Tìm kiếm nâng cao

 • Nghiên cứu xây dựng các cấp phối vữa xây, trát và bê tông thông dụng phù hợp cho việc xây dựng các công trình ven biển và hải đảo phục vụ xác định chi phí xây dựng công trình. Mã số: RD 101-20 (KQNC.2554)

  Tác giả: TS. Trần Minh Đức - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng các cấp phối vữa xây, trát và bê tông thông dụng phù hợp cho việc xây dựng các công trình ven biển và hải đảo phục vụ xác định chi phí xây dựng công trình. Mã số: RD 101-20 (KQNC.2554)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 101-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Trần Minh Đức - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  Nghiên cứu lựa chọn vật liệu và thiết kế cấp phối vữa xây trát và bê tông thông dụng dùng cho các công trình ven biển và hải đảo nhằm nâng cao tuổi thọ công trình; Xây dựng được các bảng cấp phối vữa xây, trát và bê tông thông dụng phù hợp cho việc xây dựng các công trình ven biển và hải đảo phục vụ xác định chi phí xây dựng công trình.

  Số trang: 92

 • Nghiên cứu chế tạo bê tông cốt sợi phi kim để sản xuất các cấu kiện bê tông đúc sẵn thành mỏng sử dụng cho các công trình xây dựng dân dụng ở khu vực biển, đảo. Mã số: TĐ 143-17 (KQNC.2553)

  Tác giả: TS. Nguyễn Hùng Minh - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu chế tạo bê tông cốt sợi phi kim để sản xuất các cấu kiện bê tông đúc sẵn thành mỏng sử dụng cho các công trình xây dựng dân dụng ở khu vực biển, đảo. Mã số: TĐ 143-17 (KQNC.2553)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TĐ 143-17

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Nguyễn Hùng Minh - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu: Để đáp ứng nhu cầu bức thiết của nhiệm vụ nghiên cứu, đề tài cần nghiên cứu BTCS thi công theo công nghệ Trộn – Đúc và Trộn phun đạt yêu cầu của loại (grad) 10 và 10P theo phân loại của hiệp hội bê tông cốt sợi thế giới (GRCa), cụ thể như bảng sau:
   

  STT Chỉ tiêu Đơn vị 10 10P
  1 Cường độ chịu uốn phá hủy MOR (BS EN 1170-5) MPa 10-14 10-14
  2 Cường độ chịu uốn tuyến tính LOP (BS EN 1170-5) MPa 5-8 5-8
  3 Cường độ nén MPa 40-60 40-60
  4 Mô đun đàn hồi GPa 10-20 10-20
  5 Biến dạng phá hủy % 0,1-0,2 0,1-0,2
  6 Khối lượng riêng T/m3 1,8-2,0 1,8-2,0
  Bảng 1 Một số tính chất cơ bản của BTCS

  Trên cơ sở nghiên cứu các tính chất của các cấu kiện sản xuất từ BTCS, triển khai thiết kế và xây dựng hoàn chỉnh nhà 1 tầng trong môi trƣờng biển đảo để thử nghiệm.

  Số trang: 159

 • Nghiên cứu phân tích các vấn đề về hoạt động xây dựng trong thực tiễn xã hội. Mã số: RD 75-19 (KQNC.2552)

  Tác giả: Nguyễn Quốc Gia - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Báo Xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu phân tích các vấn đề về hoạt động xây dựng trong thực tiễn xã hội. Mã số: RD 75-19 (KQNC.2552)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 75-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Quốc Gia - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
  - Nghiên cứu, phân tích các vấn đề về hoạt động xây dựng trong thực tiễn. Trong đó tập trung vào việc phân tích, đánh giá thực trạng áp dụng Luật Xây dựng năm 2014 trong thực tiễn xã hội
  - Nghiên cứu, phân tích về sự cần thiết của việc sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng năm 2014
  - Nghiên cứu, đánh giá vai trò, tác động của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung, phát triển ngành xây dựng nói riêng

  Số trang: 182

 • Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch phân khu đô thị H2-2, tỷ lệ 1/2000. Địa điểm: Các quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hà Đông và quận Nam Từ Liêm – Hà Nội (KQNC.2550)

  Tác giả: Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nộii
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch phân khu đô thị H2-2, tỷ lệ 1/2000. Địa điểm: Các quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hà Đông và quận Nam Từ Liêm – Hà Nội (KQNC.2550)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung:

  Mục tiêu và nhiệm vụ Đồ án:
  - Cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011.
  - Phân tích đánh giá điều kiện tự nhiên, hiện trạng và các quy định của Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội có liên quan đến phân khu đô thị. Xác định cụ thể hóa phạm vi, ranh giới, diện tích, quy mô đất đai, dân số và các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỳ thuật đô thị; các khu vực bảo tồn, cải tạo, chỉnh trang, xây dựng mới và chuyển đổi chức năng sử dụng đất (các cụm công nghiệp, kho tàng) phù hợp với: Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, Quy hoạch chuyên ngành và ngành, Quy hoạch lĩnh vực và mạng lưới... và tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng và Tiêu chuẩn thiết kế.
  - Xác định các nguyên tắc, yêu cầu tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan đối với các khu chức năng các không gian đặc trưng và cấu trúc đô thị tại khu vực lập quy hoạch phân khu, đảm bảo phát triển ổn định bền vững.
  - Quy hoạch xây dựng mới gắn với việc cải tạo nâng cấp các khu vực hiện có, khớp nối đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc nâng cao điều kiện môi trường sống, cảnh quan chung.
  - Phát triển đô thị hiện đại với các chức năng hỗn hợp, gắn với việc bảo tồn tôn tạo các giá trị di sản truyền thống của địa phương. Phát huy được các yếu tố thuận lợi, tiềm năng phát triển của khu vực, tạo được nét đặc trưng riêng. Tổ chức đồng bộ hệ thống các trung tâm, các khu nhà ở gắn kết với các dịch vụ hạ tầng hiện đại theo mô hình đa chức năng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.
  - Xác định khung kết cấu hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đảm bảo phát triển bền vững trên cơ sở quy hoạch chung, kế thừa, cập nhật quy hoạch quận huyện, quy hoạch chi tiết các khu chức năng đã được phê duyệt, các dự án đã điều chỉnh theo chủ trương của cấp có thẩm quyền.
  - Chuyển đổi các khu vực sản xuất công nghiệp, kho tàng, nghiên cứu nâng cấp hệ thống hạ tầng KT đô thị, hạ tầng xã hội, tiện ích đô thị.
  - Tạo lập không gian đô thị mới hiện đại của Thủ đô, ưu tiên xây dựng các công trình quy mô lớn của Thủ đô; Phát triển mới các quần thể kiến trúc cao tầng quy mô lớn đa chức năng dịch vụ, thương mại, tài chính, văn hóa, giải trí, du lịch, TDTT chất lượng cao; Thiết lập các trục không gian đô thị hiện đại trên các đường Phạm Hùng, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Phong Sắc, Xuân Thủy, Lê Văn Lương...
  - Xây dựng các khu nhà ở mới cao tầng đồng bộ và hiện đại, đáp ứng nhu cầu nhà ở và dãn dân từ khu vực nội đô lịch sử.
  - Xây dựng mới các trung tâm dịch vụ đô thị để giảm tải áp lực về hạ tầng xã hội cho khu vực nội đô.
  - Tạo nhiều công viên, không gian mở và các kết nối xanh từ vành đai xanh sông Nhuệ đến các trung tâm công cộng và các khu dân cư.
  - Dành quỹ đất xây dựng khu tập trung trụ sở cơ quan làm việc các Bộ ngành Trung ương tại Mễ Trì.
   - Làm cơ sở tổ chức, lập các quy hoạch chi tiết; đề xuất các hạng mục ưu tiên đầu tư và nguồn lực thực hiện, danh mục các chương trình đầu tư và dự án chiến lược; kiểm soát phát triền và quản lý đô thị; điều chỉnh quy hoạch các quận, huyện đã được cấp thẩm quyền phê duyệt để phù hợp với các định hướng của Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
  - Đề xuất Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu, làm cơ sở lập: Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc; các quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư theo quy định và để các cấp chính quyền địa phương và cơ quan quản lý đầu tư xây dụng theo quy hoạch được duyệt.

  Số trang: 79

 • Nghiên cứu giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt cho các huyện đảo ở Việt Nam. Mã số: RD 93-18 (KQNC.2551)

  Tác giả: PGS.TS. Nghiêm Vân Khanh - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt cho các huyện đảo ở Việt Nam. Mã số: RD 93-18 (KQNC.2551)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 93-18

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: PGS.TS. Nghiêm Vân Khanh - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị, Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
  a. Mục tiêu chung: Xây dựng cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt cho các huyện đảo nhằm nâng cao chất lƣợng sống cho ngƣời dân ở các huyện đảo và góp phần bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, cảnh quan kiến trúc đô thị, giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trƣờng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và du lịch tại các huyện đảo.
  b. Mục tiêu cụ thể:
  - Khảo sát tình tình quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại các huyện đảo: Cô Tô tỉnh Quảng Ninh và Côn Đảo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
  - Đánh giá thực trạng về công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại các huyện đảo ở Việt Nam.
  - Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại các huyện đảo
  - Xây dựng dự thảo về quy trình phân loại, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt cho các huyện đảo ở Việt Nam.

  Số trang: 309

 • Nghiên cứu xác định khả năng khí hóa rác thải sinh hoạt tại Việt Nam, xây dựng tài liệu hướng dẫn, tính toán khí hóa rác thải sinh hoạt làm nhiên liệu thay thế. Mã số: RD 70-15 (KQNC.2549)

  Tác giả: KS. Lê Cao Chiến - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2019
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xác định khả năng khí hóa rác thải sinh hoạt tại Việt Nam, xây dựng tài liệu hướng dẫn, tính toán khí hóa rác thải sinh hoạt làm nhiên liệu thay thế. Mã số: RD 70-15 (KQNC.2549)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 70-15

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: KS. Lê Cao Chiến - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị, Xây dựng, Vật liệu xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu tiềm năng ứng dụng năng lượng tái tạo từ quá trình xử lý khí hóa rác thải sinh hoạt tại Việt Nam làm nhiên liệu thay thế. Từ đó xây dựng hướng dẫn tính toán khí hóa rác thải làm nhiên liệu thay thế.

  Số trang: 126

 • Khảo sát, đánh giá chương trình đào tạo chuyên ngành kiến trúc tại các cơ sở đào tạo kiến trúc để xây dựng chương trình đào tạo gắn với thực hành (KQNC.2546)

  Tác giả: Nguyễn Vũ Phương (Chủ nhiệm dự án)
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Khảo sát, đánh giá chương trình đào tạo chuyên ngành kiến trúc tại các cơ sở đào tạo kiến trúc để xây dựng chương trình đào tạo gắn với thực hành (KQNC.2546)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Vũ Phương (Chủ nhiệm dự án)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài:
  - Khảo sát, đánh giá chương trình và nội dung đào tạo kiến trúc sư trên thế giới, tại một số trường ở Việt nam và thực trạng đào tạo kiến trúc tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
  - Hệ thống hóa các cơ sở khoa học để xây dựng chuẩn đầu ra và đề xuất đổi mới chương trình đào tạo kiến trúc, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của hoạt động kiến trúc xây dựng ở Việt Nam, phù hợp với tiêu chuẩn đào tạo kiến trúc của các nước tiên tiến trên thế giới.

  Số trang: 119

 • Điều tra, khảo sát và đo, kiểm tra, đánh giá các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong lĩnh vực xây dựng năm 2021 (KQNC.2544)

  Tác giả: Phạm Minh Hà (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát và đo, kiểm tra, đánh giá các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong lĩnh vực xây dựng năm 2021 (KQNC.2544)

  Tiêu đề phụ: Hợp đồng số 05/2021/HĐ-SNKT ngày 27/7/2021

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Phạm Minh Hà (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài:
  - Rà soát, xây dựng bổ sung Danh sách các công việc đặc thù trong lĩnh vực xây dựng có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, để xây dựng Danh sách các công việc cần phải được đo, kiểm tra, dánh giá, phân loại để đề xuất đưa vào Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguye hiểm trong lĩnh vực xây dựng (Danh sách các công việc)
  - Xây dựng Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong lĩnh vực xây dựng (Danh mục nghề, công việc NNĐHNH) bằng 2 phương pháp thực hiện sau:
  + Đo, kiểm tra, đánh giá, phân tích điều kiện lao động các công việc có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong lĩnh vực xây dựng để làm cơ sở đề xuất vào Danh mục nghề, công việc NNĐHNH.
  + Nghiên cứu, phân tích, đánh giá và rà soát, lập hồ sơ đánh giá điều kiện lao động các công việc có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong lĩnh vực xây dựng để làm cơ sở đề xuất vào Danh mục nghề, công việc NNĐHNH.
  - Đề xuất Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục NNĐHNH trong lĩnh vực xây dựng theo quy định của pháp luật.
  - Hoàn thiện Danh mục nghề, công việc NNĐHNH trong lĩnh vực xây dựng.

  Số trang: 141

 • Điều tra, khảo sát thực trạng đào tạo sử dụng lao động nghề vận hành nhà máy thủy điện tại các tỉnh miền núi phía Bắc (KQNC.2543)

  Tác giả: Đào Hữu Đắc (Chủ nhiệm nhiệm vụ)
  Nhà xuất bản: Trường Cao đẳng nghề Sông Đà - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát thực trạng đào tạo sử dụng lao động nghề vận hành nhà máy thủy điện tại các tỉnh miền núi phía Bắc (KQNC.2543)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đào Hữu Đắc (Chủ nhiệm nhiệm vụ)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nhiệm vụ:
  - Xác định thực trạng công tác đào tạo, sử dụng lao động nghề Vận hành nhà máy thủy điện tại các tỉnh miền núi phía Bắc.
  - Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nâng cao hiệu quả sử dụng lao động nghề Vận hành nhà máy thủy điện.

  Số trang: 141

 • Điều tra, khảo sát, đánh giá quá trình đô thị hóa ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đô thị của giai đoạn 2021-2030, kế hoạch 5 năm 2021-2025 (KQNC.2542)

  Tác giả: Hoàng Vĩnh Hưng (Chủ nhiệm dự án)
  Nhà xuất bản: Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát, đánh giá quá trình đô thị hóa ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đô thị của giai đoạn 2021-2030, kế hoạch 5 năm 2021-2025 (KQNC.2542)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Hoàng Vĩnh Hưng (Chủ nhiệm dự án)

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án:
  - Đánh giá quá trình đô thị hóa ở Việt Nam trong giai đoạn 2011-2020 về kết quả, thành tựu đạt được, hạn chế, bất cập và nguyên nhân; rút ra các bài học kinh nghiệm;
  - Làm rõ xu hướng vai trò động lực của khu vực đô thị đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước;
  - Đề xuất các quan điểm mới, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lớn về phát triển đô thị cho giai đoạn 2021-2030, phục vụ cho công tác quản lý nhà nước và tham khảo để xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030, xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

  Số trang: 120

 • Điều tra, khảo sát thực trạng mô hình đào tạo song bằng và 9+ dành cho học sinh trung học cơ sở; đề xuất những giải pháp tiếp cận đào tạo nghề quốc tế tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ Xây dựng (KQNC.2540)

  Tác giả: Nguyễn Đình Nhâm (Chủ nhiệm nhiệm vụ)
  Nhà xuất bản: Trường Trung cấp nghề cơ khí xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát thực trạng mô hình đào tạo song bằng và 9+ dành cho học sinh trung học cơ sở; đề xuất những giải pháp tiếp cận đào tạo nghề quốc tế tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ Xây dựng (KQNC.2540)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Đình Nhâm (Chủ nhiệm nhiệm vụ)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nhiệm vụ: Trên cơ sở đánh giá thực trạng, đề xuất một số giải pháp để triển khai hiệu quả mô hình và một số giải pháp nhằ nâng cao CLĐT theo mô hình đào tạo song bằng và 9+ dành cho học sinh cấp THCS tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ Xây dựng nói riêng và một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên cả nước nói chung. Đồng thời, đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp cận mô hình đào tạo nghề quốc tế cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ Xây dựng.

  Số trang: 128

 • Xây dựng tài liệu hướng dẫn đánh giá tác động của rủi ro trên nền dữ liệu Atlats đô thị và khí hậu, thí điểm áp dụng cho Thành phố Cần Thơ (KQNC.2539)

  Tác giả: Nguyễn Hùng Minh (Chủ nhiệm nhiệm vụ)
  Nhà xuất bản: Trung tâm Ứng khó biến đổi khí hậu - Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và môi trường
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Xây dựng tài liệu hướng dẫn đánh giá tác động của rủi ro trên nền dữ liệu Atlats đô thị và khí hậu, thí điểm áp dụng cho Thành phố Cần Thơ (KQNC.2539)

  Tiêu đề phụ: Hợp đồng số: 7.6/2021/HĐ-NVSN

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Hùng Minh (Chủ nhiệm nhiệm vụ)

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu chung: Xây dựng tài liệu hướng dẫn đánh giá rủi ro của BĐKH trên nền Atlats đô thị và khí hậu phục vụ công tác quản lý, quy hoạch và phát triển đô thị bền vững, tăng cường khả năng thích ứng với BĐKH của các đô thị tại Việt Nam.
  Mục tiêu cụ thể:
  - Xây dựng quy trình đánh giá rủi ro do biến đổi khí hậu đến các lĩnh vực phát triển đô thị trên cơ sở Khung hướng dẫn lập Atlats đô thị và khí hậu cho các đô thị Việt Nam.
  - Xây dựng bộ chỉ số đánh giá rủi ro do biến đổi khí hậu đến các lĩnh vực phát triển đô thị theo Khung hướng dẫn lập Atlats đô thị và khí hậu cho các đô thị Việt Nam.
  - Thí điểm xây dựng Bản đồ đánh giá rủi ro do BĐKH đến 2 lĩnh vực quan trọng trong phát triển đô thị là sử dụng đất và giao thông tại Thành phố Cần Thơ.
  - Dự thảo hướng dẫn đánh giá rủi ro do BĐKH đến các lĩnh vực phát triển đô thị trên cơ sở Khung hướng dẫn lập Atlats đô thị và khí hậu, dự kiến do Bộ Xây dựng ban hành làm co sở để địa phương thực hiện.

  Số trang: 295

 • Nghiên cứu mô hình đô thị trung hòa các-bon; Đánh giá thí điểm cho 02 đô thị ở Việt Nam. Mã số: 7.5/2021/HĐ-NVSN (KQNC.2538)

  Tác giả: Ngô Minh Hùng (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang TP.HCM
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: TP.HCM
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu mô hình đô thị trung hòa các-bon; Đánh giá thí điểm cho 02 đô thị ở Việt Nam. Mã số: 7.5/2021/HĐ-NVSN (KQNC.2538)

  Tiêu đề phụ: Mã số: 7.5/2021/HĐ-NVSN

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Ngô Minh Hùng (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  - Mục tiêu tổng quát: Nhằm cụ thế hóa nhiệm vụ số 10 và 13, chương trình 4, phụ lục II, quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 25/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030.
  - Mục tiêu cụ thể:
  + Phân tích, đánh giá các tiêu chí phát triển đô thị trung hòa các-bon ở một số nước trên thế giới, những bài học kinh nghiệm có tính khả thi cho Việt Nam.
  + Phân tích tiềm năng phát triển đô thị trung hòa các-bon ở Việt Nam và đề xuất mô hình đô thị trung hòa các-bon cho TP.HCM và Đà Nẵng.
  + Đề xuất dự thảo tiêu chí xây dựng và phát triển đô thị trung hòa các-bon ở Việt Nam và xây dựng hướng dẫn kỹ thuật cho phát triển đô thị trung hòa các-bon.

  Số trang: 217

 • Điều tra, khảo sát thực trạng và nhu cầu sử dụng lao động nghề hàn để xây dựng khung chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp ngành Xây dựng giai đoạn 2020 - 2025 (KQNC.2537)

  Tác giả: Nguyễn Khánh Cường (Chủ nhiệm nhiệm vụ)
  Nhà xuất bản: Trường cao đẳng công nghệ quốc tế Lilama 2 - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát thực trạng và nhu cầu sử dụng lao động nghề hàn để xây dựng khung chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp ngành Xây dựng giai đoạn 2020 - 2025 (KQNC.2537)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Khánh Cường (Chủ nhiệm nhiệm vụ)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án: Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng lao động và nhu cầu đào tạo lao động nghề Hàn, làm căn cứ để thiết kế điều chỉnh khung chương trình đào tạo và xây dựng chương trình đào tạo nghề Hàn đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp trong giai đoạn 2020 - 2025.

  Số trang: 79

 • "Điều tra, khảo sát, xây dựng danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong ngành Xây dựng" năm 2020 (KQNC.2536)

  Tác giả: Phạm Minh Hà - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Cục Giám đinh nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: "Điều tra, khảo sát, xây dựng danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong ngành Xây dựng" năm 2020 (KQNC.2536)

  Tiêu đề phụ: Hợp đồng số 13/2020/HĐ-SNKT ngày 18/6/2020

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Phạm Minh Hà - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án:
  - Xây dựng Danh sách các nghề, công việc đặc thù trong lĩnh vực xây dựng có tính chất NNĐHNH để đề xuất đưa vào Danh mục nghề, công việc NNĐHNH và đặc biệt NNĐHNH trong Ngành Xây dựng.
  - Xây dựng một số Danh mục nghề, công việc NNĐHNH và nghề, công việc đặc biệt NNĐHNH trong ngành Xây dựng.
  - Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

  Số trang: 111