Tìm kiếm nâng cao

Máy làm đất -Tải trọng thiết kế và các trị số đặc trưng của khối tĩnh- Giới thiệu chung và danh mục tên gọi

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1988
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Giới thiệu và danh mục tên gọi tiêu chuẩn được phân nhóm theo đề mục `Tải trọng định mức và các mức khối lượng`

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành