Tìm kiếm nâng cao

Cọc - Phương pháp thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2002
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục áp dụng cho cọc đơn thẳng đứng, cọc đơn xiên, cọc không phụ thuộc kích thước và phương pháp thi công (đóng, ép, khoan thả, khoan dẫn, khoan nhồi...) trong các công trình xây dựng. Tiêu chuẩn không áp dụng cho thí nghiệm cọc tre, cọc cát và trụ liệu rời. Tiêu chuẩn này thay thế cho phần `Phương pháp thí nghiệm cọc bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục` của tiêu chuẩn 20 TCN 82-88 :`Cọc - Phương pháp thí nghiệm hiện trường` .

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành