Tìm kiếm nâng cao

 • Khảo sát, đánh giá, xây dựng cơ sở dữ liệu, đề xuất các giải pháp quản lý, sử dụng tro xỉ nhà máy nhiệt điện làm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp và quy trình kiểm soát ô nhiễm môi trường (KQNC.2287)

  Tác giả: Nguyễn Thị Tâm - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu Xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Khảo sát, đánh giá, xây dựng cơ sở dữ liệu, đề xuất các giải pháp quản lý, sử dụng tro xỉ nhà máy nhiệt điện làm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp và quy trình kiểm soát ô nhiễm môi trường (KQNC.2287)

  Tiêu đề phụ: Mã số: MT 05-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Thị Tâm - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài:
  - Xây dựng được Bộ dữ liệu về tính chất môi trường theo QCVN 07:2009/BTN&MT của tro xỉ của nhà máy nhiệt điện
  - Xây dựng được hướng dẫn kiểm soát ô nhiễm môi trường khi:
  + Lưu trữ tro xỉ của nhà máy nhiệt điện;
  + Sử dụng tro xỉ nhiệt điện làm vật liệu san lấp
  - ĐỊnh hướng sử dụng tro xỉ của nhà máy nhiệt điện trong các lĩnh vực khác nhau tại Việt Nam

  Số trang: 1174

 • Điều tra, khảo sát đánh giá tác động môi trường và xây dựng hướng dẫn kỹ thuật ứng dụng các sản phẩm vật liệu xây dựng nhựa tái chế (KQNC.2286)

  Tác giả: Lê Thị Song - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát đánh giá tác động môi trường và xây dựng hướng dẫn kỹ thuật ứng dụng các sản phẩm vật liệu xây dựng nhựa tái chế (KQNC.2286)

  Tiêu đề phụ: Mã số: MT 20-03

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lê Thị Song - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu nhiệm vụ:
  - Xây dựng được hướng dẫn kỹ thuật trong việc sử dụng vật liệu xây dựng từ  sản phẩm nhựa tái chế nhằm phòng tránh các tác động ảnh hưởng đến sức khỏe con người và môi trường và đảm bảo các yêu cầu chất lượng đối với lĩnh vực áp dụng sản phẩm vật liệu từ nhựa tái chế.
  - Đề xuất được danh mục xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia nhằm quản lý chất lượng sản phẩm nhựa tái chế tại Việt Nam

  Số trang: 125

 • Nghiên cứu xây dựng định mức sản xuất cát nghiền trong xây dựng (KQNC.2274)

  Tác giả: Nguyễn Thanh Bình - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng định mức sản xuất cát nghiền trong xây dựng (KQNC.2274)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 51-18

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Thanh Bình - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Nghiên cứu xây dựng định mức sản xuất cát nghiền trong xây dựng nhằm hoàn thiện hệ thống công cụ phục vụ xác định chi phí công tác sản xuất cát nghiền trong xây dựng công trình.

  Số trang: 186

 • Nghiên cứu hướng dẫn phân loại vật liệu và thiết bị xây dựng phục vụ quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (KQNC.2271)

  Tác giả: Phạm Huy Cường - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu hướng dẫn phân loại vật liệu và thiết bị xây dựng phục vụ quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (KQNC.2271)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 55-18

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Phạm Huy Cường - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu
  - Nghiên cứu các thực trạng, các cơ sở pháp lý quy định về hướng dẫn phương pháp phân loại vật tư, vật liệu, thiết bị trong lập dự toán xây dựng công trình.
  - Nghiên cứu đánh giá, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc phân loại vật liệu, thiết bị trong lập dự toán xây dựng.
  - Nghiên cứu đề xuất các nguyên tắc, tiêu chí hướng dẫn phân loại vật liệu, thiết bị trong lập dự toán xây dựng nhằm nâng cao chất lượng quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
  - Đề xuất các nguyên tắc cơ bản nhất về phương pháp mã hóa các danh mục vật liệu phù hợp với hệ thống định mức đầu tư xây dựng phục vụ công tác quản lý chi phí.

  Số trang: 106

 • Nghiên cứu rà soát, xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật các công tác xây dựng sử dụng vật liệu xây và cấu kiện không nung cho công trình xây dựng. (KQNC.2257)

  Tác giả: Nguyễn Thanh Bình - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Xây dựng
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu rà soát, xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật các công tác xây dựng sử dụng vật liệu xây và cấu kiện không nung cho công trình xây dựng. (KQNC.2257)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TĐ 40-17

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Thanh Bình - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
  Khắc phục một số bất cập, tồn tại của các định mức dự toán sử dụng vật liệu không nung đã được công bố để sửa đổi cho phù hợp yêu cầu kỹ thuật và thực tế thi công xây dựng.
  - Bổ sung định mức dự toán công tác sử dụng vật liệu và cấu kiện không nung chưa có định mức được Nhà nước công bố nhằm hoàn thiện công cụ phục vụ xác định chi phí xây dựng công trình có sử dụng vật liệu không nung góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng loại vật liệu này.

  Số trang: 203

 • Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn đánh giá kết cấu bê tông cốt thép sau cháy. (KQNC.2249)

  Tác giả: Chu Thị Bình - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn đánh giá kết cấu bê tông cốt thép sau cháy. (KQNC.2249)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 28-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Chu Thị Bình - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu đề tài:
  - Nghiên cứu các phương pháp đánh giá kết cấu bê tông cốt thép sau cháy trên thế giới và thực tiễn ở Việt Nam;
  - Biên soạn hướng dẫn đánh giá an toàn kết cấu bê tông sau cháy.

  Số trang: 96

 • Điều tra, khảo sát tình hình đầu tư sản xuất và sử dụng một số chủng loại vật liệu xây dựng và đề xuất các cơ chế để quản lý chất lượng (KQNC.2244)

  Tác giả: Vũ Thị Kim Dung - Chủ nhiệm dự án
  Nhà xuất bản: Hiệp hội Gốm sứ Xây dựng Việt Nam
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát tình hình đầu tư sản xuất và sử dụng một số chủng loại vật liệu xây dựng và đề xuất các cơ chế để quản lý chất lượng (KQNC.2244)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Vũ Thị Kim Dung - Chủ nhiệm dự án

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án:
  - Phát triển ngành vật liệu xây dựng hiệu quả, bền vững, đáp ứng cơ bản nhu cầu trong nước, từng bước tăng cường xuất khẩu, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội
  - Tiếp cân và ứng dụng nhanh nhất các thành tựu khoa học, công  nghệ, quản lý nhất là cuộc cách mạng công nghiệp lần 4
  - Sử dụng hiệu quả tài nguyên, triệt để tiết kiệm năng lượng, nguyên liệu, nhiên liệu: Loại bỏ hoàn toàn công nghệ sản xuất VLXD lạc hậu, tiêu tốn tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường; sử dụng tối đa các phế thải của các ngành công nghiệp, nông nghiệp, rác thải sinh hoạt làm nguyên liệu, nhiên liệu để sản xuất VLXD góp phần bảo vệ môi trường;
  - Hạn chế tối đa ảnh hưởng tới môi trường trong quá trình khai thác, chế biến khoáng sản làm VLXD và sản xuất VLXD
  - Xuất khẩu các sản phẩm có giá trị tăng cao, có tính cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Hạn chế xuất khẩu những sản phẩm sử dụng nhiều nguyên liệu, nhiên liệu là tài nguyên khoáng sản không tái tạo trong quá trình sản xuất
  - Đóng góp cho việc quản lý nhà nước để đẩy mạnh việc xây dựng thương hiệu sản phẩm quốc gia, nâng cao giá trị xuất khẩu

  Số trang: 242

 • Nghiên cứu, xây dựng bộ công cụ đánh giá cấp chứng nhận sản phẩm vật liệu xây dựng xanh. Áp dụng mô hình thử nghiệm cho xi măng và sứ vệ sinh. (KQNC.2240)

  Tác giả: Lê Cao Chiến - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện VLXD - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu, xây dựng bộ công cụ đánh giá cấp chứng nhận sản phẩm vật liệu xây dựng xanh. Áp dụng mô hình thử nghiệm cho xi măng và sứ vệ sinh. (KQNC.2240)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 50-18

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lê Cao Chiến - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu nhiệm vụ:
  - Xây dựng bộ công cụ đánh giá phù hợp với tiêu chí đánh giá sản phẩm vật liệu xây dựng xanh ứng dụng cho sản phẩm xi măng và sứ vệ sinh
  - Đề xuất thông tư hướng dẫn đánh giá chứng nhận sản phẩm, vật liệu xây dựng xanh

  Số trang: 63

 • Hướng dẫn thiết kế nhà cao và siêu cao bằng bê tông cốt thép ở Việt Nam. (KQNC.2201)

  Tác giả: Nguyễn Hồng Hải - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Hướng dẫn thiết kế nhà cao và siêu cao bằng bê tông cốt thép ở Việt Nam. (KQNC.2201)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TĐ 29-17

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Hồng Hải - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 150

 • Xây dựng bộ dữ liệu phát thải KNK của ngành xây dựng cho đô thị, tòa nhà, chất thải rắn, một số ngành sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng lộ trình giảm phát thải KNK của ngành đến năm 2025, 2030 (KQNC.2209)

  Tác giả: Tăng Thị Hồng Loan - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Công ty cổ phần tư vấn EPRO
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Xây dựng bộ dữ liệu phát thải KNK của ngành xây dựng cho đô thị, tòa nhà, chất thải rắn, một số ngành sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng lộ trình giảm phát thải KNK của ngành đến năm 2025, 2030 (KQNC.2209)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Tăng Thị Hồng Loan - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị, Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  - Xây dựng cơ sở dữ liệu phát thải KNK làm cơ sở giám sát, đề xuất mục tiêu giảm phát thải trong các quy hoạch ngành xây dựng
  - Xây dựng CSDL phát thải KNK làm cơ sở hướng dẫn các bên liên quan tiếp tục duy trì, theo dõi, đánh giá và báo cáo mức độ phát thải của các lĩnh vực, cũng như tổng hợp kết quả thực hiện các chương trình, chiến lược về tăng trưởng xanh của quốc gia và địa phương.

  Số trang: 193

 • Nghiên cứu các biện pháp nâng cao khả năng chống cháy cho kết cấu thép và lập hướng dẫn thiết kế kết cấu thép đảm bảo điều kiện an toàn cháy”. (KQNC.2212)

  Tác giả: Chu Thị Bình - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu các biện pháp nâng cao khả năng chống cháy cho kết cấu thép và lập hướng dẫn thiết kế kết cấu thép đảm bảo điều kiện an toàn cháy”. (KQNC.2212)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD51-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Chu Thị Bình - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài:
  - Nghiên cứu tổng quan các biện pháp nâng cao khả năng chống cháy cho kết cấu thép và phương pháp thiết kế kết cấu thép đảm bảo an toàn cháy.
  - Biên soạn Hướng dẫn thiết kế kết cấu thép đảm bảo điều kiện an toàn cháy theo quy chuẩn và tiêu chuẩn Việt Nam. Phần nào Việt Nam chưa có tiêu chuẩn thì tham khảo tiêu chuẩn nước ngoài

  Số trang: 164

 • Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn tính toán và thiết kế kết cấu tháp và trụ thép theo tiêu chuẩn Mỹ TIA-222-G (KQNC.2213)

  Tác giả: Vũ Quốc Anh - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn tính toán và thiết kế kết cấu tháp và trụ thép theo tiêu chuẩn Mỹ TIA-222-G (KQNC.2213)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 42-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Vũ Quốc Anh - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài;
  - Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn tính toán và thiết kế kết cấu tháp và trụ thép theo tiêu chuẩn Mỹ TIA-222-G có xét đến điều kiện thực tế ở Việt Nam.
  - Đưa ra được quy trình tính toán tháp và trụ thép, đồng thời rút ra những kết luận, kiến nghị và khuyến cáo việc áp dụng tiêu chuẩn Mỹ TIA-222-G trong tính toán tháp và trụ thép ở Việt Nam
  - Xây dựng hướng dẫn dựa  trên tiêu chuẩn Mỹ TIA-222-G  và tham khảo các tiêu chuẩn trong nước như TCVN 5575:2012 "Tiêu chuẩn thiết kế", TCVN 2137:1995 "Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế" và các tiêu chuẩn có liên quan.

  Số trang: 219

 • Biến tính tro bay và khảo sát độ bền conpozit bitum/tro bay ứng dụng trong công nghệ sản xuất bê tông Asphalt (KQNC.2219)

  Tác giả: Phạm Gia Vũ - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Kỹ thuật Nhiệt đới - Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Biến tính tro bay và khảo sát độ bền conpozit bitum/tro bay ứng dụng trong công nghệ sản xuất bê tông Asphalt (KQNC.2219)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Phạm Gia Vũ - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 113

 • Nghiên cứu chế tạo bê tông rỗng có tác dụng giảm sóng bảo vệ bờ đảo, bờ biển. (KQNC.2215)

  Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu chế tạo bê tông rỗng có tác dụng giảm sóng bảo vệ bờ đảo, bờ biển. (KQNC.2215)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD78-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài:
  Nghiên cứu chế tạo bê tông rỗng có tác dụng giảm sóng bảo vệ bờ đảo bờ biển. Bê tông đạt cường độ nén từ 10-25 MPa, với độ rỗng từ 15-35%, tốc độ thoát nước 2-10 mm/s

  Số trang: 126

 • Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ thi công kết cấu bê tông khối lớn công trình dân dụng và công nghiệp bằng phương pháp đổ bê tông liên tục kết hợp phân chia lớp đổ với cấp phối và tỏa nhiệt khác nhau. (KQNC.2233)

  Tác giả: Hồ Ngọc Khoa - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Hội Kết cấu và công nghệ xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ thi công kết cấu bê tông khối lớn công trình dân dụng và công nghiệp bằng phương pháp đổ bê tông liên tục kết hợp phân chia lớp đổ với cấp phối và tỏa nhiệt khác nhau. (KQNC.2233)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 24-18

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Hồ Ngọc Khoa - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu đề tài:
  Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ thi công kết cấu bê tông khối lớn công trình dân dụng và công nghiệp bằng phương pháp đổ bê tông liên tục kết hợp phân chia lớp đổ với cấp phối và tỏa nhiệt khác nhau.

  Số trang: 178