Tìm kiếm nâng cao

 • Khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện mô hình quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng theo Hợp đồng số 35/2016/HĐ-SNKT ngày 24/11/2016 (KQNC.2679)

  Tác giả: Nguyễn Phúc Hưởng (Chủ nhiệm dự án)
  Nhà xuất bản: Vụ Quản lý doanh nghiệp – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2024
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện mô hình quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng theo Hợp đồng số 35/2016/HĐ-SNKT ngày 24/11/2016 (KQNC.2679)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Phúc Hưởng (Chủ nhiệm dự án)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án:
  - Điều tra, khảo sát, tổng hợp số lượng các doanh nghiệp trực thuộc Bộ trên toàn quốc.
  - Đánh giá thực trạng hoạt động của  các doanh nghiệp.
  - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện mô hình quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng.
  - Đề xuất giải pháp nâng cao

  Số trang: 41

 • Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng loại hình hợp tác xã xây dựng, theo Hợp đồng số 42/2015/HĐ-SNKT ngày 29/5/2015 (KQNC.2678)

  Tác giả: Nguyễn Phúc Hưởng (Chủ nhiệm dự án)
  Nhà xuất bản: Vụ Quản lý doanh nghiệp – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2024
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng loại hình hợp tác xã xây dựng, theo Hợp đồng số 42/2015/HĐ-SNKT ngày 29/5/2015 (KQNC.2678)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Phúc Hưởng (Chủ nhiệm dự án)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nhiệm vụ:
  - Điều tra, khảo sát, tổng hợp số lượng các HTX xây dựng trên toàn quốc.
  - Đánh giá thực trạng hoạt động của các loại hình HTX trên địa bàn toàn quốc.
  - Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX xây dựng thuộc lĩnh vực quản lý  ngành của Bộ Xây dựng.
  - Đề xuất mô hình HTX hoạt động có hiệu quả trong giai đoạn tới.
   

  Số trang: 46

 • Điều tra, rà soát các chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật đô thị, xây dựng mục tiêu triển khai Nghị quyết 06/NQ-TW; Nghiên cứu rà soát các quy định pháp luật, đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy định pháp luật thuộc lĩnh vực hạ tầng (KQNC.2677)

  Tác giả: Đặng Anh Thư (Chủ nhiệm nhiệm vụ)
  Nhà xuất bản: Cục Hạ tầng kỹ thuật – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, rà soát các chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật đô thị, xây dựng mục tiêu triển khai Nghị quyết 06/NQ-TW; Nghiên cứu rà soát các quy định pháp luật, đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy định pháp luật thuộc lĩnh vực hạ tầng (KQNC.2677)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đặng Anh Thư (Chủ nhiệm nhiệm vụ)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nhiệm vụ:
  - Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ triển khai Nghị quyết 06/NQ-TW.
  - Rà soát, đánh giá tình thình thực thi các Nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đề nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuộc phù hợp với yêu cầu thực tiễn

  Số trang: 184

 • Thiết kế điển hình Nhà văn hóa thôn kết hợp điểm tránh trú bão lụt (KQNC.2676)

  Tác giả: Nguyễn Quốc Hùng (Chủ nhiệm nhiệm vụ)
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc quốc gia – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Thiết kế điển hình Nhà văn hóa thôn kết hợp điểm tránh trú bão lụt (KQNC.2676)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Quốc Hùng (Chủ nhiệm nhiệm vụ)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài:
  - Chỉnh trang và hoàn thiện hệ thống các công trình công cộng ở nông thôn, nhằm cải thiện từng bước và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân giảm dần khoảng cách giữa nông thôn với đô thị.
  - Lồng ghép hệ thống các công trình công cộng ở nông thôn với phòng chống, khắc phục thảm họa khi có các sự cố về thiên tai, biến đổi khí hậu.
  - Đảm bảo điều kiện sống ổn định, hài hòa với thiên nhiên và môi trường. Bên cạnh đó các mẫu áp dụng linh hoạt dễ dàng vào thực tế cuộc sống, phù hợp với văn hóa vùng miền.
  - Công trình nhà văn hóa thông tránh bão cho  người dân ở vùng thiên tai đảm bảo yêu cầu "2 trong 1". Bình thường có thể làm chỗ vui chơi, sinh hoạt văn hóa cộng đồng, nhưng khi có mưa lụt thì làm nơi trú ẩn hoặc sử dụng để đồ đạc giúp người dân yên tâm hơn khi mùa mưa lụt đến.
  - Các mẫu thiết kế điển hình làm cơ sở cho việc hướng dẫn thiết kế mới và cải tạo các công trình công cộng hiện có tại địa phương.

  Số trang: 106

 • Thiết kế điển hình Trường tiểu học kết hợp điểm tránh trú bão lụt (KQNC.2675)

  Tác giả: Nguyễn Quốc Hùng (Chủ nhiệm nhiệm vụ)
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc quốc gia – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Thiết kế điển hình Trường tiểu học kết hợp điểm tránh trú bão lụt (KQNC.2675)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Quốc Hùng (Chủ nhiệm nhiệm vụ)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  - Khảo sát thực trạng, thu thập thông tin, tạo điều kiện cho các cán bộ trực tiếp tham gia dự án Thiết kế điển hình trường tiểu học kết hợp điểm tránh trú bão lụt, tiếp cận nắm bắt trên thực tế các vấn đề về quy hoạch - xây dựng, hiện trạng - công năng công trình. Qua đó trang bị kiến thưc thực tế cho các cán bộ thiết kế, lấy cơ sở lập mẫu thiết kế điển hình phục vụ quy hoạch xây dựng trường tiểu học  kết hợp điểm tránh trú bão lụt  tại khu vực bị thiên tai ở khu vực duyên hải miền Trung và Tây Nam Bộ.
  - Chỉnh trang và hoàn thiện hệ thống các công trình công cộng ở nông thôn, nhằm cải thiện từng bước và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân giảm dần khoảng cách giữa nông thôn và đô thị.
  - Lồng ghép hệ thống các công trình công cộng ở nông thôn với phòng chống, khắc phục thảm họa khi có các sự cố về thiên tai, biến đổi khí hậu.
  - Đảm bảo điều kiện sống ổn định, hài hòa với thiên nhiên và môi trường...

  Số trang: 121

 • Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn “Thiết kế địa kỹ thuật – Những quy định chung”. Mã số: TC 31-20 (KQNC.2674)

  Tác giả: Đinh Quốc Dân (Chủ trì đề tài)
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn “Thiết kế địa kỹ thuật – Những quy định chung”. Mã số: TC 31-20 (KQNC.2674)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đinh Quốc Dân (Chủ trì đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 92

 • Nghiên cứu soát xét quy chuẩn Việt Nam 12:2014/BXD – Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng. Mã số: TC 43-19 (KQNC.2673)

  Tác giả: Đinh Quốc Dân (Chủ trì đề tài)
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu soát xét quy chuẩn Việt Nam 12:2014/BXD – Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng. Mã số: TC 43-19 (KQNC.2673)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đinh Quốc Dân (Chủ trì đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: QCVN mới hệ thống điện của nhà ở cà nhà công cộng sẽ thay thế QCVN

  Số trang: 15

 • Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn “Khảo sát và thí nghiệm địa kỹ thuật – Nhận dạng, mô tả và phân loại đá”. Mã số: TC 23-21 (KQNC.2672)

  Tác giả: Đồng Thị Minh Tâm (Chủ trì đề tài)
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn “Khảo sát và thí nghiệm địa kỹ thuật – Nhận dạng, mô tả và phân loại đá”. Mã số: TC 23-21 (KQNC.2672)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đồng Thị Minh Tâm (Chủ trì đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc nhận dạng, mô tả khối đá và vật liệu đá trên cơ sở thành phần khoáng vật học, các khía cạnh nguồn gốc hình thành, cấu trúc, kích thước hạt, tính gián đoạn và các thông số khác. Tiêu chuẩn này cũng quy định các quy tắc để mô tả các đặc điểm khác cũng như việc đặt tên cho đá.
  - Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng cho việc mô tả đá cho địa kỹ thuật trong xây dựng công trình dân dụng. Mô tả được thực hiện trên lõi và các mẫu đá khác và trên các khối đá lộ thiên.

  Số trang: 17

 • Xây dựng bộ dữ liệu, hướng dẫn đánh giá vòng đời (LCA) cho một số sản phẩm vật liệu xây dựng ở Việt Nam. Mã số: MT 11-22 (KQNC.2671)

  Tác giả: Cao Thị Tú Mai (Chủ nhiệm dự án)
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2024
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Xây dựng bộ dữ liệu, hướng dẫn đánh giá vòng đời (LCA) cho một số sản phẩm vật liệu xây dựng ở Việt Nam. Mã số: MT 11-22 (KQNC.2671)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Cao Thị Tú Mai (Chủ nhiệm dự án)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nhiệm vụ:
  - Xây dựng hướng dẫn đánh giá vòng đời sản phẩm (LCA) cho các sản phẩm VLXD tại Việt Nam;
  - Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu thực hiện LCA cho các sản phẩm VLXD tại Việt Nam;
  - Thí điểm áp dụng LCA cho một số sản phẩm vật liệu xây dựng tại Việt Nam bao gồm xi măng, vật liệu xây (gạch nung, gạch AAC, gạch bê tông).

  Số trang: 221

 • Điều tra khảo sát đánh giá nguy cơ sự cố môi trường và đề xuất kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng (xi măng, gạch gốm ốp lát, kính, vôi, sứ vệ sinh, vật liệu xây nung). Mã số: MT 07-22 (KQNC.2670)

  Tác giả: Nguyễn Thị Tâm (Chủ nhiệm dự án)
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2024
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra khảo sát đánh giá nguy cơ sự cố môi trường và đề xuất kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng (xi măng, gạch gốm ốp lát, kính, vôi, sứ vệ sinh, vật liệu xây nung). Mã số: MT 07-22 (KQNC.2670)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Thị Tâm (Chủ nhiệm dự án)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án
  - Xác định, phân loại loại sự cố môi trường có thể xảy ra trong đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng (Xi măng, gạch gốm ốp lát, kính, vôi, sứ vệ sinh, gạch đất sét nung).
  - Xây dựng phương án phòng ngừa, xử lý sự cố môi trường trong đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng (xi măng, gạch gốm ốp lát, kính, vôi, sứ vệ sinh, gạch đất sét nung).

  Số trang: 204

 • Nghiên cứu đánh giá thực trạng áp dụng tiêu chuẩn quốc tế trong các hoạt động xây dựng lĩnh vực thiết kế, xây dựng công trình, công nghệ xây dựng, địa kỹ thuật, vật liệu và an toàn xây dựng. Mã số: TC 41-19 (KQNC.2669)

  Tác giả: Đinh Quốc Dân (Chủ trì đề tài)
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu đánh giá thực trạng áp dụng tiêu chuẩn quốc tế trong các hoạt động xây dựng lĩnh vực thiết kế, xây dựng công trình, công nghệ xây dựng, địa kỹ thuật, vật liệu và an toàn xây dựng. Mã số: TC 41-19 (KQNC.2669)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đinh Quốc Dân (Chủ trì đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của việc phân loại danh mục TCVN lĩnh vực xây dựng như sau:
  - Nghiên cứu thực trạng, đề xuất giải pháp khắc phục các bất cập, tồn tại khi áp dụng các TCVN lĩnh vực xây dựng;
  - Đề xuất danh mục các TCVN lĩnh vực xây dựng cần thiết;
  - Đề xuất danh mục các TCVN không còn được áp dụng nhiều, đề xuất hủy một số tiêu chuẩn lĩnh vực Thiết kế, xây dựng công trình, công nghệ xây dựng, địa kỹ thuật và an toàn xây dựng;
  - Đề xuất danh mục các TCVN lĩnh vực xây dựng cần được soát xét.

  Số trang: 224

 • Nghiên cứu soát xét tiêu chuẩn Việt Nam 8826:2011 Phụ gia hóa học cho bê tông. Mã số: TC 25-20 (KQNC.2668)

  Tác giả: Nguyễn Hùng Minh (Chủ trì đề tài)
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu soát xét tiêu chuẩn Việt Nam 8826:2011 Phụ gia hóa học cho bê tông. Mã số: TC 25-20 (KQNC.2668)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Hùng Minh (Chủ trì đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:  Với sự phát triển của khoa học công nghệ trong lĩnh vực hóa chất và xây dựng, TCVN 8826: 2011 đã trở nên lạc hậu, thiếu đồng bộ với hệ tiêu chuẩn có liên quan. Việc soát xét TCVN 8826: 2011 để cập nhật các phiên bản mới của các tiêu chuẩn gốc và các tiêu chuẩn viện dẫn để sử dụng đồng bộ là cần thiết và cấp bách.

  Số trang: 33

 • Nghiên cứu các cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất một số quy định kỹ thuật cho nhà chung cư cao tầng ở Việt Nam. Mã số: RD 116-18 (KQNC.2667)

  Tác giả: Nguyễn Đại Minh (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2024
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu các cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất một số quy định kỹ thuật cho nhà chung cư cao tầng ở Việt Nam. Mã số: RD 116-18 (KQNC.2667)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Đại Minh (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Để có cơ sở cho việc hoàn thiện các quy định kỹ thuật đưa ra trong các văn bản pháp quy nói chung và nội dung quy chuẩn về nhà chung cư nói riêng, cần có nghiên cứu khoa học và thực tiễn để đề xuất một số tiêu chí, quy định kỹ thuật phù hợp cho nhà chung cư cao tầng. Chính vì vậy, Bộ Xây dựng giao Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng (Viện KHCNXD) phối hợp cùng các đơn vị liên quan thực hiện đề tài “Nghiên cứu các cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất một số quy định kỹ thuật cho nhà chung cư cao tầng ở Việt Nam” nhằm mục đích xây dựng một số quy định trong dự thảo QCVN 04:20xx/BXD.

  Số trang: 107

 • Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất định hướng mới hệ thống tiêu chuẩn quốc gia về xây dựng. Mã số: K04-18 (KQNC.2666)

  Tác giả: Đinh Quốc Dân (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất định hướng mới hệ thống tiêu chuẩn quốc gia về xây dựng. Mã số: K04-18 (KQNC.2666)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đinh Quốc Dân (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu cụ thể của đề tài này bao gồm:
  - Đề xuất định hướng quy hoạch hệ thống tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam;
  - Đề xuất danh mục các tiêu chuẩn cốt lõi về xây dựng và lộ trình thực hiện biên soạn.

  Số trang: 124

 • Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất danh mục “Bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ngành Xây dựng”. Mã số: K03-18 (KQNC.2665)

  Tác giả: Nguyễn Đại Minh (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất danh mục “Bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ngành Xây dựng”. Mã số: K03-18 (KQNC.2665)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Đại Minh (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Hệ thống QCXD hiện nay vẫn còn tồn tại một số hạn chế, bất cập trong: định hướng quy hoạch hệ thống, mô hình quản lý hệ thống, quy trình tổ chức thực hiện, khả năng hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, các chính sách điều tiết về các hoạt động quy chuẩn chưa thực sự phù hợp để tạo thế chủ động cho các cơ quan quản lý nhà nước công trình xây dựng chuyên ngành trong việc quản lý, biên soạn hệ thống tài liệu kỹ thuật chuyên ngành của mình.
  - Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế sâu, rộng như hiện nay, ngành xây dựng cần phải duy trì và phát triển một hệ thống QCKTQG tiên tiến, thống nhất, luôn được hoàn thiện, cập nhật, theo kịp bước phát triển về công nghệ và tiến bộ kỹ thuật, nâng cao khả năng hội nhập quốc tế và thu hút vốn đầu tư, với các điều kiện cốt lõi là phải đảm bảo an toàn, chất lượng trong tất cả các hoạt động xây dựng với chi phí hợp lý. Chính vì vậy, việc nghiên cứu, đề xuất danh mục bộ QCKTQG ngành xây dựng trong giai đoạn hiện nay là hết sức cần thiết.

  Số trang: 124