Tìm kiếm nâng cao

 • Điều tra, đánh giá thực trạng đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, trên cơ sở đó đề xuất hệ thống cơ chế, chính sách đẩy mạnh mô hình hợp tác Nhà nước – tư nhân (PPP) trong đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị

  Tác giả: Lê Văn Long,Nguyễn Thị Thanh Hiền,Tô Minh Thu
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Xây dựng
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra, đánh giá thực trạng đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, trên cơ sở đó đề xuất hệ thống cơ chế, chính sách đẩy mạnh mô hình hợp tác Nhà nước – tư nhân (PPP) trong đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra, đánh giá thực trạng đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, trên cơ sở đó đề xuất hệ thống cơ chế, chính sách đẩy mạnh mô hình hợp tác Nhà nước – tư nhân (PPP) trong đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị

  Tác giả: Lê Văn Long,Nguyễn Thị Thanh Hiền,Tô Minh Thu

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài:
  - Đánh giá thực trạng đầu tư , hệ thống cơ chế, chính sách thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị trong lĩnh vực cấp nước, thoát nước và xử lý rác thải sinh hoạt đô thị.
  - Đề xuất các giải pháp đồng bộ về cơ chế, chính sách và các ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước nhằm thúc đẩy đầu tư theo hình thức đối tác Công - Tư trong các lĩnh vực cấp nước, thoát nước và xử lý rác thải sinh hoạt đô thị.
  - Đề xuất Đề án xây dựng Quy chế thí điểm đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị theo hình thức đối tác Công- Tư (PPP)

  Số trang: 0

 • Điều tra, đánh giá thực trạng đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, trên cơ sở đó đề xuất hệ thống cơ chế, chính sách đẩy mạnh mô hình hợp tác Nhà nước – tư nhân (PPP) trong đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị

  Tác giả: Lê Văn Long
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra, đánh giá thực trạng đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, trên cơ sở đó đề xuất hệ thống cơ chế, chính sách đẩy mạnh mô hình hợp tác Nhà nước – tư nhân (PPP) trong đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra, đánh giá thực trạng đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, trên cơ sở đó đề xuất hệ thống cơ chế, chính sách đẩy mạnh mô hình hợp tác Nhà nước – tư nhân (PPP) trong đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị

  Tác giả: Lê Văn Long

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0

 • Điều tra, đánh giá thực trạng đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, trên cơ sở đó đề xuất hệ thống cơ chế, chính sách đẩy mạnh mô hình hợp tác Nhà nước – tư nhân (PPP) trong đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị

  Tác giả: Lê Văn Long,Nguyễn Thị Thanh Hiền,Tô Minh Thu
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế xây dựng
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra, đánh giá thực trạng đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, trên cơ sở đó đề xuất hệ thống cơ chế, chính sách đẩy mạnh mô hình hợp tác Nhà nước – tư nhân (PPP) trong đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra, đánh giá thực trạng đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, trên cơ sở đó đề xuất hệ thống cơ chế, chính sách đẩy mạnh mô hình hợp tác Nhà nước – tư nhân (PPP) trong đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị

  Tác giả: Lê Văn Long,Nguyễn Thị Thanh Hiền,Tô Minh Thu

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài: đánh giá thực trạng đầu tư xây dựng, sự tham gia của khu vực tư nhân và cơ chế, chính sách thu hút đầu tư các dự án cấp thoát nước, xử lý nước thải... theo hình thức đối tác Công - Tư (PPP). Đề xuất giải pháp cơ chế chính sách thu hút khu vực tư nhân đầu tư các dự án cấp nước... theo hình thức đối tác Công - Tư (PPP)

  Số trang: 0

 • Điều tra, khảo sát và đánh giá mức độ tác động của biến đổi khí hậu đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị

  Tác giả: Trung tâm Nghiên cứu và quy hoạch môi trường ĐT - NT
  Nhà xuất bản: Trung tâm Nghiên cứu và quy hoạch môi trường ĐT - NT
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát và đánh giá mức độ tác động của biến đổi khí hậu đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra, khảo sát và đánh giá mức độ tác động của biến đổi khí hậu đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị

  Tác giả: Trung tâm Nghiên cứu và quy hoạch môi trường ĐT - NT

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu tổng quát của đề tài: Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu tới hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, từ đó đề xuất các giải pháp ứng phó làm cơ sở để xây dựng kế hoạch hành động ứng phó trong xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

  Số trang: 0

 • Móng cọc tháp

  Tác giả: Lê Đức Thắng
  Nhà xuất bản: Khoa học và kỹ thuật
  Năm xuất bản: 1977
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Móng cọc tháp

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Móng cọc tháp

  Tác giả: Lê Đức Thắng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung cuốn sách gồm 4 phần:
  Phần 1: Cọc tháp - một tiến bộ kỹ thuật mới trong xây dựng.
  Phần 2: Các phương pháp tính toán cọc tháp.
  Phần 3: Chỉ dẫn tạm thời về thiết kế và thi công móng cọc tháp.
  Phần 4: Chỉ dẫn về thiết kế và thi công móng cọc tháp

  Số trang: 0

 • Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng tới hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc, quy hoạch đô thị và nông thôn
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng tới hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng tới hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu tổng quát của đề tài: Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu tới hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, từ đó đề xuất các giải pháp ứng phó làm cơ sở để xây dựng kế hoạch hành động ứng phó trong xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

  Số trang: 0

 • Dự thảo TCVN Vật liệu chèn khe và vết nứt, thi công nóng, dùng cho mặt đường bê tông xi măng và mặt đường bê tông nhựa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử. Mã số: TC 19-12

  Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự thảo TCVN Vật liệu chèn khe và vết nứt, thi công nóng, dùng cho mặt đường bê tông xi măng và mặt đường bê tông nhựa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử. Mã số: TC 19-12

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự thảo TCVN Vật liệu chèn khe và vết nứt, thi công nóng, dùng cho mặt đường bê tông xi măng và mặt đường bê tông nhựa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử. Mã số: TC 19-12

  Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: TCVN Vật liệu chèn khe và vết nứt, thi công nóng, dùng cho mặt đường bê tông xi măng và mặt đường bê tông nhựa - Yêu cầu kỹ thuật quy định yêu cầu kỹ thuật đối với vật liệu chèn khe và vết nứt thi công nóng, dùng cho mặt đường BTXM và mặt đường BTN.
  TCVN Vật liệu chèn khe và vết nứt, thi công nóng, dùng cho mặt đường bê tông xi măng và mặt đường bê tông nhựa - Phương pháp thử quy định các phương pháp thử cho loại vật liệu chèn khe và vết nứt thi công nóng, dùng cho mặt đường BTXM poóc lăng và mặt đường BTN. Có 1 số tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật được sử dụng trong các phương pháp thử này..

  Số trang: 0

 • Dự án xây dựng tiêu chuẩn quốc gia Màng địa kỹ thuật HDPE - Yêu cầu kỹ thuật và Màng địa kỹ thuật HDPE – Phương pháp thử. Mã số: TC 06-11

  Tác giả: Phạm Văn Thắng
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2012
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự án xây dựng tiêu chuẩn quốc gia Màng địa kỹ thuật HDPE - Yêu cầu kỹ thuật và Màng địa kỹ thuật HDPE – Phương pháp thử. Mã số: TC 06-11

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự án xây dựng tiêu chuẩn quốc gia Màng địa kỹ thuật HDPE - Yêu cầu kỹ thuật và Màng địa kỹ thuật HDPE – Phương pháp thử. Mã số: TC 06-11

  Tác giả: Phạm Văn Thắng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn quốc gia Màng địa kỹ thuật HDPE - Yêu cầu kỹ thuật áp dụng cho màng địa kỹ thuật polyetylen khối lượng riêng lớn, sau đây gọi tắt là HDPE, có bề mặt trơn và/ hoặc sần.
  - Tiêu chuẩn quốc gia Màng địa kỹ thuật HDPE – Phương pháp thử gồm 11 phần..

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu xây dựng hệ thống quan trắc địa kỹ thuật môi trường về ô nhiễm môi trường địa chất tại khu vực khai thác tập trung nước dưới đất. Mã số MT 19-06

  Tác giả: Đoàn Thế Tường
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2008
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng hệ thống quan trắc địa kỹ thuật môi trường về ô nhiễm môi trường địa chất tại khu vực khai thác tập trung nước dưới đất. Mã số MT 19-06

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu xây dựng hệ thống quan trắc địa kỹ thuật môi trường về ô nhiễm môi trường địa chất tại khu vực khai thác tập trung nước dưới đất. Mã số MT 19-06

  Tác giả: Đoàn Thế Tường

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung:
  - Chương 1: Các vấn đề địa kỹ thuật môi trường liên quan đến quá trình khai thác tập trung nước dưới đất.
  - Chương 2: Hệ thống quan trắc địa kỹ thuật môi trường tại khu vực khai thác tập trung nước dưới đất.
  - Kết luận

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu hướng dẫn thiết kế đô thị không gian công cộng tại các đô thị lớn VN.Mã số: 02/RD 02-04,Phần III

  Tác giả: Ngô Trung Hải,Nguyễn Thị Hồng Diệp,Đỗ Kim Dung
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị-nông thôn
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu hướng dẫn thiết kế đô thị không gian công cộng tại các đô thị lớn VN.Mã số: 02/RD 02-04,Phần III

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu hướng dẫn thiết kế đô thị không gian công cộng tại các đô thị lớn VN.Mã số: 02/RD 02-04

  Tác giả: Ngô Trung Hải,Nguyễn Thị Hồng Diệp,Đỗ Kim Dung

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Phần III: Nghiên cứu thí điểm 2 khu:
  - Thiết kế đô thị không gian quảng trường Hồ Con Rùa - TPHCM.
  - hiết kế đô thị không gian quảng trường khu đô thị mới phía Tây Hạ Long- TP Hạ Long

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu hướng dẫn thiết kế đô thị không gian công cộng tại các đô thị lớn VN.Mã số: 02/RD 02-04,Phần II

  Tác giả: Ngô Trung Hải,Nguyễn Thuý Loan
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị-nông thôn
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu hướng dẫn thiết kế đô thị không gian công cộng tại các đô thị lớn VN.Mã số: 02/RD 02-04,Phần II

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu hướng dẫn thiết kế đô thị không gian công cộng tại các đô thị lớn VN.Mã số: 02/RD 02-04

  Tác giả: Ngô Trung Hải,Nguyễn Thuý Loan

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Phần II: Khung hướng dẫn quy trình thiết kế đô thị cho không gian công cộng ở các đô thị lớn của Việt Nam

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu hướng dẫn thiết kế đô thị không gian công cộng tại các đô thị lớn VN.Mã số: 02/RD 02-04,Phần I

  Tác giả: Ngô Trung Hải
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị-nông thôn
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu hướng dẫn thiết kế đô thị không gian công cộng tại các đô thị lớn VN.Mã số: 02/RD 02-04,Phần I

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu hướng dẫn thiết kế đô thị không gian công cộng tại các đô thị lớn VN.Mã số: 02/RD 02-04

  Tác giả: Ngô Trung Hải

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Lý luận chung về thiết kế đô thị và quảng trường trong không gian công cộng

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu dự thảo hướng dẫn thiết kế quy hoạch bãi đỗ xe, quảng trường giao thông công cộng trong đồ án quy hoạch chung. Mã số: RD 16-02,Dự thảo hướng dẫn thiết kế

  Tác giả: Nguyễn Việt Cường,Nguyễn Thị Lan Anh
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị-nông thôn
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu dự thảo hướng dẫn thiết kế quy hoạch bãi đỗ xe, quảng trường giao thông công cộng trong đồ án quy hoạch chung. Mã số: RD 16-02,Dự thảo hướng dẫn thiết kế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu dự thảo hướng dẫn thiết kế quy hoạch bãi đỗ xe, quảng trường giao thông công cộng trong đồ án quy hoạch chung. Mã số: RD 16-02

  Tác giả: Nguyễn Việt Cường,Nguyễn Thị Lan Anh

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung Dự thảo hướng dẫn thiết kế quy hoạch bãi đỗ xe, quảng trường giao thông công cộng trong đồ án quy hoạch chung

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu dự thảo hướng dẫn thiết kế quy hoạch bãi đỗ xe, quảng trường giao thông công cộng trong đồ án quy hoạch chung. Mã số: RD 16-02

  Tác giả: Nguyễn Việt Cường,Nguyễn Thị Lan Anh
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị-nông thôn
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu dự thảo hướng dẫn thiết kế quy hoạch bãi đỗ xe, quảng trường giao thông công cộng trong đồ án quy hoạch chung. Mã số: RD 16-02

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu dự thảo hướng dẫn thiết kế quy hoạch bãi đỗ xe, quảng trường giao thông công cộng trong đồ án quy hoạch chung. Mã số: RD 16-02

  Tác giả: Nguyễn Việt Cường,Nguyễn Thị Lan Anh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài là: Nghiên cứu và đề xuất nội dung thiết kế quy hoạch bãi đỗ xe, quảng trường giao thông công cộng trong các đồ án quy hoạch chung đô thị, đồng thời phục vụ công tác quản lý xây dựng bãi đỗ xe và quảng trường theo các đồ án quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt

  Số trang: 0

 • Điều tra, khảo sát và đánh giá thực trạng kết cấu hạ tầng giao thông đô thị

  Tác giả: Lưu Đức Hải
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc, quy hoạch đô thị và nông thôn
  Năm xuất bản: 2008
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát và đánh giá thực trạng kết cấu hạ tầng giao thông đô thị

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra, khảo sát và đánh giá thực trạng kết cấu hạ tầng giao thông đô thị

  Tác giả: Lưu Đức Hải

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài:
  - Đánh giá được thực trạng về kết cấu hệ thống giao thông đô thị tại các đô thị VN. Phân tích những nguyên nhân gây ùn tắc và tai nạn giao thông.
  - Đánh giá về cơ cấu tổ chức và các cơ chế chính sách quản lý khai thác hệ thống giao thông đô thị tại các đô thị VN hiện nay. Phân tích hiệu quả và khả năng thực hiện của các tổ chức quản lý, các giải pháp và các cơ chế chính sách phát triển giao thông đô thị.
  - Xem xét các mô hình tổ chức quản lý, các giải pháp và các cơ chế chính sách phát triển giao thông đô thị

  Số trang: 0