Tìm kiếm nâng cao

 • Xây dựng mô hình quy hoạch đô thị theo hướng xã hội hoá. Mã số: RD 15

  Tác giả: Đỗ Tú Lan,Trương Văn Quảng,Võ Văn Du
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị nông thôn
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Xây dựng mô hình quy hoạch đô thị theo hướng xã hội hoá. Mã số: RD 15

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Xây dựng mô hình quy hoạch đô thị theo hướng xã hội hoá. Mã số: RD 15

  Tác giả: Đỗ Tú Lan,Trương Văn Quảng,Võ Văn Du

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài là: - Đổi mới nội dung và phương pháp lập quy hoạch đô thị nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đồ án, đưa quy hoạch vào cuộc sống.
  - Đề xuất những biện pháp quản lý thực hiện theo quy hoạch; theo pháp luật, đảm bảo sự phát triển đô thị có trật tự, cân bằng bền vững

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu quy hoạch xây dựng khu tái định cư cho dân vùng lòng hồ thuỷ điện. Mã số: RD 13

  Tác giả: Nguyễn Hồng Tiến,Phạm Vũ Mỹ,Phạm Trọng Thuật
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị-nông thôn
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu quy hoạch xây dựng khu tái định cư cho dân vùng lòng hồ thuỷ điện. Mã số: RD 13

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu quy hoạch xây dựng khu tái định cư cho dân vùng lòng hồ thuỷ điện. Mã số: RD 13

  Tác giả: Nguyễn Hồng Tiến,Phạm Vũ Mỹ,Phạm Trọng Thuật

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp quy hoạch xây dựng các khu tái định cư do di dân lòng hồ thuỷ điện nhằm đảm bảo ổn định đời sống và hướng tới sự phát triển bền vững

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu đề xuất các tiêu chí và giải pháp kiến trúc quy hoạch phục vụ xây dựng khu du lịch sinh thái trong điều kiện Việt Nam. Mã số: RD 13-02,Báo cáo tóm tắt

  Tác giả: Nguyễn Văn Giới,Đặng Trường Thành,Nguyễn Thanh Sơn
  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu kiến trúc
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu đề xuất các tiêu chí và giải pháp kiến trúc quy hoạch phục vụ xây dựng khu du lịch sinh thái trong điều kiện Việt Nam. Mã số: RD 13-02,Báo cáo tóm tắt

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu đề xuất các tiêu chí và giải pháp kiến trúc quy hoạch phục vụ xây dựng khu du lịch sinh thái trong điều kiện Việt Nam. Mã số: RD 13-02

  Tác giả: Nguyễn Văn Giới,Đặng Trường Thành,Nguyễn Thanh Sơn

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Tổng quan về du lịch sinh thái ở Việt Nam - Những vấn đề đặt ra cần nghiên cứu và giải quyết .
  Chương II: Các cơ sở khoa học của việc nghiên cứu và tổ chức không gian khu du lịch sinh thái.
  Chương III: Đề xuất các tiêu chí và giải pháp về kiến trúc - quy hoạch xây dựng các khu du lịch sinh thái trong điều kiện Việt Nam

  Số trang: 0

 • Biến hình lòng sông, ven biển đối với sự an toàn của các đô thị và khu dân cư. Mã số: RD 17-01,Phần I

  Tác giả: Nguyễn Tài,Lê Xuân Hồng,Lê Ngọc Bích
  Nhà xuất bản: ĐH Kiến trúc HN
  Năm xuất bản: 2005
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Biến hình lòng sông, ven biển đối với sự an toàn của các đô thị và khu dân cư. Mã số: RD 17-01,Phần I

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Biến hình lòng sông, ven biển đối với sự an toàn của các đô thị và khu dân cư. Mã số: RD 17-01

  Tác giả: Nguyễn Tài,Lê Xuân Hồng,Lê Ngọc Bích

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nghiên cứu tác động của sự biến hình lòng sông đường bờ ven biển, nghiên cứu giải pháp bảo vệ và biên soạn các tiêu chuẩn và các chỉ dẫn về các giải pháp thiết kế quy hoạch và xây dựng nhằm đảm bảo an toàn cho các đô thị, khu dân cư ven sông, ven biển

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu áp dụng thiết kế đô thị trong quy hoạch xây dựng đô thị. Mã số: RD 14

  Tác giả: Ngô Trung Hải,Lưu Quang Huy, Nguyễn Hồng Diệp
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị nông thôn
  Năm xuất bản: 2005
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu áp dụng thiết kế đô thị trong quy hoạch xây dựng đô thị. Mã số: RD 14

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu áp dụng thiết kế đô thị trong quy hoạch xây dựng đô thị. Mã số: RD 14

  Tác giả: Ngô Trung Hải,Lưu Quang Huy, Nguyễn Hồng Diệp

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Giới thiệu loại hình quy hoạch mới Thiết kế đô thị trong hệ thống quy hoạch đô thị nhằm cung cấp một công cụ hữu hiệu phục vụ công tác quản lý đô thị, đặc biệt là vấn đề tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, thẩm mỹ đô thị và những vấn đề liên quan đến thể chế khác

  Số trang: 0

 • Mô hình và giải pháp quy hoạch - kiến trúc các vùng sinh thái đặc trưng ở Việt Nam. Phần 1,Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước

  Tác giả: Đỗ Hậu,Nguyễn Quốc Thông,Tông Đại,Trần Trọng Chi
  Nhà xuất bản: ĐH Kiến trúc HN
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Mô hình và giải pháp quy hoạch - kiến trúc các vùng sinh thái đặc trưng ở Việt Nam. Phần 1,Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Mô hình và giải pháp quy hoạch - kiến trúc các vùng sinh thái đặc trưng ở Việt Nam. Phần 1

  Tác giả: Đỗ Hậu,Nguyễn Quốc Thông,Tông Đại,Trần Trọng Chi

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Đề xuất những nguyên tắc cơ bản để xây dựng mô hình quy hoạch điểm dân cư (trọng tâm là thị tứ và làng xã) và kiến trúc (chủ yếu là kiến trúc nhà ở nông thôn) đặc thù cho mỗi vùng, và kiến nghị các chỉ dẫn về quy hoạch và thiết kế kiến trúc phù hợp với các điều kiện sinh thái tự nhiên và sinh thái nhân văn của vùng đó

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GPS trong trắc địa công trình công nghiệp và nhà cao tầng. Mã số: RD 02-01,Báo cáo tổng kết đề tài

  Tác giả: Trần Mạnh Nhất,Đặng Nam Chinh,Phan Văn Hiến,Diêm Công Huy
  Nhà xuất bản: Viện KHCN xây dựng
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GPS trong trắc địa công trình công nghiệp và nhà cao tầng. Mã số: RD 02-01,Báo cáo tổng kết đề tài

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GPS trong trắc địa công trình công nghiệp và nhà cao tầng. Mã số: RD 02-01

  Tác giả: Trần Mạnh Nhất,Đặng Nam Chinh,Phan Văn Hiến,Diêm Công Huy

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Chương I: Tổng quan về công tác trắc địa trong xây dựng công nghiệp và nhà cao tầng.
  - Chương II: Cấu trúc và nguyên lý hoạt động của hệ thống GPS.
  - Chương III: Đo và xử lý số liệu GPS.
  - Chương IV: Phần mềm xử lý số liệu GPSurvey 2.35.
  - Chương V: Tổng quan về các ứng dụng công nghệ GPS.
  - Chương VI: Thực nghiệm khảo sát đo GPS cạnh ngắn ở VN.
  - Chương VII: Quy trình ứng dụng công nghệ GPS trong trắc địa công trình công nghiệp và nhà cao tầng

  Số trang: 0

 • Tăng cường khả năng chịu bão lụt cho nhà ở nông thôn khu vực ven biển miền Trung. Mã số: RD 18

  Tác giả: Trần Minh Đức,Hồ Dự,Lê Văn Quảng,Lê Việt Hưng,Lê Anh Minh
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tăng cường khả năng chịu bão lụt cho nhà ở nông thôn khu vực ven biển miền Trung. Mã số: RD 18

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tăng cường khả năng chịu bão lụt cho nhà ở nông thôn khu vực ven biển miền Trung. Mã số: RD 18

  Tác giả: Trần Minh Đức,Hồ Dự,Lê Văn Quảng,Lê Việt Hưng,Lê Anh Minh

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Đề tài gồm 6 chương:
  1. Chương 1: Khái quát vấn đề.
  2. Chương 2: Nhà vùng bão lũ.
  3. Chương 3: Kiểm tra khả năng chịu tải trọng bão lụt của nhà nông thôn miền Trung.
  4. Chương 4: Giải pháp gia cường nhà vùng bão lụt.
  5. Chương 5: Hướng dẫn kỹ thuật xây dựng nhà thế hệ 2.
  6. Chương 6: Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Tăng cường khả năng chịu bão lụt cho nhà ở nông thôn khu vực ven biển miền Trung. Mã số: RD 18,Hướng dẫn kỹ thuật

  Tác giả: Trần Minh Đức,Hồ Dự,Lê Văn Quảng,Lê Việt Hưng,Lê Anh Minh
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tăng cường khả năng chịu bão lụt cho nhà ở nông thôn khu vực ven biển miền Trung. Mã số: RD 18,Hướng dẫn kỹ thuật

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tăng cường khả năng chịu bão lụt cho nhà ở nông thôn khu vực ven biển miền Trung. Mã số: RD 18

  Tác giả: Trần Minh Đức,Hồ Dự,Lê Văn Quảng,Lê Việt Hưng,Lê Anh Minh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Gồm các vấn đề sau:
  1. Các kiến thức cơ bản.
  2. Cách xây nhà và gia cường nhà vùng bão lụt.
  3. Phụ lục

  Số trang: 0

 • Tăng cường khả năng chịu bão lụt cho nhà ở nông thôn khu vực ven biển miền Trung. Mã số: RD 18,Phụ lục

  Tác giả: Trần Minh Đức,Hồ Dự,Lê Văn Quảng,Lê Việt Hưng,Lê Anh Minh
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tăng cường khả năng chịu bão lụt cho nhà ở nông thôn khu vực ven biển miền Trung. Mã số: RD 18,Phụ lục

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tăng cường khả năng chịu bão lụt cho nhà ở nông thôn khu vực ven biển miền Trung. Mã số: RD 18

  Tác giả: Trần Minh Đức,Hồ Dự,Lê Văn Quảng,Lê Việt Hưng,Lê Anh Minh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Bao gồm 6 phụ lục:
  1. Phụ lục 1: Kiểm tra khả năng chịu tải trọng bão lụt của nhà thế hệ 1.
  2. Phụ lục 2: Kiểm tra khả năng chịu tải trọng bão lụt của nhà thế hệ 2.
  3. Phụ lục 3: Thẩm định kết cấu các mẫu nhà cứu trợ.
  4. Phụ lục 4: Gia cường kết cấu nhà thế hệ 1.
  5. Phụ lục 5: Gia cường kết cấu nhà thế hệ 2.
  6. Phụ lục 6: Mẫu `lõi cứng` cho nhà vùng bão lụt

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu, quy hoạch hệ thống cấp nước đô thị Việt Nam (giai đoạn I). Mã số: RDN 03-02

  Tác giả: Nguyễn Như Hà,Hoàng Văn HuệTrần Đình Khai,Trần Đình Khai
  Nhà xuất bản: Công ty Nước và môi trường Việt Nam
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu, quy hoạch hệ thống cấp nước đô thị Việt Nam (giai đoạn I). Mã số: RDN 03-02

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu, quy hoạch hệ thống cấp nước đô thị Việt Nam (giai đoạn I). Mã số: RDN 03-02

  Tác giả: Nguyễn Như Hà,Hoàng Văn HuệTrần Đình Khai,Trần Đình Khai

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Mở đầu. Chương II: Khái quát hiện trạng cấp nước đô thị. Chương III: Các tiêu chuẩn áp dụng để lập quy hoạch cấp nước đô thị. Chương IV: Quy hoạch cấp nước đô thị đến năm 2010 và năm 2020. Chương V: Đào tạo nguồn nhân lực. Chương VI: Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Triển lãm quốc tế về xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở & trang trí nội thất - VIETBUILD 2003

  Tác giả: Trung tâm tin học - BXD, Công ty hội chợ triển lãm quốc tế AFC
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-9/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Triển lãm quốc tế về xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở & trang trí nội thất - VIETBUILD 2003

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Triển lãm quốc tế về xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở & trang trí nội thất - VIETBUILD 2003

  Tác giả: Trung tâm tin học - BXD, Công ty hội chợ triển lãm quốc tế AFC

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0

 • Luật quy hoạch và xây dựng của Cộng hoà Ai-xlen

  Tác giả: Trung tâm tin học
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-12/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Luật quy hoạch và xây dựng của Cộng hoà Ai-xlen

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Luật quy hoạch và xây dựng của Cộng hoà Ai-xlen

  Tác giả: Trung tâm tin học

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Lời giới thiệu.- Chương I: Các quy định chung.- Chương II: Các cơ quan quản lý về quy hoạch và xây dựng.- Chương III: Lập và thực hiện các quy hoạch phát triển.- Chương IV: Các công trình xây dựng.- Chương V: Lệ phí cấp phép.- Chương VI: Các biện pháp cưỡng chế và xử phạt.- Chương VII: Thẩm quyền về quy hoạch và xây dựng trong khu vực đã thoả thuận, hiệu lực thi hành.- Các quy định trong thời gian chuyển tiếp.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Nguyễn Cảnh Chất
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-5/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Nguyễn Cảnh Chất

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Thế nào là nhà cao tầng - 2. Việc quản lý chất lượng cần tiếp cận theo quá trình và theo hệ thống - 3. Vai trò của công tác giám sát trong quản lý chất lượng nhà cao tầng - 4. Sự quan tâm của lãnh đạo, sự tham gia của mọi người - 5. Một số vấn đề khác.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Nguyễn Tiến Chương
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-5/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Nguyễn Tiến Chương

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Mở đầu - 2. Quan sát - 3. Bình luận - 4. Kết luận.

  Số trang: 0