Tìm kiếm nâng cao

 • Điều tra, khảo sát thực trạng nhu cầu sử dụng nhân lực các nghề: vận hành máy xây dựng, khoan đào đường hầm của các doanh nghiệp tại các tỉnh khu vực Tây Bắc (KQNC.2308)

  Tác giả: Phạm Trung Dũng (Chủ nhiệm dự án)
  Nhà xuất bản: Trường Cao đẳng nghề Sông Đà – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: Hòa Bình
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát thực trạng nhu cầu sử dụng nhân lực các nghề: vận hành máy xây dựng, khoan đào đường hầm của các doanh nghiệp tại các tỉnh khu vực Tây Bắc (KQNC.2308)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Phạm Trung Dũng (Chủ nhiệm dự án)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án:
  - Xác định nhu cầu sử dụng nhân lực trình độ cao đẳng, trung cấp, nghề Vận hành máy xây dựng, nghề Khoan đào đường hầm của các doanh nghiệp tại các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu;
  - Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo; nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực nghề Vận hành máy xây dựng, nghề Khoan đào đường hầm của các doanh nghiệp.

  Số trang: 151

 • Điều tra, khảo sát thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng thi nâng bậc kỹ năng nghề cho người lao động tại các doanh nghiệp ngành Xây dựng, đề xuất giải pháp thi nâng bậc áp dụng công nghệ mới (KQNC.2307)

  Tác giả: Phạm Trung Dũng (Chủ nhiệm dự án)
  Nhà xuất bản: Trường Cao đẳng nghề Sông Đà – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: Hòa Bình
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng thi nâng bậc kỹ năng nghề cho người lao động tại các doanh nghiệp ngành Xây dựng, đề xuất giải pháp thi nâng bậc áp dụng công nghệ mới (KQNC.2307)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Phạm Trung Dũng (Chủ nhiệm dự án)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án:
  Điều tra và khảo sát để làm rõ thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng thi nâng bậc kỹ năng nghề cho người lao động tại các daonh nghiệp ngành Xây dựng, từ đó đưa ra các giải pháp áp dụng công nghệ mới trong việc tổ chức thi, đánh giá kết quả, nhằm nâng cao chất lượng thi nâng bậc trong các doanh nghiệp ngành Xây dựng.

  Số trang: 113

 • Nghiên cứu, đánh giá tình hình thực hiện chính sách pháp luật về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về chất lượng, bảo trì công trình xây dựng (Hợp đồng thực hiện Đề tài khoa học công nghệ số 31/HĐKHCN ngày 20/8/2020) (KQNC.2321)

  Tác giả: Phạm Minh Hà - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu, đánh giá tình hình thực hiện chính sách pháp luật về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về chất lượng, bảo trì công trình xây dựng (Hợp đồng thực hiện Đề tài khoa học công nghệ số 31/HĐKHCN ngày 20/8/2020) (KQNC.2321)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 31-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Phạm Minh Hà - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu đề tài:
  - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
  - Tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật, các QCVN, TCVN về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng ở trong và ngoài nước;
   - Đánh giá thực trạng về hệ thống quản lý chất lượng, sự phân loại, phân cấp các công trình xây dựng
  - Đánh giá an toàn chịu lực, quản lý an toàn lao động và vệ sinh môi trường ở Việt Nam;
  - Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng

  Số trang: 162

 • Tài liệu hướng dẫn lựa chọn công nghệ xử lý nước thải và tính toán thiết kế các công trình thoát và xử lý nước thải đô thị theo TCVN 7957 (KQNC.2319)

  Tác giả: Trần Đức Hạ - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu cấp thoát nước và môi trường
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Tài liệu hướng dẫn lựa chọn công nghệ xử lý nước thải và tính toán thiết kế các công trình thoát và xử lý nước thải đô thị theo TCVN 7957 (KQNC.2319)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 39-18

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trần Đức Hạ - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 251

 • Nghiên cứu mô hình phân bố mật độ dân cư và hình thái đô thị tại các đô thị lớn ở Việt Nam (KQNC.2306)

  Tác giả: Nguyễn Hoàng Minh - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu quy hoạch và thiết kế đô thị nông thôn
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu mô hình phân bố mật độ dân cư và hình thái đô thị tại các đô thị lớn ở Việt Nam (KQNC.2306)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 21-22

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Hoàng Minh - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  Đề xuất “MÔ HÌNH PHÂN BỐ MẬT ĐỘ DÂN CƯ VÀ HÌNH THÁI ĐÔ THỊ” gắn với mục tiêu kiểm soát để xây dựng mô hình lý tưởng về hình thái, cân đối giữa xu thế phát triển phân tán và tập trung, thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế - xã hội - môi trường tại các đô thị lớn ở Việt Nam.
  - Cần phải đề xuất Mô hình “ĐƠN VỊ ĐÔ THỊ” là mô hình để kiểm soát phân bố mật độ dân cư và hình thái đô thị dựa trên lý thuyết về cấu trúc đơn vị ở

  Số trang: 317

 • Điều tra, khảo sát, xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành xây dựng (KQNC.2297)

  Tác giả: Ngô Thị Bích - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện VLXD - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát, xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành xây dựng (KQNC.2297)

  Tiêu đề phụ: Mã số: MT 21-02

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Ngô Thị Bích - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  Xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành xây dựng năm 2021 cho Bộ Xây dựng (Ngành sản xuất xi măng, kính xây dựng, và sứ vệ sinh)

  Số trang: 168

 • Xây dựng, áp dụng thí điểm các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm tại cơ sở sản xuất sứ vệ sinh (KQNC.2294)

  Tác giả: Nguyễn Thị Tâm - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện VLXD - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Xây dựng, áp dụng thí điểm các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm tại cơ sở sản xuất sứ vệ sinh (KQNC.2294)

  Tiêu đề phụ: Mã số: K09G-18

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Thị Tâm - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  - Nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm tại nhà máy ứng dụng
  - Xây dựng nhà máy thành cơ sở điển hình để nhân rộng mô hình

  Số trang: 79

 • Xây dựng, áp dụng thí điểm các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm tại cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng ốp lát (KQNC.2295)

  Tác giả: Nguyễn Thị Tâm - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện VLXD - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Xây dựng, áp dụng thí điểm các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm tại cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng ốp lát (KQNC.2295)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TĐ 39-17

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Thị Tâm - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu: Nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm tại nhà máy ưng dụng. Xây dựng nhà máy thành cơ sở điển hình để nhân rộng mô hình

  Số trang: 63

 • Xây dựng tài liệu hướng dẫn hệ thống quản lý chất lượng, môi trường, năng lượng, an toàn và các công cụ cải tiến năng suất chất lượng sản phẩm (KQNC.2296)

  Tác giả: Nguyễn Thị Tâm - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện VLXD - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Xây dựng tài liệu hướng dẫn hệ thống quản lý chất lượng, môi trường, năng lượng, an toàn và các công cụ cải tiến năng suất chất lượng sản phẩm (KQNC.2296)

  Tiêu đề phụ: Mã số: K09H-18

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Thị Tâm - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu nhiệm vụ:
  - Thúc đẩy, hướng dẫn các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng tham gia đề án nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành sản xuất Vật liệu xây dựng
  - Đánh giá, lựa hcojn hệ thống quản lý , công cụ phù hợp với 4 ngành sản xuất vật liệu xây dựng (kính, sứ vệ sinh, gạch gốm ốp lát, xi măng)

  Số trang: 74

 • Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn kỹ thuật bảo vệ môi trường, giảm thiểu bụi và tiếng ồn trong thi công xây dựng công trình (KQNC.2298)

  Tác giả: Nguyễn Hồng Quang - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện VLXD - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn kỹ thuật bảo vệ môi trường, giảm thiểu bụi và tiếng ồn trong thi công xây dựng công trình (KQNC.2298)

  Tiêu đề phụ: Mã số: MT 01-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Hồng Quang - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nhiệm vụ: Xây dựng được hướng dẫn kỹ thuật bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình dân dụng

  Số trang: 182

 • Khảo sát, đánh giá hiện trạng xử lý nước thải từ quá trình khí hóa than trong sản xuất gạch gốm ốp lát, lựa chọn giải pháp xử lý phù hợp đảm bảo môi trường (KQNC.2299)

  Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Linh - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H,
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Khảo sát, đánh giá hiện trạng xử lý nước thải từ quá trình khí hóa than trong sản xuất gạch gốm ốp lát, lựa chọn giải pháp xử lý phù hợp đảm bảo môi trường (KQNC.2299)

  Tiêu đề phụ: Mã số: MT 20-04

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Linh - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu nhiệm vụ:
  - Xác định được tính chất và hiện trạng xử lý nước thải từ quá trình khí hóa than trong sản xuất gạch gốm ốp lát;
  - Đề xuất biện pháp xử lý phù hợp, đảm bảo nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường hiện hành

  Số trang: 174

 • Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất quy định về công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom, thoát nước đô thị, khu dân cư tập trung (KQNC.2293)

  Tác giả: Lương Ngọc Khánh - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất quy định về công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom, thoát nước đô thị, khu dân cư tập trung (KQNC.2293)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 25-21

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lương Ngọc Khánh - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  - Rà soát các quy định về công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom, thoát nước thải đô thị và khu dân cư tập trung.
  - Hướng dẫn chi tiết Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 tại Điều 86 khoản 7 về công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom, thoát nước thải đô thị và khu dân cư tập trung.

  Số trang: 106

 • Nghiên cứu đề xuất ứng dụng các điều kiện mẫu hợp đồng FIDIC cho công tác quản lý hợp đồng tại Việt Nam (KQNC.2301)

  Tác giả: Nguyễn Thị Duyên - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Hiệp hội Tư vấn xây dựng Việt Nam
  Năm xuất bản: 2017
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu đề xuất ứng dụng các điều kiện mẫu hợp đồng FIDIC cho công tác quản lý hợp đồng tại Việt Nam (KQNC.2301)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD12-16

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Thị Duyên - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu đề tài:
  Hướng tới việc hoàn thiện công tác hợp đồng đối với các dự án đầu tư xây dựng; cung cấp thông tin để các nhà xây dựng cơ chế chính sách về Hợp đồng, về lựa chọn nhà thầu nghiên cứu xem xét đưa vào các văn bản pháp quy của Nhà nước về công tác quản lý hợp đồng; tạo điều kiện cho các đối tượng tham gia quản lý hợp đồng xây dựng thuận lợi thực thi nhiệm vụ trong môi trường hội nhập kinh tế quốc tế. Đồng thời, giúp các chủ đầu tư, nhà thầu, nhà tư vấn và các tổ chức có liên quan hiểu rõ hơn về các mẫu hợp đồng quốc tế và ứng dụng các điều khoản vào trong công tác của đơn vị một cách chuẩn mực hơn, hiệu quả hơn.

  Số trang: 142

 • Nghiên cứu việc lập định mức chi phí tư vấn theo thời gian (man-month) cho các dự án đầu tư xây dựng (KQNC.2302)

  Tác giả: Nguyễn Dư Tiến - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Hiệp hội Tư vấn xây dựng Việt Nam
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu việc lập định mức chi phí tư vấn theo thời gian (man-month) cho các dự án đầu tư xây dựng (KQNC.2302)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD11-16

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Dư Tiến - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu đề tài:
  - Đánh giá thực trạng các phương pháp tính chi phí tư vấn hiện nay tại Việt Nam; phân tích phương pháp tính chi phí tư vấn của một số nước, một số dự án cụ thể; 
  - Phân tích các yếu tố liên quan đến việc lập định mức chi phí tư vấn theo thời gian (man-month) đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình;
  - Đề xuất phương thức xác lập chi phí tư vấn theo thời gian đối với một số công trình xây dựng điển hình

  Số trang: 170

 • Nghiên cứu phân tích quy định về quản lý hành nghề hoạt động xây dựng đối với cá nhân của một số nước ASEAN, trọng tâm quy định về phát triển nghề nghiệp liên tục, cơ quan quản lý cấp chứng chỉ hành nghề; đề xuất các quy định tại Việt Nam (KQNC.2304)

  Tác giả: Nguyễn Thị Duyên - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Hiệp hội Tư vấn xây dựng Việt Nam
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu phân tích quy định về quản lý hành nghề hoạt động xây dựng đối với cá nhân của một số nước ASEAN, trọng tâm quy định về phát triển nghề nghiệp liên tục, cơ quan quản lý cấp chứng chỉ hành nghề; đề xuất các quy định tại Việt Nam (KQNC.2304)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 108-18

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Thị Duyên - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu đề tài:
  Thông qua nghiên cứu, phân tích các quy định của  một số nước ASEAN như Indonesia, Malaysia, Philippine về quản lý hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân trong lĩnh vực tư vấn xây dựng, trọng tâm là các quy định cụ thể về phát triển nghề nghiệp liên tục, về tổ chức quản lý cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân; nghiên cứu quy định trong Hiệp định khung về thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ tư vấn xây dựng trong ASEAN. Từ đó, đưa ra các khuyến nghị, đề xuất một số quy định cụ thể về phát triển nghề liên tục và tổ chức quản lý cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cá nhân tại Việt Nam; đề xuất các nội dung chính kiến nghị Bộ Xây dựng và các cấp có thẩm quyền để đưa vào chương trình các phiên họp phù hợp của ASEAN để tiến tới công nhận lẫn nhau về dịch vụ tư vấn kỹ thuật.

  Số trang: 128