Tìm kiếm nâng cao

 • Guide to selection of constructional sealants

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1982
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Guide to selection of constructional sealants

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hướng dẫn lựa chọn vật liệu bịt kín trong xây dựng

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 6213: 1982. Hướng dẫn lựa chọn vật liệu bịt kín trong xây dựng

  Số trang: 32

 • Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Xác định sơ bộ độ ổn định của cốt liệu bằng cách sử dụng natri sulfat hoặc magnesi sulfa

  Tác giả: Nguyễn Thị Xuân Thu (Chủ nhiệm dự án)
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2010
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Xác định sơ bộ độ ổn định của cốt liệu bằng cách sử dụng natri sulfat hoặc magnesi sulfa

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Thị Xuân Thu (Chủ nhiệm dự án)

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn quy định phương pháp thử đánh giá sơ bộ độ ổn định của cốt liệu để chế tạo bê tông và vữa hoặc các ứng dụng khác dưới tác động của thời tiết, môi trường bằng cách sử dụng dung dịch natri sulfat hoặc megnesi sulfat bão hòa

  Số trang: 67

 • Specification for one part gun grade sili-cone based sealants

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1989
  Nơi xuất bản: London
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Specification for one part gun grade sili-cone based sealants

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy phạm đối với bột trảm silicon một thành phần phun bằng súng

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 5889:1989.Quy phạm đối với bột trảm silicon một thành phần phun bằng súng

  Số trang: 12

 • Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy phun than tự động cho lò nung Tuynen sản xuất gạch ngói đất sét nung

  Tác giả: Kiều Lê Hải (Chủ nhiệm dự án)
  Nhà xuất bản: Viện nghiên cứu và phát triển Viglacera
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy phun than tự động cho lò nung Tuynen sản xuất gạch ngói đất sét nung

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Kiều Lê Hải (Chủ nhiệm dự án)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề tài gồm 3 chương:
  Chương I: Tổng quan.
  Chương II: Tính toán thiết kế máy phun than tự động.
  A. Tính toán thiết kế bộ phận cấp liệu.
  B. Tính toán thiết kế bộ phận nghiền than.
  C. Tính toán thiết kế bộ phận phun than.
  D. Tính toán thiết kế khung đỡ.
  E. Tính toán thiết kế bộ phận tủ điện.
  F. Cài đặt phần mềm điều khiển cho máy phun.
  Chương III: Chế tạo, lắp ráp và thử nghiệm máy phun than.
  A. Chế tạo, lắp ráp các bộ phận của máy phun than tự động.
  B. Lắp ráp và thử nghiệm, đánh giá hiệu quả máy phun than tự động

  Số trang: 152

 • Specification for one - part gun grade poly- sulphide -based sealants.

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1986
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Specification for one - part gun grade poly- sulphide -based sealants.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy phạm đối với chất bịt kín polysulphide phun bằng súng

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 5215: 1986.Quy phạm đối với chất bịt kín polysulphide phun bằng súng

  Số trang: 8

 • Cold applied joint sealant system for concrete pavements. Methods of test.

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: London
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Cold applied joint sealant system for concrete pavements. Methods of test.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Các hệ thống bịt kín mối nối gia công lạnh cho việc lát bê tông. Các phương pháp thử.

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 5212: Part 3: 1990.Các hệ thống bịt kín mối nối gia công lạnh cho việc lát bê tông. Các phương pháp thử.

  Số trang: 24

 • Cold applied joint sealant systems for concrete pavements. Code of practice for the application and use of joint sealants.

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: London
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Cold applied joint sealant systems for concrete pavements. Code of practice for the application and use of joint sealants.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Các hệ thống bịt kín mối nối lạnh dùng cho lát đường bê tông. Hướng dẫn thi công việc hàn vá các mối nối

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 5212: Part 2: 1990. Các hệ thống bịt kín mối nối lạnh dùng cho lát đường bê tông. Hướng dẫn thi công việc hàn vá các mối nối

  Số trang: 14

 • Cold applied sealants systems for concrete pavements. Specification for joint sealants.

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Cold applied sealants systems for concrete pavements. Specification for joint sealants.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Các hệ thống bịt kín mối nối lạnh dùng cho lát đường bê tông. Quy phạm đối với hàn các mối nối

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 5212: Part 1: 1990. Các hệ thống bịt kín mối nối lạnh dùng cho lát đường bê tông. Quy phạm đối với hàn các mối nối

  Số trang: 12

 • Specification for unsintered PTPE tape for thread sealing applications.

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1968
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Specification for unsintered PTPE tape for thread sealing applications.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy phạm về băng PTPE dùng để gắn ren

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 4375.1968. Quy phạm về băng PTPE dùng để gắn ren

  Số trang: 12

 • Specification for two-part polysulphide-based sealants.

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1991
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Specification for two-part polysulphide-based sealants.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy phạm đối với nhựa trám hai phần poly-sulphide

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 4254: 1983 (1991). Quy phạm đối với nhựa trám hai phần poly-sulphide

  Số trang: 12

 • Sealants. Methods of test adhesion in peel

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1991
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Sealants. Methods of test adhesion in peel

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Vật liệu bịt kín khe hở trong xây dựng. Phương pháp thử độ dính bám trên bề mặt.

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 3712: Part 4: 1991. Vật liệu bịt kín khe hở trong xây dựng. Phương pháp thử độ dính bám trên bề mặt.

  Số trang: 12

 • Sealants. Methods of test for application life, skinning properties, and tack - free time.

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1986
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Sealants. Methods of test for application life, skinning properties, and tack - free time.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thử. Vật liệu bịt kín khe hở. Các phương pháp thử tuổi sử dụng, các tính chất bề ngoài và thời gian khô

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 3712:Part3: 1974 (1986). Thử. Vật liệu bịt kín khe hở. Các phương pháp thử tuổi sử dụng, các tính chất bề ngoài và thời gian khô

  Số trang: 24

 • Methods of test for building sealants. Seepage, staining, shrinkage, alkali resistance, shelf life and paintability.

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1973
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Methods of test for building sealants. Seepage, staining, shrinkage, alkali resistance, shelf life and paintability.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Các phương pháp thử vật liệu bịt kín nhà ở. Cường độ chống thấm, giữ màu, chống co ngót, chống kiềm, vòng đời và khả năng sơn.

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 3712: Part 2: 1973.Các phương pháp thử vật liệu bịt kín nhà ở. Cường độ chống thấm, giữ màu, chống co ngót, chống kiềm, vòng đời và khả năng sơn.

  Số trang: 12

 • Phát triển sản xuất vật liệu xây dựng để sử dụng trong nước và xuất khẩu giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030

  Tác giả: Phạm Văn Bắc (Chủ nhiệm đề án)
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Phát triển sản xuất vật liệu xây dựng để sử dụng trong nước và xuất khẩu giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Phạm Văn Bắc (Chủ nhiệm đề án)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề án:
  - Xây dựng Đề án phát triển sản xuất vật liệu xây dựng (VLXD) giai đoạn 2014-2020, tầm nhìn 2030 với các các mục tiêu chính sau: khai thác sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên khoáng sản làm VLXD; phát triển hợp lý các cơ sở sản xuất theo vùng lãnh thổ; xác định cơ cấu, chủng loại sản phẩm chủ yếu; quy mô đầu tư, công nghệ tiên tiến.
  - Phát triển ngành công nghiệp VLXD theo hướng xanh, sạch đảm bảo tiêu chuẩn và thân thiện môi trường.
  - Làm công cụ quản lý nhà nước, phục vụ công tác điều hành phát triển ngành sản xuất VLXD phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
  - Làm căn cứ cho việc xây dựng các quy hoạch phát triển VLXD ở các vùng, các địa phương và quy hoạch phát triển các chủng loại sản phẩm VLXD chủ yếu...

  Số trang: 139

 • Building and construction sealants. Methods of test for homogeneity, relative density and penetration

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1991
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Building and construction sealants. Methods of test for homogeneity, relative density and penetration

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Vật liệu bịt kín khe hở trong xây dựng và kết cấu. Các phương pháp thử độ đồng nhất, độ đặc tương đối và độ xâm nhập.

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 3712: Part 1: 1991. Vật liệu bịt kín khe hở trong xây dựng và kết cấu. Các phương pháp thử độ đồng nhất, độ đặc tương đối và độ xâm nhập.

  Số trang: 16