Tìm kiếm nâng cao

 • Tập huấn, truyền thông về công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng. Mã số: MT 01-23 (KQNC.2646)

  Tác giả: Nguyễn Thị Xuân Hương
  Nhà xuất bản: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Tập huấn, truyền thông về công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng. Mã số: MT 01-23 (KQNC.2646)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Thị Xuân Hương

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài:
  - Nâng cao nhận thức về công tác quản lý môi trường. Yêu cầu những cá nhân, tổ chức phải tuân thủ các quy định trên cơ sở nắm vững các quy định và có được cơ sở đánh giá tác động việc áp dụng những quy định đó đến sự tồn tại và phát triển của ngành Xây dựng.
  - Cán bộ quản lý môi trường chuyên trách và không chuyên trách cần có cách nhìn tổng thể nhất về các hệ thống quản lý chất lượng đang sử dụng trong nước và nước ngoài. Nâng cao khả năng tiếp cận và vận dụng, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng môi trường.
  - Nắm bắt được rõ cơ chế chính sách, nguyên tắc thực hiện về bảo vệ  môi trường ngành Xây dựng để từ đó chủ động bố trí, điều hành các hoạt động của ngành một cách có hiệu quả nhất.
  - Có được cách nhìn nhận rõ ràng hơn về vị trí, vai trò của bảo vệ môi trường trong giai đoạn phát triển của ngành Xây dựng của đất nước, vạch hướng phấn đấu để hội nhập với khu vực và trên bình diện quốc tế.
   - Những quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động bảo vệ môi trường ngành Xây dựng.
  - Nắm được những yêu cầu chung về hệ thống quản lý môi trường.

  Số trang: 177

 • Nghiên cứu chế tạo tấm thạch cao chịu nước, cường độ cao sử dụng phế thải thạch cao phospho và thạch cao FGD ứng dụng trong thi công trang trí ngoại thất công trình. Mã số: RD 43-22 (KQNC.2645)

  Tác giả: Trần Đức Trung (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu chế tạo tấm thạch cao chịu nước, cường độ cao sử dụng phế thải thạch cao phospho và thạch cao FGD ứng dụng trong thi công trang trí ngoại thất công trình. Mã số: RD 43-22 (KQNC.2645)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 43-22

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trần Đức Trung (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  - Chế tạo thành công chất kết dính thạch cao hỗn hợp có cường độ nén 30N/mm2, hệ số hóa mềm, K ≥ 0,75 từ thạch cao phospho và thạch cao FGD.
  - Chế tạo tấm thạch cao có khả năng chịu nước, cường độ cao từ thạch cao phospho (PG) và thạch cao FDG, ứng dụng trong thi công trang trí ngoại thất công trình.
  - Đề xuất quy trình sản xuất tấm thạch cao chịu nước, cường độ cao.

  Số trang: 170

 • Nghiên cứu xây dựng bổ sung một số chỉ tiêu phục vụ nhiệm vụ đánh giá tình hình phát triển thị trường bất động sản và công tác quản lý thị trường bất động sản. Mã số: RD 18-22 (KQNC.2644)

  Tác giả: Lê Hồng Vân - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng bổ sung một số chỉ tiêu phục vụ nhiệm vụ đánh giá tình hình phát triển thị trường bất động sản và công tác quản lý thị trường bất động sản. Mã số: RD 18-22 (KQNC.2644)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 18-22

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lê Hồng Vân - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
  Xây dựng bổ sung một số chỉ tiêu đánh giá tình hình phát triển thị trường bất động sản phục vụ công tác điều hành, quản lý thị trường của các cơ quan quản lý nhà nước; đồng thời cung cấp thông tin tham khảo cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nhằm góp phần minh bạch hóa thị trường BĐS nước ta.

  Số trang: 120

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng và quản lý khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng. Mã số: RD 17-22 (KQNC.2643)

  Tác giả: Lê Văn Cư - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tễ xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng và quản lý khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng. Mã số: RD 17-22 (KQNC.2643)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 17-22

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lê Văn Cư - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài gồm:
  - Hệ thống cơ sở lý luận có liên quan tới hệ thống CSDL quốc gia nói chung và CSDL quốc gia trong hoạt động xây dựng.
  - Đánh giá thực trạng hệ thống CSDL trong hoạt động xây dựng.
  - Đề xuất một số giải pháp tổ chức xây dựng và quản lý khai thác hệ thống CSDL quốc gia về hoạt động xây dựng.

  Số trang: 185

 • Nghiên cứu xây dựng Bộ tiêu chí lựa chọn tư vấn viên, tư vấn viên pháp luật và Phần mềm thực hiện hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng (KQNC.2642)

  Tác giả: Tống Thị Hạnh - Chủ nhiệm nhiệm vụ
  Nhà xuất bản: Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng Bộ tiêu chí lựa chọn tư vấn viên, tư vấn viên pháp luật và Phần mềm thực hiện hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng (KQNC.2642)

  Tiêu đề phụ: (Thuộc nhiệm vụ nghiên cứu khoa học theo Hợp đồng số 50/HĐ-KHCN ngày 25/8/2020 giữa Bộ Xây dựng và Pháp chế)

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Tống Thị Hạnh - Chủ nhiệm nhiệm vụ

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nhiệm vụ:
  - Nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ cho doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp nhỏ và vừa.
  - Nghiên cứu, xây dựng dự thảo Bộ tiêu chí lựa chọn tư vấn viên, tư vấn viên pháp luật trong đó có quy định điều kiện, tiêu chuẩn làm căn cứ công nhận các cá nhân vào mạng lưới tư vấn viên, tư vấn viên pháp luật của Bộ Xây dựng để triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Xây dựng.
  - Nghiên cứu, xây dựng Trang Thông tin điện tử hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Xây dựng tạo hệ thống cơ sở dữ liệu, chia sẻ, kết nối thông tin để hoạt động hỗ trợ giữa cơ quan nhà nước và doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

  Số trang: 142

 • Đánh giá sự phát triển thị trường xây dựng, các yếu tố cơ bản tạo ra sự biến động của thị trường, dự báo xu hướng phát triển và đề xuất các giải pháp bình ổn, điều tiết và thúc đẩy sự phát triển của thị trường xây dựng (KQNC.2641)

  Tác giả: TS. Lê Văn Cư - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Đánh giá sự phát triển thị trường xây dựng, các yếu tố cơ bản tạo ra sự biến động của thị trường, dự báo xu hướng phát triển và đề xuất các giải pháp bình ổn, điều tiết và thúc đẩy sự phát triển của thị trường xây dựng (KQNC.2641)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Lê Văn Cư - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của dự án: Đánh giá thực trạng tình hình phát triển và dự báo xu thế phát triển của thị trường xây dựng làm cơ sở để đề xuất các chính sách, biện pháp quản lý nhằm thúc đẩy thị trường xây dựng phát triển ổn định.

  Số trang: 194

 • Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí và hướng dẫn áp dụng GIS trong quy hoạch xây dựng (KQNC.2640)

  Tác giả: Trịnh Thị Phin - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí và hướng dẫn áp dụng GIS trong quy hoạch xây dựng (KQNC.2640)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trịnh Thị Phin - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nhiệm vụ:
  - Xây dựng các tiêu chí cơ bản về cơ sở dữ liệu GIS quy hoạch xây dựng nhằm thống nhất yêu cầu thông tin địa lý và lớp dữ liệu của đồ án quy hoạch xây dựng
  - Nâng cao năng lực lập quy hoạch xây dựng và quản lý quy hoạch xây dựng có ứng dụng GIS

  Số trang: 124

 • Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia Không gian xanh - Yêu cầu thiết kế (KQNC.2639)

  Tác giả: NCS.KTS. Phạm Thị Nhâm - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia Không gian xanh - Yêu cầu thiết kế (KQNC.2639)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: NCS.KTS. Phạm Thị Nhâm - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Bảo vệ và phát huy vai trò không gian xanh trong phát triển bền vững đô thị tại Việt Nam
  - Xác định các định nghĩa, nhận diện khu vực không gian xanh đô thị và phạm vi áp dụng chủ yếu cho khu vực nội thành/nội thị
  - Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá không gian xanh đô thị phát triển bền vững
  - Đề xuất dự thảo tiêu chuẩn quốc gia về không gian xanh đô thị phát triển bền vững (đạt kết quả tổng thể của quy hoạch cảnh quan)

  Số trang: 238

 • Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng gạch không nung từ bùn đỏ theo công nghệ chưng áp. Mã số: RD 43-19 (KQNC.2638)

  Tác giả: TS. Hoàng Minh Đức - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng gạch không nung từ bùn đỏ theo công nghệ chưng áp. Mã số: RD 43-19 (KQNC.2638)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 43-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Hoàng Minh Đức - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề tài nghiên cứu gồm 8 chương:
  - Chương 1: Tổng quan về vật liệu không nung geopolymer từ Bùn đỏ
  - Chương 2: Vật liệu và phương pháp nghiên cứu
  - Chương 3: Nghiên cứu đề xuất các chỉ tiêu kỹ thuật cho gạch không nung geopolymer từ bùn đỏ
  - Chương 4: Khả năng hoạt hóa các oxit trong điều kiện chưng áp
  - Chương 5: Ảnh hưởng của vật liệu tới tính chất của geopolymer từ bùn đỏ trong điều kiện chưng áp
  - Chương 6: Sản xuất thử nghiệm gạch không nung geopolymer từ bùn đỏ
  - Chương 7: Nghiên cứu cường độ của khối xây sử dụng gạch không nung geopolymer từ bùn đỏ theo công nghệ chưng áp
  - Chương 8: Đề xuất dự án xây dựng nhà máy sản xuát gạch không nung geopolymer từ bùn đỏ theo công nghệ chưng áp

  Số trang: 114

 • Nghiên cứu đánh giá mô hình đơn vị ở tại Việt Nam và đề xuất yêu cầu xác định mô hình đơn vị ở mới phù hợp với điều kiện Việt Nam (KQNC.2637)

  Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Hồng Vân - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu đánh giá mô hình đơn vị ở tại Việt Nam và đề xuất yêu cầu xác định mô hình đơn vị ở mới phù hợp với điều kiện Việt Nam (KQNC.2637)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Hồng Vân - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu: 
  - Nghiên cứu Đánh giá về thực trạng, ưu nhược điểm và sự biến đổi mô hình đơn vị ở tại các đô thị Việt Nam và trên thế giới
  - Đề xuất đổi mới mô hình đơn vị ở đô thị phù hợp với điều kiện Việt Nam làm cơ sở khoa học cho các nghiên cứu lập quy hoạch khu ở mới và cải tạo khu ở hiện có, đồng thời tạo công cụ hữu ích cho các cơ quan quản lý quy hoạch đô thị.

  Số trang: 110

 • Nghiên cứu xây dựng suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà ở theo tiêu chí công trình xanh. Mã số: RD 09-21 (KQNC.2636)

  Tác giả: TS. Nguyễn Tấn Vinh - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà ở theo tiêu chí công trình xanh. Mã số: RD 09-21 (KQNC.2636)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 09-21

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Nguyễn Tấn Vinh - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  - Nghiên cứu về cơ sở lý luận và thực tiễn về công trình xanh; tiêu chí công trình xanh tại Việt Nam và lược khảo kinh nghiệm một số quốc gia
  - Tổng kết thực trạng phát triển và xác định TMĐT, SVĐT xây dựng công trình nhà ở cao tầng theo tiêu chí công trình xanh ở một số đô thị tại Việt Nam
  - Nghiên cứu xây dựng các chỉ tiêu SVĐT xây dựng công trình nhà ở cao tầng theo tiêu chí công trình xanh.

  Số trang: 175

 • Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn “Nhà cao tầng - Hướng dẫn thiết kế về an toàn cháy”. Mã số: RD 121-20 (KQNC.2635)

  Tác giả: TS. Hoàng Anh Giang - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn “Nhà cao tầng - Hướng dẫn thiết kế về an toàn cháy”. Mã số: RD 121-20 (KQNC.2635)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 121-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Hoàng Anh Giang - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  Tổng hợp được thông tin về quy định trong tiêu chuẩn, quy chuẩn của một số quốc gia trên thế giới liên quan đến vấn đề đảm bảo an toàn cháy cho nhà cao tầng và siêuc ao tầng để làm cơ sở biên soạn dự thảo tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam “Nhà cao tầng - Hướng dẫn thiết kế về an toàn cháy”

  Số trang: 147

 • Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn kết cấu xây - thi công và nghiệm thu. Mã số: TC 34-20 (KQNC.2634)

  Tác giả: ThS. Ngô Mạnh Toàn - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn kết cấu xây - thi công và nghiệm thu. Mã số: TC 34-20 (KQNC.2634)

  Tiêu đề phụ: Mã sô: TC 34-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Ngô Mạnh Toàn - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung nghiên cứu của đề tài gồm:
  - Nghiên cứu các tiêu chuẩn thi công kết cấu xây trên thế giới, tập trung vào tiêu chuẩn Châu Âu
  - Nghiên cứu thực trạng tiêu chuẩn thi công kết cấu xây tại Việt Nam.
  - Nghiên cứu chuyển dịch tiêu chuẩn gốc BS EN 1996-1, BS EN 1996-2 và BS 8000-3:2020 sang tiếng Việt.
  - Nghiên cứu bổ sung, thay thế các tiêu chuẩn viện dẫn châu Âu sang các tiêu chuẩn Việt Nam tương đương nếu phù hợp;
  - Nghiên cứu về các quy định cho hồ sơ thi công
  - Nghiên cứu về các quy định cho quản lý chất lượng thi công
  - Nghiên cứu về các quy định cho công tác Giàn giáo và cốp pha
  - Nghiên cứu về các quy định cho vữa xây dựng
  - Nghiên cứu về các quy định cho khối xây đá hộc và bê tông đá hộc
  - Nghiên cứu về các quy định cho khối xây gạch
  - Nghiên cứu về các quy định cho dung sai kích thước hình học
  - Nghiên cứu về các quy định cho khối xây gạch cốt thép
  - Nghiên cứu về các quy định mặt bằng và nền móng
  - Nghiên cứu về các quy định cát dùng cho vữa 
  - Nghiên cứu về các quy định xi măng dùng cho vữa 
  - Nghiên cứu về các quy định khả năng chịu nén uốn cho khối xây
  - Nghiên cứu về các quy định khả năng chịu cắt cho khối xây
  - Nghiên cứu về các quy định chuyển dịch khối xây
  - Nghiên cứu về các quy định khả năng cách âm, cách nhiệt của khối xây
  - Nghiên cứu tổng hợp cơ sở dữ liệu phục vụ biên soạn dự thảo, thuyết minh TCVN theo định hướng mới

  Số trang: 74

 • Thiết kế điển hình Trường phổ thông dân tộc nội trú thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc (KQNC.2617)

  Tác giả: Đặng Tiên Phong (Chủ nhiệm dự án)
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc quốc gia - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Thiết kế điển hình Trường phổ thông dân tộc nội trú thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc (KQNC.2617)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đặng Tiên Phong (Chủ nhiệm dự án)

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu khảo sát: Tìm hiểu thực trạng về kiến trúc, về cơ sở vật chất của trường Phổ thông dân tộc nội trú tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Từ đó nghiên cứu đề xuất mô hình "Trường phổ thông dân tộc nội trú các tỉnh miền núi phía Bắc" thống nhất về cơ cấu khối chức năng và dây chuyền hoạt động. Tạo môi trường học tậ và sinh hoạt mang tính chuyên biệt, đảm bảo các điều kiện để con em các dân tộc thiểu số được phát triển tốt, tạo nguồn nhân lực có trình độ cho vùng dân tộc miền núi.

  Số trang: 87

 • Xây dựng giải pháp quy hoạch và quản lý cấp nước đô thị tại các vùng hạn chế nguồn nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu (KQNC.2613)

  Tác giả: Nguyễn Việt Dũng (Chủ nhiệm dự án)
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Xây dựng giải pháp quy hoạch và quản lý cấp nước đô thị tại các vùng hạn chế nguồn nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu (KQNC.2613)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Việt Dũng (Chủ nhiệm dự án)

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Phát triển đô thị, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài:
  - Rà soát văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch và quản lý cấp nước nhằm triển khai nội dung 5 và 6 thuộc chương trình 2 đề án 2623 "Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2013-2020" về hoàn thiện hệ thống văn bản liên quan đến quy hoạch, phát triển đô thị có lồng ghép với BĐKH.
  - Đề xuất giải pháp quy hoạch và quản lý cấp nước tại vùng khó khăn về nguồn nước nhằm triển khai nội dung 10 và 14 thuộc chương trình 4 Đề án 2623: Xây dựng tài liệu hướng dẫn quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị, thiết kế công trình xanh, công trình tiết kiệm năng lượng; Hình thành tài liệu giảng dạy bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý rủi ro, ứng phó BĐKH tại khu vực đô thị.
  - Tăng cường năng lực ứng phó với BĐKH cho các đô thị tại vùng khó khăn về nguồn nước thông qua giải pháp quy hoạch và quản lý cấp nước.

  Số trang: 235