Tìm kiếm nâng cao

 • Chương trình, tài liệu đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý rủi ro, thiên tai biến đổi khí hậu - Dự án SNKT: "Xây dựng chương trình và tài liệu đào tạo nhằm nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai ứng phó biến đổi khí hậu cho các đô thị Việt Nam" (KQNC.1992)

  Tác giả: Nguyễn Trung Kiên
  Nhà xuất bản: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
  Năm xuất bản: 2019
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Chương trình, tài liệu đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý rủi ro, thiên tai biến đổi khí hậu - Dự án SNKT: "Xây dựng chương trình và tài liệu đào tạo nhằm nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai ứng phó biến đổi khí hậu cho các đô thị Việt Nam" (KQNC.1992)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Trung Kiên

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung dự án gồm 3 phần:
  - Phần 1: Chương trình đào tạo nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu cho các đô thị VN.
  - Phần 2: Tài liệu đào tạo bồi dưỡng năng lực quản lý rủi ro, thiên tai biến đổi khí hậu. 

  Số trang: 230

 • Đề án đề nghị công nhận thị xã Hồng Ngự là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Đồng Tháp (KQNC.1970)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: TX Hồng Ngự
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Đề án đề nghị công nhận thị xã Hồng Ngự là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Đồng Tháp (KQNC.1970)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Nội dung của đề án gồm 6 phần sau:
  I. Phần mở đầu.
  II. Khái quát về lịch sử hình thành và phát triển thị xã Hồng Ngự.
  III. Đánh giá hiện trạng phát triển đô thị và chất lượng công trình hạ tầng thị xã Hồng Ngự.
  IV. Tổng hợp đánh giá phát loại thị xã Hồng Ngự theo các tiêu chuẩn của đô thị loại III.
  V. Chương trình phát triển đô thị xã Hồng Ngự đến năm 2030.
  VI. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 37

 • Phân loại đô thị thành phố Tân An đạt tiêu chí đô thị loại II (Thuyết minh tóm tắt) (KQNC.1969)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Ủy ban nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long An
  Năm xuất bản: 2019
  Nơi xuất bản: Long An
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Phân loại đô thị thành phố Tân An đạt tiêu chí đô thị loại II (Thuyết minh tóm tắt) (KQNC.1969)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Nội dung báo cáo tóm tắt gồm 4 phần:
  I. Các căn cứ pháp lý.
  II. Lý do và sự cần thiết.
  III. Tổng hợp đánh giá phân loại thành phố Tân An theo các tiêu chuẩn đô thị loại II.
  IV. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 10

 • Điều tra, khảo sát thực trạng công tác đào tạo kiến trúc sư quy hoạch và quản lý đô thị (KQNC.1980)

  Tác giả: Nguyễn Xuân Hinh
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc HN
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: H.:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát thực trạng công tác đào tạo kiến trúc sư quy hoạch và quản lý đô thị (KQNC.1980)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Xuân Hinh

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án: Điều tra, khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng Chương trình đào tạo Kiến trúc sư Quy hoạch và Quản lý đô thị của trường Đại học Kiến trúc HN, làm cơ sở để đề xuất những giải pháp cải tiến chương trình đào tạo đạt được các tiêu chuẩn học thuật quốc tế và phù hợp với bối cảnh Việt Nam...

  Số trang: 189

 • Đề nghị công nhận thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La là đô thị loại IV (KQNC.1965)

  Tác giả: Ủy ban nhân dân huyện Mai Sơn
  Nhà xuất bản: Ủy ban nhân dân huyện Mai Sơn
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: Mai Sơn
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Đề nghị công nhận thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La là đô thị loại IV (KQNC.1965)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Ủy ban nhân dân huyện Mai Sơn

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề án gồm các chương sau:
  - Chương I: Lý do và sự cần thiết đề nghị công nhận thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn là đô thị loại IV.
  - Chương II: Khái quát quá trình lịch sử hình thành và phát triển thị trấn Hát Lót.
  - Chương III: Đánh giá hiện trạng phát triển đô thị và chất lượng công trình hạ tầng trên địa bàn thị trấn Hát Lót.
  - Chương IV: Tổng hợp đánh giá phân loại thị trấn Hát Lót theo tiêu chí đô thị loại IV.
  - Chương V: Tóm tắt chương trình phát triển thị trấn Hát Lót.
  - Chương VI: Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 268

 • Đề nghị công nhận thành phố Phủ Lý là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Hà Nam (KQNC.1964)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: Phủ Lý
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Đề nghị công nhận thành phố Phủ Lý là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Hà Nam (KQNC.1964)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu phát triển đô thị: Xây dựng và phát triển đô thị Phủ Lý trở thành một đô thị có môi trường sống chất lượng cao, phát triển bền vững, thích ứng tốt với biến đổi khí hậu, là trung tâm cấp vùng về ý tế, đào tạo nguồn nhân lực, lu lịch, thương mại với các dịch vụ đô thị đa dạng, chia sẻ các vùng chức năng quan trọng với Vùng đồng bằng sông Hồng, Vùng Thủ đô Hà Nội và Vùng Bắc Trung Bộ.

  Số trang: 46

 • Điều tra, khảo sát thực trạng xác định và quản lý chi phí lập chương trình phát triển đô thị; hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị và đề án phân loại đô thị làm cơ sở lập và quản lý chi phí cho công tác này (KQNC.1926)

  Tác giả: Ngô Thế Vinh
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Xây dựng
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát thực trạng xác định và quản lý chi phí lập chương trình phát triển đô thị; hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị và đề án phân loại đô thị làm cơ sở lập và quản lý chi phí cho công tác này (KQNC.1926)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Ngô Thế Vinh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của dự án là đánh giá thực trạng công tác xác định và quản lý chi phí lập chương trình phát triển đô thị; hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị và đề án phân loại đô thị và một số chi phí khác có liên quan đến đầu tư phát triển đô thị.

  Số trang: 113

 • Đề án đề nghị công nhận thị xã Sông Cầu là đô thị loại III, trực thuộc tỉnh Phú Yên (Báo cáo tóm tắt) (KQNC.1919)

  Tác giả: Ủy ban nhân dân thị xã Sông Cầu
  Nhà xuất bản: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: Sông Cầu
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Đề án đề nghị công nhận thị xã Sông Cầu là đô thị loại III, trực thuộc tỉnh Phú Yên (Báo cáo tóm tắt) (KQNC.1919)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Ủy ban nhân dân thị xã Sông Cầu

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Nội dung báo cáo gồm các phần sau:
  1. Lý do và sự cần thiết.
  2. Tổng hợp đánh giá phân loại đô thị.
  3. Giải pháp khắc phục.
  4. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 17

 • Đề án đề nghị công nhận thị xã Sông Cầu là đô thị loại III, trực thuộc tỉnh Phú Yên (Thuyết minh tóm tắt) (KQNC.1918)

  Tác giả: Ủy ban nhân dân thị xã Sông Cầu
  Nhà xuất bản: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: Sông Cầu
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Đề án đề nghị công nhận thị xã Sông Cầu là đô thị loại III, trực thuộc tỉnh Phú Yên (Thuyết minh tóm tắt) (KQNC.1918)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Ủy ban nhân dân thị xã Sông Cầu

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề án:
  - Tạo điều kiện cho thị xã Sông Cầu tiếp tục phát huy vai trò là đô thị trung tâm và là một trong các vùng kinh tế trọng điểm, quan trọng trong chiến lược phát triển đô thị của tỉnh.
  - Nâng cao vai trò quản lý hành chính đô thị, quản lý xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng đô thị theo hướng hiện đại, tạo cơ hội thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân theo hướng văn minh.
  .

  Số trang: 262

 • Đề nghị công nhận thị xã Sông Cầu là đô thị loại III, trực thuộc tỉnh Phú Yên (Thuyết minh) (KQNC.1917)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: Sông Cầu
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Đề nghị công nhận thị xã Sông Cầu là đô thị loại III, trực thuộc tỉnh Phú Yên (Thuyết minh) (KQNC.1917)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung:

    Mục tiêu của đề án:
  - Tạo điều kiện cho thị xã Sông Cầu tiếp tục phát huy vai trò là đô thị trung tâm và là một trong các vùng kinh tế trọng điểm, quan trọng trong chiến lược phát triển đô thị của tỉnh.
  - Nâng cao vai trò quản lý hành chính đô thị, quản lý xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng đô thị theo hướng hiện đại, tạo cơ hội thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân theo hướng văn minh.

  Số trang: 262

 • Đề án đề nghị công nhận thành phố Bến Tre là đô thị loại II (Bản tóm tắt) (KQNC.1916)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: Hòa Thành
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Đề án đề nghị công nhận thành phố Bến Tre là đô thị loại II (Bản tóm tắt) (KQNC.1916)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Nội dung của đề án gồm các phần sau:
  I. Lý do và sự cần thiết phân loại thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre đạt tiêu chí đô thị loại II.
  II. Khái quát quá trình lịch sử, hình thành và phát triển thành phố Bến Tre.
  III. Đánh giá hiện trạng phát triển đô thị và chất lượng công trình hạ tầng của thành phố Bến Tre.
  IV. Tổng hợp đánh giá phân loại thành phố Bến Tre theo các tiêu chí của đô thị loại II.
  V. Tóm tắt chương trình phát triển thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

  Số trang: 28

 • Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (KQNC.1902)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: Đà Nẵng
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (KQNC.1902)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Nội dung của đề án gồm các phần sau:
  1. Mở đầu.
  1.1. Tổng quan.
  1.2. Phạm vi nghiên cứu.
  1.3. Lý do và sự cần thiết điều chỉnh quy hoạch.
  1.4. Các căn cứ lập điều chỉnh quy hoạch.
  2. Thực trạng phát triển đô thị.
  3. Dự báo sơ bộ các chỉ tiêu phát triển đô thị theo quyết định 2357/QĐ-TTG.
  4. Các yêu cầu về nội dung nghiên cứu quy hoạch.
  5. Hồ sơ và sản phẩm.

  Số trang: 43

 • Đề án đề nghị công nhận thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn là đô thị loại V (KQNC.1896)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: Lạng Sơn
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Đề án đề nghị công nhận thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn là đô thị loại V (KQNC.1896)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề án gồm các phần sau:
  1. Căn cứ pháp lý.
  2. Lý do và sự cần thiết.
  3. Lịch sử hình thành và phát triển.
  4. Tổng hợp các tiêu chuẩn phân loại đô thị và đánh giá phân loại đô thị.
  5. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 27

 • Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 (KQNC.1895)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch và phát triển đô thị
  Năm xuất bản: 2019
  Nơi xuất bản: Bắc Ninh
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 (KQNC.1895)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu điều chỉnh quy hoạch:
  - Xây dựng và phát triển đô thị Bắc Ninh đạt tiêu chuẩn đô thị loại I trực thuộc Trung ương, làm tiền đề để xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.
  - Xây dựng và phát triển đô thị Bắc Ninh trở thành "Đô thị văn hóa - sinh thái - tri thức, theo mô hình đô thị thông minh".
  - Tăng cường quản lý phát triển đô thị, tạo điều kiện thu hút đầu tư; đào tạo nguồn nhân lực; xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ và hiện đại; phát triển bền vững, phòng tránh thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.
  - Xác lập cơ sở để quản lý, thu hút các nguồn lực đầu tư xây dựng và phát triển vùng theo quy hoạch, pháp luật, đảm bảo chất lượng hiệu quả.

  Số trang: 84

 • Đề án đề nghị công nhận thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn là đô thị loại II (KQNC.1896)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: Lạng Sơn : Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn , 2018
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Đề án đề nghị công nhận thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn là đô thị loại II (KQNC.1896)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề án gồm các phần sau:
  1. Căn cứ pháp lý.
  2. Lý do và sự cần thiết.
  3. Lịch sử hình thành và phát triển.
  4. Tổng hợp các tiêu chuẩn phân loại đô thị và đánh giá phân loại đô thị.
  5. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 27