Tìm kiếm nâng cao

 • Tăng cường khả năng chịu bão lụt cho nhà ở nông thôn khu vực ven biển miền Trung. Mã số: RD 18,Hướng dẫn kỹ thuật

  Tác giả: Trần Minh Đức,Hồ Dự,Lê Văn Quảng,Lê Việt Hưng,Lê Anh Minh
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tăng cường khả năng chịu bão lụt cho nhà ở nông thôn khu vực ven biển miền Trung. Mã số: RD 18,Hướng dẫn kỹ thuật

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tăng cường khả năng chịu bão lụt cho nhà ở nông thôn khu vực ven biển miền Trung. Mã số: RD 18

  Tác giả: Trần Minh Đức,Hồ Dự,Lê Văn Quảng,Lê Việt Hưng,Lê Anh Minh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Gồm các vấn đề sau:
  1. Các kiến thức cơ bản.
  2. Cách xây nhà và gia cường nhà vùng bão lụt.
  3. Phụ lục

  Số trang: 0

 • Tăng cường khả năng chịu bão lụt cho nhà ở nông thôn khu vực ven biển miền Trung. Mã số: RD 18,Phụ lục

  Tác giả: Trần Minh Đức,Hồ Dự,Lê Văn Quảng,Lê Việt Hưng,Lê Anh Minh
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tăng cường khả năng chịu bão lụt cho nhà ở nông thôn khu vực ven biển miền Trung. Mã số: RD 18,Phụ lục

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tăng cường khả năng chịu bão lụt cho nhà ở nông thôn khu vực ven biển miền Trung. Mã số: RD 18

  Tác giả: Trần Minh Đức,Hồ Dự,Lê Văn Quảng,Lê Việt Hưng,Lê Anh Minh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Bao gồm 6 phụ lục:
  1. Phụ lục 1: Kiểm tra khả năng chịu tải trọng bão lụt của nhà thế hệ 1.
  2. Phụ lục 2: Kiểm tra khả năng chịu tải trọng bão lụt của nhà thế hệ 2.
  3. Phụ lục 3: Thẩm định kết cấu các mẫu nhà cứu trợ.
  4. Phụ lục 4: Gia cường kết cấu nhà thế hệ 1.
  5. Phụ lục 5: Gia cường kết cấu nhà thế hệ 2.
  6. Phụ lục 6: Mẫu `lõi cứng` cho nhà vùng bão lụt

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu, quy hoạch hệ thống cấp nước đô thị Việt Nam (giai đoạn I). Mã số: RDN 03-02

  Tác giả: Nguyễn Như Hà,Hoàng Văn HuệTrần Đình Khai,Trần Đình Khai
  Nhà xuất bản: Công ty Nước và môi trường Việt Nam
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu, quy hoạch hệ thống cấp nước đô thị Việt Nam (giai đoạn I). Mã số: RDN 03-02

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu, quy hoạch hệ thống cấp nước đô thị Việt Nam (giai đoạn I). Mã số: RDN 03-02

  Tác giả: Nguyễn Như Hà,Hoàng Văn HuệTrần Đình Khai,Trần Đình Khai

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Mở đầu. Chương II: Khái quát hiện trạng cấp nước đô thị. Chương III: Các tiêu chuẩn áp dụng để lập quy hoạch cấp nước đô thị. Chương IV: Quy hoạch cấp nước đô thị đến năm 2010 và năm 2020. Chương V: Đào tạo nguồn nhân lực. Chương VI: Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Triển lãm quốc tế về xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở & trang trí nội thất - VIETBUILD 2003

  Tác giả: Trung tâm tin học - BXD, Công ty hội chợ triển lãm quốc tế AFC
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-9/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Triển lãm quốc tế về xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở & trang trí nội thất - VIETBUILD 2003

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Triển lãm quốc tế về xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở & trang trí nội thất - VIETBUILD 2003

  Tác giả: Trung tâm tin học - BXD, Công ty hội chợ triển lãm quốc tế AFC

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0

 • Luật quy hoạch và xây dựng của Cộng hoà Ai-xlen

  Tác giả: Trung tâm tin học
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-12/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Luật quy hoạch và xây dựng của Cộng hoà Ai-xlen

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Luật quy hoạch và xây dựng của Cộng hoà Ai-xlen

  Tác giả: Trung tâm tin học

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Lời giới thiệu.- Chương I: Các quy định chung.- Chương II: Các cơ quan quản lý về quy hoạch và xây dựng.- Chương III: Lập và thực hiện các quy hoạch phát triển.- Chương IV: Các công trình xây dựng.- Chương V: Lệ phí cấp phép.- Chương VI: Các biện pháp cưỡng chế và xử phạt.- Chương VII: Thẩm quyền về quy hoạch và xây dựng trong khu vực đã thoả thuận, hiệu lực thi hành.- Các quy định trong thời gian chuyển tiếp.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Nguyễn Cảnh Chất
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-5/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Nguyễn Cảnh Chất

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Thế nào là nhà cao tầng - 2. Việc quản lý chất lượng cần tiếp cận theo quá trình và theo hệ thống - 3. Vai trò của công tác giám sát trong quản lý chất lượng nhà cao tầng - 4. Sự quan tâm của lãnh đạo, sự tham gia của mọi người - 5. Một số vấn đề khác.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Nguyễn Tiến Chương
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-5/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Nguyễn Tiến Chương

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Mở đầu - 2. Quan sát - 3. Bình luận - 4. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Bùi Mạnh Hùng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-5/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Bùi Mạnh Hùng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Lựa chọn cần cẩu tháp - 2. Đặt vị trí cần cẩu tháp - 3. Về kết cấu nền móng cho cẩu tháp - 4. Neo giữ cẩu tháp theo kiểu đeo theo - 5. Kích nâng nối cao cần cẩu tháp kiểu đeo theo và nâng leo của cẩu tháp kiểu leo trong- 6. Tháo dỡ cần cẩu tháp kiểu leo trong- 7. Một số mâu thuẫn giữa tính năng kỹ thuật cần cẩu tháp với nhu cầu thi công và cách giải quyết.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Võ Quốc Bảo
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-5/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Võ Quốc Bảo

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Một số mô hình tổ chức thường gặp - 2. Tổ chức thi công kết cấu bê tông khi sử dụng thiết bị vận chuyển bê tông năng suất cao.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Lê Bá Huế
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-5/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Lê Bá Huế

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Tổng quan về công nghệ xây dựng bằng tầm 3D - 2. Tình hình nghiên cứu, ứng dụng công nghệ 3D- 3. Công nghệ 3D cho nhà cao tầng- - Đặc điểm sử dụng kết cấu và vật liệu cho nhà cao tầng hiện nay ở Việt Nam - - Ưu việt của kết cấu 3D trong xây dựng nhà cao tầng- 4. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Đỗ Thị Hồng Thanh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-5/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Đỗ Thị Hồng Thanh

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Bê tông thương phẩm ( hay bê tông trộ sẵn)- 2. Cọc bê tông dự ứng lực chất lượng cao - 3. Cột, dầm, khung, sàn nhà- 4. Bê tông nhẹ.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Nguyễn Văn Quảng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-5/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Nguyễn Văn Quảng

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Một số nhà cao tầng tiêu biểu do tư vấn nước ngoài thiết kế - II. Các công nghệ xây dựng nền móng hiện đại - 1- Móng cọc khoan nhồi - 2- Móng cọc barét- 3- Tường trong đất- 4- Neo trong đất- III. Nhận xét về năng lực của tư vấn thiết kế Việt Nam- IV. Phương hướng đào tạo và phát triển.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Võ Quôc Bảo
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-5/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Võ Quôc Bảo

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Giới thiệu - 2. Ván khuôn gỗ dán, ván ép, khung sườn thép - 3. Tính toán chịu lực của ván khuôn gỗ dán, ván ép khung sườn thép - 4. Cấu tạo ván khuôn gỗ dán, ván ép, khung sườn thép - 5. Quy trình lắp dựng ván khuôn tường gỗ dán, ván ép, khung sườn thép .

  Số trang: 0

 • Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Trần Nhật Thành, Nguyễn Văn Khánh...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-5/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Trần Nhật Thành, Nguyễn Văn Khánh...

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề - II. Các giải pháp thiết kế và thi công tầng hầm - 1- Phương pháp quen thuộc - 2- Phương pháp thi công top-down- 3- Phương pháp thi công semi-topdown- III. Tính khả thi của giải pháp kết cấu móng sâu và tầng hầm. Sự kết hợp giữa thiết kế và công nghệ thi công- IV. Một số kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Lê Thanh Huấn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-5/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Lê Thanh Huấn

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Lựa chọn các giải pháp kết cấu hợp lý, phù hợp với yêu cầu kiến trúc, hiệu quả trong xây dựng và khai thác - 2. ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong thiết kế xây dựng nhà cao tầng - 3. Giám sát tác giả, tư vấn giám sát trong xây dựng nhà cao tầng - 4. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0