Tìm kiếm nâng cao

ống nhựa nhiệt dẻo dùng để vận chuyển chất lỏng - Độ bền với áp suất bên trong - Phương pháp thử

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2003
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ bền của các ống nhựa nhiết dẻo khi chịu áp suất nước bên trong không đổi ở nhiệt độ không đổi. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho các loại ống nhựa nhiệt dẻo dùng để vận chuyển chất lỏng.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành