Tìm kiếm nâng cao

Máy làm đất-Tải tọng thiết kế và các trị số đặc trưng của khối tĩnh- Định mức thể tích (ISO 6483:1980)

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1988
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nêu quy trình đánh giá tương đối thể tích của vật liệu chứa trong thùng máy đổ rác . Thể tích tính căn cứ vào kích thước bên trong. Phương pháp đánh giá nhằm so sánh công suất của thùng chứa.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành