Tìm kiếm nâng cao

 • Báo cáo điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Việt Trì – tỉnh Phú Thọ đến năm 2040. Tỷ lệ 1/10.000 (KQNC.2651)

  Tác giả: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia – Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Báo cáo điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Việt Trì – tỉnh Phú Thọ đến năm 2040. Tỷ lệ 1/10.000 (KQNC.2651)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia – Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu quy hoạch:
  - Cụ thể hóa quy hoạch tỉnh Phú Thọ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
  - Là cơ sở xây dựng TP Việt Trì xứng tầm Tp trung tâm tỉnh (Đô thị loại 1), trung tâm vùng, cực phát triển phía Tây Bắc Thủ đô Hà Nội; Phát triển kinh tế - xã hội, môi trường bền vững, an ninh quốc phòng đảm bảo
  - Là cơ sở xây dựng Thành phố Lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam; Xanh - Văn minh - Hiện đại, có kiến trúc cảnh quan đẹp, kinh tế phát triển và là TP đáng sống; Giữ gìn và phát huy các giá trị di sản, phát triển nhanh bền vững và hội nhập khu vực và quốc tế.
  - Làm cơ sở quản lý xây dựng; thu hút đầu tư; quản lý phát triển đô thị

  Số trang: 41

 • Nhiệm vụ quy hoạch chung Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đến năm 2045 (KQNC.2650)

  Tác giả: Viện Nghiên cứu đô thị và phát triển hạ tầng
  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu đô thị và phát triển hạ tầng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nhiệm vụ quy hoạch chung Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đến năm 2045 (KQNC.2650)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Viện Nghiên cứu đô thị và phát triển hạ tầng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 74

 • Điều chỉnh quy hoạch xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, tỉnh Lào Cai đến năm 2045 (KQNC.2649)

  Tác giả: Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
  Nhà xuất bản: Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: Lào Cai
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều chỉnh quy hoạch xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, tỉnh Lào Cai đến năm 2045 (KQNC.2649)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Điều chỉnh quy hoạch xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, tỉnh Lào Cai đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiền và định hướng mới phù hợp với quy hoạch Quốc gia và vùng Trung du miền núi phía Bắc. Điều chỉnh quy hoạch xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai làm cơ sở pháp lý để lập quy hoạch phân khu xây dựng các khu chức năng mới, quy hoạch chi tiết xây dựng và các dự án đầu tư, góp phần thực hóa chiến lước phát triển vùng trung du miền núi phía Bắc, vùng biên giới Việt - Trung và tỉnh Lào Cai.

  Số trang: 42

 • Nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Thủ Dầu Một đến năm 2040 (KQNC.2648)

  Tác giả: Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Dầu Một
  Nhà xuất bản: Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Dầu Một
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: Bình Dương
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Thủ Dầu Một đến năm 2040 (KQNC.2648)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Dầu Một

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 104

 • Hướng dẫn thiết kế đường dành cho xe đạp trong đô thị (TTCD.1380)

  Tác giả: Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Hướng dẫn thiết kế đường dành cho xe đạp trong đô thị (TTCD.1380)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Nội dung cuốn sách cung cấp nền tảng kiến thức kỹ thuật cơ bản và nâng cao phục vụ công tác quy hoạch, thiết kế và xây dựng, cũng như lập các chính sách phát triển giao thông xe đạp tại các đô thị Việt Nam. Hướng dẫn được lập với mục tiêu hỗ trợ các nhà thiết kế, hoạch định chính sách giao thông đô thị và các bên liên quan đưa ra những quyết định cho công tác phát triển cơ sở hạ tầng giao thông cho xe đạp phù hợp với điều kiện Việt Nam và hướng tới các tiêu chuẩn quốc tế.

  Số trang: 119

 • Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm phát triển và thực tiễn triển khai công trình cân bằng năng lượng (ZEBs) tại Nhật Bản và khuyến nghị cho Việt Nam (TTCD.1379)

  Tác giả: Bộ Xây dựng, Trung tâm Bảo tồn năng lượng Nhật Bản (Bộ Kinh tế, thương mại và công nghiệp Nhật Bản), Trung tâm Môi trường đô thị và công nghiệp
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm phát triển và thực tiễn triển khai công trình cân bằng năng lượng (ZEBs) tại Nhật Bản và khuyến nghị cho Việt Nam (TTCD.1379)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Bộ Xây dựng, Trung tâm Bảo tồn năng lượng Nhật Bản (Bộ Kinh tế, thương mại và công nghiệp Nhật Bản), Trung tâm Môi trường đô thị và công nghiệp

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung Hội thảo:
  - Cập nhật các Chính sách và thực tiễn triển khai Công trình cân bằng năng lượng (ZEB) tại Nhật Bản.
  - Nội dung của Tiêu chuẩn ISO/TS 23764 và việc áp dụng tiêu chuẩn này trong khung chính sách.
  - ZEB cho công trình trung hòa Cacbon.
  - Các trở ngại và cơ hội triển khai ZEB ở Việt Nam
  - Công ng hệ nâng cao tối ưu hóa năng lượng tái tạo, hướng dẫn ZEB.
  - Tảo luận về giải pháp thúc đẩy triển khai ZEB tại Việt Nam

  Số trang: 92

 • Tài liệu tập huấn Công tác văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước tại cơ quan Bộ Xây dựng (TTCD.1378)

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Tài liệu tập huấn Công tác văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước tại cơ quan Bộ Xây dựng (TTCD.1378)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung tập huấn:
  - Chuyên đề 1: Tổng quan về văn thư - lưu trữ điện tử.
  - Chuyên đề 2: Bảo vệ bí mật nhà nước trong công tác văn thư - lưu trữ.
  - Chuyên đề 3: Xây dựng, sửa đổi quy chế công tác văn thư - lưu trữ.

  Số trang: 66

 • Hội thảo Vật liệu xây dựng phát thải thấp và Công trình nhà ở Các bon thấp (TTCD.1377)

  Tác giả: Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam
  Nhà xuất bản: Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Hội thảo Vật liệu xây dựng phát thải thấp và Công trình nhà ở Các bon thấp (TTCD.1377)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung hội thảo:
  - Tổng quan về chính sách nhà nước về phát triển nhà ở xã hội và cho vay ưu đãi cho người thu nhập thấp.
  - Tổng quan về VLXD phát thải thấp và hiệu quả năng lượng cho xây dựng nhà ở.
  - Ứng dụng bê tông siêu tính năng UHPC góp phần thực hiện mục tiêu "Một triệu căn hộ nhà ở xã hội đến năm 2030"
  - Kiến trúc và vật liệu cho nhà ở xã hội hiệu quả năng lượng.
  - Sơn sinh thái Graphenstone cho thế hệ xanh không plastic, không VOC, không formandehyde
  - Nhà ở công nhân và nhà ở xã hội giảm nhiệt bên ngoài và trong công trình

  Số trang: 105

 • Nghiên cứu khung nhiệm vụ ưu tiên ngành Xây dựng nhằm phát triển đô thị thông minh. Mã số: RD 136-17 (KQNC.2647)

  Tác giả: Trần Quốc Thái (Chủ nhiệm nhiệm vụ)
  Nhà xuất bản: Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu khung nhiệm vụ ưu tiên ngành Xây dựng nhằm phát triển đô thị thông minh. Mã số: RD 136-17 (KQNC.2647)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trần Quốc Thái (Chủ nhiệm nhiệm vụ)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu: 
  - Xác định rõ cơ sở, điều kiện để phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam từ các định hướng quốc gia đến việc thực hiện triển khai tại một số đô thị tiên phong.
  - Xác định nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực đô thị thông minh.

  Số trang: 97

 • Tập huấn, truyền thông về công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng. Mã số: MT 01-23 (KQNC.2646)

  Tác giả: Nguyễn Thị Xuân Hương
  Nhà xuất bản: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Tập huấn, truyền thông về công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng. Mã số: MT 01-23 (KQNC.2646)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Thị Xuân Hương

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài:
  - Nâng cao nhận thức về công tác quản lý môi trường. Yêu cầu những cá nhân, tổ chức phải tuân thủ các quy định trên cơ sở nắm vững các quy định và có được cơ sở đánh giá tác động việc áp dụng những quy định đó đến sự tồn tại và phát triển của ngành Xây dựng.
  - Cán bộ quản lý môi trường chuyên trách và không chuyên trách cần có cách nhìn tổng thể nhất về các hệ thống quản lý chất lượng đang sử dụng trong nước và nước ngoài. Nâng cao khả năng tiếp cận và vận dụng, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng môi trường.
  - Nắm bắt được rõ cơ chế chính sách, nguyên tắc thực hiện về bảo vệ  môi trường ngành Xây dựng để từ đó chủ động bố trí, điều hành các hoạt động của ngành một cách có hiệu quả nhất.
  - Có được cách nhìn nhận rõ ràng hơn về vị trí, vai trò của bảo vệ môi trường trong giai đoạn phát triển của ngành Xây dựng của đất nước, vạch hướng phấn đấu để hội nhập với khu vực và trên bình diện quốc tế.
   - Những quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động bảo vệ môi trường ngành Xây dựng.
  - Nắm được những yêu cầu chung về hệ thống quản lý môi trường.

  Số trang: 177

 • Nghiên cứu chế tạo tấm thạch cao chịu nước, cường độ cao sử dụng phế thải thạch cao phospho và thạch cao FGD ứng dụng trong thi công trang trí ngoại thất công trình. Mã số: RD 43-22 (KQNC.2645)

  Tác giả: Trần Đức Trung (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu chế tạo tấm thạch cao chịu nước, cường độ cao sử dụng phế thải thạch cao phospho và thạch cao FGD ứng dụng trong thi công trang trí ngoại thất công trình. Mã số: RD 43-22 (KQNC.2645)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 43-22

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trần Đức Trung (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  - Chế tạo thành công chất kết dính thạch cao hỗn hợp có cường độ nén 30N/mm2, hệ số hóa mềm, K ≥ 0,75 từ thạch cao phospho và thạch cao FGD.
  - Chế tạo tấm thạch cao có khả năng chịu nước, cường độ cao từ thạch cao phospho (PG) và thạch cao FDG, ứng dụng trong thi công trang trí ngoại thất công trình.
  - Đề xuất quy trình sản xuất tấm thạch cao chịu nước, cường độ cao.

  Số trang: 170

 • Nghiên cứu xây dựng bổ sung một số chỉ tiêu phục vụ nhiệm vụ đánh giá tình hình phát triển thị trường bất động sản và công tác quản lý thị trường bất động sản. Mã số: RD 18-22 (KQNC.2644)

  Tác giả: Lê Hồng Vân - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng bổ sung một số chỉ tiêu phục vụ nhiệm vụ đánh giá tình hình phát triển thị trường bất động sản và công tác quản lý thị trường bất động sản. Mã số: RD 18-22 (KQNC.2644)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 18-22

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lê Hồng Vân - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
  Xây dựng bổ sung một số chỉ tiêu đánh giá tình hình phát triển thị trường bất động sản phục vụ công tác điều hành, quản lý thị trường của các cơ quan quản lý nhà nước; đồng thời cung cấp thông tin tham khảo cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nhằm góp phần minh bạch hóa thị trường BĐS nước ta.

  Số trang: 120

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng và quản lý khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng. Mã số: RD 17-22 (KQNC.2643)

  Tác giả: Lê Văn Cư - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tễ xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng và quản lý khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng. Mã số: RD 17-22 (KQNC.2643)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 17-22

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lê Văn Cư - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài gồm:
  - Hệ thống cơ sở lý luận có liên quan tới hệ thống CSDL quốc gia nói chung và CSDL quốc gia trong hoạt động xây dựng.
  - Đánh giá thực trạng hệ thống CSDL trong hoạt động xây dựng.
  - Đề xuất một số giải pháp tổ chức xây dựng và quản lý khai thác hệ thống CSDL quốc gia về hoạt động xây dựng.

  Số trang: 185

 • Nghiên cứu xây dựng Bộ tiêu chí lựa chọn tư vấn viên, tư vấn viên pháp luật và Phần mềm thực hiện hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng (KQNC.2642)

  Tác giả: Tống Thị Hạnh - Chủ nhiệm nhiệm vụ
  Nhà xuất bản: Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng Bộ tiêu chí lựa chọn tư vấn viên, tư vấn viên pháp luật và Phần mềm thực hiện hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng (KQNC.2642)

  Tiêu đề phụ: (Thuộc nhiệm vụ nghiên cứu khoa học theo Hợp đồng số 50/HĐ-KHCN ngày 25/8/2020 giữa Bộ Xây dựng và Pháp chế)

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Tống Thị Hạnh - Chủ nhiệm nhiệm vụ

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nhiệm vụ:
  - Nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ cho doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp nhỏ và vừa.
  - Nghiên cứu, xây dựng dự thảo Bộ tiêu chí lựa chọn tư vấn viên, tư vấn viên pháp luật trong đó có quy định điều kiện, tiêu chuẩn làm căn cứ công nhận các cá nhân vào mạng lưới tư vấn viên, tư vấn viên pháp luật của Bộ Xây dựng để triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Xây dựng.
  - Nghiên cứu, xây dựng Trang Thông tin điện tử hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Xây dựng tạo hệ thống cơ sở dữ liệu, chia sẻ, kết nối thông tin để hoạt động hỗ trợ giữa cơ quan nhà nước và doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

  Số trang: 142

 • Tổng luận chuyên đề: Trung Quốc: Nghiên cứu cải tạo các khu đô thị cũ dựa trên ý tưởng thành phố bọt biển (TTCD.1375 + TTCD.1376)

  Tác giả: Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Tổng luận chuyên đề: Trung Quốc: Nghiên cứu cải tạo các khu đô thị cũ dựa trên ý tưởng thành phố bọt biển (TTCD.1375 + TTCD.1376)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Trung Quốc đã trải qua một quá trình đô thị hóa nhanh chóng, diện mạo các đô thị ngày càng văn minh, hiện đại. Tuy nhiên, bên cạnh những khu đô thị mới khang trang đang phát triển đồng bộ trong những năm gần đây, còn có rất nhiều các khu đô thị, khu chung cư cũ được xây dựng trong những giai đoạn trước đang bị xuống cấp, môi trường, không gian, cơ sở hạ tầng và các tiện ích công cộng không đáp ứng được nhu cầu của đời sống hiện đại và cần được cải tạo, xây dựng lại. Đây chính là một trong những điểm hạn chế ảnh hưởng đến sự phát triển đô thị.
  Khái niệm "đô thị bọt biển" là một khái niệm thiết kế môi trường sinh thái đô thị thế hệ mới, so sánh hệ sinh thái đô thị với một miếng bọt biển, hấp thụ và lưu trữ nước khi trời mưa, sau đó tái sử dụng cho các nhu cầu của con người.
  Nội dung tổng luận cung cấp thông tin về khái niệm đô thị bọt biển, ứng dụng mô hình đô thị bọt biển trong các dự án thiết kế, cải tạo, xây dựng lại các khu đô thị cũ, khu chung cư cũ, trong đó giới thiệu chi tiết một dự án thí điểm cải tạo chung cư cũ ở tỉnh Hồ Nam làm ví dụ minh họa.
  Với việc áp dụng mô hình đô thị bọt biển trong các giải pháp thiết kế, xây dựng cụ thể, hiện trạng môi trường, cảnh quan của các khu đô thị cũ sẽ được thay đổi, cải thiện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt của người dân, đồng thời giúp nâng cao năng lực thích ứng khí hậu, phát triển các đô thị xanh, bền vững.
  Nội dung Tổng luận gồm 5 phần:
  - Phần 1: Một số vấn đề liên quan đến thành phố bọt biển và thiết kế cảnh quan trong các khu đô thị cũ
  - Phần 2: Tổng quan lý luận về thiết kế cải tạo cảnh quan trong các khu dân cư, khu đô thị cũ
  - Phần 3: Phân tích một số trường hợp thiết kế tái tạo cảnh quan các khu dân cư, khu đô thị cũ
  - Phần 4: Nguyên tắc và chiến lược thiết kế tái tạo cảnh quan các khu dân cư, khu đô thị cũ
  - Phần 5: Phân tích dự án cải tạo Khu chung cư cũ của Viện Nghiên cứu Bệnh sán máng tỉnh Hồ Nam

  Số trang: 59