Tìm kiếm nâng cao

 • Dự án thiết kế điển hình các cấu kiện xây dựng cho nhà một tầng bằng kết cấu thép : Mở rộng và phát triển tiếp theo của Dự án “Điển hình hóa, catalog hóa các cấu kiện xây dựng nhà công nghiệp 1 tầng” (KQNC.2109)

  Tác giả: Nguyễn Tiến Bửu
  Nhà xuất bản: Công ty CP Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Dự án thiết kế điển hình các cấu kiện xây dựng cho nhà một tầng bằng kết cấu thép : Mở rộng và phát triển tiếp theo của Dự án “Điển hình hóa, catalog hóa các cấu kiện xây dựng nhà công nghiệp 1 tầng” (KQNC.2109)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Tiến Bửu

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án:
  - Đa dạng hóa các cấu kiện xây dựng cho nhà 1 tầng bằng kết cấu thép.
  - Các công trình có thể áp dụng thiết kế điển hình là: các nhà công nghiệp; các công trình dân dụng có yêu cầu sử dụng nhà có khẩu độ, bước cột, chiều cao lớn như: các công trình thể thao, chợ; các kho tàng; các hội trường... Các dạng công trình trên được áp dụng cho các vùng lãnh thổ ở Việt Nam.

  Số trang: 146

 • Thiết kế điển hình nhà ở vùng thiên tai tại miền Trung : Từ: NO.17-MT.TN.01-15 đến: NO.17-MT.NV.04-15 (KQNC.2107)

  Tác giả: Viện Kiến trúc quốc gia
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc quốc gia
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Thiết kế điển hình nhà ở vùng thiên tai tại miền Trung : Từ: NO.17-MT.TN.01-15 đến: NO.17-MT.NV.04-15 (KQNC.2107)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Viện Kiến trúc quốc gia

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án: Đề xuất mô hình nhà ở nông thôn đáp ứng mục tiêu:
  - Có khả năng thích ứng với các tác động của thiên tai, với quá trình biến đổi khí hậu ở khu vực miền Trung. Các mẫu thiết kế đảm bảo sẽ là nơi trú ẩn an toàn cho người, gia súc trong khi có thiên tai xảy ra.
  - Từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, giảm dần khoảng cách giữa nông thôn với đô thị.

  Số trang: 192

 • Thiết kế điển hình nhà ở vùng thiên tai tại miền Tây Nam Bộ : Từ: NO.17-TNB.TN.01-15 đến: NO.17-TNB.NV.06-15 (KQNC.2106)

  Tác giả: Viện Kiến trúc quốc gia
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc quốc gia
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Thiết kế điển hình nhà ở vùng thiên tai tại miền Tây Nam Bộ : Từ: NO.17-TNB.TN.01-15 đến: NO.17-TNB.NV.06-15 (KQNC.2106)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Viện Kiến trúc quốc gia

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án: Đề xuất mô hình nhà ở nông thôn đáp ứng mục tiêu:
  - Có khả năng thích ứng với các tác động của thiên tai, với quá trình biến đổi khí hậu ở khu vực miền Trung. Các mẫu thiết kế đảm bảo sẽ là nơi trú ẩn an toàn cho người, gia súc trong khi có thiên tai xảy ra.
  - Từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, giảm dần khoảng cách giữa nông thôn với đô thị.

  Số trang: 194

 • Báo cáo khảo sát thiết kế điển hình nhà ở thu nhập thấp (KQNC.2104)

  Tác giả: Vũ Đình Thành
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc quốc gia
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Báo cáo khảo sát thiết kế điển hình nhà ở thu nhập thấp (KQNC.2104)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Vũ Đình Thành

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án:
  - Khảo sát hiện trạng một số nhà ở thu nhập thấp tại một số địa phương để nắm bắt tình hình thực tế: Các mô hình nhà ở thu nhập thấp đã được xây dựng, sử dụng; Mức độ đáp ứng; Nhu cầu hiện tại, dự kiến tương lai. Từ đó đề xuất được các phương án tối ưu để thiết kế điển hình mang tính khả thi cao nhất.
  - Hệ thống hóa tình hình chung, so sánh đối chiếu hiện trạng các khu nhà ở thu nhập thấp hiện có với các tiêu chuẩn và quy định hiện hành.
  - Thu thập kinh nghiệm, giải pháp thiết kế nhà ở thu nhập thấp trên thế giới, các dự án điển hình trên thị trường, các dự án được đánh giá cao.
  - Đánh giá tổng kết những ưu điểm – nhược điểm, những vấn đề tồn tại và những vấn đề cần phát huy trong thiết kế xây dựng các nhà ở thu nhập thấp, từ đó đề xuất các mẫu thiết kế điển hình phù hợp thực tế và đáp ứng yêu cầu phát triển trong tương lai.

  Số trang: 72

 • Báo cáo khảo sát thiết kế điển hình trung tâm dưỡng lão (KQNC.2103)

  Tác giả: Vũ Đình Thành
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc quốc gia
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Báo cáo khảo sát thiết kế điển hình trung tâm dưỡng lão (KQNC.2103)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Vũ Đình Thành

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án:
  - Qua quá trình khảo sát hiện trạng một số trung tâm điều dưỡng tại một số địa phương từ sơ bộ đến chi tiết để nắm bắt tình hình thực tế: Các mô hình trung tâm dưỡng lão đã được xây dựng, sử dụng; Mức độ đáp ứng về quy mô, chất lượng, tiện nghi sử dụng...; Nhu cầu hiện tại, dự kiến tương lai. Từ đó đề xuất được các phương án tối ưu để thiết kế điển hình mang tính khả thi cao nhất.
  - Hệ thống hóa tình hình chung, so sánh đối chiếu hiện trạng các trung tâm dưỡng lão hiện có với các tiêu chuẩn và quy định hiện hành.
  - Đánh giá tổng kết những ưu điểm – nhược điểm, những vấn đề tồn tại và những vấn đề cần phát huy trong thiết kế xây dựng các trung tâm dưỡng lão, từ đó đề xuất các mẫu thiết kế điển hình phù hợp thực tế và đáp ứng yêu cầu phát triển trong tương lai.

  Số trang: 58

 • Báo cáo khảo sát thiết kế điển hình nhà ở sinh viên (KQNC.2102)

  Tác giả: Vũ Đình Thành
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc quốc gia
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Báo cáo khảo sát thiết kế điển hình nhà ở sinh viên (KQNC.2102)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Vũ Đình Thành

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án:
  - Khảo sát hiện trạng một số nhà ở sinh viên tại các địa phương để nắm bắt tình hình thực tế:
  - Các mô hình nhà ở sinh viên đã được xây dựng, sử dụng; Mức độ đáp ứng; Nhu cầu hiện tại, dự kiến tương lai. Từ đó phục vụ công tác nghiên cứu thiết kế điển hình: Nhà ở sinh viên.
  - So sánh đối chiếu hiện trạng nhà ở sinh viên với các tiêu chuẩn và quy chuẩn hiện hành.
  - Đánh giá tổng quá những ưu điểm – nhược điểm, những vấn đề tồn tại và đang bức xúc trong công tác xây dựng công trình nhà ở sinh viên tại những địa phương khảo sát; những vấn đề cần phát huy trong thiết kế xây dựng nhà ở sinh viên, từ đó đúc kết tạo cơ sở nghiên cứu thiết kế điển hình: Nhà ở sinh viên và đề xuất các mẫu thiết kế điển hình phù hợp thực tế và đáp ứng yêu cầu phát triển trong tương lai.

  Số trang: 93

 • Báo cáo khảo sát thiết kế điển hình nhà ở công nhân khu công nghiệp (KQNC.2101)

  Tác giả: Vũ Đình Thành
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc quốc gia
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Báo cáo khảo sát thiết kế điển hình nhà ở công nhân khu công nghiệp (KQNC.2101)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Vũ Đình Thành

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án: Khảo sát hiện trạng một số nhà ở công nhân khu công nghiệp tại một số địa phương để nắm bắt tình hình thực tế:
  - Các mô hình nhà ở công nhân đã được xây dựng, sử dụng; Mức độ đáp ứng; Nhu cầu hiện tại, dự kiến tương lai. Từ đó đề xuất được các phương án tối ưu để thiết kế điển hình mang tính khả thi cao nhất.
  - Hệ thống hóa tình hình chung, so sánh đối chiếu hiện trạng các khu nhà ở công nhân hiện có với các tiêu chuẩn và quy định hiện hành.
  - Đánh giá tổng kết những ưu điểm – nhược điểm, những vấn đề tồn tại và những vấn đề cần phát huy trong thiết kế xây dựng nhà ở công nhân, từ đó đề xuất các mẫu thiết kế điển hình phù hợp thực tế và đáp ứng yêu cầu phát triển trong tương lai.

  Số trang: 79

 • Báo cáo khảo sát nhà ở vùng thiên tai miền Trung và Tây Nam Bộ (KQNC.2100)

  Tác giả: Viện Kiến trúc quốc gia
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc quốc gia
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Báo cáo khảo sát nhà ở vùng thiên tai miền Trung và Tây Nam Bộ (KQNC.2100)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Viện Kiến trúc quốc gia

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án: Khảo sát nhằm đánh giá hiện trạng về quy hoạch, xây dựng, điều kiện tự nhiên và xã hội từ đó lấy cơ sở lập các mẫu thiết kế nhà ở nhằm giúp các nhà quản lý và người dân địa phương xây dựng nhà ở phù hợp với vùng thiên tai ở khu vực miền Trung và Tây Nam Bộ.

  Số trang: 222

 • Điều tra, khảo sát, đề xuất cơ chế, giải pháp bố trí sắp xếp lại dân cư, di dời nhà ở khu vực ven sông, kênh, rạch và ven biển có nguy cơ sạt lở nhằm đảm bảo an toàn về chỗ ở cho người dân trong điều kiện ngập lụt, bão, lũ, nước biển dâng (KQNC.2090)

  Tác giả: Dương Ngọc Hải
  Nhà xuất bản: Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản
  Năm xuất bản: 2019
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát, đề xuất cơ chế, giải pháp bố trí sắp xếp lại dân cư, di dời nhà ở khu vực ven sông, kênh, rạch và ven biển có nguy cơ sạt lở nhằm đảm bảo an toàn về chỗ ở cho người dân trong điều kiện ngập lụt, bão, lũ, nước biển dâng (KQNC.2090)

  Tiêu đề phụ: (Hợp đồng số: 03/2018/HĐ-SNKT)

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Dương Ngọc Hải

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án: Điều tra, khảo sát, nghiên cứu đề xuất cơ chế, giải pháp bố trí sắp xếp lại dân cư, di dời nhà ở khu vực ven sông, kênh rạch và ven biển có nguy cơ sạt lở nhằm các mục tiêu sau đây:
  - Tổng hợp, đánh giá chung thực trạng về nhà ở của người dân ở ven sông, kênh rạch và ven biển có nguy cơ sạt lở;
  - Đề xuất các cơ chế chính sách, giải pháp đảm bảo an toàn chỗ ở cho các hộ dân khu vực sạt lở ven sông, kênh rạch và ven biển.

  Số trang: 130

 • Điều tra, khảo sát mô hình tổ chức & HĐ của các DN quản lý vận hành NCC tại 4 thành phố:HN, HP, Đà Nẵng và TP HCM. Đề xuất mô hình tổ chức qlý vận hành NCC & cơ chế về qlý vận hành loại nhà ở này để áp dụng thống nhất trên cả nước nhằm thực hiện qlý có hiệu quả các loại hình NCC hiện nay (KQNC.2049)

  Tác giả: Vũ Xuân Thiện
  Nhà xuất bản: Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản
  Năm xuất bản: 2012
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát mô hình tổ chức & HĐ của các DN quản lý vận hành NCC tại 4 thành phố:HN, HP, Đà Nẵng và TP HCM. Đề xuất mô hình tổ chức qlý vận hành NCC & cơ chế về qlý vận hành loại nhà ở này để áp dụng thống nhất trên cả nước nhằm thực hiện qlý có hiệu quả các loại hình NCC hiện nay (KQNC.2049)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Vũ Xuân Thiện

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Điều tra, khảo sát mô hình tổ chức và hoạt động của các doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư (chưng cư thương mại, chung cư xã hội, chung cư cũ) tại 4 thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh. Đề xuất mô hình tổ chức quản lý vận hành nhà chung cư và cơ chế về quản lý vận hành loại nhà ở này để áp dụng thống nhất trên cả nước nhằm thực hiện quản lý có hiệu quả các loại hình nhà chung cư hiện nay

  Số trang: 63

 • Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng về nhà ở công vụ làm cơ sở để xây dựng Đề án phát triển và quản lý nhà ở công vụ (KQNC.2048)

  Tác giả: Vũ Xuân Thiện
  Nhà xuất bản: Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản
  Năm xuất bản: 2012
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng về nhà ở công vụ làm cơ sở để xây dựng Đề án phát triển và quản lý nhà ở công vụ (KQNC.2048)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Vũ Xuân Thiện

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Nội dung của dự án gồm 3 chương:
  Chương I. Thực trạng về nhà ở công vụ.
  Chương II. Quan điểm, mục tiêu, biện pháp phát triển và quản lý nhà ở công vụ.
  Chương III. Nhu cầu về nhà ở công vụ và tổ chức thực hiện.

  Số trang: 67

 • Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản và đánh giá chất lượng để phân hạng sàn giao dịch đáp ứng yêu cầu phát triển và quản lý tốt thị trường bất động sản ở nước ta (KQNC.2046)

  Tác giả: Vũ Xuân Thiện
  Nhà xuất bản: Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2011
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản và đánh giá chất lượng để phân hạng sàn giao dịch đáp ứng yêu cầu phát triển và quản lý tốt thị trường bất động sản ở nước ta (KQNC.2046)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Vũ Xuân Thiện

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát về tình hình hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản gồm các nội dung sau:
  I. Tình hình chung về sàn giao dịch bất động sản, trình tự thủ tục thành lập và hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.
  II. Đánh giá về tình hình hoạt động thực tế của sàn giao dịch bất động sản trong những năm vừa qua.
  III. Kiến nghị và đề xuất một số giải pháp để nâng cao năng lực và hiệu quả kinh doanh của của sàn giao dịch bất động sản.

  Số trang: 30

 • Điều tra, khảo sát tình hình thực hiện Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn thi hành, làm cơ sở đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn thi hành cho phù hợp với thực tiễn (KQNC.2045)

  Tác giả: Nguyễn Mạnh Hà
  Nhà xuất bản: Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2011
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát tình hình thực hiện Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn thi hành, làm cơ sở đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn thi hành cho phù hợp với thực tiễn (KQNC.2045)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Mạnh Hà

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Nội dung dự án gồm các phần sau:
  Chương I: Tình hình triển khai thực hiện Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn thi hành.
  Chương II: Đánh giá tình hình thực hiện Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn thi hành.
  Chương III: Đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về nhà ở.
  Chương IV: Các văn bản pháp luật của cơ quan có thẩm quyền ban hành (10 văn bản QPPL) kèm theo.

  Số trang: 79

 • Điều tra khảo sát, nhu cầu về sử dụng các công trình xã hội của các đơn vị ngoài công lập làm cơ sở cho việc đề xuất cơ chế, chính sách xây dựng các công trình hạ tầng xã hội cho các đơn vị ngoài công lập thuê dài hạn (KQNC.2033)

  Tác giả: Nguyễn Trọng Ninh
  Nhà xuất bản: Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2010
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra khảo sát, nhu cầu về sử dụng các công trình xã hội của các đơn vị ngoài công lập làm cơ sở cho việc đề xuất cơ chế, chính sách xây dựng các công trình hạ tầng xã hội cho các đơn vị ngoài công lập thuê dài hạn (KQNC.2033)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Trọng Ninh

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Nội dung của dự án gồm 4 phần:
  Phần thứ nhất: Thực trạng về nhu cầu sử dụng hệ thống công trình hạ tầng xã hội.
  Phần thứ hai: Quan điểm, mục tiêu của đề án.
  Phần thứ ba: Những giải pháp về cơ chế, chính sách đầu tư hỗ trợ của nhà nước cho các cơ sở thuộc các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa và thể dục thể thao.

  Số trang: 77

 • Điều tra, đánh giá tình hình cung - cầu cát, sỏi xây dựng ở Việt Nam và đề xuất giải pháp quản lý (KQNC.2032)

  Tác giả: Phạm Văn Bắc
  Nhà xuất bản: Vụ Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2010
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, đánh giá tình hình cung - cầu cát, sỏi xây dựng ở Việt Nam và đề xuất giải pháp quản lý (KQNC.2032)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Phạm Văn Bắc

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Nội dung của dự án gồm 6 phần:
  Phần thứ nhất: Mức độ phủ kín về mặt luật pháp trong công tác quản lý thăm dò, khai thác cát, sỏi xây dựng.
  Phần thứ hai: Tình hình lập quy hoạch cát, sỏi xây dựng.
  Phần thứ ba: Tình hình phân bổ và trữ lượng cát sỏi ở Việt Nam.
  Phần thứ tư: Tình hình cung - cầu cát, sỏi xây dựng ở Việt Nam.
  Phần thứ năm: Đề xuất việc quản lý quy hoạch thăm dò, khai thác cát, sỏi xây dựng tại những khu vực liên quan đến nhiều địa phương.
  Phần thứ sáu: Đề xuất cơ chế, chính sách để đảm bảo cân đối cung - cầu cát, sỏi xây dựng để khai thác và sử dụng bền vững lâu dài.

  Số trang: 90