Tìm kiếm nâng cao

Máy làm đất- tải trọng thiết kế và các trị số đặc trưng của khói tĩnh-Tải trọng hoạt động gia tăng với máy ủi bánh xích và máy xúc bánh hơi

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1988
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nêu mức tải trọng so sánh đối với máy ủi bánh xích và máy xúc bánh hơi, dựa trên tải trọng của máy và những điều kiện vận hành cuả máy

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành