Tìm kiếm nâng cao

 • Kiến trúc với khí hậu nhiệt đới Việt Nam. Mã số: RD-9320

  Tác giả: Nguyễn Việt Châu
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc và tiêu chuẩn hoá XD
  Năm xuất bản: 1996
  Nơi xuất bản: H
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kiến trúc với khí hậu nhiệt đới Việt Nam. Mã số: RD-9320

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kiến trúc với khí hậu nhiệt đới Việt Nam. Mã số: RD-9320

  Tác giả: Nguyễn Việt Châu

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Quan hệ giữa khí hậu và kiến trúc 1. Khí hậu - yếu tố quyết định hình thành bộ mặt kiến trúc 2. Tổng quan về kiến trúc ở vùng khí hậu nhiệt đới ẩm Chương II: Khí hậu nhiệt đới - Đặc điểm khí hậu nhiệt đới thế giới - Đặc điểm khí hậu nhiệt đới Việt Nam - ảnh hưởng của vi khí hậu nhiệt đới đối với con người và vùng tiện nghi nhiệt Chương III: Kiến trúc truyền thống Việt Nam với những kinh nghiệm xử lý kiến trúc phù hợp với khí hậu môi truường Việt Nam - Khái niệm về kiến trúc truyền thống Việt Nam - Các đặc trưng tiêu biểu của dòng kiến trúc chính thống Việt Nam - Các đặc trưng trong nhà ở dân gian (người Kinh) - Những kinh nghiệm truyền thống trong xử lý kiến trúc phù hợp với khí hậu môi trường Việt Nam Chương IV: Nguyên tắc thiết kế kiến trúc ở môi trường nhiệt đới ẩm - Vấn đề hướng nhà và quy hoạch tổng thể - Tổ chức thông gió tự nhiên cho các công trình - Chống nóng, che nắng và chống chói - Chiếu sáng tự nhiên và chống chói - Chống mưa cho các công trình - Chống hấp thụ nhiệt qua kết cấu bao che - Bảo đảm việc tạo bóng mát cần thiết Chương V: Kiến trúc hiện đại với khí hậu nóng ẩm Việt Nam - Nguyên lý và giải pháp cơ bản về tổ hợp kiến trúc nhiệt đới nóng ẩm ở Việt Nam - Tổ chức không gian kiến trúc Việt nam với khí hậu nhiệt đới ẩm Chương VI: Một số nguyên tắc và giải pháp cấu tạo dùng trong kiến trúc phù hợp môi trường nóng ẩm ở Việt Nam - Móng - Cấu tạo tường - Cấu tạo chống nóng che nắng và chống chói - Cấu tạo cửa - Hành lang, tường hoa - Cấu tạo mái Chương VII: Giới thiệu một số công trình kiến trúc tiêu biểu trong việc giải quyết tốt mối quan hệ giữa kiến trúc và khí hậu nóng ẩm - Những bài học về kiến trúc nhiệt đới ở Hồng Kông - Những kinh nghiệm đáng quan tâm của quy hoạch đô thị ở Singapore - Những kinh nghiệm đáng học hỏi về kiến trúc nhà ở cao tầng ở Malayxia - Giới thiệu và đánh giá kiến trúc đương đại Việt Nam.

  Số trang: 0

 • Thăng Long - Hà Nội: mười thế kỷ đô thị hoá

  Tác giả: Trần Hùng
  Nhà xuất bản: Trung tâm nghiên cứu Kiến trúc - ĐH Kiến trúc Hà Nội
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thăng Long - Hà Nội: mười thế kỷ đô thị hoá

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thăng Long - Hà Nội: mười thế kỷ đô thị hoá

  Tác giả: Trần Hùng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Phần I: mở đầu - 1. Khái quát về đô thị hoá và đô thị Việt nam - 2. Khung cảnh thiên nhiên và xã hội của quá trình đô thị hoá trên đại bàn Hà Nội - Phần II: Các giai đoạn đô thị hoá - 1. Quá trình đô thị hoá thời kỳ phong kiến - 2. Quá trình đô thị hoá thời Pháp thuộc - 3. Quá trình đô thị hoá từ thời Pháp thuộc đến nay - Phần III: Triển vọng phát triển đô thị Hà Nội trong tương lai: - - Định hướng phát triển kinh tế xã hội - - Triển vọng phát triển không gian và cấu trúc đô thị Hà Nội trong tương lai - - Một số dự án quy haọch cụ thể - Phần Phụ Lục

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu áp dụng hệ thống tiêu chuẩn ISO 9000 phục vụ quản lý chất lượng xây dựng (Tương ứng hệ thống TCVN 5200-1994)

  Tác giả: Vũ Thuý Hạnh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-8/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu áp dụng hệ thống tiêu chuẩn ISO 9000 phục vụ quản lý chất lượng xây dựng (Tương ứng hệ thống TCVN 5200-1994)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu áp dụng hệ thống tiêu chuẩn ISO 9000 phục vụ quản lý chất lượng xây dựng (Tương ứng hệ thống TCVN 5200-1994)

  Tác giả: Vũ Thuý Hạnh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Tổng quan về ISO 9000 và tình hình áp dụng trên thế giới:
  1. Xuất sứ của ISO 9000 - 2. Hệ thống tiêu chuẩn ISO về quản lý chất lượng - 3. Hệ thống tiêu chuẩn ISO 9000 ở Việt Nam - II. Tình hình thực tế và triển vọng áp dụng ISO 9000 trong xây dựng - 1. áp dụng ISO ở một số nước - 2. Khảo sát thực tế về khả năng áp dụng ISO 9000 trong xây dựng ở Việt Nam - III. Kiến nghị về việc áp dụng ISO 9000 trong xây dựng - 1. Các kiến nghị đối với cơ quan quản lý - 2. Các kiến nghị đối với cơ sở sản xuất - 3. Kiến nghị về quản lý chất lượng bằng hệ thống các tiêu chuẩn, qui trình trong xây dựng. - Kết luận - Phụ lục: - - Một số khái niệm cơ bản - - Nguyên tắc cơ bản của việc xây dựng hệ thống chất lượng - - Các cơ quan chứng nhận và việc công nhận các cơ quan chứng nhận

  Số trang: 0

 • Thiết kế chế tạo dây chuyền sản xuất cốp pha chất lượng cao

  Tác giả: Ngô Văn Cầu
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1996/1996-12/1996
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thiết kế chế tạo dây chuyền sản xuất cốp pha chất lượng cao

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thiết kế chế tạo dây chuyền sản xuất cốp pha chất lượng cao

  Tác giả: Ngô Văn Cầu

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Khái niệm về dây chuyền sản xuất cốp pha chất lượng cao:- 1. Giới thiệu chung - 2. Mô tả sản phẩm- 3. Sơ đồ cách lắp dựng và tháo dỡ - 4. Mô tả sơ lược các nguyên công của dây chuyền chế tạo cốp pha chất lượng cao - 5. Sơ đồ công nghệ và bố trí thiết bị của dây chuyền - Chương II: Thiết kế và chế tạo dây chuyền - A. Cán phôi: 1. Chọn phôi cán - 2. Thông số cơ bản của trục cán - 3. Nhiệt độ cán - 4. Tính toán các thông số cơ bản đặc trưng cho quá trình cán - 5. Lực cán , mômen cán, công suất động cơ vfa năng lực cán - B. Nắn phôi (tinh) 1. Khái niệm - 2. Máy nắn phôi - 3. Phân tích hiệu quả - C. Gia công cơ khí,lắp ghép - 1. Cắt - 2. Đột, dập - 3. Chế tạo ácc chi tiết phụ - 4. Gá hàn - 5. Sơn nhúng - 6. Khan - 7. Ghép gỗ và tán rivê - 8. Hoàn thiện, KCS và nhập kho thành phẩm - Chương III: Hiệu quả kinh tế - Chương IV : kết luận và kiến nghị hướng phát triển của đề tài -

  Số trang: 0

 • Hướng dẫn lập, thực hiện và quản lý các dự án xây dựng công trình hạ tầng quy mô nhỏ nông thôn. Mã số: RD 9515

  Tác giả: Nguyễn Thịnh
  Nhà xuất bản: Viện quy hoạch Đô thị Nông thôn - Trung tâm quy hoạch xây dựng khu dân cư
  Năm xuất bản: 1996
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hướng dẫn lập, thực hiện và quản lý các dự án xây dựng công trình hạ tầng quy mô nhỏ nông thôn. Mã số: RD 9515

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hướng dẫn lập, thực hiện và quản lý các dự án xây dựng công trình hạ tầng quy mô nhỏ nông thôn. Mã số: RD 9515

  Tác giả: Nguyễn Thịnh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: I. Chỉ dẫn về nội dung và tình tự lập, thực hiện và quản lý dự án phát triển công trình cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ nông thôn - Phần thứ nhất: Những điều cần biết khi tổ chức huy động các nguồn lực đóng góp của địa phương vào mục đích đầu tư nâng cấp và xây mới cơ sở hạ tầng nông thôn (cấp xã) là gì ?- Phần thứ hai: Nội dung của các hoạt động cụ thể từ khi vận động để hình thành dự án đến tổ chức thựuc hiện dự án ? - Phần thứ ba: Những hướng dẫn chi tiết về lập dự án khả thi và điều hành công việc trong thực hiện dự án thi công xây lắp - Phần thứ tư: Hướng dẫn thể thức và trình tự chọn thầu

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy cắt gạch tự động. Mã số: RD 2496

  Tác giả: Nguyễn Lê Minh
  Nhà xuất bản: Tổng công ty Cơ khí xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy cắt gạch tự động. Mã số: RD 2496

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy cắt gạch tự động. Mã số: RD 2496

  Tác giả: Nguyễn Lê Minh

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Phần mở đầu - 2. Tình hình nghiên cứu chế tạo máy cắt gạch tự động trong và ngoài nước - 3. Lựa chọn phương án - 4. Chạy thử -

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu, chế tạo thiết bị đồng bộ dây chyền sản xuất gạch đất sét nung hệ 10 triệu viên/năm. Mã số: RD 2396

  Tác giả: Nguyễn Văn Chính
  Nhà xuất bản: Tổng công ty Cơ khí xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 1997
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu, chế tạo thiết bị đồng bộ dây chyền sản xuất gạch đất sét nung hệ 10 triệu viên/năm. Mã số: RD 2396

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu, chế tạo thiết bị đồng bộ dây chyền sản xuất gạch đất sét nung hệ 10 triệu viên/năm. Mã số: RD 2396

  Tác giả: Nguyễn Văn Chính

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Lời nói đầu;- 2. Tình hình nghiên cứu thiết kế chế tạo dây chuyền sản xuất gạch trong nước và trên thế giới; - 3. Xác định các thông số và kết cấu của các thiết bị trong dây chuyền gia công và tạo hình nhà máy gạch; - 4. Phần chạy thử; - 5. Kết luận.

  Số trang: 0

 • ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao năng lực trong công tác quản lý và thiết kế của Tổng công ty cơ khí xây dựng

  Tác giả: Tổng công ty Cơ khí xây dựng - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-5/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao năng lực trong công tác quản lý và thiết kế của Tổng công ty cơ khí xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao năng lực trong công tác quản lý và thiết kế của Tổng công ty cơ khí xây dựng

  Tác giả: Tổng công ty Cơ khí xây dựng - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I.Nghiên cứu sơ khởi: - 1. Giới thiệu chung- 2. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tổng công ty cơ khí xây dựng và các đơn vị thành viên - 3. Hiện trạng sử dụng thông tin trong công tác quản lý và thiết kế của Tổng công ty - II. Mô tả hệ thống tổ chức của Tổng công ty cơ khí xây dựng - 1. Nguyên tắc tổ chức và điều hành - 2. Các đơn vị thành viên - 3. Các phòng ban chức năng của Tổng công ty với các đơn vị thành viên - 4. Mối quan hệ giữa Tổng công ty với các đơn vị thành viên - 5. Mối quan hệ giữa các phòng ban chức năng - 6. Các luận cứ , lý do dẫn đên xây dựng công nghệ thông tin ở Tổng công ty cơ khí xây dựng - 7. Định hướng về đổi mới và phát triển công nghệ thông tin ở Tổng công ty cơ khí xây dựng - III. Thiết kế và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu- 1. Các yêu cầu và mục tiêu - 2. Thiết kế mô hình hệ thống thông tin - 3. Các cơ sở dữ liệu - 4. Mô tả chi tiết các cơ sở dữ liệu - 5. các chương trình phục vụ trong mạng - 6. Quy định khai thác, xử lý và cung cấp dịch vụ thông tin - 7. Phương hướng phát triển các phần mềm và CSDL đến năm 2000 - IV. Thiết kế và xây dựng cơ sở hạ tầng về CNTT - 1. Mục đích, chức năng và các nguyên tắc thiết kế hạ tầng cơ sở kỹ thuật - 2.Quy trình theíet kế hệ thống cơ sở hạ tầng - 3. Thiết kế mạng cơ sở hạ tầng - V. Chương trình và nội dung đào tạo cho các đối tượng tham gia dự án

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bơm hút chân không. Mã số: RD 2696

  Tác giả: Hà Văn Cư
  Nhà xuất bản: Tổng Công ty cơ khí xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1996
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bơm hút chân không. Mã số: RD 2696

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bơm hút chân không. Mã số: RD 2696

  Tác giả: Hà Văn Cư

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: 1. Mở đầu - 2. Tình hình chế tạo và sử dụng bơm hút chân không cho máy nhào đùn trong và ngoài nước - 3. Quá trình nghiên cứu, thiết kế bơm hút chân không:- - Giai đoạn nghiên cứu - - Giai đoạn thiết kế - - Giai đoạn chế thử - 4. Kết quả chạy thử - 5. Kết luận và triển vọng đề tài -

  Số trang: 0

 • Công nghệ dạy học module xác định đường thẳng đứng, nằmg ngang, góc vuông. Mã số: M1.00

  Tác giả: Hoàng Mộc
  Nhà xuất bản: Trường kỹ thuật và nghiệp vụ xây dựng số 2-BXD
  Năm xuất bản: 1997
  Nơi xuất bản: H
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công nghệ dạy học module xác định đường thẳng đứng, nằmg ngang, góc vuông. Mã số: M1.00

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công nghệ dạy học module xác định đường thẳng đứng, nằmg ngang, góc vuông. Mã số: M1.00

  Tác giả: Hoàng Mộc

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: 1. Các loại dụng cụ thường dùng - 2. Xác định và kiểm tra đường thẳng đứng, nằm ngang, góc vuông

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu khoa học công nghệ dạy học nghề xây dựng theo module. Mã số: R 7796

  Tác giả: Hoàng Mộc
  Nhà xuất bản: Trường kỹ thuật và nghiệp vụ xây dựng số 2 - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1997
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu khoa học công nghệ dạy học nghề xây dựng theo module. Mã số: R 7796

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu khoa học công nghệ dạy học nghề xây dựng theo module. Mã số: R 7796

  Tác giả: Hoàng Mộc

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Lời nói đầu - 2. Một vài nét về tình hình phát triển công nghệ dạy học - 3. Thiết kế quá trình dạy học nghề xây dựng theo quan điểm công nghệ dạy học - 4. Tổ chức biên soạn công nghệ dạy học - 5. Sử dụng công nghệ dạy học

  Số trang: 0

 • Công nghệ dạy học module trộn vữa. Mã số: M1.01

  Tác giả: Hoàng Mộc
  Nhà xuất bản: Trường kỹ thuật và nghiệp vụ xây dựng số 2-BXD
  Năm xuất bản: 1997
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công nghệ dạy học module trộn vữa. Mã số: M1.01

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công nghệ dạy học module trộn vữa. Mã số: M1.01

  Tác giả: Hoàng Mộc

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Giới thiệu về vữa - 2. Tính liều lượng pha trộn vữa - 3. Phương pháp pha trộn vữa -

  Số trang: 0

 • Công nghệ dạy học module lứp dựng giàn giáo: M1.02

  Tác giả: Hoàng Mộc
  Nhà xuất bản: Trường kỹ thuật và nghiệp vụ xây dựng số 2 - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1997
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công nghệ dạy học module lứp dựng giàn giáo: M1.02

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công nghệ dạy học module lứp dựng giàn giáo: M1.02

  Tác giả: Hoàng Mộc

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Giới thiệu về giáo xây dựng - 2. Giáo gỗ, tre luồng - 3. Giáo thép - 4. Giáo treo - 5. An toàn khi sử dụng giáo - 6. Kiểm tra

  Số trang: 0

 • Công nghệ dạy học module xây gạch. Mã số: M1.03

  Tác giả: Hoàng Mộc
  Nhà xuất bản: Trường kỹ thuật và nghiệp vụ xây dựng số 2 - BXD
  Năm xuất bản: 1997
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công nghệ dạy học module xây gạch. Mã số: M1.03

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công nghệ dạy học module xây gạch. Mã số: M1.03

  Tác giả: Hoàng Mộc

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Yêu cầu đối với khối xây - 2. Các thao tác xây - 3. Xây tường - 4. Giác móng bằng phương pháp thủ công - 5. Xây móng - 6. Xây trụ và trụ liền tường - 7. Xây gờ, bậc, cuốn - 8. Xây tường cong - 9. Xây vòm - 10. Xây bếp lò - 11. Xây ống khói - 12. Tính khối lượng , vật liệu, nhân công - 13. An toàn lao động trong công tác xây

  Số trang: 0

 • Công nghệ dạy học module trát vữa. Mã số: M1.05

  Tác giả: Hoàng Mộc
  Nhà xuất bản: Trường kỹ thuật và nghiệp vụ xây dựng số 2 - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1997
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công nghệ dạy học module trát vữa. Mã số: M1.05

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công nghệ dạy học module trát vữa. Mã số: M1.05

  Tác giả: Hoàng Mộc

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Lớp vữa trát - 2. Làm mốc trát - 3. Thao tác trát - 4. Láng, nền, sàn - 5. trát tường phẳng - 6. Trát trần phẳng (kiểm tra phần trát phẳng -tường, trần) 7. Trát cạnh góc - 8. Trát trụ tiết diện chữ nhật - 9. Trát gờ - 10. Trát dầm - 11. Trát hèm má cửa ( Kiểm tra phần trát trụ gờ hèm má cửa)- 12. Trát trụ tròn - 13. Trát mặt cong - 14. Trát chỉ phào - 15. Làm hạo tiết trang trí - 16. Tính khối lượng, vật liệu, nhân công, công tác trát, láng - 17. An toàn lao động trong công tác trát (kiểm tra trát mặt cong, chỉ, phào)

  Số trang: 0