Tìm kiếm nâng cao

ống nhựa nhiệt dẻo - Sự thay đổi kích thước theo chiều dọc - Phần 2: Thông số để xác định

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2003
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn này quy định các thông số để xác định sự thay đổi kích thước theo chiều dọc của ống nhựa nhiệt dẻo phù hợp với phương pháp A hay B quy định trong TCVN 6148-1:2003 (ISO 2505-1:1994), dùng bể chất lỏng hoặc tủ gia nhiệt. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại ống nhựa làm bằng nguyên liệu nhựa nhiệt dẻo được nêu trong điều 3 và 4.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành