Tìm kiếm nâng cao

Hệ thống ống nhựa dùng để vận chuyển nước sinh hoạt - Đánh giá sự hoà tan - Xác định giá trị hoà tan của ống nhựa, phụ tùng nối và đầu nối

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2003
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định sự hoà tan của các thành phần từ bề mặt bên trong của các ống nhựa, các phụ tùng nối và các đầu nối. Các đánh giá về vi sinh vật và thành phần hữu cơ không được đề cập đến. Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các ống nhựa, phụ tùng nối và đầu nối được sử dụng để vận chuyển nước sinh hoạt và vận chuyển nước nguyên liệu để sản xuất nước sinh hoạt...

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành