Tìm kiếm nâng cao

 • Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng công tác thu thập, xây dựng dữ liệu thống kê về nhà ở và thị trường bất động sản tại Sở Xây dựng các địa phương

  Tác giả: Hà Quang Hưng
  Nhà xuất bản: Cục Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng)
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng công tác thu thập, xây dựng dữ liệu thống kê về nhà ở và thị trường bất động sản tại Sở Xây dựng các địa phương

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Hà Quang Hưng

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài:
  - Tạo dựng cơ sở pháp lý vững chắc để tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động thống kê; bảo đảm cung cấp thông tin thống kê chính xác, khách quan, kịp thời, phản ánh đúng, đầy đủ tình hình kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ; góp phần tích cực vào việc phân tích, hoạch định, điều hành chính sách vĩ mô; đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê của đông đảo người sử dụng trong xã hội.
  - Tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động thống kê; củng cố, đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan thống kê Nhà nước; chọn lọc, tiếp thu quy định phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của nước ta, của Luật thống kê mẫu quốc tế và Luật thống kê của các nước có nền thống kê phát triển.

  Số trang: 108

 • Xây dựng tiêu chuẩn Việt Nam mặt dựng kính – Độ lọt khí – Phân loại, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

  Tác giả: Kiều Lê Hải
  Nhà xuất bản: Hiệp hội kính và thủy tinh Việt Nam
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Xây dựng tiêu chuẩn Việt Nam mặt dựng kính – Độ lọt khí – Phân loại, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Xây dựng tiêu chuẩn Việt Nam mặt dựng kính – Độ lọt khí – Phân loại, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

  Tác giả: Kiều Lê Hải

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: TCVN....:2015 được xây dựng trên cơ sở chấp nhận có sửa đổi tiêu chuẩn BS EN 12152:2002 và BS EN 12153:2000. Các phần sửa đổi nhằm tương thích với các tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành.
  Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật, phân loại và phương pháp thử về độ lọt khí của các bộ phận/cấu trúc cố định cũng như mở được vách kính, dưới áp suất không khí tĩnh dương và âm

  Số trang: 0

 • Điều tra khảo sát, đánh giá giá trị nhà ở truyền thống các dân tộc khu vực miền Trung

  Tác giả: Đỗ Thị Thu Vân
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra khảo sát, đánh giá giá trị nhà ở truyền thống các dân tộc khu vực miền Trung

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra khảo sát, đánh giá giá trị nhà ở truyền thống các dân tộc khu vực miền Trung

  Tác giả: Đỗ Thị Thu Vân

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án:
  - Xây dựng hệ thống dữ liệu về nhà ở dân gian miền Trung phục vụ công tác quản lý kiến trúc, quy hoạch, xây dựng nông thôn mới tại các vùng trên.
  - Đề xuất những giải pháp khai thác các giá trị kiến trúc, nghệ thuật, công năng; bảo tồn và khai thác phát triển du lịch nhằm quảng bá hình ảnh đặc trưng kiến trúc của địa phương.
  - Đề xuất hướng nâng cao tiện nghi sống trong nhà ở của các dân tộc thiểu số phù hợp với tập tục, truyền thống và thích nghi với những tiêu chuẩn mới của chương trình nông thôn mới.

  Số trang: 0

 • Điều tra, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công bố chỉ số giá bất động sản quốc gia

  Tác giả: Nguyễn Hồng Phú, Ninh Thúy Hà, Nguyễn Ái Huy
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế xây dựng
  Năm xuất bản: 2012
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công bố chỉ số giá bất động sản quốc gia

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công bố chỉ số giá bất động sản quốc gia

  Tác giả: Nguyễn Hồng Phú, Ninh Thúy Hà, Nguyễn Ái Huy

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Điều tra, phân tích xử lý số liệu, cung cấp một số thông tin phục vụ công tác quản lý điều hành thị trường bất động sản. Tính toán xác định chỉ số giá một số loại bất động sản chủ yếu của một số khu vực và chỉ số đại diện cho Quốc gia

  Số trang: 0

 • Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng các yếu tố chi phí trong dự toán xây dựng công trình: trực tiếp phí khác, chi phí chung, chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công và các công trình phụ trợ,...; trên cơ sở đó đổi mới các yếu tố chi

  Tác giả: Nguyễn Văn Học,Nguyễn Thị Thanh Hằng,Nguyễn Tấn Vinh
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Xây dựng
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng các yếu tố chi phí trong dự toán xây dựng công trình: trực tiếp phí khác, chi phí chung, chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công và các công trình phụ trợ,...; trên cơ sở đó đổi mới các yếu tố chi

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng các yếu tố chi phí trong dự toán xây dựng công trình: trực tiếp phí khác, chi phí chung, chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công và các công trình phụ trợ,...; trên cơ sở đó đổi mới các yếu tố chi

  Tác giả: Nguyễn Văn Học,Nguyễn Thị Thanh Hằng,Nguyễn Tấn Vinh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Nội dung nghiên cứu của dự án:
  - Chương 1: Đánh giá thực trạng về các khoản mục chi phí tính theo tỷ lệ % của dự toán chi phí xây dựng hiện nay trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
  - Chương 2: Quy định về cơ cấu và các yếu tố chi phí trong dự toán xây dựng công trình ở một số nước.
  - Chương 3: Kết quả điều tra và đề xuất nghiên cứu, tiến hành sửa đổi định mức tỷ lệ % của dự toán chi phí xây dựng

  Số trang: 0

 • Điều tra, khảo sát thực trạng nhà ở của các hộ nghèo để phục vụ nghiên cứu, xây dựng đề án `Hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo tiêu chuẩn nghèo mới `giai đoạn 2011-2015`

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS - BXD
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát thực trạng nhà ở của các hộ nghèo để phục vụ nghiên cứu, xây dựng đề án `Hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo tiêu chuẩn nghèo mới `giai đoạn 2011-2015`

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra, khảo sát thực trạng nhà ở của các hộ nghèo để phục vụ nghiên cứu, xây dựng đề án `Hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo tiêu chuẩn nghèo mới `giai đoạn 2011-2015`

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của dự án:
  - Thực hiện điều tra, khảo sát thực trạng nhà ở của các hộ nghèo mới giai đoạn 2011-2015 để phục vụ nghiên cứu, xây dựng đề án.
  - Đánh giá kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, đặc biệt là chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ.
  - Đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ nhà ở đối với các hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới, có khó khăn về nhà ở để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành, tạo điều kiện để các hộ nghèo có nhà ở an toàn, đảm bảo an sinh xã hội của Đảng và Chính phủ

  Số trang: 0

 • Xây dựng kế hoạch và giải pháp đảm bảo an toàn nhà ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Duyên hải miền Trung thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng

  Tác giả: Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS
  Nhà xuất bản: Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Xây dựng kế hoạch và giải pháp đảm bảo an toàn nhà ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Duyên hải miền Trung thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Xây dựng kế hoạch và giải pháp đảm bảo an toàn nhà ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Duyên hải miền Trung thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng

  Tác giả: Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Báo cáo gồm 3 phần:
  Phần thứ nhất: Đánh giá tác động của BĐKH, nước biển dâng đối với nhà ở vùng ĐBSCL và Duyên hải miền Trung.
  Phần thứ hai: Xây dựng kế hoạch và giải pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn nhà ở cùng ĐBSCL và Duyên hải miền Trung.
  Phần thứ ba: Báo cáo kết quả triển khai thí điểm giải pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn nhà ở và phương án triển khai nhân rộng

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu xây dựng đề án Công nghiệp hóa xây dựng nhà ở tại Việt Nam. Mã số RD 36-09

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: TCty CP Vinaconex (Chủ trì), Viện KHCN xây dựng, ĐH Kiến trúc HN
  Năm xuất bản: 2012
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng đề án Công nghiệp hóa xây dựng nhà ở tại Việt Nam. Mã số RD 36-09

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu xây dựng đề án Công nghiệp hóa xây dựng nhà ở tại Việt Nam. Mã số RD 36-09

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  - Nghiên cứu và đề xuất mô hình công nghiệp hóa xây dựng nhà ở tại Việt Nam.
  - Đưa ra các yêu cầu kỹ thuật phục vụ công tác tư vấn thiết kế, thi công và nghiệm thu của mô hình đề xuất.
  - Xây dựng khung chương trình đào tạo nguồn nhâ lực, nhằm nâng cao năng lực tư vấn thiết kế, quản lý thi công, đào tạo công nhân để triển khai mô hình vào thực tế.
  - Đề xuất đầu tư công nghệ chế tạo cơ khí, kiểm tra chất lượng sản phẩm...cho đơn vị chế tạo và thi công lắp dựng

  Số trang: 0

 • Hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu môi trường trong thiết kế quy hoạch và xây dựng khu dân cư đô thị. Mã số: RD 02-01,Dự thảo sổ tay

  Tác giả: Đỗ Tú Lan
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị-nông thôn
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu môi trường trong thiết kế quy hoạch và xây dựng khu dân cư đô thị. Mã số: RD 02-01,Dự thảo sổ tay

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu môi trường trong thiết kế quy hoạch và xây dựng khu dân cư đô thị. Mã số: RD 02-01

  Tác giả: Đỗ Tú Lan

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Sổ tay `Hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu môi trường trong thiết kế quy hoạch và xây dựng khu dân cư đô thịHướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu môi trường trong thiết kế quy hoạch và xây dựng khu dân cư đô thị` giúp các nhà lập quy hoạch, thiết kế cũng như các nhà quản lý có được bộ tiêu chuẩn bao gồm các chỉ tiêu thiết kế lồng ghép với các chỉ tiêu về môi trường trong XD khu dân cư đô thị

  Số trang: 0

 • Hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu môi trường trong thiết kế quy hoạch và xây dựng khu dân cư đô thị. Mã số: RD 02-01

  Tác giả: Đỗ Tú Lan
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị-nông thôn
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu môi trường trong thiết kế quy hoạch và xây dựng khu dân cư đô thị. Mã số: RD 02-01

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu môi trường trong thiết kế quy hoạch và xây dựng khu dân cư đô thị. Mã số: RD 02-01

  Tác giả: Đỗ Tú Lan

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài:
  - Tuân thủ nghiêm túc Chỉ thị 36/CT-TW, Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định 175/CP.
  Tăng cường thực thi công tác BVMT trong QHXD đô thị và giảm thiểu đến mức thấp nhất các tác động môi trường của hoạt động QHXD đô thị.
  - Triển khai các hoạt động, các giải pháp, các phương án BVMT theo sát quá trình hình thành khu dân cư đô thị, ngay từ khâu thiết kế quy hoạch đến khâu XD các khu dân cư.
  - Cung cấp các thông tin cần thiết và bổ ích về các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm, quy định môi trường hiện hành của Nhà nước liên quan công tác thiết kế quy hoạch XD khu dân cư

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu các giải pháp quy hoạch, kiến trúc, công nghệ xử lý nước và môi trường, công nghệ nhà ở thích hợp cho khu vực cụm tuyến dân cư tại Đồng bằng sông Cửu Long. Mã số: RDN 06-03,Quyển IV-B

  Tác giả: Nguyễn Trường Tiến,Lê Thu Nga
  Nhà xuất bản: Tổng công ty Xây dựng HN
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu các giải pháp quy hoạch, kiến trúc, công nghệ xử lý nước và môi trường, công nghệ nhà ở thích hợp cho khu vực cụm tuyến dân cư tại Đồng bằng sông Cửu Long. Mã số: RDN 06-03,Quyển IV-B

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu các giải pháp quy hoạch, kiến trúc, công nghệ xử lý nước và môi trường, công nghệ nhà ở thích hợp cho khu vực cụm tuyến dân cư tại Đồng bằng sông Cửu Long. Mã số: RDN 06-03

  Tác giả: Nguyễn Trường Tiến,Lê Thu Nga

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Hồ sơ nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng

  Số trang: 0

 • Quy trình lập và tiến hành một dự án đầu tư xây dựng và phát triển nhà ở trong điều kiện kinh tế xã hội hiện nay của TPHCM

  Tác giả: Trần Văn Khải,Võ kim Cương
  Nhà xuất bản: ĐH Kiến trúc TPHCM
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: TP.HCM
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy trình lập và tiến hành một dự án đầu tư xây dựng và phát triển nhà ở trong điều kiện kinh tế xã hội hiện nay của TPHCM

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy trình lập và tiến hành một dự án đầu tư xây dựng và phát triển nhà ở trong điều kiện kinh tế xã hội hiện nay của TPHCM

  Tác giả: Trần Văn Khải,Võ kim Cương

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài: Lập các quy trình hướng dẫn phù hợp với pháp luật, được giải thích bởi các cơ sở lý luận khoa học và áp dụng được trong thực tế để hướng dẫn các doanh nghiệp và cơ quan phát triển nhà ở lập các dự án ĐTXD nhà ở có tính khả thi và phát triển thuận lợi, góp phần quan trọng vào sự thành công của dự án nói riêng, công cuộc phát triển nhà ở nói chung tại TP Hồ Chí Minh

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu các giải pháp quy hoạch, kiến trúc, công nghệ xử lý nước và môi trường, công nghệ nhà ở thích hợp cho khu vực cụm tuyến dân cư tại Đồng bằng sông Cửu Long. Mã số: RDN 06-03,Quyển IV-A

  Tác giả: Nguyễn Trường Tiến,Lê Thu Nga
  Nhà xuất bản: Tổng công ty Xây dựng HN
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu các giải pháp quy hoạch, kiến trúc, công nghệ xử lý nước và môi trường, công nghệ nhà ở thích hợp cho khu vực cụm tuyến dân cư tại Đồng bằng sông Cửu Long. Mã số: RDN 06-03,Quyển IV-A

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu các giải pháp quy hoạch, kiến trúc, công nghệ xử lý nước và môi trường, công nghệ nhà ở thích hợp cho khu vực cụm tuyến dân cư tại Đồng bằng sông Cửu Long. Mã số: RDN 06-03

  Tác giả: Nguyễn Trường Tiến,Lê Thu Nga

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Hồ sơ hoàn công trình các công trình thực nghiệm tại xã Tân tây, huyện Thạnh Hoá, tỉnh Long An

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu các giải pháp quy hoạch, kiến trúc, công nghệ xử lý nước và môi trường, công nghệ nhà ở thích hợp cho khu vực cụm tuyến dân cư tại Đồng bằng sông Cửu Long. Mã số: RDN 06-03,Quyển III

  Tác giả: Nguyễn Trường Tiến,Lê Thu Nga
  Nhà xuất bản: Tổng công ty Xây dựng HN
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu các giải pháp quy hoạch, kiến trúc, công nghệ xử lý nước và môi trường, công nghệ nhà ở thích hợp cho khu vực cụm tuyến dân cư tại Đồng bằng sông Cửu Long. Mã số: RDN 06-03,Quyển III

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu các giải pháp quy hoạch, kiến trúc, công nghệ xử lý nước và môi trường, công nghệ nhà ở thích hợp cho khu vực cụm tuyến dân cư tại Đồng bằng sông Cửu Long. Mã số: RDN 06-03

  Tác giả: Nguyễn Trường Tiến,Lê Thu Nga

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công dự án đầu tư XD thực nghiệm cơ sở hạ tầng và cụm dân cư xã Tân Công Sinh, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu các giải pháp quy hoạch, kiến trúc, công nghệ xử lý nước và môi trường, công nghệ nhà ở thích hợp cho khu vực cụm tuyến dân cư tại Đồng bằng sông Cửu Long. Mã số: RDN 06-03,Quyển II: Báo cáo tóm tắt

  Tác giả: Nguyễn Trường Tiến,Lê Thu Nga
  Nhà xuất bản: Tổng công ty Xây dựng HN
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu các giải pháp quy hoạch, kiến trúc, công nghệ xử lý nước và môi trường, công nghệ nhà ở thích hợp cho khu vực cụm tuyến dân cư tại Đồng bằng sông Cửu Long. Mã số: RDN 06-03,Quyển II: Báo cáo tóm tắt

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu các giải pháp quy hoạch, kiến trúc, công nghệ xử lý nước và môi trường, công nghệ nhà ở thích hợp cho khu vực cụm tuyến dân cư tại Đồng bằng sông Cửu Long. Mã số: RDN 06-03

  Tác giả: Nguyễn Trường Tiến,Lê Thu Nga

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Báo cáo tóm tắt đề tài

  Số trang: 0