Tìm kiếm nâng cao

Máy làm đất- tải trọng thiết kế và các trị số đặc trưng của khối tĩnh-Máy kéo cáp đất-định mức thể tích (ISO 6485:1988)

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1988
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nêu quy trình đánh giá tương đối thể tích vật liệu chứa trong gầu máy cạp nhằm so sánh công suất cuả các máy

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành