Tìm kiếm nâng cao

 • Nghiên cứu hướng dẫn thiết kế đô thị không gian công cộng tại các đô thị lớn VN.Mã số: 02/RD 02-04,Phần II

  Tác giả: Ngô Trung Hải,Nguyễn Thuý Loan
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị-nông thôn
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu hướng dẫn thiết kế đô thị không gian công cộng tại các đô thị lớn VN.Mã số: 02/RD 02-04,Phần II

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu hướng dẫn thiết kế đô thị không gian công cộng tại các đô thị lớn VN.Mã số: 02/RD 02-04

  Tác giả: Ngô Trung Hải,Nguyễn Thuý Loan

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần II: Khung hướng dẫn quy trình thiết kế đô thị cho không gian công cộng ở các đô thị lớn của Việt Nam

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu hướng dẫn thiết kế đô thị không gian công cộng tại các đô thị lớn VN.Mã số: 02/RD 02-04,Phần I

  Tác giả: Ngô Trung Hải
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị-nông thôn
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu hướng dẫn thiết kế đô thị không gian công cộng tại các đô thị lớn VN.Mã số: 02/RD 02-04,Phần I

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu hướng dẫn thiết kế đô thị không gian công cộng tại các đô thị lớn VN.Mã số: 02/RD 02-04

  Tác giả: Ngô Trung Hải

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Lý luận chung về thiết kế đô thị và quảng trường trong không gian công cộng

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu dự thảo hướng dẫn thiết kế quy hoạch bãi đỗ xe, quảng trường giao thông công cộng trong đồ án quy hoạch chung. Mã số: RD 16-02,Dự thảo hướng dẫn thiết kế

  Tác giả: Nguyễn Việt Cường,Nguyễn Thị Lan Anh
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị-nông thôn
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu dự thảo hướng dẫn thiết kế quy hoạch bãi đỗ xe, quảng trường giao thông công cộng trong đồ án quy hoạch chung. Mã số: RD 16-02,Dự thảo hướng dẫn thiết kế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu dự thảo hướng dẫn thiết kế quy hoạch bãi đỗ xe, quảng trường giao thông công cộng trong đồ án quy hoạch chung. Mã số: RD 16-02

  Tác giả: Nguyễn Việt Cường,Nguyễn Thị Lan Anh

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung Dự thảo hướng dẫn thiết kế quy hoạch bãi đỗ xe, quảng trường giao thông công cộng trong đồ án quy hoạch chung

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu dự thảo hướng dẫn thiết kế quy hoạch bãi đỗ xe, quảng trường giao thông công cộng trong đồ án quy hoạch chung. Mã số: RD 16-02

  Tác giả: Nguyễn Việt Cường,Nguyễn Thị Lan Anh
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị-nông thôn
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu dự thảo hướng dẫn thiết kế quy hoạch bãi đỗ xe, quảng trường giao thông công cộng trong đồ án quy hoạch chung. Mã số: RD 16-02

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu dự thảo hướng dẫn thiết kế quy hoạch bãi đỗ xe, quảng trường giao thông công cộng trong đồ án quy hoạch chung. Mã số: RD 16-02

  Tác giả: Nguyễn Việt Cường,Nguyễn Thị Lan Anh

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài là: Nghiên cứu và đề xuất nội dung thiết kế quy hoạch bãi đỗ xe, quảng trường giao thông công cộng trong các đồ án quy hoạch chung đô thị, đồng thời phục vụ công tác quản lý xây dựng bãi đỗ xe và quảng trường theo các đồ án quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt

  Số trang: 0

 • Điều tra, khảo sát và đánh giá thực trạng kết cấu hạ tầng giao thông đô thị

  Tác giả: Lưu Đức Hải
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc, quy hoạch đô thị và nông thôn
  Năm xuất bản: 2008
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát và đánh giá thực trạng kết cấu hạ tầng giao thông đô thị

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra, khảo sát và đánh giá thực trạng kết cấu hạ tầng giao thông đô thị

  Tác giả: Lưu Đức Hải

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài:
  - Đánh giá được thực trạng về kết cấu hệ thống giao thông đô thị tại các đô thị VN. Phân tích những nguyên nhân gây ùn tắc và tai nạn giao thông.
  - Đánh giá về cơ cấu tổ chức và các cơ chế chính sách quản lý khai thác hệ thống giao thông đô thị tại các đô thị VN hiện nay. Phân tích hiệu quả và khả năng thực hiện của các tổ chức quản lý, các giải pháp và các cơ chế chính sách phát triển giao thông đô thị.
  - Xem xét các mô hình tổ chức quản lý, các giải pháp và các cơ chế chính sách phát triển giao thông đô thị

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu soạn thảo hướng dẫn kỹ thuật gia cố nền bằng cọc tràm và thi công cho nhà ở trên nền đất yếu. Mã số: RD 08-02

  Tác giả: Bùi Đình Nhuận
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu soạn thảo hướng dẫn kỹ thuật gia cố nền bằng cọc tràm và thi công cho nhà ở trên nền đất yếu. Mã số: RD 08-02

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu soạn thảo hướng dẫn kỹ thuật gia cố nền bằng cọc tràm và thi công cho nhà ở trên nền đất yếu. Mã số: RD 08-02

  Tác giả: Bùi Đình Nhuận

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm có:
  Chương 1: Đặc tính và chủng loại cọc tràm.
  Chương 2: Khái quát về đặc điểm địa chất công trình đất yếu TP.HCM và các tỉnh ĐBSCL.
  Chương 3: Tình hình nghiên cứu và sử dụng cọc tràm.
  Chương 4: Nghiên cứu thí nghiệm hiện trường

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bê tông đầm lăn cho thi công đường và đập trọng lực

  Tác giả: Lê Quang Hùng,Nguyễn Quang Hiệp
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bê tông đầm lăn cho thi công đường và đập trọng lực

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bê tông đầm lăn cho thi công đường và đập trọng lực

  Tác giả: Lê Quang Hùng,Nguyễn Quang Hiệp

  Chuyên nghành: Cầu đường, Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là: Lựa chọn phương pháp thiết kế thành phần bê tông đầm lăn phù hợp với đặc điểm kỹ thuật của nguyên vật liệu địa phương và thi công thử nghiệm công nghệ bê tông đầm lăn trên mô hình

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu làm chủ công nghệ thi công công trình ngầm trong đất yếu các đô thị Việt Nam. Mã số: RDN 11-02,Phụ lục: Các quy trình hướng dẫn thi công

  Tác giả: Đoàn Thế Tường,Nguyễn Bá Kế
  Nhà xuất bản: Viện KHCN xây dựng
  Năm xuất bản: 2005
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu làm chủ công nghệ thi công công trình ngầm trong đất yếu các đô thị Việt Nam. Mã số: RDN 11-02,Phụ lục: Các quy trình hướng dẫn thi công

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu làm chủ công nghệ thi công công trình ngầm trong đất yếu các đô thị Việt Nam. Mã số: RDN 11-02

  Tác giả: Đoàn Thế Tường,Nguyễn Bá Kế

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Gồm có: - Quy trình thi công công trình ngầm bằng đào mở
  - Quy trình hướng dẫn thi công TBM trong đất yếu.
  - Quy trình công nghệ neo trong đất.
  - Quy trình hướng dẫn quan trắc địa kỹ thuật phục vụ thi công công trình ngầm

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu làm chủ công nghệ thi công công trình ngầm trong đất yếu các đô thị Việt Nam. Mã số: RDN 11-02

  Tác giả: Đoàn Thế Tường,Nguyễn Bá Kế
  Nhà xuất bản: Viện KHCN xây dựng
  Năm xuất bản: 2005
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu làm chủ công nghệ thi công công trình ngầm trong đất yếu các đô thị Việt Nam. Mã số: RDN 11-02

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu làm chủ công nghệ thi công công trình ngầm trong đất yếu các đô thị Việt Nam. Mã số: RDN 11-02

  Tác giả: Đoàn Thế Tường,Nguyễn Bá Kế

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài là:
  Nghiên cứu để nắm vững và làm chủ một số công nghệ thi công thích hợp, then chốt của phương pháp đào mở và đào ngầm phục vụ xây dựng các tầng hầm sâu của nhà cao tầng, các đường vượt ngầm cho người đi bộ, các hệ thống kỹ thuật đã năng, các đường ngầm giao thông bánh hơi, bánh sắt trong điều kiện đất yếu các đô thị Việt Nam

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ phần mềm quản lý, kiểm soát dữ liệu mạng lưới điện chiếu sáng quận Hai Bà Trưng TP.Hà Nội trên nền GIS. Mã số: 01C – 04 / 08 - 2004 - 1,Chuyên đề: Xây dựng phần mềm QLĐCS trên nền GIS

  Tác giả: Phạm Hồng Thạch,Nguyễn Nguyên Trà,Nguyễn Nhật Quang
  Nhà xuất bản: Cty Chiếu sáng & thiết bị đô thị
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ phần mềm quản lý, kiểm soát dữ liệu mạng lưới điện chiếu sáng quận Hai Bà Trưng TP.Hà Nội trên nền GIS. Mã số: 01C – 04 / 08 - 2004 - 1,Chuyên đề: Xây dựng phần mềm QLĐCS trên nền GIS

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ phần mềm quản lý, kiểm soát dữ liệu mạng lưới điện chiếu sáng quận Hai Bà Trưng TP.Hà Nội trên nền GIS. Mã số: 01C – 04 / 08 - 2004 - 1

  Tác giả: Phạm Hồng Thạch,Nguyễn Nguyên Trà,Nguyễn Nhật Quang

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là:
  - Khảo sát, xây dựng cơ sở dữ liệu mạng lưới các trạm đèn chiếu sáng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.
  - Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) để xây dựng phần mềm quản lý, kiểm soát mạng lưới điện chiếu sáng quận Hai Bà Trưng.
  - Đề xuất phương án đầu tư mở rộng áp dụng cho mạng lưới chiếu sáng thành phố

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ phần mềm quản lý, kiểm soát dữ liệu mạng lưới điện chiếu sáng quận Hai Bà Trưng TP.Hà Nội trên nền GIS. Mã số: 01C – 04 / 08 - 2004 - 1,Chuyên đề: Xây dựng CSDL cấu trúc bản đồ và CSDL thuộc tính

  Tác giả: Phạm Hồng Thạch,Nguyễn Nguyên Trà,Nguyễn Nhật Quang
  Nhà xuất bản: Công ty chiếu sáng & thiết bị đô thị
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ phần mềm quản lý, kiểm soát dữ liệu mạng lưới điện chiếu sáng quận Hai Bà Trưng TP.Hà Nội trên nền GIS. Mã số: 01C – 04 / 08 - 2004 - 1,Chuyên đề: Xây dựng CSDL cấu trúc bản đồ và CSDL thuộc tính

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ phần mềm quản lý, kiểm soát dữ liệu mạng lưới điện chiếu sáng quận Hai Bà Trưng TP.Hà Nội trên nền GIS. Mã số: 01C – 04 / 08 - 2004 - 1

  Tác giả: Phạm Hồng Thạch,Nguyễn Nguyên Trà,Nguyễn Nhật Quang

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là:
  - Khảo sát, xây dựng cơ sở dữ liệu mạng lưới các trạm đèn chiếu sáng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.
  - Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) để xây dựng phần mềm quản lý, kiểm soát mạng lưới điện chiếu sáng quận Hai Bà Trưng.
  - Đề xuất phương án đầu tư mở rộng áp dụng cho mạng lưới chiếu sáng thành phố

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ phần mềm quản lý, kiểm soát dữ liệu mạng lưới điện chiếu sáng quận Hai Bà Trưng TP.Hà Nội trên nền GIS. Mã số: 01C – 04 / 08 - 2004 - 1

  Tác giả: Phạm Hồng Thạch,Nguyễn Nguyên Trà,Nguyễn Nhật Quang
  Nhà xuất bản: Cty Chiếu sáng & thiết bị đô thị
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ phần mềm quản lý, kiểm soát dữ liệu mạng lưới điện chiếu sáng quận Hai Bà Trưng TP.Hà Nội trên nền GIS. Mã số: 01C – 04 / 08 - 2004 - 1

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ phần mềm quản lý, kiểm soát dữ liệu mạng lưới điện chiếu sáng quận Hai Bà Trưng TP.Hà Nội trên nền GIS. Mã số: 01C – 04 / 08 - 2004 - 1

  Tác giả: Phạm Hồng Thạch,Nguyễn Nguyên Trà,Nguyễn Nhật Quang

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là:
  - Khảo sát, xây dựng cơ sở dữ liệu mạng lưới các trạm đèn chiếu sáng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.
  - Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) để xây dựng phần mềm quản lý, kiểm soát mạng lưới điện chiếu sáng quận Hai Bà Trưng.
  - Đề xuất phương án đầu tư mở rộng áp dụng cho mạng lưới chiếu sáng thành phố

  Số trang: 0

 • Điều tra, khảo sát thực trạng và tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Định hướng phát triển cấp, thoát nước đô thị. Đề xuất các nội dung điều chỉnh, các giải pháp cho thời gian tới

  Tác giả: Bùi Xuân Đoan, Nguyễn Phi Tòng,Trần Minh Trí
  Nhà xuất bản: Vụ Hạ tầng kỹ thuật đô thị - BXD
  Năm xuất bản: 2007
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát thực trạng và tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Định hướng phát triển cấp, thoát nước đô thị. Đề xuất các nội dung điều chỉnh, các giải pháp cho thời gian tới

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra, khảo sát thực trạng và tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Định hướng phát triển cấp, thoát nước đô thị. Đề xuất các nội dung điều chỉnh, các giải pháp cho thời gian tới

  Tác giả: Bùi Xuân Đoan, Nguyễn Phi Tòng,Trần Minh Trí

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Việt Nam là một nước đông dân trên thế giới, tính đến năm 2005, dân số nước ta là 81 triệu người. Trên lãnh thổ nước ta có 700 đô thị từ loại V đến loại đặc biệt, với dân số khoảng 21 triệu người. Vì vậy, nhu cầu cấp nước cho các đô thị là vấn đề hết sức nan giải. Hiện nay, công tác cấp nước sạch cho các nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của nhân dân các đô thị là thành phố, thị xã là tỉnh lỵ mới đạt khoảng 60%. Trên 300 đô thị nhỏ (thị trấn, thị tứ) chưa có hệ thống cấp nước tập trung. Ngoài nhu cầu cấp nước cho các đô thị, thời gian qua nền công nghiệp nước ta phát triển nhanh, hiện cả nước có trên 120 khu công nghiệp tập trung và rất nhiều nhà máy, xí nghiệp được xây dựng trên khắp cả nước...Do vậy, vấn đề đảm bảo nguồn nước sạch cung cấp cho các nhu cầu kinh tế của chúng ta đang là vấn đề hết sức bức xúc. Thời gian qua, chúng ta đã tập trung đầu tư xây dựng, mở rộng hệ thống cấp nước cho các đô thị và khu công nghiệp, tuy nhiên do khả năng tài chính hạn chế, nên năng lực cấp nước cho các nhu cầu sinh hoạt và sản xuất còn thấp. để nâng cao mức sống cho nhân dân các đô thị, phát triển sản xuất công nghiệp, mở rộng du lịch, việc đầu tư xây dựng và mở rộng hệ thống cấp nước là vấn đề hết sức cấp bách. Nội dung đề tài:
  Phần A: Thực trạng hệ thống cấp nước các đô thị Việt Nam.
  Phần B: Thoát nước

  Số trang: 0

 • Điều tra, khảo sát về công trình ngầm đô thị ở Việt Nam phục vụ công tác soạn thảo Nghị định về xây dựng ngầm đô thị

  Tác giả: Nguyễn Hồng Tiến,Nguyễn Văn Thái,Đỗ Quốc Khánh
  Nhà xuất bản: Vụ Hạ tầng kỹ thuật đô thị - BXD
  Năm xuất bản: 2007
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát về công trình ngầm đô thị ở Việt Nam phục vụ công tác soạn thảo Nghị định về xây dựng ngầm đô thị

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra, khảo sát về công trình ngầm đô thị ở Việt Nam phục vụ công tác soạn thảo Nghị định về xây dựng ngầm đô thị

  Tác giả: Nguyễn Hồng Tiến,Nguyễn Văn Thái,Đỗ Quốc Khánh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài là: Xây dựng công trình ngầm đang là một nhu cầu thực tế và ngày càng trở nên phổ biến ở nước ta. Để công tác xây dựng ngầm đi vào nề nếp và có hiệu quả, mục tiêu nghiên cứu của đề tài là: Điều tra, khảo sát tình hình xây dựng ngầm trong nước và quốc tế để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý, xây dựng ngầm làm cơ sở biên soạn nghị định về quản lý xây dựng ngầm tại các đô thị ở Việt Nam

  Số trang: 0

 • Thiết lập phần mềm thiết kế móng cọc. Mã số: RD-73

  Tác giả: Trần Đình Ngọc,Dương Hồng Phượng,Trần Toàn Thắng
  Nhà xuất bản: Viện KHCN xây dựng
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thiết lập phần mềm thiết kế móng cọc. Mã số: RD-73

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thiết lập phần mềm thiết kế móng cọc. Mã số: RD-73

  Tác giả: Trần Đình Ngọc,Dương Hồng Phượng,Trần Toàn Thắng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung chính của đè tài là: Soạn thảo một chương trình máy vi tính để thiết kế móng cọc TKM 1.0

  Số trang: 0