Tìm kiếm nâng cao

ống nhựa nhiệt dẻo - Sự thay đổi kích thước theo chiều dọc - Phần 1: Phương pháp xác định

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2003
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn này quy định hai phương pháp xác định sự thay đổi kích thước theo chiều dọc của ống nhựa nhiệt dẻo được tiến hành trong chất lỏng (phương pháp A) hoặc trong không khí (phương pháp B). Khi có tranh chấp, phương pháp A sẽ được dùng làm phương pháp chuẩn. Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các loại ống nhựa nhiệt dẻo có bề mặt cấu trúc không trơn.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành