Tìm kiếm nâng cao

 • Nghiên cứu các giải pháp thiết kế nhà ở nông thôn (KQNC.2575)

  Tác giả: Nguyễn Minh Đức - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc quốc gia
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu các giải pháp thiết kế nhà ở nông thôn (KQNC.2575)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Minh Đức - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu thực hiện đề tài
  - Triển khai thực hiện chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 30/11/2011.
  - Hỗ trợ triển khai thực hiện Chương trình nông thôn mới. Góp phần xây dựng nông thôn mới theo định hướng của Quyết định số: 62/2013/QĐ-TTg, ngày 25/10/2013 của Thủ tướng chính phủ về chính sách khuyến khích nông nghiệp phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn.
  - Xây dựng cơ sở dữ liệu về NONT truyền thống và thực trạng phát triển.
  - Nghiên cứu, giải pháp thiết kế NONT phù hợp với phát triển xã hội, các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đảm bảo môi trường sống bền vững và phát huy bản sắc vùng miền.

  Số trang: 219

 • Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực nghiệm phục vụ cho việc hoàn thiện tiêu chuẩn thi công bê tông khối lớn trong điều kiện Việt Nam. Mã số: RD 41-19 (KQNC.2578)

  Tác giả: GS.TSKH. Nguyễn Văn Liên - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Hội Kết cấu và công nghệ xây dựng Việt Nam
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực nghiệm phục vụ cho việc hoàn thiện tiêu chuẩn thi công bê tông khối lớn trong điều kiện Việt Nam. Mã số: RD 41-19 (KQNC.2578)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 41-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: GS.TSKH. Nguyễn Văn Liên - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Thu thập các số liệu về trường nhiệt độ các khối bê tông đã thi công trên các công trình thực tế để xác định tính quy luật về nhiệt độ và chênh lệch độ bê tông khối lớn tại Việt Nam.
  - Trực tiếp thí nghiệm, đo trường nhiệt độ tại các khối bê tông đang thi công trên các công trình thực tế để xác định các thông số nhiệt cần kiểm soát và tính khả thi của các giải pháp công nghệ đã áp dụng
  - Thí nghiệm sự phát triển nhiệt độ đoạn nhiệt trong các mẫu bê tông nhỏ khối lập phương để xác định tốc độ gia tăng nhiệt độ, thời điểm và giá trị nhiệt độ cao nhất xuất hiện trong bê tông các cấp cường độ B30-B70 với các cấp phối khác nhau trên 2 loại xi măng PC40 và PCB40 thông dụng tại Việt Nam
  - Phân tích trường nhiệt độ các kết cấu (cấu kiện) bê tông khối lớn thông dụng trong thực tế (móng, cột, dầm, sàn) sử dụng bê tông cấp cường độ B30-B50 kích thước khác nhau để xác định kích thước nào có thể xem là khối lớn trong điềukiện Việt Nam
  - Kế thừa TCXDVN 305:2004, kiến nghị các nội dung cần bổ sung, hoàn thiện trong tiêu chuẩn thi công bê tông khối lớn trong điều kiện của Việt Nam.

  Số trang: 79

 • Nghiên cứu xây dựng định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam. Mã số: RD 35-20 (KQNC.2570)

  Tác giả: ThS.KTS. Vũ Đình Thành - Chủ nhiệm dự án
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc quốc gia
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam. Mã số: RD 35-20 (KQNC.2570)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 35-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS.KTS. Vũ Đình Thành - Chủ nhiệm dự án

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  Đề tài là cơ sở xác định nội dung định hướng phát triển kiến trúc Việt nam cũng như xác định các giải pháp cụ thể để thực hiện định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn 2050 phù hợp với điều kiện thực tế. Xây dựng các khung đề án cho việc phát triển định hướng kiến trúc Việt Nam.

  Số trang: 155

 • Nghiên cứu thiết lập khung đánh giá đô thị tăng trưởng xanh cấp tỉnh (KQNC.2579)

  Tác giả: TS. Nguyễn Hoài Nam - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Trung tâm nghiên cứu năng lượng và tăng trưởng xanh
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu thiết lập khung đánh giá đô thị tăng trưởng xanh cấp tỉnh (KQNC.2579)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Nguyễn Hoài Nam - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Nhiệm vụ được thực hiện nhằm nghiên cứu Khung đánh giá, giám sát đô thị xanh trên cơ sở Thông tư số 01/2018/TT-BXD nhằm hỗ trợ UBND các tỉnh, thành phố xây dựng báo cáo đánh giá, giám sát đô thị tăng trưởng xanh

  Số trang: 183

 • Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn thiết kế sử dụng chiếu sáng tự nhiên cho công trình xây dựng tuân thủ quy chuẩn sử dụng năng lượng hiệu quả và tiết kiệm. Mã số: RD 38-18 (KQNC.2576)

  Tác giả: TS. Nguyễn Hoàng Minh Vũ - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: TP.HCM
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn thiết kế sử dụng chiếu sáng tự nhiên cho công trình xây dựng tuân thủ quy chuẩn sử dụng năng lượng hiệu quả và tiết kiệm. Mã số: RD 38-18 (KQNC.2576)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 38-18

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Nguyễn Hoàng Minh Vũ - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  - Tổng hợp thông tin và nghiên cứu về xu hướng, công nghệ và kỹ thuật chiếu sáng tự nhiên trên thế giới và Việt Nam
  - Đánh giá sơ bộ về xu hướng, công nghệ và kỹ thuật chiếu sáng tự nhiên hiện nay, từ đó dự báo xu hướng trong tương lai
  - Tổng hợp các quy chuẩn, quy định, tiêu chuẩn về chiếu sáng tự nhiên trong công trình xây dựng hiện đang được áp dụng trên thế giới và Việt Nam; Thực trạng áp dụng và so sánh sơ bộ sự khác biệt và tính tương thích của các hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng liên quan đến vấn đề chiếu sáng tự nhiên trong công trình xây dựng trên thế giới và Việt Nam
  - Đề xuất quy trình và giải pháp công nghệ chiếu sáng tự nhiên (ban ngày) có thể áp dụng tại Việt Nam đối với công trình không có giải pháp chắn nắng, các công trình có giải pháp chắn năng và công trfnh có vỏ bao che bằng kính. Từ đó dự báo xu hướng thiết kế trong tương lai
  - Xây dựng lưu đồ quy trình và hướng dẫn thiết kế chiếu sáng tự nhiên cho công trình xây dựng tuân thủ quy chuẩn sử dụng năng lượng hiệu quả và tiết kiệm

  Số trang: 290

 • Soát xét tiêu chuẩn TCVN 9357:2012 Bê tông nặng – phương pháp thử không phá hủy – đánh giá chất lượng bê tông bằng vận tốc xung siêu âm. Mã số: TC 31-19 (KQNC.2558)

  Tác giả: TS. Hoàng Minh Đức - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Soát xét tiêu chuẩn TCVN 9357:2012 Bê tông nặng – phương pháp thử không phá hủy – đánh giá chất lượng bê tông bằng vận tốc xung siêu âm. Mã số: TC 31-19 (KQNC.2558)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 31-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Hoàng Minh Đức - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 5

 • Soát xét tiêu chuẩn TCVN 3116:1993 bê tông – phương pháp xác định độ chống thấm nước. Mã số: TC 22-19 (KQNC.2562)

  Tác giả: TS. Lê Phượng Ly - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Soát xét tiêu chuẩn TCVN 3116:1993 bê tông – phương pháp xác định độ chống thấm nước. Mã số: TC 22-19 (KQNC.2562)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 22-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Lê Phượng Ly - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 8

 • Soát xét tiêu chuẩn TCVN 3109:1993 hỗn hợp bê tông nặng – phương pháp xác định độ tách vữa và độ tách nước. Mã số: TC 21-19 (KQNC.2561)

  Tác giả: TS. Hoàng Minh Đức - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Soát xét tiêu chuẩn TCVN 3109:1993 hỗn hợp bê tông nặng – phương pháp xác định độ tách vữa và độ tách nước. Mã số: TC 21-19 (KQNC.2561)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 21-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Hoàng Minh Đức - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 7

 • Soát xét tiêu chuẩn TCVN 3106:1993 hỗn hợp bê tông nặng – Phương pháp thử độ sụt. Mã số: TC 16-19 (KQNC.2560)

  Tác giả: TS. Lê Phượng Ly - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Soát xét tiêu chuẩn TCVN 3106:1993 hỗn hợp bê tông nặng – Phương pháp thử độ sụt. Mã số: TC 16-19 (KQNC.2560)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 16-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Lê Phượng Ly - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 8

 • Soát xét tiêu chuẩn TCVN 3107:1993 hỗn hợp bê tông - phương pháp vebe xác định độ cứng. Mã số: TC 15-19 (KQNC.2559)

  Tác giả: ThS. Lê Thuận An - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Soát xét tiêu chuẩn TCVN 3107:1993 hỗn hợp bê tông - phương pháp vebe xác định độ cứng. Mã số: TC 15-19 (KQNC.2559)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 15-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Lê Thuận An - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 6

 • Soát xét tiêu chuẩn TCVN 3118:1993 bê tông nặng – phương pháp xác định cường độ nén. Mã số: TC 27-19 (KQNC.2563)

  Tác giả: TS. Hoàng Minh Đức - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Soát xét tiêu chuẩn TCVN 3118:1993 bê tông nặng – phương pháp xác định cường độ nén. Mã số: TC 27-19 (KQNC.2563)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 27-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Hoàng Minh Đức - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 13

 • Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp quản lý, kiểm tra chuyên ngành sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu sau khi thông quan theo nguyên tắc quản lý rủi ro. Mã số: RD 74-20 (KQNC.2569)

  Tác giả: ThS. Lê Đức Thịnh - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện VLXD
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp quản lý, kiểm tra chuyên ngành sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu sau khi thông quan theo nguyên tắc quản lý rủi ro. Mã số: RD 74-20 (KQNC.2569)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 74-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Lê Đức Thịnh - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài:
  Đề xuất được các giải pháp cải cách công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành sản phẩm hàng hóa VLXD nhập khẩu sau khi thông quan. Trong đó, trọng tâm là áp dụng quản lý rủi ro trên cơ sở đánh giá, phân tích về mức độ tuân thủ của doanh nghiệp và mức độ, quy mô rủi ro của hàng hóa.

  Số trang: 129

 • Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao năng lượng cho các ngành sản xuất kính, gạch ốp lát, sứ vệ sinh và vật liệu xây không nung. Mã số: RĐ 21-19 (KQNC.2568)

  Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Tâm - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện VLXD
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao năng lượng cho các ngành sản xuất kính, gạch ốp lát, sứ vệ sinh và vật liệu xây không nung. Mã số: RĐ 21-19 (KQNC.2568)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RĐ 21-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Tâm - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu và xây dựng được định mức tiêu hao năng lượng cho các ngành sản xuất kính, gạch ốp lát, sứ vệ sinh và vật liệu xây không nung

  Số trang: 137

 • Nghiên cứu, xây dựng bộ công cụ đánh giá cấp chứng nhận sản phẩm vật liệu xây dựng xanh. Áp dụng thử nghiệm cho xi măng và sứ vệ sinh. Mã số: RD 50-18 (KQNC.2566)

  Tác giả: KS. Lê Cao Chiến - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện VLXD
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu, xây dựng bộ công cụ đánh giá cấp chứng nhận sản phẩm vật liệu xây dựng xanh. Áp dụng thử nghiệm cho xi măng và sứ vệ sinh. Mã số: RD 50-18 (KQNC.2566)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 50-18

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: KS. Lê Cao Chiến - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  - Xây dựng bộ công cụ đánh giá phù hợp với tiêu chí đánh giá sản phẩm vật liệu xây dựng ứng dụng cho sản phẩm xi măng và sứ vệ sinh
  - Đề xuất thông tư hướng dẫn đánh giá chứng nhận sản phẩm, vật liệu xây dựng xanh

  Số trang: 129

 • Xây dựng tiêu chí, chương trình dán nhãn năng lượng cho vật liệu xây dựng. Mã số: RD 20-19 (KQNC.2567)

  Tác giả: KS. Lê Cao Chiến - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện VLXD
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Xây dựng tiêu chí, chương trình dán nhãn năng lượng cho vật liệu xây dựng. Mã số: RD 20-19 (KQNC.2567)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 20-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: KS. Lê Cao Chiến - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài: Xây dựng tiêu chí và quy trình dán nhãn năng lượng cho các sản phẩm làm vật liệu bao che bên ngoài công trình bao gồm kính và vật liệu tường, mái công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả.

  Số trang: 130