Tìm kiếm nâng cao

Máy làm đất- Hình dạng cơ bản và kích thước-Mũi đào đất của máy ủi- Phân loại lỗ khoan (ISO 7891:1984)

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1988
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nêu những yêu cầu tối thiểu đối với vị trí của lỗ khoan bu lông, hình dạng và kích thước của các lỗ để lắp bu lông trên mũi đào đất của máy ủi. Sử dụng xenge thẳng, xẻng nhọn, chữ U, nửa chữ U

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành