Tìm kiếm nâng cao

Máy làm đất- danh mục- Các kích thước và ký hiệu- Thiết bị (ISO 6746-2:1988)

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1988
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Định nghĩa các thuật ngữ và các ký hiệu liên quan tới kích thước của thiết bị máy đào đất

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành