Tìm kiếm nâng cao

 • Tiêu chuẩn đối với các đường ống. Đường ống trên mặt đất: thiết kế, thi công và lắp đặt. ống nhựa phản ứng nhiệt có cốt sợi thuỷ tinh. BS 8010:part 2:Sec 2.5:1989

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSi
  Năm xuất bản: 1989
  Nơi xuất bản: London
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tiêu chuẩn đối với các đường ống. Đường ống trên mặt đất: thiết kế, thi công và lắp đặt. ống nhựa phản ứng nhiệt có cốt sợi thuỷ tinh. BS 8010:part 2:Sec 2.5:1989

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tiêu chuẩn đối với các đường ống. Đường ống trên mặt đất: thiết kế, thi công và lắp đặt. ống nhựa phản ứng nhiệt có cốt sợi thuỷ tinh. BS 8010:part 2:Sec 2.5:1989

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Những yêu cầu thiết kế và hướng dẫn thi công lắp đặt cho ống dẫn dầu lắp ráp với những ống dẫn dâù và các đồ trang trí theo BS 5480. Đọc kết hợp với BS 8010:phần 1

  Số trang: 0

 • Đơn giá xây dựng cơ bản thành phố Hà Nội ( Ban hành kèm theo quyết định số 24/1999/QĐ-UB)

  Tác giả: Uỷ ban nhân dân thành phố Hà nội
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đơn giá xây dựng cơ bản thành phố Hà Nội ( Ban hành kèm theo quyết định số 24/1999/QĐ-UB)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đơn giá xây dựng cơ bản thành phố Hà Nội ( Ban hành kèm theo quyết định số 24/1999/QĐ-UB)

  Tác giả: Uỷ ban nhân dân thành phố Hà nội

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Giới thiệu nội dung tập Đơn giá xây dựng cơ bản của Hà nội, đây là cơ sở để quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản, xác định giá dự toán - tổng dự toán xây lắp công trình, phục vụ công tác lập kế hoạch và xác định giá xét thầu xây lắp các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố Hà nội. Đơn giá này có hiệu lực áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 1999.

  Số trang: 0

 • Bảng giá dự toán ca máy và thiết bị xây dựng

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 1998
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Bảng giá dự toán ca máy và thiết bị xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Bảng giá dự toán ca máy và thiết bị xây dựng

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Bảng giá dự toán ca máy và thiết bị xây dựng này là căn cứ để lập đơn giá xây dựng cơ bản, lập dự toán xây lắp công trình của các dự án đầu tư và xây dựng và được áp dụng thống nhất trong cả nước kể từ ngày 01 tháng 07 năm 1998.

  Số trang: 0