Tìm kiếm nâng cao

 • Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ phần mềm quản lý, kiểm soát dữ liệu mạng lưới điện chiếu sáng quận Hai Bà Trưng TP.Hà Nội trên nền GIS. Mã số: 01C – 04 / 08 - 2004 - 1,Chuyên đề: Xây dựng CSDL cấu trúc bản đồ và CSDL thuộc tính

  Tác giả: Phạm Hồng Thạch,Nguyễn Nguyên Trà,Nguyễn Nhật Quang
  Nhà xuất bản: Công ty chiếu sáng & thiết bị đô thị
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ phần mềm quản lý, kiểm soát dữ liệu mạng lưới điện chiếu sáng quận Hai Bà Trưng TP.Hà Nội trên nền GIS. Mã số: 01C – 04 / 08 - 2004 - 1,Chuyên đề: Xây dựng CSDL cấu trúc bản đồ và CSDL thuộc tính

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ phần mềm quản lý, kiểm soát dữ liệu mạng lưới điện chiếu sáng quận Hai Bà Trưng TP.Hà Nội trên nền GIS. Mã số: 01C – 04 / 08 - 2004 - 1

  Tác giả: Phạm Hồng Thạch,Nguyễn Nguyên Trà,Nguyễn Nhật Quang

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là:
  - Khảo sát, xây dựng cơ sở dữ liệu mạng lưới các trạm đèn chiếu sáng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.
  - Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) để xây dựng phần mềm quản lý, kiểm soát mạng lưới điện chiếu sáng quận Hai Bà Trưng.
  - Đề xuất phương án đầu tư mở rộng áp dụng cho mạng lưới chiếu sáng thành phố

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ phần mềm quản lý, kiểm soát dữ liệu mạng lưới điện chiếu sáng quận Hai Bà Trưng TP.Hà Nội trên nền GIS. Mã số: 01C – 04 / 08 - 2004 - 1

  Tác giả: Phạm Hồng Thạch,Nguyễn Nguyên Trà,Nguyễn Nhật Quang
  Nhà xuất bản: Cty Chiếu sáng & thiết bị đô thị
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ phần mềm quản lý, kiểm soát dữ liệu mạng lưới điện chiếu sáng quận Hai Bà Trưng TP.Hà Nội trên nền GIS. Mã số: 01C – 04 / 08 - 2004 - 1

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ phần mềm quản lý, kiểm soát dữ liệu mạng lưới điện chiếu sáng quận Hai Bà Trưng TP.Hà Nội trên nền GIS. Mã số: 01C – 04 / 08 - 2004 - 1

  Tác giả: Phạm Hồng Thạch,Nguyễn Nguyên Trà,Nguyễn Nhật Quang

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là:
  - Khảo sát, xây dựng cơ sở dữ liệu mạng lưới các trạm đèn chiếu sáng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.
  - Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) để xây dựng phần mềm quản lý, kiểm soát mạng lưới điện chiếu sáng quận Hai Bà Trưng.
  - Đề xuất phương án đầu tư mở rộng áp dụng cho mạng lưới chiếu sáng thành phố

  Số trang: 0

 • Điều tra, khảo sát thực trạng và tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Định hướng phát triển cấp, thoát nước đô thị. Đề xuất các nội dung điều chỉnh, các giải pháp cho thời gian tới

  Tác giả: Bùi Xuân Đoan, Nguyễn Phi Tòng,Trần Minh Trí
  Nhà xuất bản: Vụ Hạ tầng kỹ thuật đô thị - BXD
  Năm xuất bản: 2007
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát thực trạng và tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Định hướng phát triển cấp, thoát nước đô thị. Đề xuất các nội dung điều chỉnh, các giải pháp cho thời gian tới

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra, khảo sát thực trạng và tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Định hướng phát triển cấp, thoát nước đô thị. Đề xuất các nội dung điều chỉnh, các giải pháp cho thời gian tới

  Tác giả: Bùi Xuân Đoan, Nguyễn Phi Tòng,Trần Minh Trí

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Việt Nam là một nước đông dân trên thế giới, tính đến năm 2005, dân số nước ta là 81 triệu người. Trên lãnh thổ nước ta có 700 đô thị từ loại V đến loại đặc biệt, với dân số khoảng 21 triệu người. Vì vậy, nhu cầu cấp nước cho các đô thị là vấn đề hết sức nan giải. Hiện nay, công tác cấp nước sạch cho các nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của nhân dân các đô thị là thành phố, thị xã là tỉnh lỵ mới đạt khoảng 60%. Trên 300 đô thị nhỏ (thị trấn, thị tứ) chưa có hệ thống cấp nước tập trung. Ngoài nhu cầu cấp nước cho các đô thị, thời gian qua nền công nghiệp nước ta phát triển nhanh, hiện cả nước có trên 120 khu công nghiệp tập trung và rất nhiều nhà máy, xí nghiệp được xây dựng trên khắp cả nước...Do vậy, vấn đề đảm bảo nguồn nước sạch cung cấp cho các nhu cầu kinh tế của chúng ta đang là vấn đề hết sức bức xúc. Thời gian qua, chúng ta đã tập trung đầu tư xây dựng, mở rộng hệ thống cấp nước cho các đô thị và khu công nghiệp, tuy nhiên do khả năng tài chính hạn chế, nên năng lực cấp nước cho các nhu cầu sinh hoạt và sản xuất còn thấp. để nâng cao mức sống cho nhân dân các đô thị, phát triển sản xuất công nghiệp, mở rộng du lịch, việc đầu tư xây dựng và mở rộng hệ thống cấp nước là vấn đề hết sức cấp bách. Nội dung đề tài:
  Phần A: Thực trạng hệ thống cấp nước các đô thị Việt Nam.
  Phần B: Thoát nước

  Số trang: 0

 • Điều tra, khảo sát về công trình ngầm đô thị ở Việt Nam phục vụ công tác soạn thảo Nghị định về xây dựng ngầm đô thị

  Tác giả: Nguyễn Hồng Tiến,Nguyễn Văn Thái,Đỗ Quốc Khánh
  Nhà xuất bản: Vụ Hạ tầng kỹ thuật đô thị - BXD
  Năm xuất bản: 2007
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát về công trình ngầm đô thị ở Việt Nam phục vụ công tác soạn thảo Nghị định về xây dựng ngầm đô thị

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra, khảo sát về công trình ngầm đô thị ở Việt Nam phục vụ công tác soạn thảo Nghị định về xây dựng ngầm đô thị

  Tác giả: Nguyễn Hồng Tiến,Nguyễn Văn Thái,Đỗ Quốc Khánh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài là: Xây dựng công trình ngầm đang là một nhu cầu thực tế và ngày càng trở nên phổ biến ở nước ta. Để công tác xây dựng ngầm đi vào nề nếp và có hiệu quả, mục tiêu nghiên cứu của đề tài là: Điều tra, khảo sát tình hình xây dựng ngầm trong nước và quốc tế để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý, xây dựng ngầm làm cơ sở biên soạn nghị định về quản lý xây dựng ngầm tại các đô thị ở Việt Nam

  Số trang: 0

 • Thiết lập phần mềm thiết kế móng cọc. Mã số: RD-73

  Tác giả: Trần Đình Ngọc,Dương Hồng Phượng,Trần Toàn Thắng
  Nhà xuất bản: Viện KHCN xây dựng
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thiết lập phần mềm thiết kế móng cọc. Mã số: RD-73

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thiết lập phần mềm thiết kế móng cọc. Mã số: RD-73

  Tác giả: Trần Đình Ngọc,Dương Hồng Phượng,Trần Toàn Thắng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung chính của đè tài là: Soạn thảo một chương trình máy vi tính để thiết kế móng cọc TKM 1.0

  Số trang: 0

 • Thiết lập phần mềm thiết kế móng cọc. Mã số: RD-73,Phần phụ lục A và phụ lục B

  Tác giả: Trần Đình Ngọc,Dương Hồng Phượng,Trần Toàn Thắng
  Nhà xuất bản: Viện KHCN xây dựng
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thiết lập phần mềm thiết kế móng cọc. Mã số: RD-73,Phần phụ lục A và phụ lục B

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thiết lập phần mềm thiết kế móng cọc. Mã số: RD-73

  Tác giả: Trần Đình Ngọc,Dương Hồng Phượng,Trần Toàn Thắng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: 1. Phụ lục A: Văn bản chương trình TKM 1.00
  2. Phụ lục B: Một số ví dụ các số liệu thiết kế móng cọc

  Số trang: 0

 • Dự báo khả năng lún bề mặt đất do hạ mực nước ngầm. Mã số: RD-9505

  Tác giả: Nguyễn Bá kế,Đoàn Thế Tường,Tạ Hồng Quân
  Nhà xuất bản: Viện KHCN xây dựng
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự báo khả năng lún bề mặt đất do hạ mực nước ngầm. Mã số: RD-9505

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự báo khả năng lún bề mặt đất do hạ mực nước ngầm. Mã số: RD-9505

  Tác giả: Nguyễn Bá kế,Đoàn Thế Tường,Tạ Hồng Quân

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài:
  - Phối hợp với Hà Nội để xây dựng hệ thống đo áp lực nước lỗ rỗng tại các trạm đo lún Pháp Vân và Thành Công.
  - Tổng kết các kinh nghiệm nghiên cứu trong nước và ngoài nước, trên cơ sở đó đề xuất phương pháp nghiên cứu hệ thống và hiệu quả nhằm đánh giá hiện trạng và dự báo quy mô phát triển của hiện tượng đang nghiên cứu, tạo các cơ sở khoa học cho chiến lược khai thác nước ngầm tại các thành phố lớn trong cả nước

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu xử lý nước ngầm nhiễm nitrat phục vụ cấp nước sinh hoạt và ăn uống (KQNC.765)

  Tác giả: Nguyễn Thị Hoà
  Nhà xuất bản: Công ty tư vấn cấp thoát nước số 2
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: TP.HCM
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xử lý nước ngầm nhiễm nitrat phục vụ cấp nước sinh hoạt và ăn uống (KQNC.765)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu xử lý nước ngầm nhiễm nitrat phục vụ cấp nước sinh hoạt và ăn uống

  Tác giả: Nguyễn Thị Hoà

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài : Đánh giá chất lượng tổng quát nguồn nước ngầm nhiễm nitrat tại TP.Hồ Chí minh.
  Nghiên cứu đưa ra công nghệ xử lý nước ngầm nhiễm nitrat

  Số trang: 0

 • Chỉ dẫn thiết kế và thi công cọc baret tường trong đất và neo trong đất. Mã số: RD 18-01

  Tác giả: Nguyễn Văn Quảng,Vương Văn Thành
  Nhà xuất bản: ĐH Kiến trúc HN
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chỉ dẫn thiết kế và thi công cọc baret tường trong đất và neo trong đất. Mã số: RD 18-01

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chỉ dẫn thiết kế và thi công cọc baret tường trong đất và neo trong đất. Mã số: RD 18-01

  Tác giả: Nguyễn Văn Quảng,Vương Văn Thành

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Cọc baret, tường trong đất và neo trong đất là những công nghệ tiên tiến để xây dựng các tầng hầm cho nhà cao tầng... Hiện nay và trong tương lai nước ta rất cần những công nghệ tiên tiến này để xây dựng và phát triển các đô thị hiện đại, cũng như để xây dựng các công trình hạ tầng. Việc xây dựng cuốn chỉ dẫn này như một tài liệu KHKT khuyến khích áp dụng

  Số trang: 0

 • Các phương pháp gia cố vách hố đào trong điều kiện địa chất phức tạp. Mã số: RD – 1996

  Tác giả: Nguyễn Hồng Sinh,Phạm Quyết Thắng,Nguyễn Việt Tuấn
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Các phương pháp gia cố vách hố đào trong điều kiện địa chất phức tạp. Mã số: RD – 1996

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Các phương pháp gia cố vách hố đào trong điều kiện địa chất phức tạp. Mã số: RD – 1996

  Tác giả: Nguyễn Hồng Sinh,Phạm Quyết Thắng,Nguyễn Việt Tuấn

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài là tăng cường kiến thức và hiểu biết các vấn đề nêu trên để có thể soạn thảo được các chỉ dẫn thiết kế và thi công gia cố vách hố đào. Ngoài ra, đề tài sẽ đề cập đến các công nghệ thi công vách hố đào đã áp dụng tại Việt Nam, xu hướng phát triển hiện nay trong khu vực và trên thế giới, tiến tới biên soạn tiêu chuẩn về thi công gia cố vách hố đào, đáp ứng nhu cầu của ngành Xây dựng hiện nay

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu các vấn đề kỹ thuật phục vụ xây dựng công trình ngầm đô thị Việt Nam. Mã số: RN-01

  Tác giả: Đoàn Thế Tường,Nguyễn Tiến Cường,Nguyễn Bá Kế
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu các vấn đề kỹ thuật phục vụ xây dựng công trình ngầm đô thị Việt Nam. Mã số: RN-01

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu các vấn đề kỹ thuật phục vụ xây dựng công trình ngầm đô thị Việt Nam. Mã số: RN-01

  Tác giả: Đoàn Thế Tường,Nguyễn Tiến Cường,Nguyễn Bá Kế

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung của đề tài như sau:
  Phần I: Các vấn đề xây dựng công trình ngầm trên thế giới.
  Phần II: Các vấn đề xây dựng công trình ngầm trong nước (Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh).
  Phần III: Các vấn đề địa kỹ thuật và đo đạc trong xây dựng công trình ngầm đô thị.
  Phần IV: Các vấn đề cơ bản trong thiết kế công trình ngầm đô thị.
  Phần V: Công nghệ thi công và sửa chữa bảo trì công trình ngầm

  Số trang: 0

 • Hố đào sâu trong đô thị. Mã số: RD - 9504

  Tác giả: Nguyễn Anh Dũng,Phạm Quyết Thắng,Nguyễn Việt Tuấn
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hố đào sâu trong đô thị. Mã số: RD - 9504

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hố đào sâu trong đô thị. Mã số: RD - 9504

  Tác giả: Nguyễn Anh Dũng,Phạm Quyết Thắng,Nguyễn Việt Tuấn

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là nhằm cung cấp một số kiến thức cơ bản nhất và các thông tin có liên quan về lĩnh vực hố đào

  Số trang: 0

 • Thực hiện điều tra cơ bản, đánh giá thực trạng kết cấu hạ tầng nông thôn toàn quốc (1995-1998)

  Tác giả: Phạm Trọng Mỹ
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1995/1995-12/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thực hiện điều tra cơ bản, đánh giá thực trạng kết cấu hạ tầng nông thôn toàn quốc (1995-1998)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thực hiện điều tra cơ bản, đánh giá thực trạng kết cấu hạ tầng nông thôn toàn quốc (1995-1998)

  Tác giả: Phạm Trọng Mỹ

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: 1. Tỉnh An giang- 2. Tỉnh Thái Nguyên và Bắc Cạn- 3. Tỉnh Bình Định- 4. Tỉnh Đồng Tháp- 5. Tỉnh Cao Bằng- 6. Tỉnh Gia Lai- 7. Tỉnh Hà Giang- 8. Tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh- 9. Tỉnh Hoà Bình - 10. Tỉnh Lâm Đồng.

  Số trang: 0

 • Thực hiện điều tra cơ bản, đánh giá thực trạng kết cấu hạ tầng nông thôn toàn quốc (1995-1998)

  Tác giả: Phạm Trọng Mỹ
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1995/1995-12/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thực hiện điều tra cơ bản, đánh giá thực trạng kết cấu hạ tầng nông thôn toàn quốc (1995-1998)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thực hiện điều tra cơ bản, đánh giá thực trạng kết cấu hạ tầng nông thôn toàn quốc (1995-1998)

  Tác giả: Phạm Trọng Mỹ

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Phần 1: Hệ thống lập quyển sổ số liệu về kết cấu hạ tầng nông thôn năm 1994 - Phần 2: So sánh và đánh giá kết cấu hạ tầng nông thôn trong toàn quốc trên cơ sở số liệu điều tra 1994-1997- Phần 3. Tham khảo các tiêu chuẩn quốc tế để đánh giá thực trạng kết cấu hạ tầng nông thôn: khá, trung bình, kém - Kết luận.

  Số trang: 0

 • Thực hiện điều tra cơ bản, đánh giá thực trạng kết cấu hạ tầng nông thôn toàn quốc (1995-1998)

  Tác giả: Phạm Trọng Mỹ, Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Trung tâm quy hoạch xây dựng khu dân cư - Viện quy hoạch đô thị nông thôn
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thực hiện điều tra cơ bản, đánh giá thực trạng kết cấu hạ tầng nông thôn toàn quốc (1995-1998)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thực hiện điều tra cơ bản, đánh giá thực trạng kết cấu hạ tầng nông thôn toàn quốc (1995-1998)

  Tác giả: Phạm Trọng Mỹ, Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Phần mở đầu - 1. Bối cảnh chung khi triển khai điều tra cơ bản kết cấu hạ tầng nông thôn - 2. Sự cần thiết phải thực hiện điều tra cơ bản kết cấu hạ tầng nông thôn - 3. Mục tiêu và phương pháp điều tra kết cấu hạ tầng nông thôn - 4. Giới hạn .
  Chương II: Quá trình thực hiện trong 4 năm- 1. Tóm tắt quá trình triển khai điều tra cơ bản kết cấu hạ tầng nông thôn (từ 1995-1998) - 2. Quy trình thực hiện điều tra thu thập số liệu kết cấu hạ tầng nông thôn - 3. Các dạng sản phẩm thực hiện điều tra thu thập số liệu kết cấu hạ tầng nông thôn - 4. Đánh giá hiện trạng phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn.
  - Chương III: Đánh giá kết quả đạt được và tồn tại- Kết luận-kiến nghị- Phụ chương: Hướng dẫn phương pháp tạo lập và khai thác cơ sở dữ liệu kết cấu hạ tầng nông thôn.

  Số trang: 0