Tìm kiếm nâng cao

 • Nghiên cứu tích hợp các nội dung thích ứng với biến đổi khí hậu vào chương trình giảng dạy Đại học và trên Đại học chuyên ngành quản lý đô thị (KQNC.2535)

  Tác giả: Nguyễn Thị Lan Phương - Chủ nhiệm dự án
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu tích hợp các nội dung thích ứng với biến đổi khí hậu vào chương trình giảng dạy Đại học và trên Đại học chuyên ngành quản lý đô thị (KQNC.2535)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Thị Lan Phương - Chủ nhiệm dự án

  Chuyên nghành: Xây dựng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  - Nghiên cứu đề xuất tích hợp nội dung thích ứng với BĐKH vào hệ thống chương trình đào tạo ngành Quản lý đô thị ở bậc Đại học và trên Đại học.
  - Nội dung đề xuất, tích hợp được nghiên cứu phù hợp với cấu trúc chương trình đào tạo, phù hợp với trình độ đào tạo và hệ thống hóa được các nội dung ứng phó với BĐKH trong điều kiện Việt Nam.

  Số trang: 248

 • Nghiên cứu và đề xuất mô hình quản lý vận hành hệ thống cơ – điện (M&E - Mechanical & Electrical) sử dụng công nghệ BIM (Building Information Modelling) kết hợp với AR (Augmented Reality). Mã số: RD 31-18 (KQNC.2206)

  Tác giả: PGS. TS. Trần Anh Bình - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu và đề xuất mô hình quản lý vận hành hệ thống cơ – điện (M&E - Mechanical & Electrical) sử dụng công nghệ BIM (Building Information Modelling) kết hợp với AR (Augmented Reality). Mã số: RD 31-18 (KQNC.2206)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 31-18

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: PGS. TS. Trần Anh Bình - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài: Việc nghiên cứu và đề xuất quy trình kết hợp mô hình thông tin công trình (BIM) và công nghệ AR, giúp người sử dụng xem được mô hình 3D công trình xây dựng, các thông số thiết bị như: điện, nước, thông gió… trên thiết bị di động là hoàn toàn khả thi. Từ bản vẽ 2D công trình, nhóm tác giả sử dụng kỹ thuật nhận dạng hình ảnh được cung cấp bởi các công ty phát hành SDK (Software Development Kit – Bộ phát triển phần mềm) như: Vuforia, ARKit, Wikitude… thông qua camera thiết bị, ứng dụng tiến hành nhận dạng, so khớp ảnh mẫu từ những đặc trưng thu thập được từ hình ảnh thực tế, sau đó ứng dụng sẽ nạp mô hình 3D và hiển thị lên màn hình thiết bị.
   

  Số trang: 166

 • Nghiên cứu đánh giá tiêu thụ năng lượng các công trình dân dụng và đề xuất giải pháp quản lý sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Mã số: RD 72-20 (KQNC.2533)

  Tác giả: ThS. KTS. Đỗ Thanh Tùng - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc quốc gia
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu đánh giá tiêu thụ năng lượng các công trình dân dụng và đề xuất giải pháp quản lý sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Mã số: RD 72-20 (KQNC.2533)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 72-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. KTS. Đỗ Thanh Tùng - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
  - Thực hiện chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13/3/2019.
  - Thực hiện Kế hoạch hành động của BXD triển khai Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030.
  - Nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu, phân tích, đánh giá và sử dụng kết quả cho công tác quản lý công trình dân dụng TKNL hiệu quả một cách thường xuyên và liên tục, trong đó:
  + Việc điều tra, thu thập thông tin về quy mô và điện năng tiêu thụ các công trình dân dụng có diện tích sàn > 2500 m2 trên toàn quốc để xây dựng bộ mẫu thông tin về các công trình dân dụng có diện tích sàn > 2500 m2.
  + Việc tiến hành hoạt động khảo sát năng lượng tại các công trình được lựa chọn để thu thập các dữ liệu cần thiết về TTNL của một số loại hình công trình trong các vùng khí hậu khác nhau nhằm cung cấp thêm thông tin phục vụ công tác xác định mức TTNL đặc trưng của các tòa nhà trong diện khảo sát.

  Số trang: 201

 • Nghiên cứu các dạng sự cố và biện pháp khắc phục khi thi công công trình ngầm bằng máy đào hầm loại nhỏ. Mã số: RD 124-17 (KQNC.2534)

  Tác giả: TS. Nguyễn Văn Thịnh - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Mỏ - Địa chất
  Năm xuất bản: 2019
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu các dạng sự cố và biện pháp khắc phục khi thi công công trình ngầm bằng máy đào hầm loại nhỏ. Mã số: RD 124-17 (KQNC.2534)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 124-17

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Nguyễn Văn Thịnh - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
  Đề xuất các giải pháp phòng ngừa và biện pháp khắc phục các sự cố trong thi công công trình ngầm bằng máy đào hầm loại nhỏ trên cơ sở phân tích các nguyên nhân gây sự cố trong quá trình thi công công trình ngầm sẽ làm giảm hậu quả sự cố và tăng tiến độ thi công, an toàn hiệu quả.

  Số trang: 164

 • Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn “Thiết kế địa kỹ thuật - Khảo sát và thí nghiệm đất nền" theo định hướng mới. Mã số: RD 124-20 (KQNC.2525)

  Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn “Thiết kế địa kỹ thuật - Khảo sát và thí nghiệm đất nền" theo định hướng mới. Mã số: RD 124-20 (KQNC.2525)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 124-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài:
  Xây dựng dự thảo tiêu chuẩn Thiết kế địa kỹ thuât - Khảo sát và Thí nghiệm đất nền trên cơ sở nghiên cứu và chuyển dịch tiêu chuẩn Eurocode 7- Part 2 (Eurocodes 7 - Geotechnical design - Part 2: Ground investigation and testing), kết hợp với việc nghiên cứu tình hình áp dụng và nội dung các tiêu chuẩn TCVN có liên quan đến lĩnh vực khảo sát và thí nghiệm địa kỹ thuật

  Số trang: 86

 • Thuyết minh tiêu chuẩn Đất xây dựng - phân loại. Mã số: TC 18-16 (KQNC.2526)

  Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Thuyết minh tiêu chuẩn Đất xây dựng - phân loại. Mã số: TC 18-16 (KQNC.2526)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 18-16 (Thuyết minh + dự thảo)

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung bản dự thảo được biên soạn dựa trên tiêu chuẩn Nga OCT 25100-2011, tham khảo thêm OCT 25100-2020, tuy nhiên đã được biên soạn lại cho phù hợp với cấu trúc tiêu chuẩn Việt Nam và được bổ sung thêm các nội dung khác trên cơ sở tham khảo các tiêu chuẩn phù hợp khác.

  Số trang: 12

 • Thuyết minh tiêu chuẩn Khảo sát địa kỹ thuật trong xây dựng. Mã số: TC 27-14 (KQNC.2530)

  Tác giả: PGS.TS. Đoàn Thế Tường - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Thuyết minh tiêu chuẩn Khảo sát địa kỹ thuật trong xây dựng. Mã số: TC 27-14 (KQNC.2530)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 27-14 (Thuyết minh + 04 quyển dự thảo)

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: PGS.TS. Đoàn Thế Tường - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 14

 • Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn “Công tác đất – thi công và nghiệm thu” theo định hướng mới. Mã số: TC 32-20 (KQNC.2531)

  Tác giả: TS. Trần Toàn Thắng - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn “Công tác đất – thi công và nghiệm thu” theo định hướng mới. Mã số: TC 32-20 (KQNC.2531)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 32-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Trần Toàn Thắng - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của Đề án:
  Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng đồng bộ, đầy đủ, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và các hoạt động trong xây dựng; đảm bảo an toàn; áp dụng các công nghệ tiên tiến, nâng cao năng suất, tiết kiệm tài nguyên, năng lượng, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

  Số trang: 79

 • Xây dựng cơ sở dữ liệu về điều kiện địa chất và sức chịu tải của cọc khoan nhồi, cọc ép, cọc đóng tại các đô thị lớn Việt Nam (Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng). Mã số: RD 36-19 (KQNC.2529)

  Tác giả: TS. Trần Toàn Thắng - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Xây dựng cơ sở dữ liệu về điều kiện địa chất và sức chịu tải của cọc khoan nhồi, cọc ép, cọc đóng tại các đô thị lớn Việt Nam (Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng). Mã số: RD 36-19 (KQNC.2529)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 36-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Trần Toàn Thắng - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
  ‒ Xây dựng phần mềm có chức năng về:
  + Quản lý cơ sở địa chất công trình phục vụ việc tính toán sức chịu tải cọc. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, nhóm đề tài đã mở rộng phạm vi cơ sở dữ liệu – tức là dữ liệu không chỉ để phục vụ việc tính sức chịu tải của mỗi móng cọc, mà có thể phục vụ cho các mục đích thiết kế nền móng khác, như móng băng, móng đơn, tính thấm, cố kết, ổn định, …
  + Quản lý các số liệu thí nghiệm xác định sức chịu tải cọc tại hiện trường.
  + Tính toán sức chịu tải cọc theo đất nền và theo kết quả thí nghiệm nén tĩnh cọc tại hiện trường.
  ‒ Lập cơ sở dữ liệu ban đầu về địa chất công trình và thí nghiệm xác định sức chịu tải cọc tại hiện trường chỉ cho khu vực Hà Nội (trong quá trình thực hiện, theo yêu cầu của Cơ quan chủ quản đề tài, không tiến hành việc thu thập dữ liệu tại thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh).
  Trong đó, phần mềm quản lý cơ sở địa chất công trình phải có các chức năng chính như sau:
  ‒ Có khả năng cập nhật và quản lý cơ sở dữ liệu công trình, địa chất công trình và cọc.
  ‒ Có khả năng tính toán nhanh sức chịu tải của cọc trên cơ sở dữ liệu địa chất công trình và thí nghiệm nén tĩnh cọc tại hiện trường đã có.
  ‒ Có khả năng lưu giữ số lượng dữ liệu lớn nhưng thời gian truy vấn dữ liệu nhanh.
  ‒ Có khả năng tra cứu số liệu công trình, địa chất công trình và cọc. Cho phép nhiều người có thể tra cứu dữ liệu tại mọi nơi.
  ‒ Số liệu trong cơ sở dữ liệu phải được số hóa. Từ các số liệu này, với chuẩn hóa cấu trúc dữ liệu, cho phép kỹ sư có thể nhanh chóng tham khảo, thiết kế nền móng nói chung, thậm chí thiết kế các phần mềm tính toán nền móng trên cấu trúc dữ liệu này.

  Số trang: 227

 • Thuyết minh TCVN Tuy nen kỹ thuật – Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu. Mã số: TC 10-14 (KQNC.2527)

  Tác giả: TS. Trần Toàn Thắng - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Thuyết minh TCVN Tuy nen kỹ thuật – Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu. Mã số: TC 10-14 (KQNC.2527)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 10-14 (Thuyết minh + Dự thảo)

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Trần Toàn Thắng - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 12

 • Nghiên cứu biên soạn tiêu chuẩn quốc gia: "Móng cần trục tháp - Tiêu chuẩn thiết kế". Mã số: TC 120-17 (KQNC.2528)

  Tác giả: TS. Trần Toàn Thắng - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu biên soạn tiêu chuẩn quốc gia: "Móng cần trục tháp - Tiêu chuẩn thiết kế". Mã số: TC 120-17 (KQNC.2528)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 120-17 (Thuyết minh + dự thảo)

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Trần Toàn Thắng - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 18

 • Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn thiết kế công trình silô bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn Châu Âu. Mã số: RD 26-18 (KQNC.2176)

  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Trường Thắng - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn thiết kế công trình silô bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn Châu Âu. Mã số: RD 26-18 (KQNC.2176)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 26-18

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Trường Thắng - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài:
  - Khảo sát kết cấu silô BTCT tại một số nhà máy tại Việt Nam, đánh giá công năng sử dụng của công trình silô;
  - Tổng hợp các vƣớng mắc, bất cập trong thiết kế công trình silô BTCT trên thế giới và tại Việt Nam;
  - Nghiên cứu và so sánh các tiêu chuẩn thiết kế công trình silô BTCT theo một số tiêu chuẩn của các nƣớc tiên tiến trên thế giới;
  - Xây dựng hƣớng dẫn thiết kế công trình silô theo tiêu chuẩn châu Âu;
  - Xây dựng mô hình và tiến hành thí nghiệm xác định hệ số ma sát của một số vật liệu hạt với bê tông.

  Số trang: 149

 • Nghiên cứu chế tạo và ứng xử của tấm tường và tấm sàn sử dụng hạt cốt liệu nhẹ từ phế thải phá dỡ công trình xây dựng. Mã số: RD 58-19 (KQNC.2519)

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Hùng Phong - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu chế tạo và ứng xử của tấm tường và tấm sàn sử dụng hạt cốt liệu nhẹ từ phế thải phá dỡ công trình xây dựng. Mã số: RD 58-19 (KQNC.2519)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 58-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Hùng Phong - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài:
  - Chế tạo được mẫu bê tông nhẹ sử dụng CLN từ PTXD và đánh giá được các tính chất cơ lý của BTN;
  - Chế tạo được tấm tường BTN sử dụng CLN và đánh giá được ứng xử của tấm tường;
  - Chế tạo được tấm sàn BTN sử dụng CLN và đánh giá được ứng xử của tấm sàn.

  Số trang: 98

 • Thuyết minh: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển. Mã số: TC 26-20 (KQNC.2521)

  Tác giả: TS. Nguyễn Đăng Khoa - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ môi trường
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Thuyết minh: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển. Mã số: TC 26-20 (KQNC.2521)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 26-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Nguyễn Đăng Khoa - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 9

 • Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về đô thị thông minh; về nghiên cứu phát triển và sử dụng vật liệu xây dựng phục vụ công trình ven biển và hải đảo. Mã số: RD 66-20 (KQNC.2524)

  Tác giả: Phạm Việt Anh - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Văn phòng Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về đô thị thông minh; về nghiên cứu phát triển và sử dụng vật liệu xây dựng phục vụ công trình ven biển và hải đảo. Mã số: RD 66-20 (KQNC.2524)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 66-20 (03 quyển: sản phẩm báo chí 2020 + sản phẩm báo chí 2021 + báo cáo chuyên đề)

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Phạm Việt Anh - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0