Tìm kiếm nâng cao

 • Nghiên cứu xây dựng 06 tiêu chuẩn quốc gia: Hỗn hợp bê tông - Phương pháp thử. Mã số: TC 29-21 (KQNC.2601)

  Tác giả: TS. Lê Phượng Ly - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng 06 tiêu chuẩn quốc gia: Hỗn hợp bê tông - Phương pháp thử. Mã số: TC 29-21 (KQNC.2601)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 29 - 21. Phần 1: Lấy mẫu và ứng dụng thông dụng

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Lê Phượng Ly - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Thuyết minh này trình bày về căn cứ, phương pháp và các nội dung cũng như một số điểm cần lưu ý đối với dự thảo tiêu chuẩn TCVN xxxxx-1:20xx Phương pháp thử hỗn hợp bê tông - Phần 1: Lấy mẫu và dụng cụ thông dụng

  Số trang: 12

 • Nghiên cứu cường độ chịu nén của khối xây gạch không nung phục vụ tính toán thiết kế. Mã số: RD 103-16 (KQNC.2600)

  Tác giả: TS. Hoàng Minh Đức - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2019
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cường độ chịu nén của khối xây gạch không nung phục vụ tính toán thiết kế. Mã số: RD 103-16 (KQNC.2600)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 103-16

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Hoàng Minh Đức - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Khối xây gạch đá là kết cấu truyền thống được đã được nghiên cứu và sử dụng rộng rãi trong xây dựng. Khối xây được sử dụng làm móng, cột, tường bao che, vách ngăn cho các loại công trình khác nhau. Hệ thống tiêu chuẩn đối với khối xây đã được thiết lập từ nhiều năm trước và khá hoàn thiện bao gồm tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật đối với vật liệu sử dụng, tiêu chuẩn phương pháp thử và tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu. Vật liệu xây phổ biến ở nước ta cho đến nay vẫn là các loại gạch đất sét nung. Tuy nhiên, cùng với việc phát triển các loại vật liệu xây không nung theo định hướng của nhà nước, chủng loại vật liệu xây trên thị trường nước ta ngày càng phong phú. Các sản phẩm xây không nung ở nước ta khá đa dạng, bao gồm: gạch bê tông, gạch đá đẽo, gạch canxi silicat, gạch đất không nung, gạch hệ geopolymer, gạch bê tông bọt, gạch bê tông khí chưng áp, ... Trong đó, gạch bê tông và gạch bê tông khí chưng áp đang là các loại vật liệu xây chiếm thị phần đáng kể và có mức độ tăng
  trưởng lớn.
  Để phục vụ cho việc áp dụng các vật liệu xây không nung vào thực tế xây dựng, các tiêu chuẩn cho sản phẩm đã được nghiên cứu, xây dựng và ban hành. Tuy nhiên, do đây là các sản phẩm mới, các tiêu chuẩn mới được xây dựng, soát xét trên cơ sở các tiêu chuẩn theo hệ thống Âu, Mỹ nên việc vận dụng tiêu chuẩn thiết kế theo hệ thống Liên Xô (cũ) cần được xem xét kỹ lưỡng, nhất là trong việc sử dụng các đặc tính của gạch để tính toán thiết kế khả năng chịu lực của khối xây. Do dó, nghiên cứu bước đầu về tính năng của khối xây trên cơ sở các vật liệu mới là rất cần thiết. Với sự đa dạng của các vật liệu xây không nung và với nguồn lực có hạn của đề tài, các nghiên cứu trong đề tài này chỉ tập trung vào hai loại vật liệu xây không nung chính bao gồm gạch bê tông và gạch bê tông khí chưng áp. Các nghiên cứu trong khuôn khổ đề tài này được thực hiện theo Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ số 123/HĐKHCN.

  Số trang: 108

 • Nghiên cứu ứng dụng bê tông hạt nhỏ độ bền cao sử dụng cát mịn, tro bay và xỉ lò cao cho các kết cấu bê tông ven biển ở khu vực Nam Trung Bộ. Mã số: RD 79-19 (KQNC.2595)

  Tác giả: TS. Hồ Văn Quân - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Trường Đại học sư phạm kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: Đà Nẵng
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu ứng dụng bê tông hạt nhỏ độ bền cao sử dụng cát mịn, tro bay và xỉ lò cao cho các kết cấu bê tông ven biển ở khu vực Nam Trung Bộ. Mã số: RD 79-19 (KQNC.2595)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 79-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Hồ Văn Quân - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  - Chế tạo các loại bê tông hạt nhỏ cấp 35 MPa và 45 MPa, trong thành phần bê tông sử dụng các phụ gia khoáng tro bay và xỉ lò cao.
  - Các loại bê tông hạt nhỏ sử dụng các phụ gia khoáng có độ chống thấm nước đạt trên cấp 16, độ chống thấm clorua dưới 1000 Culong ở 56 ngày và độ giãn nở sunfat nhỏ hơn 0,05% sau 6 tháng.
  - Thi công thí điểm 118 m3 mặt đường bê tông hạt nhỏ tỉnh Quảng Ngãi để hoàn thiện công nghệ thi công, bảo dưỡng và nghiệm thu bê tông hạt nhỏ.
  - Xây dựng mô hình và dự báo tuổi thọ của các kết cấu bê tông ven biển khu vực Nam Trung Bộ khi sử sử dụng các loại bê tông hạt nhỏ.

  Số trang: 166

 • Viện Vật liệu xây dựng - 50 năm xây dựng và phát triển (TTCD.1366)

  Tác giả: Viện Vật liệu xây dựng
  Nhà xuất bản: Viện VLXD
  Năm xuất bản: 2019
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Viện Vật liệu xây dựng - 50 năm xây dựng và phát triển (TTCD.1366)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Viện Vật liệu xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 59

 • Hướng dẫn tính toán cốt thép kết cấu lõi - vách bê tông cốt thép tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5574:20xx. Mã số: RD 23-17 (KQNC.2591)

  Tác giả: TS. Nguyễn Hồng Hà - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2019
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Hướng dẫn tính toán cốt thép kết cấu lõi - vách bê tông cốt thép tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5574:20xx. Mã số: RD 23-17 (KQNC.2591)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 23-17

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Nguyễn Hồng Hà - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 66

 • Nghiên cứu biên soạn TCVN cửa sổ và cửa đi - Khả năng chịu tải trọng gió - phân cấp và phương pháp thử. Mã số: TC 53-14 (KQNC.2588)

  Tác giả: TS. Vũ Thành Trung - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu biên soạn TCVN cửa sổ và cửa đi - Khả năng chịu tải trọng gió - phân cấp và phương pháp thử. Mã số: TC 53-14 (KQNC.2588)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 53-14

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Vũ Thành Trung - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 16

 • Nghiên cứu biên soạn TCVN cửa sổ, cửa đi bằng khung thép – kính. Yêu cầu kỹ thuật. Mã số: TC 49-14 (KQNC.2589)

  Tác giả: TS. Vũ Thành Trung - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu biên soạn TCVN cửa sổ, cửa đi bằng khung thép – kính. Yêu cầu kỹ thuật. Mã số: TC 49-14 (KQNC.2589)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 49-14

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Vũ Thành Trung - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 27

 • Biên soạn tiêu chuẩn Hệ tường kính – Tiêu chuẩn kỹ thuật. Mã số: TC 22-13 (KQNC.2587)

  Tác giả: TS. Vũ Thành Trung - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Biên soạn tiêu chuẩn Hệ tường kính – Tiêu chuẩn kỹ thuật. Mã số: TC 22-13 (KQNC.2587)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 22-13

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Vũ Thành Trung - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 8

 • Biên soạn TCVN thi công lắp đặt kết cấu vách kính mặt đứng công trình. Quy tắc thi công và nghiệm thu chất lượng. Mã số: TC 21-14 (KQNC.2590)

  Tác giả: TS. Vũ Thành Trung - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Biên soạn TCVN thi công lắp đặt kết cấu vách kính mặt đứng công trình. Quy tắc thi công và nghiệm thu chất lượng. Mã số: TC 21-14 (KQNC.2590)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 21-14

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Vũ Thành Trung - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu: Biên soạn tiêu chuẩn hướng dẫn thi công va fnghiejem thu hệ mặt dựng, có thể áp dụng trong thực tế, phục vụ công tác kiểm tra chất lượng trong xây dựng.

  Số trang: 16

 • Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về thiết bị làm việc tạm thời theo định hướng mới. Mã số: TC 21-21 (KQNC.2593)

  Tác giả: TS. Nguyễn Hồng Hải - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về thiết bị làm việc tạm thời theo định hướng mới. Mã số: TC 21-21 (KQNC.2593)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 21-21. Thiết bị thi công - Phần 4: Hệ ngăn vật rơi cho giàn giáo - Yêu cầu tính năng và thiết kế sản phẩm.

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Nguyễn Hồng Hải - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định về yêu cầu đối với sản phẩm, phương pháp thiết kế và thí nghiệm đối với hệ ngăn vật rơi cho giàn giáo để bảo vệ người lao động cũng như người ở khu vực xung qunah khỏi vật thể có thể rơi bên ngoài phạm vi của giàn giáo thường nằm gần nơi người làm việc hoặc qua lại.
   

  Số trang: 21

 • Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về thiết bị làm việc tạm thời theo định hướng mới. Mã số: TC 21-21 (KQNC.2593)

  Tác giả: TS. Nguyễn Hồng Hải - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về thiết bị làm việc tạm thời theo định hướng mới. Mã số: TC 21-21 (KQNC.2593)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 21-21. - Thiết bị thi công - Phần 3: Thí nghiệm thử tải

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Nguyễn Hồng Hải - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định các quy tắc cho việc thí nghiệm thử tải, lập hồ sơ và đánh giá kết quả thí nghiệm hiện trường của các thiết bị làm việc tạm thời không phải là thiết bị cơ học.

  Số trang: 49

 • Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về thiết bị làm việc tạm thời theo định hướng mới. Mã số: TC 21-21 (KQNC.2593)

  Tác giả: TS. Nguyễn Hồng Hải - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về thiết bị làm việc tạm thời theo định hướng mới. Mã số: TC 21-21 (KQNC.2593)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 21-21. Thiết bị thi công - Phần 2:Thông tin về vật liệu

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Nguyễn Hồng Hải - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này cung cấp hướng dẫn về cách tìm thông tin về vật liệu thường được dùng trong thiết bị làm việc tạm thời. Tiêu chuẩn nhấn mạnh đến một vài điều mà thiết kế cần lưu tâm tới.
  Thonong tin được đưa ra chỉ giới hạn về thép, hợp  kim nhôm, gang, gỗ, và các vật liệu làm từ gỗ
  Tiêu chuẩn này cũng đưa ra các yêu cầu về việc hàn nối, hạn chế rỉ sét và các hình thức hao mòn khác

  Số trang: 21

 • Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về thiết bị làm việc tạm thời theo định hướng mới. Mã số: TC 21-21 (KQNC.2593)

  Tác giả: TS. Nguyễn Hồng Hải - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về thiết bị làm việc tạm thời theo định hướng mới. Mã số: TC 21-21 (KQNC.2593)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 21-21. Thiết bị thi công - Phần 1: Giàn giáo - yêu cầu tính năng và thiết kế chung

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Nguyễn Hồng Hải - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định về tính năng và phương pháp thiết kế đối với giàn giáo công tác và giàn giáo tiếp cận, gọi chung là giàn giáo công tác. Tiêu chuẩn này nêu các yêu cầu để đảm bảo độ ổn định đối với kết cấu giàn giáo khi tựa vào kết cấu liền kề. Các yêu cầu chung được thiết lập, tuy nhiên có những điều khoản riêng cho các trường hợp đặc biệt
  Tiêu chuẩn này cũng quy định những nguyên tắc thiết kế kết cấu áp dụng đối với một số vật liệu và những nguyên tắc chung đối với những loại thiết bị chế tạo sẵn

  Số trang: 53

 • Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn cấu tạo kết cấu bê tông cốt thép theo định hướng mới. Mã số: RD 15-21 (KQNC.2580)

  Tác giả: Đặng Quyết Thắng - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Tổng Công ty tư vấn xây dựng Việt Nam
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn cấu tạo kết cấu bê tông cốt thép theo định hướng mới. Mã số: RD 15-21 (KQNC.2580)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 15-21

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đặng Quyết Thắng - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  - Xây dựng hướng dẫn cấu tạo kết cấu bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn quốc gia về thiết kế kết cấu bê tông cốt thép theo định hướng mới nhằm chi tiết hóa các yêu cầu cấu tạo liên quan đến các cấu kiện cơ bản
  - Làm tài liệu ly xthuataj phục vụ công tác thiết kế, thi công công trình nhà bê tông cốt thép, đồng thời làm tài liệu tham khảo cho công tác đào tạo, nghiên cứu.

  Số trang: 149

 • Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực nghiệm phục vụ cho việc hoàn thiện tiêu chuẩn thi công bê tông khối lớn trong điều kiện Việt Nam. Mã số: RD 41-19 (KQNC.2578)

  Tác giả: GS.TSKH. Nguyễn Văn Liên - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Hội Kết cấu và công nghệ xây dựng Việt Nam
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực nghiệm phục vụ cho việc hoàn thiện tiêu chuẩn thi công bê tông khối lớn trong điều kiện Việt Nam. Mã số: RD 41-19 (KQNC.2578)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 41-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: GS.TSKH. Nguyễn Văn Liên - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Thu thập các số liệu về trường nhiệt độ các khối bê tông đã thi công trên các công trình thực tế để xác định tính quy luật về nhiệt độ và chênh lệch độ bê tông khối lớn tại Việt Nam.
  - Trực tiếp thí nghiệm, đo trường nhiệt độ tại các khối bê tông đang thi công trên các công trình thực tế để xác định các thông số nhiệt cần kiểm soát và tính khả thi của các giải pháp công nghệ đã áp dụng
  - Thí nghiệm sự phát triển nhiệt độ đoạn nhiệt trong các mẫu bê tông nhỏ khối lập phương để xác định tốc độ gia tăng nhiệt độ, thời điểm và giá trị nhiệt độ cao nhất xuất hiện trong bê tông các cấp cường độ B30-B70 với các cấp phối khác nhau trên 2 loại xi măng PC40 và PCB40 thông dụng tại Việt Nam
  - Phân tích trường nhiệt độ các kết cấu (cấu kiện) bê tông khối lớn thông dụng trong thực tế (móng, cột, dầm, sàn) sử dụng bê tông cấp cường độ B30-B50 kích thước khác nhau để xác định kích thước nào có thể xem là khối lớn trong điềukiện Việt Nam
  - Kế thừa TCXDVN 305:2004, kiến nghị các nội dung cần bổ sung, hoàn thiện trong tiêu chuẩn thi công bê tông khối lớn trong điều kiện của Việt Nam.

  Số trang: 79