Tìm kiếm nâng cao

Kiến trúc truyền thống đặc trưng cho các vùng lãnh thổ Việt nam

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1996/1996-12/1997
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Chương 1: Khái quát về tình hình địa lý - khí hậu Việt Nam ảnh hưởng đến sự hình thành kiến trúc truyền thống- Chương 2: Vài nét hình thành các dân tộc Việt Nam- Chương 3: Khái quát về truyền thống kiến trúc Việt Nam- Chương 4: Đặc trưng kiến trúc truyền thống dân gian theo vùng lãnh thổ, trong đó có nhà ở vùng núi Đông bắc, nhà ở vùng núi Tây bắc, nhà ở vùng Trung du Bắc bộ, nhà ở vùng Đồng bằng Bắc bộ, nhà ở vùng Bình Trị Thiên, nhà ở vùng Trung trung bộ và Nam trung bộ, nhà ở vùng núi Tây Nguyên, nhà ở vùng Đồng bằng Nam bộ- Chương V: Những đặc điểm kiến trúc cần khai thác kế thừa vận dụng vào thiết kế xây dựng kiến trúc hiện đại.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành