Tìm kiếm nâng cao

 • Bu lông thép cường độ cao với đai ốc và vòng đệm kèm theo dùng cho kỹ thuật kết cấu (kết hợp với Amdt 1)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1983
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Bu lông thép cường độ cao với đai ốc và vòng đệm kèm theo dùng cho kỹ thuật kết cấu (kết hợp với Amdt 1)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Bu lông thép cường độ cao với đai ốc và vòng đệm kèm theo dùng cho kỹ thuật kết cấu (kết hợp với Amdt 1)

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nêu những yêu cầu đối với các bu lông và đai ốc thép cường độ cao nói chung thuộc các nhóm 8,8 và 8 với các xery hệ mét ISO và ácc đường kính vòng đệm từ M16 đến M36 , chủ yếu dùng cho các kết cấu thép theo các tiêu chuẩn AS 1250 và AS 1511

  Số trang: 0

 • Các loại đinh thép-Các xeri hệ mét

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1980
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Các loại đinh thép-Các xeri hệ mét

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Các loại đinh thép-Các xeri hệ mét

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nêu các kích thước và những yêu cầu đối với đinh tán dùng trong xây dựng và các ngành công nghiệp khác. Các loại đinh gồm loại đầu tròn, đầu phẳng, bắt các tấm tường, tấm xi măng amiăng, tấm mềm, tấm dẻo, tấm lợp và thanh hàng rào

  Số trang: 0

 • Đai ốc lục giác hệ mét theo ISO , gồm đai ốc mỏng, đai ốc có khía và đai ốc xoắn

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1980
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đai ốc lục giác hệ mét theo ISO , gồm đai ốc mỏng, đai ốc có khía và đai ốc xoắn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đai ốc lục giác hệ mét theo ISO , gồm đai ốc mỏng, đai ốc có khía và đai ốc xoắn

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Quy định đối với đai ốc đường kính từ M1,6 đến 6 nhóm tính chất. Quy định các kích thước, vật liệu, các tính chất cơ học và những yêu cầu về ký hiệu, kể cả các phương pháp thử các tính chất cơ học. Trước hết gồm các đai ốc thép cácbon nhưng những yêu cầu về kích thước cũng áp dụng với các đai ốc bằng thép không rỉ và không phải thép

  Số trang: 0

 • Các phương pháp kiểm tra độ cố định trong bê tông và khói xây: Tải trọng kéo căng

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1982
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Các phương pháp kiểm tra độ cố định trong bê tông và khói xây: Tải trọng kéo căng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Các phương pháp kiểm tra độ cố định trong bê tông và khói xây: Tải trọng kéo căng

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mô tả phwong pháp thử định vị như thử các neo chịu kéo đặt trong vật liệu rắn cũng như trên công trường nhằm so sánh với số liệu tiêu chuẩn. Việc đo ngoại lực và chuyển vị được ghi khi chịu kéo dọc trục. Nêu những yêu cầu đối với việc trình bày các kết quả và cấp chứng chỉ thử nghiệm

  Số trang: 0

 • Phương pháp kiểm tra chân không (ngược si phông) dùng cho thiết bị nước

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1982
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Phương pháp kiểm tra chân không (ngược si phông) dùng cho thiết bị nước

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phương pháp kiểm tra chân không (ngược si phông) dùng cho thiết bị nước

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Yêu cầu các thiết bị, dụng cụ dùng nước phải có khả năng chống cháy hoặc hút ngược xi phông

  Số trang: 0

 • Các phương pháp thử cường độ kín gió và độ thấm nước: cửa sổ và các hệ kết cáu đệm lắp kính

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1968
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Các phương pháp thử cường độ kín gió và độ thấm nước: cửa sổ và các hệ kết cáu đệm lắp kính

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Các phương pháp thử cường độ kín gió và độ thấm nước: cửa sổ và các hệ kết cáu đệm lắp kính

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: các phươnbg pháp thử phù hợp với việc đo sự thông khí của cửa sổ, sự chống xâm nhập của nước qua cửa sổ dưới áp lực tĩnh và sự chống xâm nhập của nước qua các hệ thống kính trong những điều kiện động lực

  Số trang: 0

 • Quy phạm đối với việc lắp đặt bộ gá lắp cho những mục đích xây dựng: Cách lắp đặt các tấm lợp, các tấm phủ mái, phủ tường

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1964
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy phạm đối với việc lắp đặt bộ gá lắp cho những mục đích xây dựng: Cách lắp đặt các tấm lợp, các tấm phủ mái, phủ tường

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy phạm đối với việc lắp đặt bộ gá lắp cho những mục đích xây dựng: Cách lắp đặt các tấm lợp, các tấm phủ mái, phủ tường

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Bu lông móc, êcu, đinh vít, long đen, vít tự khoá, bu lông mái, êcu, kẹp, vít mái, kẹp tấm tôn, vật liệu (thép và nhôm), kích thước

  Số trang: 0

 • Kiểm tra bê tông:các phương pháp kiểm tra bê tông làm cho cứng hơn là về cường độ

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1970
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kiểm tra bê tông:các phương pháp kiểm tra bê tông làm cho cứng hơn là về cường độ

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kiểm tra bê tông:các phương pháp kiểm tra bê tông làm cho cứng hơn là về cường độ

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Xác định môdun động của tính đàn hồi bằng phương pháp điện động lực học. Xác định sự thay đổi chiều dài của mẫu ướt và khô. Các thí nghiệm về độ hút nước bề mặt ban đầu. Thay thế từng phần của BS 1881:1990

  Số trang: 0

 • Thử bê tông. Giới thiệu cách đo các mô đun động của tính đàn hồi

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thử bê tông. Giới thiệu cách đo các mô đun động của tính đàn hồi

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thử bê tông. Giới thiệu cách đo các mô đun động của tính đàn hồi

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Cầu đường, Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Quá trình các bước để xác định môđun động sử dụng rung dọc các mẫu thí nghiệm. Thay thế từng phần BS 1881:Phần 5:1970

  Số trang: 0

 • Hàn thép kết cấu . Hàn kết cấu thép chịu tải trọng mỏi cao

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1989
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hàn thép kết cấu . Hàn kết cấu thép chịu tải trọng mỏi cao

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hàn thép kết cấu . Hàn kết cấu thép chịu tải trọng mỏi cao

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nêu những yêu càu đối với hàn các kết cấu thép chịu tải trọng mỏi cao vượt quá giới hạn cho phép theo AS 1554.1. Hàn thép kết cấu, phần 1: Hàn kết cấu thép

  Số trang: 0

 • Quy phạm. Bể cứa bằng gang ghép (hình chữ nhật)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1964
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy phạm. Bể cứa bằng gang ghép (hình chữ nhật)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy phạm. Bể cứa bằng gang ghép (hình chữ nhật)

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Bế bắt bu lông tới 40 fit vuông và sâu 12 fit. Không kể những kết cấu đỡ không phải là đối tượng cảu áp lực hơn là đầu tĩnh với ácc mặt bích bên trong và có đỉnh hở hoặc kín. Và được làm bằng thép tấm 2,3 hoặc 5 fit vuông. các thanh giằng bằng thép trung bình và ácc móc nối. Kích thước và độ dày của các tấm tôn. Có minh hoạ các bể điển hình, ácc bảng vẽ về các tấm tôn làm bể và có cả các trọng lượng gần đúng và công suất tiêu chuẩn

  Số trang: 0

 • Tiêu chuẩn đối với cốp pha

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1982
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tiêu chuẩn đối với cốp pha

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tiêu chuẩn đối với cốp pha

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Cầu đường, Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Giới thiệu các phương pháp thiết kế, lắp đặt và sử dụng các kết cấu tạm thời dùng để chống đỡ kết cấu lâu dài cho tới các kết cấu tạm thời dùng để chống đỡ các kết cấu lâu dài cho tới các kết cấu này tự chịu lực

  Số trang: 0

 • Tiêu chuẩn đói với công tác đường ống vệ sinh

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1978
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tiêu chuẩn đói với công tác đường ống vệ sinh

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tiêu chuẩn đói với công tác đường ống vệ sinh

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Cầu đường, Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Những quy định đối với thiết kế, lắp đặt, thử và sửa chữa các đường ống không chịu áp trên mặt đất dùng cho nhà ở, nhà thương mại và nhà công cộng

  Số trang: 0

 • Quy phạm đối với việc buộc kim loại đối với công tác xây dựng tường vòm

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1978
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy phạm đối với việc buộc kim loại đối với công tác xây dựng tường vòm

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy phạm đối với việc buộc kim loại đối với công tác xây dựng tường vòm

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Các kiểu buộc tường: cánh bướm, ba chạc và xoắn đứng được sử dụng trong công tác xây. Vật liệu, kích thước và các biến dạng cho phép; các lớp bảo vệ; xác định tính hiệu quả của ứng suất của việc giằng liên kết hợp chất đồng; thí nghiệm và lấy mẫu

  Số trang: 0

 • Quy phạm đối với sợi gỗ dùng làm cốt pha hoặc nhồi bên trong các sàn, mái bê tông cốt thép

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1971
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy phạm đối với sợi gỗ dùng làm cốt pha hoặc nhồi bên trong các sàn, mái bê tông cốt thép

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy phạm đối với sợi gỗ dùng làm cốt pha hoặc nhồi bên trong các sàn, mái bê tông cốt thép

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Việc sản xuất, các vật liệu, hình dạng và cấu trúc, sự thay đổi kích thước thi công, độ đặc cả vật liệu khuôn, trọng lượng của chi tiết, khả năng chịu tải trọng treo, phương pháp đo các chi tiết và hướng dẫn sử dụng

  Số trang: 0