Tìm kiếm nâng cao

 • Chuyển dịch tiêu chuẩn hướng dẫn thực hành về bê tông cốt sợi của Mỹ (ACI 544 Fiber Reinforced Concrete) / Lê Trung Thành (Chủ nhiệm đề tài). - H. : Trường Đại học Xây dựng , 2015

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Chuyển dịch tiêu chuẩn hướng dẫn thực hành về bê tông cốt sợi của Mỹ (ACI 544 Fiber Reinforced Concrete) / Lê Trung Thành (Chủ nhiệm đề tài). - H. : Trường Đại học Xây dựng , 2015

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài:
  - Chuyển dịch tiêu chuẩn hướng dẫn thực hành về bê tông cốt sợi của Mỹ ACI 544.1R-96 (tái thông qua mới nhất năm 2009) và ACI 544.3R-08 sang Việt Nam.
  - Đáp ứng nhu cầu thực tiễn đang đòi hỏi về nghiên cứu và ứng dụng FRC tại Việt Nam. Sản phẩm của đề tài giúp hướng dẫn các cá nhân, tổ chức làm công tác thiết kế, thi công kết cấu sử dụng FRC vận dụng kiến thức để giải quyết các bài toán kỹ thuật đối với các kết cấu chịu tải trọng động, chịu kéo, uốn và đồng thời có thể hạ giá thành sản phẩm.
  -Hệ thống hóa và nâng cao toàn diện kiến thức khoa học công nghệ về FRC

  Số trang: 14

 • adhesives for construction. Adhesives for use with wood

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: London
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: adhesives for construction. Adhesives for use with wood

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chất kết dính cho xây dựng. Các chất kéo dán gỗ.

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh BS 5442: Part 3: 1979 (1990) Chất kết kính cho xây dựng. Các chất keo dán gỗ
   

  Số trang: 12

 • Classification of adhesives for use with interor wall and ceiling coverings (exclu- ding decorative flexible materials in roll from)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1989
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Classification of adhesives for use with interor wall and ceiling coverings (exclu- ding decorative flexible materials in roll from)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phân loại các chất kết dính dùng cho ốp tường và trân (từ các vật liệu trang trí)

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh BS 5442:Part2: 1989 trình bày Phân loại chất kết dính dùng cho ốp tường và trần (từ các vật liệu trang trí).

  Số trang: 8

 • Building and civil engineering drawings - Bar scheduling. ISO 4066:1977,Bản vẽ nhà và công trình dân dụng - Ký hiệu cốt thép bê tông

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: ISOSH
  Năm xuất bản: 1977
  Nơi xuất bản: Geneva
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Building and civil engineering drawings - Bar scheduling. ISO 4066:1977,Bản vẽ nhà và công trình dân dụng - Ký hiệu cốt thép bê tông

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Building and civil engineering drawings - Bar scheduling. ISO 4066:1977

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn ISO 4066:1977 giới thiệu Bản vẽ nhà và công trình dân dụng - Ký hiệu cốt thép bê tông

  Số trang: 0

 • Classification of adhesives for construction. Classification of adhesives for use with flooring materials.

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1989
  Nơi xuất bản: London
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Classification of adhesives for construction. Classification of adhesives for use with flooring materials.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phân loại chất kết dính dùng trong xây dựng. Phân loại chất kết dính dùng cho vật liệu nền.

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh BS 5442:Part 1:1989 trình bày Phân loại chất kết dính dùng trong xây dựng. Phân loại chất kết dính dùng cho vật liệu nền.

  Số trang: 4

 • Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng bộ tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép theo định hướng mới. Mã số: TC 35-20 (KQNC.2711)

  Tác giả: Đỗ Tiến Thịnh (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2024
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng bộ tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép theo định hướng mới. Mã số: TC 35-20 (KQNC.2711)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đỗ Tiến Thịnh (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Để hội nhập với khoa học công nghệ tiên tiến của thế giới, trong tiến trình hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quốc gia lĩnh vực xây dựng trên cơ sở kết quả định hướng của Đề án 198, các tiêu chuẩn cốt lõi lĩnh vực thiết kế kết cấu và địa kỹ thuật sẽ được biên soạn dựa trên nền tảng tiêu chuẩn Châu Âu, tiêu chuẩn Mỹ có xét đến tính kế thừa thành tựu 60 năm phát triển của ngành xây dựng. Vì vậy, cần phải biên soạn mới một tiêu chuẩn quốc gia về thiết kế kết cấu bê tông theo hướng mới.
  Tiêu chuẩn mới dự kiến sẽ được xây dựng dựa trên nền chính là tiêu chuẩn Châu Âu. Tiêu chuẩn châu Âu có ưu điểm là tiêu chuẩn nằm trong hệ thống tiêu chuẩn tiên tiến của thế giới hiện nay, được quốc tế công nhận, có ngôn ngữ tiếng Anh, có các phần mềm áp dụng và tích hợp với các công nghệ thiết kế tiên tiến như BIM. Ngoài ra, một số phần có thể tham khảo tiêu chuẩn Mỹ cũng như các tiêu chuẩn tiên
  tiến khác. Cùng với đó, tiêu chuẩn cũng cần được xem xét kế thừa những nội dung của tiêu chuẩn hiện hành phù hợp với Việt Nam.

  Số trang: 153

 • Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép theo định hướng mới. Mã số: TC 29 – 20 (KQNC.2708)

  Tác giả: Cao Duy Khôi (Chủ trì đề tài)
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép theo định hướng mới. Mã số: TC 29 – 20 (KQNC.2708)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Cao Duy Khôi (Chủ trì đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Để hội nhập nhanh với khoa học công nghệ tiên tiến của thế giới, trong tiến trình hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quốc gia lĩnh vực xây dựng trên cơ sở kết quả định hướng của Đề án 198, các tiêu chuẩn cốt lõi lĩnh vực thiết kế kết cấu và địa kỹ thuật sẽ được biên soạn dựa trên nền tảng tiêu chuẩn Châu Âu, tiêu chuẩn Mỹ có xét đến tính kế thừa thành tựu 60 năm phát triển của ngành xây dựng. Vì vậy, cần phải biên soạn mới một tiêu chuẩn quốc gia về thiết kế kết cấu thép theo hướng mới. Tiêu chuẩn mới dự kiến sẽ được xây dựng dựa trên nền tảng của tiêu chuẩn Châu Âu, tham khảo và tích hợp các ưu điểm của các tiêu chuẩn Thiết kế kết cấu thép khác của Việt Nam hiện hành, Nga, Mỹ, Trung Quốc. Ngoài ra cần quan tâm đến khả năng áp dụng TC mới trong các phần mềm tính toán thông dụng hiện nay ở Việt Nam.
  - Cùng với đó, tiêu chuẩn cũng cần được xem xét kế thừa những nội dung của tiêu chuẩn cũ mà phù hợp với Việt Nam.

  Số trang: 27

 • Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép chịu lửa theo định hướng mới. Mã số: RD 50-22 (KQNC.2707)

  Tác giả: Nguyễn Tuấn Trung (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép chịu lửa theo định hướng mới. Mã số: RD 50-22 (KQNC.2707)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Tuấn Trung (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  - Xây dựng "Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép chịu lửa theo định hướng mới" với các tiêu chí sau:
  + NGhiên cứu cơ sở dữ liệu biên soạn Hướng dẫn thiết kế kết cấu Bê tông cốt thép chịu lửa theo định hướng mới;
  + Nghiên cứu thiết kế kết cấu bê tông cốt thép chịu lửa bằng phương pháp tra bảng theo định hướng mới
  + Nghiên cứu thiết kế kết cấu be tông cốt thép chịu lửa bằng phương pháp tính toán theo định hướng mới
  + Thực hiện các ví dụ minh họa

  Số trang: 142

 • Nghiên cứu giải pháp và công nghệ xây dựng nhà ở cho đồng bào vùng núi phía Bắc sử dụng các vật liệu tại chỗ. Mã số: RD 49-22 (KQNC.2706)

  Tác giả: Nguyễn Trung Hiếu (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
  Năm xuất bản: 2024
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu giải pháp và công nghệ xây dựng nhà ở cho đồng bào vùng núi phía Bắc sử dụng các vật liệu tại chỗ. Mã số: RD 49-22 (KQNC.2706)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Trung Hiếu (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài:
  - Mục tiêu chung của đề tài là nghiên cứu giải pháp và công nghệ xây dựng nhà ở cho đồng bào dân tộc từ nguồn vật liệu tại chỗ, khắc phục được những khó khăn về việc vận chuyển vật liệu trên đại hình vùng núi phía Bắc đảm bảo các yếu tố truyền thống, bền vững, đơn giản phù hợp với văn hóa và điều kiện kinh tế - kỹ thuật của các tỉnh miền núi.
  Trên cơ sở đó, các mục tiêu cụ thể của đề tài gồm:
  1. Nghiên cứu thực trạng nhà ở của đồng bào dân tộc miền núi phía Bắc.
  2. Nghiên cứu chế tạo gạch không nung (dạng đất hóa đá) có cường độ chịu nén đạt trên 3,5 MPa từ nguồn vật liệu tại chỗ.
  3. Nghiên cứu giải pháp kiến trúc, kết cấu và quy trình thi công phù hợp nhằm xây dựng hồ sơ thiết kế mẫu nhà ở điển hình cho đồng bào dân tộc miền núi phía Bắc, trên cơ sở phù hợp với đặc điểm văn hóa, điều kiện địa phương khu vực miền núi phía Bắc.

  Số trang: 146

 • Biên soạn tiêu chuẩn Việt Nam xxx-3:2024 Máy và thiết bị xử lý, gia công kính phẳng – Yêu cầu an toàn. Mã số: TC 34-22 (KQNC.2705)

  Tác giả: Trương Quốc Thành (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Biên soạn tiêu chuẩn Việt Nam xxx-3:2024 Máy và thiết bị xử lý, gia công kính phẳng – Yêu cầu an toàn. Mã số: TC 34-22 (KQNC.2705)

  Tiêu đề phụ: Phần 1: Thiết bị lưu trữ, vận chuyển bên trong nhà máy; Phần 2: Thiết bị lưu trữ, vận chuyển bên ngoài nhà máy; Phần 3: Máy cắt kính; Phần 4: Bàn nghiêng (Bàn lật kính)

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trương Quốc Thành (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Biên soạn tiêu chuẩn Việt Nam xxx-3:2024 Máy và thiết bị xử lý, gia công kính phẳng – Yêu cầu an toàn.
  - Phần 1: Thiết bị lưu trữ, vận chuyển bên trong nhà máy;
  - Phần 2: Thiết bị lưu trữ, vận chuyển bên ngoài nhà máy;
  - Phần 3: Máy cắt kính;
  - Phần 4: Bàn nghiêng (Bàn lật kính)

  Số trang: 67

 • Hướng dẫn thiết kế cấu kiện dầm và cột bê tông lắp ghép theo định hướng mới. Mã số: RD 45-22 (KQNC.2702)

  Tác giả: Nguyễn Anh Dũng (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Thủy lợi
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Hướng dẫn thiết kế cấu kiện dầm và cột bê tông lắp ghép theo định hướng mới. Mã số: RD 45-22 (KQNC.2702)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Anh Dũng (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài
  - Nghiên cứu quy định thiết kế cấu kiện lắp ghép trong tiêu chuẩn Eurocode 2.
  - Nghiên cứu xây dựng “Hướng dẫn thiết kế cấu kiện dầm và cột bê tông lắp ghép theo định hướng mới”.

  Số trang: 83

 • Khảo sát, đánh giá hiện trạng phát thải chất ô nhiễm từ các sản phẩm vật liệu xây dựng, đề xuất giải pháp kiểm soát phát thải. Mã số: MT 08-22 (KQNC.2701)

  Tác giả: Nguyễn Đức Lượng (Chủ nhiệm dự án)
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học và kỹ thuật môi trường - Trường Đại học Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Khảo sát, đánh giá hiện trạng phát thải chất ô nhiễm từ các sản phẩm vật liệu xây dựng, đề xuất giải pháp kiểm soát phát thải. Mã số: MT 08-22 (KQNC.2701)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Đức Lượng (Chủ nhiệm dự án)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của dự án
  a. Mục tiêu tổng quát:
  - Xây dựng cơ sở dữ liệu mức phát thải, ngưỡng phát thải, và đề xuất các giải pháp kiểm soát phát thải các chất ô nhiễm (tập trung chủ yếu vào các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi - VOC) từ các sản phẩm VLXD sử dụng trong công trình dân dụng ở Việt Nam.
  b. Mục tiêu cụ thể:
  - Phân tích, đánh giá cơ sở khoa học và thực tiễn của việc xây dựng và áp dụng các tiêu chuẩn phát thải; hệ thống chứng nhận và dán nhãn phát thải VOC cho các sản phẩm VLXD sử dụng trong công trình dân dụng.
  - Xây dựng cơ sở dữ liệu mức phát thải và đề xuất ngưỡng phát thải VOC đối với một số nhóm sản phẩm VLXD sử dụng phổ biến trong công trình dân dụng ở Việt Nam.
  - Đề xuất các giải pháp kiểm soát phát thải VOC trong quá trình sản xuất, sử dụng các sản phẩm VLXD.

  Số trang: 281

 • Nghiên cứu sử dụng ván khuôn nhôm trong thi công khuôn nhôm tại Việt Nam. Mã số: RD52-19 (KQNC.2689)

  Tác giả: Nguyễn Trường Huy (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 22
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu sử dụng ván khuôn nhôm trong thi công khuôn nhôm tại Việt Nam. Mã số: RD52-19 (KQNC.2689)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Trường Huy (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Mục tiêu nghiên cứu    

  - Thực trạng sử dụng và khả năng phát triển của ván khuôn nhôm trong thi công xây dựng trên thế giời và tại Việt Nam.
  - Tiêu chuẩn, quy định, tính toán ván khuôn nhôm.
  - Định hướng giải pháp thúc đẩy sử dụng ván khuôn nhôm trong thi công xây dựng.
  - Xây dựng chỉ dẫn kỹ thuật ván khuôn nhôm - Yêu cầu kỹ thuật chế tạo, lắp dựng và nghiệm thu.

  Số trang: 162

 • Điều tra, khảo sát thực trạng giảng dạy và học tập phần Kết cấu bê tông cốt thép – Phần cấu kiện cơ bản và biên soạn giáo trình Bê tông cốt thép – Phần cấu kiện cơ bản theo TCVN 5574:2018 cho bậc đại học ngành Kỹ thuật xây dựng (KQNC.2686)

  Tác giả: Nguyễn Phan Duy (Chủ nhiệm dự án)
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Xây dựng Miền Trung – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2019
  Nơi xuất bản: Tuy Hòa
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát thực trạng giảng dạy và học tập phần Kết cấu bê tông cốt thép – Phần cấu kiện cơ bản và biên soạn giáo trình Bê tông cốt thép – Phần cấu kiện cơ bản theo TCVN 5574:2018 cho bậc đại học ngành Kỹ thuật xây dựng (KQNC.2686)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Phan Duy (Chủ nhiệm dự án)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  - Phân tích tổng quan về vai trò của học phần Kết cấu bê tông cốt thép - Phần cấu kiện cơ bản đối với công tác đào tạo của kỹ sư ngành Kỹ thuật xây dựng.
  - Rà soát, phân tích, đánh giá thực trạng về tài liệu giảng dạy, thực trạng sử dụng tài liệu giảng dạy tạp phần KCBTCT1 tại các cơ sở giáo dục có giảng dạy học phần KCBTCT1
  - Rà soát, đánh giá hiện trạng sử dụng tài liệu học tập Học phần KCBTCT1, của các đối tượng sinh viên/học viên
  - Rà soát, phân tích, đánh giá về nội dung trong đề cương học phần KCBTCT1 tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung và các trường có đào tạo ngành kỹ thuật xây dựng. Khả năng áp dụng tài liệu học tập được biên soạn theo TCVN 5574:2018 phục vụ công tác giảng dạy và học tập.
  - Đề xuất đề cương, nội dung chi tiết của giáo trình KCBTCT1, gắn kết với nhu cầu thực tiễn đã đặt ra.
  - Tổ chức biên soạn nội dung của giáo trình kết cấu bê tông cốt thép - Phần cấu kiện cơ bản theo TCVN 5574:2018 cho bậc đại học, gắn két với nhu cầu thực tiễn đề ra.

  Số trang: 98

 • Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn “Khảo sát và thí nghiệm địa kỹ thuật – Nhận dạng, mô tả và phân loại đá”. Mã số: TC 23-21 (KQNC.2672)

  Tác giả: Đồng Thị Minh Tâm (Chủ trì đề tài)
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn “Khảo sát và thí nghiệm địa kỹ thuật – Nhận dạng, mô tả và phân loại đá”. Mã số: TC 23-21 (KQNC.2672)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đồng Thị Minh Tâm (Chủ trì đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc nhận dạng, mô tả khối đá và vật liệu đá trên cơ sở thành phần khoáng vật học, các khía cạnh nguồn gốc hình thành, cấu trúc, kích thước hạt, tính gián đoạn và các thông số khác. Tiêu chuẩn này cũng quy định các quy tắc để mô tả các đặc điểm khác cũng như việc đặt tên cho đá.
  - Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng cho việc mô tả đá cho địa kỹ thuật trong xây dựng công trình dân dụng. Mô tả được thực hiện trên lõi và các mẫu đá khác và trên các khối đá lộ thiên.

  Số trang: 17