Tìm kiếm nâng cao

Đơn giá xây dựng cơ bản thành phố Hà Nội ( Ban hành kèm theo quyết định số 24/1999/QĐ-UB)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Xây dựng
Năm xuất bản: 1999
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Giới thiệu nội dung tập Đơn giá xây dựng cơ bản của Hà nội, đây là cơ sở để quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản, xác định giá dự toán - tổng dự toán xây lắp công trình, phục vụ công tác lập kế hoạch và xác định giá xét thầu xây lắp các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố Hà nội. Đơn giá này có hiệu lực áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 1999.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành