Tìm kiếm nâng cao

Máy làm đất-Danh mục- các kích thước và ký hiệu - Máy thông thường

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1988
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
định nghĩa các thuật ngữ và những ký hiệu liên quan đến kcíh thước của máy thông thường dùng để đào đất

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành