Tìm kiếm nâng cao

Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thí nghiệm tiêu chuẩn vật liệu nhựa đường đặc

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2001
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn này quy định các chỉ tiêu kỹ thuật của nhựa đường đặc theo mác nhựa đường, các phương pháp thí nghiệm chỉ tiêu kỹ thuật của nhựa đường đặc và là cơ sở cho việc kiểm tra đánh giá chất lượng nhựa đường đặc dùng trong xây dựng đường bộ.
Tiêu chuẩn này thay thế cho `Tiêu chuẩn phân loại nhựa đường đặc (bitum đặc dùng cho đường bộ` 22TCN 227-95 và `Quy trình thí nghiệm nhựa đường đặc` 22TCN 63-84.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành