư cao tầng- - Quản lý chất lượng khảo sát và thiết kế - - Quản lý chất lượng trong giai đoạn thi công xây lắp - - Quản lý chất lượng trong giai đoạn bảo hành - - Quản lý chất lượng công trình sau khi đưa vào sử dụng - 4. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Nguyễn Mạnh Hà
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-5/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Nguyễn Mạnh Hà

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: 1. Tình hình phát triển nhà ở chung cư cao tầng của Tổng công ty - 2. Công tác quản lý chất lượng nhà ở chung cư cao tầng - - Về thiết kế - - Về thi công - 3. Kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Phan Quang Minh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-5/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Phan Quang Minh

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: 1. Tải trọng- - Tải trọng gió - - Tải trọng động đất - 2. Hệ kết cấu nhà nhiều tầng với hệ sàn không dầm - 3. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Đỗ Hoan
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-5/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Đỗ Hoan

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: - Những yếu tố của chất lượng công trình xây dựng - - Một số tồn tại trong việc quản lý và giám sát chất lượng xây dựng - - Vài biện pháp khắc phục nâng cao chất lượng xây dựng công trình - - Nguyên tắc giám sát là chế độ đề cao chất lượng xây dựng công trình.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Ngô Bá Văn, Nguyễn Trâm
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-5/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Ngô Bá Văn, Nguyễn Trâm

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mở đầu - 1. Đặc điểm chung của một số loại vật liệu liên hợp - - Hệ kết cấu chịu lực - -Các cấu kiện chịu lực chính trong nhà cao tầng - 2. Ưu nhược điểm của kết cấu liên hợp vật liệu - - Về mặt chịu lực - - Về mặt kinh tế- -Về mặt thi công - -Về các phương diện khác - 3. Một số vấn đề tính toán của các vật liệu liên hợp- 4. Hiệu quả về mặt kinh tế của kết cấu liên hợp với một số hệ kết cấu khác- 5. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Điều tra nghiên cứu hiện trạng môi trường của khu dân cư nông thôn đồng bằng sông Hồng, đề xuất giải pháp quy hoạch và kiến trúc đảm bảo phát triển bền vững

  Tác giả: Vũ Thị Vinh,Đỗ Hậu,Nguyễn Lâm Quảng
  Nhà xuất bản: ĐH Kiến trúc HN
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: H
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra nghiên cứu hiện trạng môi trường của khu dân cư nông thôn đồng bằng sông Hồng, đề xuất giải pháp quy hoạch và kiến trúc đảm bảo phát triển bền vững

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra nghiên cứu hiện trạng môi trường của khu dân cư nông thôn đồng bằng sông Hồng, đề xuất giải pháp quy hoạch và kiến trúc đảm bảo phát triển bền vững

  Tác giả: Vũ Thị Vinh,Đỗ Hậu,Nguyễn Lâm Quảng

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Tổng quan về môi trường ở các điểm dân cư nông thôn đồng bằng sông Hồng - Chương II: Hiện trạng môi trường ở các khu vực điều tra nghiên cứu của dự án - Chương III: Đánh giá chung về hiện trạng môi trường tại các điểm điều tra - Chương IV: Một số đề xuất giải pháp cải thiện môi trường ở nông thôn đồng bằng sông Hồng.

  Số trang: 0

 • Bảo tồn tôn tạo và phát triển khu phố cổ Hà Nội,Chương trình hợp tác KH & CN Việt Nam - Bungari 2000-2002

  Tác giả: Nguyễn Bá Đang,Nguyễn Ngọc Quỳnh,Nguyễn Hùng Oanh
  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu kiến trúc - BXD
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: H
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Bảo tồn tôn tạo và phát triển khu phố cổ Hà Nội,Chương trình hợp tác KH & CN Việt Nam - Bungari 2000-2002

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Bảo tồn tôn tạo và phát triển khu phố cổ Hà Nội

  Tác giả: Nguyễn Bá Đang,Nguyễn Ngọc Quỳnh,Nguyễn Hùng Oanh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Phần I- Tổng quan về khu phố cổ Hà Nội và Bungari - Chương I. Tổng quan về sự hình thành, phát triển và những nét đặc trưng của khu phố cổ Hà Nội- Chương II. Tổng quan về sự hình thành, phát triển các khu phố cổ của Bungari - Phần II- Thực trạng khu phố cổ - những vấn đề tồn tại và xu hướng phát triển hiện nay - Chương I. Phạm vi, quy mô và thực trạng khu phố cổ Hà Nội - Chương II. Đánh giá thực trạng khu phố cổ và xu hướng phát triển hiện nay - Phần III- Tiêu chí đánh giá phố cổ - Chương I. Tiêu chí chung - Chương II. Tiêu chí đánh giá nhà ở truyền thống trong khu phố cổ hiện nay- Phần IV- Đề xuất chính sách - cơ chế bảo tồn cải tạo và phát triển khu phố cổ Hà Nội trên cơ sở học tập kinh nghiệm của Bungari - Phần V- Phương pháp kỹ thuật bảo tồn phố cổ - Phẩn VI- Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu kiến trúc quy hoạch nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá ( áp dụng nghiên cứu cho vùng đồng bằng sông Hồng và Trung du Bắc Bộ ),Báo cáo tổng hợp

  Tác giả: Đặng Trường Thành,Nguyễn Trọng Khang,Nguyễn Thuỳ Dung
  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu kiến trúc - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: H
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu kiến trúc quy hoạch nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá ( áp dụng nghiên cứu cho vùng đồng bằng sông Hồng và Trung du Bắc Bộ ),Báo cáo tổng hợp

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu kiến trúc quy hoạch nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá ( áp dụng nghiên cứu cho vùng đồng bằng sông Hồng và Trung du Bắc Bộ )

  Tác giả: Đặng Trường Thành,Nguyễn Trọng Khang,Nguyễn Thuỳ Dung

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: A- Phần mở đầu - I. Lý do - II. Mục tiêu đề tài - III. Giới hạn nghiên cứu - B- Phần nội dung- I. Điểm lại quá trình hình thành phát triển và đánh giá tổng quan hiện trạng kiến trúc - quy hoạch các điểm dân cư nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng và Trung du Bắc bộ - II. Kết quả, kinh nghiệm và bài học xây dựng nông thôn Bungari- III. Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội- đô thị hoá tác động đến kiến trúc-quy hoạch nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng và Trung du Bắc bộ theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá - IV. Nghiên cứu đề xuất mô hình cấu trúc không gian kiến trúc-quy hoạch các trung tâm xã, cụm xã và đơn vị ở nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng và Trung du Bắc bộ theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá - V. Nghiên cứu ứng dụng - C- Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Hội thảo khoa học: Hiện trạng và chính sách quản lý chất lượng, biện pháp bảo trì nhà ở nhiều tầng ở Việt Nam

  Tác giả: Nguyễn Hoàng Nhân
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-12/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo khoa học: Hiện trạng và chính sách quản lý chất lượng, biện pháp bảo trì nhà ở nhiều tầng ở Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo khoa học: Hiện trạng và chính sách quản lý chất lượng, biện pháp bảo trì nhà ở nhiều tầng ở Việt Nam

  Tác giả: Nguyễn Hoàng Nhân

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Tổng quan về chung cư tại TP Hồ Chí Minh- 2. Những kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn quản lý.

  Số trang: 0

 • Hội thảo khoa học: Hiện trạng và chính sách quản lý chất lượng, biện pháp bảo trì nhà ở nhiều tầng ở Việt Nam

  Tác giả: Đào Văn Bầu
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-12/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo khoa học: Hiện trạng và chính sách quản lý chất lượng, biện pháp bảo trì nhà ở nhiều tầng ở Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo khoa học: Hiện trạng và chính sách quản lý chất lượng, biện pháp bảo trì nhà ở nhiều tầng ở Việt Nam

  Tác giả: Đào Văn Bầu

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Quỹ nhà ở trên địa bàn Hà Nội- 2. Thực trạng quỹ nhà và tình hình quản lý sử dụng- 3. Công tác sửa chữa, bảo trì phát triển quỹ nhà ở trong những năm qua và giải pháp trong thời gian tới- 4. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Hội thảo khoa học: Hiện trạng và chính sách quản lý chất lượng, biện pháp bảo trì nhà ở nhiều tầng ở Việt Nam

  Tác giả: Nguyễn Xuân chính, Lê Quang Hùng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-12/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo khoa học: Hiện trạng và chính sách quản lý chất lượng, biện pháp bảo trì nhà ở nhiều tầng ở Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo khoa học: Hiện trạng và chính sách quản lý chất lượng, biện pháp bảo trì nhà ở nhiều tầng ở Việt Nam

  Tác giả: Nguyễn Xuân chính, Lê Quang Hùng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề - 2. Thực trạng về chất lượng nhà chung cư nhiều tầng- - Các nét đặc trưng của nhà chung cư ở Việt Nam- - Hiện trạng chất lượng kết cấu - - Hiện trạng chất lượng môi trường- 3. Điều tra xã hội học- 4. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Một số vấn đề về cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan

  Tác giả: Văn phòng TW Đảng cộng sản VN
  Nhà xuất bản: Văn phòng TW Đảng cộng sản VN
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Một số vấn đề về cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Một số vấn đề về cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan

  Tác giả: Văn phòng TW Đảng cộng sản VN

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Nội dung bao gồm:
  I. Cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc: Quá trình cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc; Doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc hiện nay; Những khó khăn vướng mắc trong quá trình cải cách doanh nghiệp nhà nước .
  II. Cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc): Cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Hàn Quốc; Cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Đài Loan (Trung Quốc)

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu sự thay đổi Bộ tiêu chuẩn xây dựng của Liên bang Nga và kiến nghị áp dụng tại Việt Nam. Mã số: RD-14

  Tác giả: Võ Kim Long
  Nhà xuất bản: Viện nghiên cứu kiến trúc - BXD
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu sự thay đổi Bộ tiêu chuẩn xây dựng của Liên bang Nga và kiến nghị áp dụng tại Việt Nam. Mã số: RD-14

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu sự thay đổi Bộ tiêu chuẩn xây dựng của Liên bang Nga và kiến nghị áp dụng tại Việt Nam. Mã số: RD-14

  Tác giả: Võ Kim Long

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: I. Báo cáo kết quả khảo sát về công tác tiêu chuẩn hoá xây dựng tại LB Nga- II. Nghiên cứu, phân tích Bộ tiêu chuẩn xây dựng hiện hành của LB Nga- 1/ Tổng quan về cơ cấu tổ chức và bộ máy điều hành hoạt động tiêu chuẩn hoá xây dựng ở LB Nga- 2/ Tổng quan về hệ thống văn bản pháp quy và tiêu chuẩn xây dựng của Liên bang Nga phục vụ công tác quản lý các hoạt động xây dựng- 3/ Cơ cấu, quy trình biên soạn Bộ tiêu chuẩn xây dựng của Liên bang Nga - 4/ Phân tích Bộ tiêu chuẩn xây dựng hiện hành của Liên bang Nga -< Kết luận.

  Số trang: 0

 • Xây dựng mô hình quy hoạch đô thị theo hướng xã hội hoá. Mã số: RD-15

  Tác giả: Đỗ Tú Lan
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị nông thôn- BXD
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Xây dựng mô hình quy hoạch đô thị theo hướng xã hội hoá. Mã số: RD-15

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Xây dựng mô hình quy hoạch đô thị theo hướng xã hội hoá. Mã số: RD-15

  Tác giả: Đỗ Tú Lan

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: I. Mở đầu- II. Cơ sở khoa học- III. Đánh giá khái quát tính xã hội- vai trò của cộng đồng trong quá trình lập và thực hiện các đồ án quy hoạch hiện nay- IV: Các bài học kinh nghiệm- V: Đánh giá hiệu quả ứng dụng thực tế quy hoạch chung xây dựng thị xã Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình - VI: Xây dựng mô hình ứng dụng- VII: Dự thảo hướng dẫn thực hiện quy hoạch đô thị theo hướng xã hội hoá- VIII: Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0