Tìm kiếm nâng cao

 • Building construction. Jointing products. Determination of extrudability of sealants using standardized apparatus.

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1991
  Nơi xuất bản: London
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Building construction. Jointing products. Determination of extrudability of sealants using standardized apparatus.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Xây dựng nhà. Các sản phẩm nối. Xác định khả năng đùn của các chất hàn và sử dụng các thiết bị tiêu chuẩn hóa.

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS EN 29048: 1991. Xây dựng nhà. Các sản phẩm nối. Xác định khả năng đùn của các chất hàn và sử dụng các thiết bị tiêu chuẩn hóa.

  Số trang: 12

 • Building construction - Sealants - Determination of adhesion/cohesion properties at constant temperature.

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: London
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Building construction - Sealants - Determination of adhesion/cohesion properties at constant temperature.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Xây dựng nhà - các chất bịt kín - Xác định. Độ bám dính/lực dính kết trong nhiệt độ không đổi.

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: tiêu chuẩn Anh. BS EN 29046: 1990. Xây dựng nhà - các chất bịt kín - Xác định. Độ bám dính/lực dính kết trong nhiệt độ không đổi.

  Số trang: 5

 • Mộ bê tông thành mỏng đúc sẵn

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Hội Bê tông Việt Nam
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Mộ bê tông thành mỏng đúc sẵn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn quy định các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử kiểm tra nghiệm thu chất lượng đối với sản phẩm "Mộ bê tông thành mỏng đúc sẵn" dùng mộ cát táng, mộ địa hỏa táng trong các nghĩa trang nhân dân.
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm mộ bê tông thành mỏng đúc sẵn được gia cường bằng cốt thép hoặc sợi phân tán (sợi thép, sợi polypropylen hoặc hỗn hợp hai loại sợi) dùng cho hình thức mai táng là cát táng và địa hỏa táng trong các nghĩa trang nhân dân

  Số trang: 59

 • Building construction. Jointing products. Detẻmination of extrudability of one - component sealants.

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1991
  Nơi xuất bản: London
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Building construction. Jointing products. Detẻmination of extrudability of one - component sealants.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Xây dựng nhà. Các sản phẩm nối. Xác định độ đun của các chất hàn vá một thành phần.

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS EN 28394: 1991. Xây dựng nhà. Các sản phẩm nối. Xác định độ đun của các chất hàn vá một thành phần.

  Số trang: 12

 • Bồn rác xanh bê tông thành mỏng đúc sẵn

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Hội Bê tông Việt Nam
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Bồn rác xanh bê tông thành mỏng đúc sẵn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn...:2015 quy định các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử kiểm tra nghiệm thu chất lượng đối với sản phẩm "Bồn rác xanh bê tông thành mỏng đúc sẵn" dùng trong các công trình công cộng, vệ sinh môi trường.
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm bồn rác xanh bê tông cốt thép, bê tông cốt sợi phân tán (gồm sợi polyme, sợi thép hoặc hỗn hợp hai loại sợi trên) thành mỏng đúc sẵn dùng để thu gom trước khi vận chuyển rác tại các khu vực công cộng ngoài trời

  Số trang: 60

 • Building construction. Jointing products. Sealants. Determinasion of tensile proper-ties at maintained extension.

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1991
  Nơi xuất bản: London
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Building construction. Jointing products. Sealants. Determinasion of tensile proper-ties at maintained extension.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Xây dựng nhà. Các sản phẩm nối. Các chất gắn kết. Xác định các tính chất kéo tại phần giãn nở.

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS EN 28340: 1991. Xây dựng nhà. Các sản phẩm nối. Các chất gắn kết. Xác định các tính chất kéo tại phần giãn nở.

  Số trang: 12

 • Hố ga hào kỹ thuật bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn. Phần 3: Nắp và song chắn rác

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Hội Bê tông Việt Nam
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Hố ga hào kỹ thuật bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn. Phần 3: Nắp và song chắn rác

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn TCVN 10333-3:2015 qui định các yêu cầu kĩ thuật và phương pháp thử kiểm tra nghiệm thu chất lượng đối với sản phẩm "Nắp hố ga và song chắn rác" dùng trong các công trình hạ tầng kĩ thuật.
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm nắp hố ga và song chắn rác dùng trong xây dựng công trình thoát nước

  Số trang: 62

 • Building construction. Jointing products. Sealants. Determinasion of tensile proper-ties.

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1991
  Nơi xuất bản: London
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Building construction. Jointing products. Sealants. Determinasion of tensile proper-ties.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Xây dựng nhà. Các sản phẩm nối. Các chất gắn kết. Xác định các tính chất chịu kéo

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS EN 28339: 1991. Xây dựng nhà. Các sản phẩm nối. Các chất gắn kết. Xác định các tính chất chịu kéo

  Số trang: 12

 • Hố ga hào kỹ thuật bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Hội Bê tông Việt Nam
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Hố ga hào kỹ thuật bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 47

 • Building construction. Jointing products. Determination of resistance to flow.

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1991
  Nơi xuất bản: London
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Building construction. Jointing products. Determination of resistance to flow.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Xây dựng nhà. Các sản phẩm. Xác định sự chống cuốn trôi.

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS EN 27390: 1991. Xây dựng nhà. Các sản phẩm. Xác định sự chống cuốn trôi.

  Số trang: 12

 • Soát xét TCVN 7745:2007 “Gạch gốm ốp lát ép bán khô - Yêu cầu kỹ thuật

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Soát xét TCVN 7745:2007 “Gạch gốm ốp lát ép bán khô - Yêu cầu kỹ thuật

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn TCVN 7745:2015 áp dụng cho gạch gốm được tạo hình bằng phương pháp ép bán khô, có hoặc không phủ men, thuộc nhóm B theo TCVN 7132, có độ hút nước E=/< 0.5%, 0.5% < E 10, dùng để ốp và lát các công trình xây dựng

  Số trang: 103

 • Building construction. Jointing products. Determination of elastic recovery.

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1991
  Nơi xuất bản: London
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Building construction. Jointing products. Determination of elastic recovery.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Xây dựng nhà. Các sản phẩm nối. Xác định sự đàn hồi.

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS EN: 27389: 1991. Xây dựng nhà. Các sản phẩm nối. Xác định sự đàn hồi.

  Số trang: 12

 • Tro xỉ nhiệt điện - Phương pháp xác định hàm lượng vôi tự do

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Tro xỉ nhiệt điện - Phương pháp xác định hàm lượng vôi tự do

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định phương pháp phân tích hóa học để xác định hàm lượng vôi tự do quy đổi từ tổng hàm lượng calci oxide tự do và hàm lượng calci hydroxide trong tro xỉ nhiệt điện (bao gồm tro bay và tro đáy)

  Số trang: 29

 • Building construction. Jointing products. Sealants. Vocabulary.

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1991
  Nơi xuất bản: London
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Building construction. Jointing products. Sealants. Vocabulary.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Xây dựng nhà. Các sản phẩm nối. Các chất gắn kết. Thuật ngữ.

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS EN 26927: 1991. Xây dựng nhà. Các sản phẩm nối. Các chất gắn kết. Thuật ngữ.

  Số trang: 12

 • Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Xác định chỉ số methylen xanh

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Xác định chỉ số methylen xanh

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử xác định chỉ số methylen xanh của cốt liệu có cấp hạt từ 0 đến 2mm. Nội dung tiêu chuẩn gồm 9 phần sau:
  1. Phạm vi áp dụng.
  2. Tài liệu viện dẫn.
  3. Thuật ngữ và định nghĩa.
  4. Quy định chung.
  5. Hóa chất, thuốc thử.
  6. Thiết bị, dụng cụ.
  7. Chuẩn bị mẫu thử.
  8. Phương pháp thử.
  9. Báo cáo thử nghiệm

  Số trang: 30