Tìm kiếm nâng cao

 • Bê tông phun : Tiêu chuẩn & Thuyết minh. - H. : Hội bê tông Việt Nam , 2015

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Hội bê tông Việt Nam
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Bê tông phun : Tiêu chuẩn & Thuyết minh. - H. : Hội bê tông Việt Nam , 2015

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục đích biên soạn tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn biên soạn nhằm đáp ứng mục tiêu là đưa ra được định hướng các yêu cầu kỹ thuật cơ bản về bê tông phun, một số phương pháp thử một số tính chất cơ bản của bê tông phun trong quá trình thi công. Điều này góp phần phát triển xây dựng trong nước và tạo điều kiện để các nhà đầu tư trong và ngoài nước vận dụng trong quá trình xây dựng các công trình tại Việt Nam.

  Số trang: 12

 • Chuyển dịch tiêu chuẩn hướng dẫn thực hành về bê tông cốt sợi của Mỹ (ACI 544 Fiber Reinforced Concrete) / Lê Trung Thành (Chủ nhiệm đề tài). - H. : Trường Đại học Xây dựng , 2015

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Chuyển dịch tiêu chuẩn hướng dẫn thực hành về bê tông cốt sợi của Mỹ (ACI 544 Fiber Reinforced Concrete) / Lê Trung Thành (Chủ nhiệm đề tài). - H. : Trường Đại học Xây dựng , 2015

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài:
  - Chuyển dịch tiêu chuẩn hướng dẫn thực hành về bê tông cốt sợi của Mỹ ACI 544.1R-96 (tái thông qua mới nhất năm 2009) và ACI 544.3R-08 sang Việt Nam.
  - Đáp ứng nhu cầu thực tiễn đang đòi hỏi về nghiên cứu và ứng dụng FRC tại Việt Nam. Sản phẩm của đề tài giúp hướng dẫn các cá nhân, tổ chức làm công tác thiết kế, thi công kết cấu sử dụng FRC vận dụng kiến thức để giải quyết các bài toán kỹ thuật đối với các kết cấu chịu tải trọng động, chịu kéo, uốn và đồng thời có thể hạ giá thành sản phẩm.
  -Hệ thống hóa và nâng cao toàn diện kiến thức khoa học công nghệ về FRC

  Số trang: 14

 • Nghiên cứu ứng dụng công nghệ in 3D trong chế tạo vật liệu xây dựng tính năng cao (KQNC.2407)

  Tác giả: PGS.TS. Lê Trung Thành - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện VLXD - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ in 3D trong chế tạo vật liệu xây dựng tính năng cao (KQNC.2407)

  Tiêu đề phụ: RD 42-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: PGS.TS. Lê Trung Thành - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Với sự phát triển về kỹ thuật in 3D hiện nay, ngành xây dựng đã bắt đầu quan tâm và áp dụng kỹ thuật này ở quy mô lớn hơn. Vật liệu xây dựng chủ yếu được sử dụng trong công nghệ in 3D hiện nay là bê tông xi măng. Có thể thấy rằng công nghệ in 3D bê tông đã góp phần tạo ra một số tiến độ đáng kể trong kiến trúc và xây dựng. Trong nghiên cứu này, Viện VLXD đã chủ trì thực hiện thành công các nội dung khoa học về làm chủ các quá trình thiết kế, chế tạo, lắp đặt, điều khiển tự động máy in 3D bê tông hoàn chỉnh và đồng thời cùng làm chủ được quy trình lựa chọn nguyên vật liệu sử dụng, các quy luật khoa học thực nghiệm về thành phần cấp phối, các tính chất công nghệ của hỗn hợp bê tông 3D khi còn dẻo ướt cũng như các tính chất cơ lý của bê tông 3D khi đã rắn chắc. Các kết quả nghiên cứu khoa học này là bước đi đồng bộ đầu tiên về nghiên cứu phát triển ứng dụng công nghệ in 3D bê tông tại Việt Nam, góp phần đặt nền móng vững chắc cho chiến lược phát triển, ứng dụng công nghệ cao trong ngành xây dựng ở nước ta nhằm hiện thực hóa Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và Kế hoạch hành động của ngành xây dựng thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại Quyết định số 1717/QĐ-BXD ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

  Số trang: 430

 • Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ cọc vật liệu hỗn hợp cát biển xi măng tro bay gia cố nền đất yếu phục vụ xây dựng công trình hạ tầng khu vực ven biển và hải đảo (KQNC.2382)

  Tác giả: PGS.TS. Tạ Đức Thịnh - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Mỏ - Địa chất
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ cọc vật liệu hỗn hợp cát biển xi măng tro bay gia cố nền đất yếu phục vụ xây dựng công trình hạ tầng khu vực ven biển và hải đảo (KQNC.2382)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 40-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: PGS.TS. Tạ Đức Thịnh - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài:
  - Phát triển được công  nghệ mới cọc cát biển - xi măng-tro bay gia cố nền đất yếu với đầy đủ cơ sở lý thuyết, cơ sở thực nghiệm, quy trình thiết kế, thi công nghiệm thu cọc phục vụ xây dựng công trình hạ tầng khu vực ven biển và hải đảo.
  - Xây dựng được chỉ dẫn kỹ thuật "Gia cố nền đất yếu: Phương pháp cọc vật liệu hỗn hợp cát biển - xi măng-tro bay"

  Số trang: 162

 • Nghiên cứu sử dụng tro bay sản xuất cốt liệu nhẹ dùng chế tạo tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn theo công nghệ rung ép hoặc đùn ép (KQNC.2361)

  Tác giả: PGS. TS Bạch Đình Thiên - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Hội Bê tông Việt Nam
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu sử dụng tro bay sản xuất cốt liệu nhẹ dùng chế tạo tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn theo công nghệ rung ép hoặc đùn ép (KQNC.2361)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 105-16

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: PGS. TS Bạch Đình Thiên - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 245

 • Nghiên cứu chế tạo bê tông hạt mịn sử dụng tro xỉ và lưới thép 3D có khả năng cách âm, cách nhiệt để sản xuất các tấm tường ngăn, sàn nhà và các cấu kiện thành mỏng trong các công trình xây dựng (KQNC.2362)

  Tác giả: TS. Trần Lê Hồng - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Hội Bê tông Việt Nam
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu chế tạo bê tông hạt mịn sử dụng tro xỉ và lưới thép 3D có khả năng cách âm, cách nhiệt để sản xuất các tấm tường ngăn, sàn nhà và các cấu kiện thành mỏng trong các công trình xây dựng (KQNC.2362)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 98-18

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Trần Lê Hồng - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  Mục đích nghiên cứu là nghiên cứu chế tạo bê tông hạt mịn Dmax = 5mm, cường độ nén phù hợp để có thể sử dụng với cốt lưới thép 3D chế tạo tấm tường và tấm sàn bê tông có kích thước phù hợp cho thi công lắp ghép cho tường và sàn nhà dân dụng. Hỗn hợp bê tông để chế tạo tấm tường và tấm sàn lắp ghép có độ chảy cao, có thể dễ dàng chế tạo và thi công trên cơ sở nguồn nguyên vật liệu, thiết bị sẵn có và phù hợp với khí hậu của Việt Nam.

  Số trang: 124

 • Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn kết cấu bê tông – thi công và nghiệm thu (KQNC.2367)

  Tác giả: TS. Đỗ Tiến Thịnh - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn kết cấu bê tông – thi công và nghiệm thu (KQNC.2367)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 36-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Đỗ Tiến Thịnh - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung nghiên cứu đề tài:
  - Sưu tầm, nghiên cứu tổng quan một số tiêu chuẩn thi công kết cấu bê tông cốt thép và các tiêu chuẩn liên quan trên thế giới
  - Nghiên cứu thực trạng tiêu chuẩn thi công BTCT tại Việt Nam; 
  - Nghiên cứu chuyển dịch tiêu chuẩn gốc BS EN 13670:2009 sang tiếng Việt
  - Nghiên cứu bổ sung, thay thế các tiêu chuẩn viện dẫn châu Âu sang các TCVN tương đương nếu phù hợp
  - Nghiên cứu về các quy định và chỉ dẫn cho hồ sơ thi công
  - Nghiên cứu về các quy định và chỉ dẫn cho quản lý chất lượng thi công
  - Nghiên cứu về các quy định và chỉ dẫn cho công tác giàn giáo và cốp pha
  - Nghiên cứu về các quy định và chỉ dẫn cho công tác cốt thép
  - Nghiên cứu về quy định và chỉ dẫn cho công tác thi công ứng suất trước
  - Nghiên cứu về các quy định và chỉ dẫn cho công tác bê tông
  - Nghiên cứu về các quy định và chỉ dẫn cho dung sai kích thước hình học
  - Nghiên cứu về các quy định cho Phụ lục quốc gia
  - Nghiên cứu xây dựng thuyết minh tiêu chuẩn
  - Nghiên cứu xây dựng dự thảo tiêu chuẩn
  - Viết báo cáo tổng kết đề tài

  Số trang: 106

 • Nghiên cứu sử dụng bùn đỏ làm nguyên liệu thay thế đất sét trong sản xuất gạch lát sàn và ngói lợp (KQNC.2379)

  Tác giả: ThS. Nguyễn Hữu Tài - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện VLXD - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu sử dụng bùn đỏ làm nguyên liệu thay thế đất sét trong sản xuất gạch lát sàn và ngói lợp (KQNC.2379)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 75-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Nguyễn Hữu Tài - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu đề tài: nhằm mục đích sử dụng bùn đỏ thay thế một phần đất sét trong sản xuất gạch lát sàn và ngói lợp với mục tiêu cụ thể như sau;
  - Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất gạch lát sàn và ngói lợp sử dụng bùn đỏ làm nguyên liệu thay thế 50% đất sét.
  - Chế tạo được 100 viên gạch lát sàn kích thước (250x250)mm có chất lượng đạt theo TCVN 7483:2005 Gạch ốp lát đùn dẻo - Yêu cầu kỹ thuật
  - Chế tạo 100 ngói lợp 22 viên/m2 có chất lượng đạt theo và TCVN 1452:2004 Ngói đất sét nung - yêu cầu kỹ thuật.

  Số trang: 85

 • Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn và chỉ dẫn kỹ thuật phế thải phá dỡ công trình và phế thải xây dựng làm vật liệu san lấp (KQNC.2378)

  Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Hoan - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện VLXD - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn và chỉ dẫn kỹ thuật phế thải phá dỡ công trình và phế thải xây dựng làm vật liệu san lấp (KQNC.2378)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD13-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Hoan - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu đề tài:
  - Nghiên cứu đánh giá tính chất các loại vật liệu tái chế từ phế thải phá dỡ công trình (vật liệu vô cơ) dùng làm vật liệu san lấp cho công trình xây dựng
  - Xây dựng tiêu chuẩn TCVN đối với vật liệu tái chế từ phế thải phá dỡ công trình (vật liệu vô cơ) làm vật liệu san lấp và xây dựng chỉ dẫn kỹ thuật quy trình chế tạo vật liệu tái chế từ phế thải phá dỡ công trình (vật liệu vô cơ) làm vật liệu san lấp cho công trình xây dựng.

  Số trang: 149

 • Nghiên cứu chế tạo mực in kỹ thuật số cho gạch gốm ốp lát (KQNC.2377)

  Tác giả: ThS. Nguyễn Hữu Tài - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện VLXD - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu chế tạo mực in kỹ thuật số cho gạch gốm ốp lát (KQNC.2377)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD10-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Nguyễn Hữu Tài - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 116

 • Nghiên cứu chế tạo thủy tinh bọt cách nhiệt (KQNC.2376)

  Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Minh - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện VLXD - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu chế tạo thủy tinh bọt cách nhiệt (KQNC.2376)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 39-17

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Minh - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu đề tài:
  - Lựa chọn được chất to bọt phù hợp
  - Xây dựng quy trình công nghệ chế tạo tấm thủy tinh cách nhiệt
  - Chế tạo được 30 tấm thủy tinh bọt đạt được theo tiêu chuẩn ASTM C 552-03

  Số trang: 72

 • Nghiên cứu sử dụng Nano Silica làm chất kết dính chế tạo bê tông chịu lửa bền hóa cao cấp (KQNC.2375)

  Tác giả: TS. Vũ Văn Dũng - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện VLXD - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu sử dụng Nano Silica làm chất kết dính chế tạo bê tông chịu lửa bền hóa cao cấp (KQNC.2375)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD38-17

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Vũ Văn Dũng - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Đề tài đã lựa chọn được các nguyên liệu phù hợp để bê tông chịu lửa sử dụng chất kết dính nano silica: bô xit lò quay 80% Al2O3, bột chịu lửa hoạt tính; keo nano silica và một số phụ gia
  - Cấp phối tối ưu đảm bảo tạo độ chảy cho phối liệu và tạo mật độ cấu trúc tối đa cho be etoong chịu lửa: cốt liệu chịu lửa cỡ hạt 1-6mm: 44$, cốt liệu chịu lửa 0-1mm:22%, cốt liệu chịu lửa mịn: 20%, bột chịu lửa hoạt tính: 14%, keo silica 8%.
  - Đề tài chế tạo 2 tấn BTCL sử dụng keo silica ứng dụng vào lò đốt rác thải y tế của Cty CP Môi trường Đô thị và công nghiệp 11 cho kết quả thử nghiệm khả quan; sản phẩm không bị mài mòn, bong tróc, nứt vỡ, không bị ăn mòn.
  - Qua tính toán sơ bộ giá thành sản phẩm cho thấy bê tông chịu lửa sử dụng keo silica khi được triển khai sản xuất sẽ có ý nghĩa lớn cả về kinh tế lẫn kỹ thuật, một mặt tạo ra sản phẩm thay tehes hàng nhập khẩu, chủ động trong sản xuất đồng thời cũng tạo ra một sản phẩm mới có các tính năng kỹ thuật cao sử dụng cho lò quay nung clinker xi măng sử dụng nhiên liệu thay thế hoặc xây lò đốt rác thải và lò hỏa táng...

  Số trang: 80

 • Nghiên cứu chế tạo sản phẩm chịu lửa định hình hệ Cacbuasilic (SIC) liên kết Nitrua silic dùng cho lò công nghiệp (KQNC.2374)

  Tác giả: KS. Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện VLXD - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu chế tạo sản phẩm chịu lửa định hình hệ Cacbuasilic (SIC) liên kết Nitrua silic dùng cho lò công nghiệp (KQNC.2374)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 40-17

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: KS. Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nghiên cứu về sản phẩm chịu lửa Cacbuasilic, ở nước ta đã có công trình "Nghiên cứu công nghệ sản xuất sản phẩm chịu lửa Cacbuasilic làm tấm kê, trụ đỡ cho các lò công nghiệp" do Viện VLXD chủ trì. Đề tài nghiên cứ chế tạo sản phẩm chịu lửa Cacbuasilic trên công nghệ SiC liên kết alumosilicat, sản phẩm của đề tài đã được ứng dụng trong ngành công nghiệp gốm sứ. Tuy nhiên, hiện nay sản phẩm SiC-Si3N4 có các tính năng ưu việt hơn nên được sử dụng trong công nghiệp luyện kim, gốm sứ, làm việc trong môi trường khắc nghiệt như độ ăn mòn cao, chịu tải trọng lớn...do vậy, ngheien cứu chế tạo sản phẩm SiC-Si3N4 là cấp thiết.
  Đề tài Nghiên cứu chế tạo sản phẩm chịu lửa định hình hệ Cacbuasilic (SIC) liên kết Nitrua silic (Si3N4) dùng cho lò công nghiệp nhằm mục tiêu nghiên cứu, nắm bắt  công nghệ đã có trên thế giới để triển khai và làm chủ công nghệ sản xuất phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Sản phẩm của đề tài đáp ứng được nhu cầu của thị trường, thay thế sản phẩm nhập ngoại. 

  Số trang: 57

 • Nghiên cứu chế tạo tấm kê trụ đỡ cho lò nung gốm sứ trên nền gốm Cordierite-Zircon (KQNC.2373)

  Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Trung - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện VLXD - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu chế tạo tấm kê trụ đỡ cho lò nung gốm sứ trên nền gốm Cordierite-Zircon (KQNC.2373)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD12-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Trung - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài:
  Mục tiêu nghiên cứu đề tài đã được xác định trong "thuyết minh nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ" và "hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ " giữa Viện VLXD và Vụ Khoa học công nghệ - Bộ Xây dựng bao gồm các nội dung:
  - Nghiên cứu chế tạo tấm kê trụ đỡ từ gốm Cordierite-Zircon theo yêu cầu đặt ra
  - Xây dựng quy trình công  nghệ sản xuất tấm kê trụ đỡ gốm Cordierite-Zircon
  - Chế tạo 60 tấm kê, 80 trụ đỡ có chất lượng tương đương sản phẩm nhập khẩu
  - Ứng dụng tấm kê, trụ đỡ nghiên cứu cho lò nung của 01 cơ sở sản xuất ngói nung.

  Số trang: 133

 • Nghiên cứu sử dụng tro, xỉ của lò đốt chất thải rắn sinh hoạt làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng (KQNC.2372)

  Tác giả: ThS. Cao Tiến Phú - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện VLXD - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu sử dụng tro, xỉ của lò đốt chất thải rắn sinh hoạt làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng (KQNC.2372)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD16-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Cao Tiến Phú - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
  Tro xỉ thải từ xử lý đốt CTRSH ở Việt Nam khối lượng ngày càng lớn, tiềm năng để làm nguyên liệu cho VLXD. Tuy nhiên, để sử dụng cần nghiên cứu cụ thể các tính chất, phương pháp xử lý và sử dụng cho sản phẩm VLXD phù hợp. Vấn đề nghiên cứu tro xỉ đốt CTRSH để tái sử dụng vừa có tính cấp thiết về xử lý tái chế chất thải và có ý nghĩa thực tiễn sử dụng phù hợp tài nguyên. Vì vậy, mục tiêu đề tài đặt ra: Nghiên cứu sử dụng tro, xỉ đốt CTRSH làm VLXD, cụ thể ở đây là nghiên cứu làm cốt liệu cho sản xuất gạch bê tông, bê tông .
  - Mục tiêu cụ thể đã đặt ra:
  + Chế tạo được nguyên liệu sản xuất gạch bê tông, bê tông từ tro xỉ đốt CTRSH
  + Sản xuất thử nghiệm gạch bê tông M 7,5 theo TCVN 6477:2016 và bê tông đạt yêu cầu chất lượng M25 theo TCVN 6025:1995 có sử dụng ít nhất 30% cốt liệu tro, xỉ đốt CTRSH
  + Thiết lập quy trình chế tạo gạch bê tông, bê tông sử dụng nguyên liệu từ tro, xỉ CTRSH trên dây chuyền công nghiệp;
  + Sản xuất chế tạo khoảng 15.000 viên gạch bê tông, 10m3 bê tông trên dây chuyền sản xuất công nghiệp, dự kiến sẽ tiến hành tại nhà máy gạch bê tông. Có báo cáo đánh giá quá trình sản xuất, phiếu phân tích, thử nghiệm các sản phẩm.
  + Xây dựng dự thảo TCVN về tro đáy đốt CTRSH làm nguyên liệu sản xuất gạch be etoong và tài liệu Chỉ dẫn kỹ thuật Sản xuất gạch bê tông, bê tông từ tro, xỉ đốt CTRSH.

  Số trang: 220