Tìm kiếm nâng cao

 • Nghiên cứu biên soạn tiêu chuẩn Việt Nam “Sản phẩm bê tông và bê tông cốt thép dùng cho xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật. Quy tắc nghiệm thu, gắn nhãn, vận chuyển và bảo quản”. Mã số: TC 43 - 14 (KQNC.2664)

  Tác giả: Đỗ Văn Xuân (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2024
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu biên soạn tiêu chuẩn Việt Nam “Sản phẩm bê tông và bê tông cốt thép dùng cho xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật. Quy tắc nghiệm thu, gắn nhãn, vận chuyển và bảo quản”. Mã số: TC 43 - 14 (KQNC.2664)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đỗ Văn Xuân (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu và phạm vi áp dụng
  - Tiêu chuẩn này áp dụng cho các sản phẩm bê tông, bê tông cốt thép thông thường và bê tông cốt thép ứng lực trước đúc sẵn dùng trong xây dựng (sau đây gọi là cấu kiện), được làm từ các loại bê tông xi măng gồm: bê tông nặng, bê tông cốt liệu nhỏ, bê tông nhẹ, bê tông khí, bê tông bọt, .v.v.
  - Tiêu chuẩn này qui định các đặc tính cơ bản của cấu kiện, yêu cầu kỹ thuật chung, quy tắc nghiệm thu, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản.
  - Những yêu cầu của tiêu chuẩn này được sử dụng khi biên soạn tiêu chuẩn riêng cho từng loại cấu kiện cụ thể, cũng như khi biên soạn yêu cầu kỹ thuật và/hoặc các bản vẽ thi công trong hồ sơ thi công cho những cấu kiện phi tiêu chuẩn

  Số trang: 11

 • Nghiên cứu biên soạn tiêu chuẩn Việt Nam “Thí nghiệm không phá hủy – Hướng dẫn tổ chức đào tạo nhân viên NDT. Mã số: TC 30-14 (KQNC.2663)

  Tác giả: Trương Thị Hồng Thúy (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu biên soạn tiêu chuẩn Việt Nam “Thí nghiệm không phá hủy – Hướng dẫn tổ chức đào tạo nhân viên NDT. Mã số: TC 30-14 (KQNC.2663)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trương Thị Hồng Thúy (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Dự thảo TCVN ..... về “Thử không phá hủy. Hướng dẫn tổ chức đào tạo nhân viên NDT”, mã số 30-14 được Bộ Xây dựng giao cho Viện KHCN Xây dựng thực hiện theo hợp đồng KHCN số 90/HĐ KHCN ngày 01 tháng 7 năm 2014. Mục tiêu biên soạn tiêu chuẩn là hoàn thiện và đồng bộ hóa hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn trong lĩnh vực thử nghiệm không phá hủy.

  Số trang: 19

 • Nghiên cứu biên soạn tiêu chuẩn Việt Nam “Thí nghiệm không phá hủy – Yêu cầu năng lực và chứng chỉ cá nhân NDT”. Mã số: TC 29-14 (KQNC.2662)

  Tác giả: Trương Thị Hồng Thúy (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu biên soạn tiêu chuẩn Việt Nam “Thí nghiệm không phá hủy – Yêu cầu năng lực và chứng chỉ cá nhân NDT”. Mã số: TC 29-14 (KQNC.2662)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trương Thị Hồng Thúy (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Dự thảo TCVN ..... về “Thí nghiệm không phá hủy – Yêu cầu năng lực và chứng chỉ nhân viên NDT”, mã số 29-14 được Bộ Xây dựng giao cho Viện KHCN
  Xây dựng thực hiện theo hợp đồng KHCN số 89/HĐ KHCN ngày 01 tháng 7 năm 2014. Mục tiêu biên soạn tiêu chuẩn là hoàn thiện và đồng bộ hóa hệ thống quy chuẩn,
  tiêu chuẩn trong lĩnh vực thử nghiệm không phá hủy.

  Số trang: 40

 • Nghiên cứu xây dựng tài liệu và tổ chức các hoạt động đào tạo, tăng cường năng lực cho các đối tượng ngành xây dựng về sử dụng năng lượng, tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả và thúc đẩy xây dựng xanh. Mã số: RD 40-22 (KQNC.2661)

  Tác giả: Bùi Hồng Huế (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng tài liệu và tổ chức các hoạt động đào tạo, tăng cường năng lực cho các đối tượng ngành xây dựng về sử dụng năng lượng, tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả và thúc đẩy xây dựng xanh. Mã số: RD 40-22 (KQNC.2661)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Bùi Hồng Huế (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của nhiệm vụ
  - Nâng cao năng lực về tư vấn thiết kế, quản lý, vận hành, sử dụng năng lượng, tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả trong trong lĩnh vực xây dựng Xanh nhằm phổ biến và nhân rộng mô hình này ở Việt Nam. Cụ thể: Thu thập thông tin, tài liệu liên quan về sử dụng năng lượng, tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả trong công trình xây dựng xanh.
  - Nghiên cứu xây dựng, biên soạn các tài liệu giảng dạy, đào tạo về sử dụng năng lượng, tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả trong các công trình xây dựng và xây dựng xanh.
  - Tổ chức 03 lớp đào tạo, tập huấn tăng cường năng lực về sử dụng năng lượng, tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả trong các công trình xây dựng và xây dựng Xanh cho khoảng 160 học viên tham gia.

  Số trang: 410

 • Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia “Quy hoạch xây dựng khu kinh tế - Yêu cầu kỹ thuật” (KQNC.2660)

  Tác giả: Lê Anh Dũng (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia “Quy hoạch xây dựng khu kinh tế - Yêu cầu kỹ thuật” (KQNC.2660)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lê Anh Dũng (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu
  - Nghiên cứu cơ sở khoa học & thực tiễn về quy hoạch xây dựng KKT.
  - Nghiên cứu thực trạng quy hoạch xây dựng KKT ở Việt Nam giai đoạn 2000 đến nay.
  - Nghiên cứu, lược khảo kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về việc quy hoạch, xây dựng & phát triển KKT.
  - Từ kết quả nghiên cứu, đề xuất xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về quy hoạch xây dựng KKT - các yêu cầu thiết kế.

  Số trang: 180

 • Điều tra hiện trạng và đánh giá phát thải ô nhiễm từ các chất hóa học cho nhóm sản phẩm VL gỗ tự nhiên, VL gỗ nhân tạo (công nghiệp) làm VL nội thất và công trình công cộng, từ đó đề xuất định mức phát thải cho nhóm sản phẩm để kiểm soát chất lượng nhằm đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng (KQNC.2659)

  Tác giả: Trần Thị Thu Hà (Chủ nhiệm nhiệm vụ)
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra hiện trạng và đánh giá phát thải ô nhiễm từ các chất hóa học cho nhóm sản phẩm VL gỗ tự nhiên, VL gỗ nhân tạo (công nghiệp) làm VL nội thất và công trình công cộng, từ đó đề xuất định mức phát thải cho nhóm sản phẩm để kiểm soát chất lượng nhằm đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng (KQNC.2659)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trần Thị Thu Hà (Chủ nhiệm nhiệm vụ)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  - Điều tra, khảo sát đánh giá hiện trạng sản xuất, xuất nhập khẩu nhóm sản phẩm gỗ tự nhiên có sơn phủ, vật liệu gỗ nhân tạo (chủng loại sản phẩm, công nghệ sản xuất, nguồn gốc nguyên liệu và tình hình sản xuất trong nước, nhập khẩu, xuất khẩu)
  - Thực trạng hoạt động kiểm soát mức độ phát thải của các sản phẩm VLXD nêu trên tại Việt Nam và một số nước trên thế giới. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan (QCVN; TCVN; Tiêu chuẩn cơ sở sản xuất, tiêu chuẩn nước ngoài) và hiện trạng hoạt động kiểm định chứng nhận nhằm đo đạc, đánh giá mức độ phát thải hóa học của các loại sản phẩm tương ứng.
  - Dựa trên thực trạng để phân tích và đề xuất xây dựng các mức độ phát thải để kiểm soát, phân nhóm các loại sản phẩm vật liệu gỗ tự nhiên có lớp sơn phủ, vật liệu gỗ nhân tạo từ đó góp phần bổ sung quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho nhóm sản phầm VLXD.

  Số trang: 257

 • Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn thiết kế và vận hành công trình bệnh viện nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả ở Việt Nam. Mã số: RD 22-22 (KQNC.2658)

  Tác giả: Lê Hồng Hà (Chủ nhiệm nhiệm vụ)
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn thiết kế và vận hành công trình bệnh viện nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả ở Việt Nam. Mã số: RD 22-22 (KQNC.2658)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lê Hồng Hà (Chủ nhiệm nhiệm vụ)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu
  - Xây dựng được Hướng dẫn thiết kế và vận hành công trình bệnh viện nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ở Việt Nam.

  Số trang: 375

 • Nghiên cứu đánh giá việc áp dụng quy chuẩn Việt Nam (QCVN) trong quy hoạch, công trình dân dụng, công trình công nghiệp và đề xuất sửa đổi, bổ sung, kiến nghị xây dựng quy chuẩn địa phương. MS: RD 03-22 (KQNC.2657)

  Tác giả: Đặng Việt Dũng (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Tổng hội Xây dựng Việt Nam
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu đánh giá việc áp dụng quy chuẩn Việt Nam (QCVN) trong quy hoạch, công trình dân dụng, công trình công nghiệp và đề xuất sửa đổi, bổ sung, kiến nghị xây dựng quy chuẩn địa phương. MS: RD 03-22 (KQNC.2657)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đặng Việt Dũng (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu: 
  - Làm rõ thực trạng việc áp dụng các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong hoạt động xây dựng tại các địa phương trong các lĩnh vực quy hoạch, xây dựng công trình dân dụng và công trình công nghiệp.
  - Xác định các vấn đè cần đề xuất kiến nghị:
  + Các nội dung cần loại bỏ, sửa đổi, thay thế nhằm hoàn thiện hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng.
  + Đề xuất xây dựng các quy chuẩn địa phương.

  Số trang: 117

 • Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn kỹ thuật về sử dụng vật tư, thiết bị, công nghệ và quản lý vận hành hệ thống cấp nước. Mã số: RD 14-22 (KQNC.2656)

  Tác giả: Nguyễn Văn Hùng (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu cấp thoát nước và môi trường – Hội Cấp thoát nước Việt Nam
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn kỹ thuật về sử dụng vật tư, thiết bị, công nghệ và quản lý vận hành hệ thống cấp nước. Mã số: RD 14-22 (KQNC.2656)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Văn Hùng (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề tài:
  - Rà soát, đánh giá các loại vật tư, thiết bị, công nghệ đang sử dụng cho công trình cấp nước trong nước và trên thế giới; đề xuất các loại vật tư, thiết bị, công nghệ phù hợp với điều kiện kinh tế, vùng miền, điều kiện địa chất hướng tới phát triển bền vững;
  - Rà soát, đánh giá các quy trình quản lý vận hành công trình cấp nước bao gồm trạm bơm và đường ống nước thô; nhà máy xử lý; hệ thống đường ống nước sạch và công trình trên mạng;
  - Căn cứ các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế kết hợp với quy cách sử dụng, vận hành, bảo dưỡng vật tư, thiết bị, công nghệ được áp dụng, các yêu cầu về con người, xây dựng quy trình quản lý vận hành với các yêu cầu kỹ thuật cơ bản tương ứng với dây chuyền công nghệ xử lý nước.

  Số trang: 117

 • Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn thiết kế vỏ đường ống kỹ thuật thi công bằng phương pháp khoan kích ngầm trong đô thị Việt Nam. Mã số: RD 13-21 (KQNC.2655)

  Tác giả: Vũ Thị Thùy Giang - Chủ nhiệm nhiệm vụ
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn thiết kế vỏ đường ống kỹ thuật thi công bằng phương pháp khoan kích ngầm trong đô thị Việt Nam. Mã số: RD 13-21 (KQNC.2655)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Vũ Thị Thùy Giang - Chủ nhiệm nhiệm vụ

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Để có thể thiết kế đường ống ngầm bằng công nghệ khoan kích ống ngầm áp dụng tại các đô thị Việt Nam, đề tài đã thực hiện nghiên cứu xây dựng hướng dẫn thiết kế vỏ đường ống kỹ thuật thi công bằng phương pháp khoan kích trong đô thị Việt Nam.

  Số trang: 206

 • Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc của các Bộ, cơ quan ngành Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể tại Thủ đô Hà Nội, đến năm 2030 (KQNC.2654)

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc của các Bộ, cơ quan ngành Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể tại Thủ đô Hà Nội, đến năm 2030 (KQNC.2654)

  Tiêu đề phụ: Tài liệu công bố

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung:

  Mục tiêu quy hoạch:

  - Xây dựng hệ thống trụ sở làm việc đảm bảo theo quy chuẩn, tiêu chuẩn, đồng bộ, hiện đại, đáp ứng điều kiện làm việc của các bộ, ngành trung ương tại Thủ đô Hà Nội;

  - Nâng cao hiệu quả làm việc của bộ máy hành chính, đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, từng bước góp phần tinh giảm bộ máy hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, hiện đại, đồng bộ;

  - Góp phần sắp xếp lại đô thị và giảm tải cho khu vực nội thành Hà Nội;

  - Là cơ sở pháp lý cho công tác triển khai các dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc và công trình có liên quan trong khu vực quy hoạch.

  Số trang: 18

 • Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2025 (Báo cáo tóm tắt) (KQNC.2653)

  Tác giả: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia – Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị nông thôn quốc gia - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2025 (Báo cáo tóm tắt) (KQNC.2653)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia – Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Triển khai thực hiện Luật Quy hoạch 21/2017/QH14 và Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ ngày 5/2/2018 về việc thực hiện Luật Quy hoạch, trong đó Quy hoạch hệ thống đô thị, nông thôn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là quy hoạch cấp quốc gia thuộc Quy hoạch ngành kết cấu hạ tầng. Trên cơ sở Quy hoạch tổng thể quốc gia đã được thông qua.

  Số trang: 99

 • Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 (KQNC.2652)

  Tác giả: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia – Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 (KQNC.2652)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia – Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Việc lập quy điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 là rất cần thiết nhằm mục tiêu đáp ứng tốt hơn và linh hoạt hơn các nhu cầu phát triển, phát huy hiệu quả và hài hòa các tiềm năng của Khu vực Vịnh Vân Phong.

  Số trang: 321

 • Báo cáo điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Việt Trì – tỉnh Phú Thọ đến năm 2040. Tỷ lệ 1/10.000 (KQNC.2651)

  Tác giả: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia – Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Báo cáo điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Việt Trì – tỉnh Phú Thọ đến năm 2040. Tỷ lệ 1/10.000 (KQNC.2651)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia – Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu quy hoạch:
  - Cụ thể hóa quy hoạch tỉnh Phú Thọ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
  - Là cơ sở xây dựng TP Việt Trì xứng tầm Tp trung tâm tỉnh (Đô thị loại 1), trung tâm vùng, cực phát triển phía Tây Bắc Thủ đô Hà Nội; Phát triển kinh tế - xã hội, môi trường bền vững, an ninh quốc phòng đảm bảo
  - Là cơ sở xây dựng Thành phố Lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam; Xanh - Văn minh - Hiện đại, có kiến trúc cảnh quan đẹp, kinh tế phát triển và là TP đáng sống; Giữ gìn và phát huy các giá trị di sản, phát triển nhanh bền vững và hội nhập khu vực và quốc tế.
  - Làm cơ sở quản lý xây dựng; thu hút đầu tư; quản lý phát triển đô thị

  Số trang: 41

 • Nhiệm vụ quy hoạch chung Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đến năm 2045 (KQNC.2650)

  Tác giả: Viện Nghiên cứu đô thị và phát triển hạ tầng
  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu đô thị và phát triển hạ tầng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nhiệm vụ quy hoạch chung Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đến năm 2045 (KQNC.2650)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Viện Nghiên cứu đô thị và phát triển hạ tầng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 74